Архів

Фінансова звітність за 2016 рік

2016 рік.

Баланс (форма №1) станом на 01.01.2017р.

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 1 січня 2017р.

Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування станом на 1 січня 2017р.

Звіт про рух необоротних активів станом на 1 січня 2017р.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7д) станом на 1.1.2017 

Звіт про результати фінансової діяльності (форма 9д) за 2016р.

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2-д) за 2016р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма 4-1д) за 2016р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма 4-2д) за 2016р.

Порівняльний аналіз надходження коштів спеціального фонду бюджету ЛНАМ протягом 2015-2016 років --- завантажити  

Баланс (форма №1) станом на 01.10.2016р. 

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2-д) за ІІІ квартал 2016 року

Звіт про виконання плану по штатах і контингетнах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ (форма 3-1д) станом на 1.10.2016 

Звіт про виконання плану по штатах і контингетнах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів (форма 3-2) станом на 1.10.2016  

Звіт до розділу Б Інші показники форми 3-2 станом на 1.10.2016

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма 4-1д) за III кв. 2016р. 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма 4-2д) за III кв. 2016р.  

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами виконання плану по штатах і контингетнах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів (форма 7д) станом на 1.10.2016

Звіт про заборгованість за окремими програмами  (форма 7.1 д) станом на 1.10.2016 

Баланс станом на 01.07.2016р.

Пояснювальна записка (додаток 14) на 01.07.2016р.

Фінансовий звіт за II кв. 2016р.

Фінансовий звіт за І кв. 2016р.

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2-д) 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма 4-1д) за II кв. 2016р.

Звіт про виконання плану по штатах і контингетнах (форма 3-1д)

План використання бюджетних коштів

План використання бюджетних коштів (помісячний)

План асигнувань із загального фонду бюджету

Перелік об'єктів державного нерухомого майна ЛНАМ на 01.07.2016р. 1 2 3

Перелік обліку майна, що перебувають на балансі за І кв. 2016р.

Кошторис на 2016р.

Кошторис видатків та кредитування у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва

Довідки до кошторису та плану використання бюджетних коштів на 2016р.
(довідки з 1 до 8)

Довідки до кошторису та плану використання бюджетних коштів на 2016р.
(довідки з 9 до 15)

Довідки до кошторису та плану використання бюджетних коштів на 2016р.
(довідки з 16 до 17)

Довідки до кошторису та плану використання бюджетних коштів на 2016р.
(довідки з 18 до 21)

Довідки до кошторису та плану використання бюджетних коштів на 2016р.
(довідки з 22 до 28)

Зведений штатний розпис на 01.01.2016; на 01.05.2016; на 01.09.2016; на 01.12.2016

Звітність науково-дослідного сектору 

Фінансова звітність за 2015 рік

2015 рік. 

Фінансовий звіт за 2015 рік

Положення про порядок надання платних послуг 

Зведений кошторис на 2015р.

План використання бюджетних коштів на 2015 рік

План асигнувань із загального фонду бюджету

Зведений штатний розпис на 2015 рік

Баланс (форма №1) на 1 квітня 2015р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2) за 1 квартал 2015р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2) за 3 квартал 2015р. 

Звіт про надходження і викоритання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4) за 1 квартал 2015р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1 д, №4-1 м), за 3 квартал 2015 р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2 д, №4-2 м), за 3 квартал 2015 р. 

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7) на 1 квітня 2015р.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 д, №7 м) на 01 жовтня 2015 р

Звіт про заборгованність за окремими програмами (форма №7д.1, №7м.1) на 01 жовтня 2015 р. 

Баланс на 1 липня 2015 1 2 3

Баланс на 1 жовтня 2015 1 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 1 2 3 

Звіт про виконання плану по штатах і контрагентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів на 01 липня 2015 1 2 3

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги 1 2 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншщими джерелами власних надходженнь 1 2 

Звіт про отримані та використані асигнування

Річний план закупівель на 2015 рік 

 

 

Вчена Рада 2015-16 н.р.

Засідання Вченої Ради 2015-2016 н.р.
ПРОТОКОЛ № 1 від 24.09.2015
1. Затвердження документації щодо організації і проведення виборів ректора ЛНАМ.
2. Інформація про результати вступної компанії ЛНАМ 2015р.
3. Косівський інститут ПДМ: інформація про акредитацію вузу.
4. Затвердження навчальних планів на 2015-2016 н.р.
ПРОТОКОЛ № 2 від 24.11.2015
1. Теоретична компонента в контексті магістерських досліджень.
2. Конкурсні справи
3. Звіт докторанта М. Приймича про роботу над науковим дослідженням.
ПРОТОКОЛ № 3 від 15.12.2015
1. Звіт Приймальної комісії академії за 2014/2015 н.рік.
2. Погодження Правил прийому до ЛНАМ у 2016 р.
ПРОТОКОЛ № 4 від 29.12.2015
1.Діяльність наукової бібліотеки ЛНАМ
2. Атестаційні справи
3.1. Затвердження «Положення про фаховий науковий збірник «Вісник Львівської національної академії мистецтв»
3.2. Затвердження «Положення про редакційно-видавничу діяльність у Львівській національній академії мистецтв».
ПРОТОКОЛ № 5 від 05.02.2016
1. Магістратура: підготовка до захисту дипломних робіт
2. Впровадження нових спеціалізацій та заочної форми навчання
3. Міжнародна діяльність ЛНАМ за 2014 р.
ПРОТОКОЛ (витяг) від 13.04.2016
ПРОТОКОЛ № 7 від 08.04.2016
Наказ про призначення нового ректора Одрехівського В.В.
ПРОТОКОЛ № 8 від 20.04.2016
1. Інформація про загальні збори Спілки ректорів вищих навчальних закладів України.
2. Звіт про фінансово-господарську діяльність академії за 2015 р.
3. Звіт відділу Міжнародних зв’язків за 2015р.
4. Створення організаційного комітету по святкуванню ювілею ЛНАМ та схвалення програми ювілейних заходів.
5. Рекомендація кандидатур для нагородження у зв’язку з ювілеєм ЛНАМ.
6. Рекомендація видань до друку. Створення комісії з вивчення питання земельної ділянки в с. Черниця.
ПРОТОКОЛ (витяг) від 26.05.2016 з переглядів студентських робіт
ПРОТОКОЛ № 9 від 01.06.2016
1. Конкурсні справи
2. Представлення кандидатур на відзначення нагородами з нагоди ювілею ЛНАМ.
3. Інформація про допуск до захисту дипломних робіт ОКР «Бакалавр»
4. Різне. Затвердження до друку Вісника, випуск №29
ПРОТОКОЛ (витяг) від 31.05.2016 з переглядів студентських робіт 
ПРОТОКОЛ № 10 від 23.06.2016 
1.Стратегія та перспективні напрями розвитку освітньої, творчої, наукової та інноваційної діяльності ЛНАМ.
2. Організація освітнього процесу на 2016/17 н.р.
3. Про виконання ухвал Вченої ради ЛНАМ.

Вчена Рада 2016-17 н.р.

Засідання Вченої Ради 2016-2017 н.р.

Наказ №94 від 21.10.2016р "Про затвердження складу Вченої ради Львівської наіональної академії мистецтв"

План засідань на 2016-2017рр.
ПРОТОКОЛ №1 від 07.09.2016 
1. Обрання двох делегатів на Другий всеукраїнський з’їзд вищих навчальних закладів державної форми власності.
ПРОТОКОЛ №2 від 14.09.2016
1. Підготовка до ювілею ЛНАМ
2. Інформація щодо ліцензування аспірантури у ЛНАМ
3. Погодження Положення про Вчену раду
4. Затвердження Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академрізниці
5. Про перевід спеціалізації «Історії і теорії мистецтва» у спеціальність «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація…»
ПРОТОКОЛ №3 від 27.10.2016
1. Зміни до Положення про організацію освітнього процесу.
2. Про результати захистів ОКР “Бакалавр”
3. Атестаційні справа щодо присвоєння звань: приват-професора і приват-доцента
ПРОТОКОЛ №4 від 24.11.2016
Нагородження працівників Академії
ПРОТОКОЛ №5 від 30.11.2016
1. Магістерська робота: наукова і творча складова.
2. Погодження «Правил прийому студентів до ЛНАМ на 2017 р».
3. Звіт докторанта (Косів В.) і аспірантів про роботу над науковими дослідженнями.
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
переглядів студентських робіт Вченою радою ЛНАМ
1-3 курсів від 19.12.2016 та 4-6 курсів від 22.12.2016
ПРОТОКОЛ №6 від 28.12.2016
1. Звіт Приймальної комісії ЛНАМ за 2016 рік.
2. Затвердження Положення про організацію освітнього процесу у ЛНАМ.
3. Затвердження Положення про нагороди ЛНАМ.
4. Затвердження Положення про конференцію трудового колективу ЛНАМ.
5. Звіт головного спеціаліста з питань НС і ЦО Махинько О.О.
ПРОТОКОЛ  №7 від 20.01.2017
1. Затвердження Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів ЛНАМ.
ПРОТОКОЛ №8 від 30.01.2017
1. Затвердити однаковий для всіх факультетів академії ліміт для нарахування стипендії у розмірі 43%.
2. Представлення кандидатур на відзначення нагородою з нагоди ювілею ЛНАМ (повторно).
ПРОТОКОЛ №9 від 21.02.2017
1. Про підготовку магістра за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами у 2017-2018 н.р.
2. Обговорення започаткування впровадження осв. діяльності (ліцензування) спеціальності 027 "Музеєзнавство та пам’яткознавство" у ЛНАМ.
ПРОТОКОЛ №10 від 28.02.2017
1. Матеріально-технічна база академії: шляхи покращення
2. Про виконання бюджету 2016 року у Львівській національній академії мистецтв
3. Міжнародна діяльність у Львівській національній академії мистецтв за 2016 рік
4. Затвердження Положення про заочну форму навчання у ЛНАМ.
5. Затвердження Положення про оцінювання результатів навчання студентів ЛНАМ.
6. Затвердження Положення про ліквідацію академічних заборгованостей студентами ЛНАМ.
ПРОТОКОЛ №11 від 07.03.2017
1. Про формування конкурсних пропозицій обсягу прийому за освітнім ступенем магістра на 2017 рік
2. Програма підготовки бакалаврів у галузі знань 02 «Культура і мистецтво», напряму підготовки 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», кваліфікація «музеєзнавець, експерт художніх творів», представлення навчального плану.
3. Про освітньо-професійну і освітньо-наукову програму другого рівня вищої освіти (магістерський) у галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», кваліфікація «менеджер-дослідник соціокультурної діяльності, викладач», представлення навчального плану. 
ПРОТОКОЛ №12 від 24.03.2017
1. Започаткування ліцензування освітньої діяльності за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за освітнім рівнем "Магістр" КІПДМ ЛНАМ.
2. Питання творчості у навчальному процесі Академії.
3. Внесення змін до Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ЛНАМ.
4. Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у ЛНАМ.
5. Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які надаються Львівською національною академією мистецтв (повторно).
6. Положення про вибіркові дисципліни у ЛНАМ.
7. Положення про здобувачів освітньо-наукового рівня доктор філософії.
8. Положення про робочі та дорадчі органи ЛНАМ.
9. Про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів.
10. Затвердження переліку спеціальностей, спеціалізацій та кваліфікацій.
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
переглядів студентських робіт 4-6 курсів Вченою радою ЛНАМ від 30.03.2017р.
ПРОТОКОЛ №13 від 27.04.2017
1. Підготовка до захисту кваліфікаційних робіт за ОКР «Бакалавр»,«Магістр».
2. Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників ЛНАМ.
3. Використання натурного фонду у навчальному процесі.
4. Затвердження взірців документів про вищу освіту державного зразка.

ПРОТОКОЛ №14 від 25.05.2017
1. Факультет ОМІР: питання кадрової, навчальної і творчої роботи.
2. Конкурсні справи щодо обрання на вакантні посади завідувачів кафедр, професорів, доцентів.
3. Положення про запобігання порушенню права інтелектуальної власності та забезпечення академічної доброчесності у навчальній, творчій, науковій та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу ЛНАМ.
4. Положення про порядок обліку та реалізації дипломних та курсових робіт у Львівській національній академії мистецтв.
5. Затвердження порядку продовження навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.
6. Внесення змін до Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів ЛНАМ.
7. Затвердження навчальних планів 2017-2018 н.р.

ПРОТОКОЛ №15 від 22.06.2017
1. Освітній процес ЛНАМ у 2017-2018 н.р.
2. Підсумки захистів дипломних робіт за ОКР «Бакалавр»
3. Про виконання ухвал Вченої ради ЛНАМ.

ПРОТОКОЛ №16 від 29.06.2017

Порядок денний:

  1. Внесення змін до Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів ЛНАМ.
    • Про встановлення ліміту стипендіатів від загальної чисельності студентів, які навчаються за державним замовленням на денній формі навчання.
    • Добуток ліміту стипендіатів на фактичну кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю станом на перше число місяця, наступного за датою засідання семестрового контролю округлюється до цілого числа в бік зменшення.

 

Ректорат 2016

Протокол №26 засідання ректорату ЛНАМ від 28 грудня 2016

Порядок денний
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Різне.

Протокол №25 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 15 грудня 2016

Порядок денний
1. Про епідеміологічну ситуацію в ЛНАМ.
2. Про заборгованість по оплаті освітніх послуг
3. Різне.

Протокол №24 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 13 грудня 2016

Порядок денний
1. Про питання ліцензування.
2. Про питання рейтингу.
3. Різне.

Протокол №23 засідання ректорату ЛНАМ від 08.12.2016

Порядок денний
1. Обговорення ситуації щодо збільшення окладів і тарифів на комунальні послуги.
2. Про ліквідацію заборгованості за надання освітніх послуг.
3. Різне.

Протокол №22 засідання ректорату ЛНАМ від 06.12.2016

Порядок денний
1. Про борги по оплаті за надання освітніх послуг.
2. Різне.

Протокол №21 засідання ректорату ЛНАМ від 15.11.2016

Порядок денний
1. Про поділ коштів між студентами до ювілею ЛНАМ.
2. Про борги по оплаті за надання освітніх послуг.
3. Різне.

Протокол №20 засідання ректорату ЛНАМ від 09.11.2016

Порядок денний
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Про підготовку до ліцензування.
3. Про проведення ВР академії перегляду на факультетах.
4. Різне.

Протокол №19 засідання ректорату ЛНАМ від 20.10.2016

Порядок денний
1. Про ліцензування нових спеціальностей 022, 023, 028,034.
2. Про здійснення проміжкового контролю оцінювання студентів (розпорядження №23 від 19 жовтня 2016 року).
3. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
4. Різне. Про відзначення студентів.

Протокол №18 засідання ректорату ЛНАМ від 30.09.2016

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця
2. Про борги по оплаті за навчання

Протокол №17 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 26.09.2016

Порядок денний
1. Про приведення у відповідність ставок науково-педагогічного персоналу
відповідно до постанови КМУ №1134.
2. Про альбом ЛНАМ. Стан підготовки до друку.
3. Різне.

Протокол №16 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 19.09.2016

Порядок денний
1. Про підготовку до чергового засідання ВР згідно нового Положення про Вчену
раду ЛНАМ.
2. Про фінансово-господарську роботу.
3. Про освітній процес.
4. Різне.

Протокол №15 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 12.09.2016

Порядок денний
1. Про освітній процес.
2. Різне.

Протокол №14 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 06.09.2016

Порядок денний
1. Про індексації по наданню освітніх послуг.
2. Про поселення в гуртожиток студентів пільгових категорій.
3. Про освітній процес (самостійна робота).
4. Різне.

Протокол №13 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 01.09.2016

Порядок денний:
1. Переведення на звільнені бюджетні місця
2. Питання індексації оплати за навчання
3. Різне

Протокол №12 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 29.08.2016

Порядок денний
1. Про підготовку до навчального процесу.
2. Про поселення студентів у гуртожитки.
3. Різне.

Протокол №11 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 30.06.2016

Порядок денний
1. Про переведення студентів на вакантні місця бюджетної форми навчання.
2. Різне.

Протокол №10 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 13.06.2016

Порядок денний
1. Про погодження кандидатур з числа студентів рекомендованих до призначення
іменних стипендій Президента, Верховної Ради.
2. Про принцип поселення в гуртожиток академії.
3. Щодо визначення пріоритетів визначення заявок першочергових ремонтних робіт.
4. Різне.

Протокол №9 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 06.06.2016
Порядок денний:
1. Про погодження кандидатур з числа студентів рекомендованих до призначення іменних стипендій Президента України, Верховної Ради.
2. Про лист щодо деяких питань імплементації Закону України "Про Вищу освіту".
3. Про питання щодо Статуту ЛНАМ.
4. Різне.  

Протокол №8 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 13.05.2016
Порядок денний:
1. Про інформацію щодо складу і діяльності науково-методичних комісій (НМК) ЛНАМ.
2. Про питання щодо господарської діяльності.
3. Про оплату за надання освітніх послуг.
4. Різне.  

Протокол №5 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 18.04.2016
Порядок денний:
1. Освітній процес.
2. Щодо заході присвячених ювілею ЛНАМ. 
3. Про борги за надання освітніх послуг та борги по оренді.
4. Різне.