Рішення

Вчена рада 2017-2018 н.р.

2017-2018 н.р.

План засідань на 2017-2018рр.

Наказ №94 від 21.10.2016р "Про затвердження складу Вченої ради Львівської наіональної академії мистецтв"

 

Протокол №4 від 20.12.2017

Порядок денний:

 1. Звіт Приймальної комісії ЛНАМ за 2016/2017 н.рік. Затвердження правил прийому на 2018 р.
 2. Внесення змін у перелік назв спеціальностей, спеціалізацій та кваліфікацій, за якими здійснюватиметься набір у 2018р. для здобуття освітніх рівнів «бакалавр» і «магістр» ЛНАМ.
 3. Факультет Дизайну: питання навчального процесу.
 4. Положення про виставкову діяльність у ЛНАМ.
 5. Рекомендація кандидатури на присвоєння почесного звання «Заслужений діяч мистецтв України».
 6. Різне.

Протокол №3 від 23.11.2017

Порядок денний:

1. Звіт аспірантів і докторантів про роботу над науковими дослідженнями.Затвердження тем аспірантів 1-го року навчання.
2. Навчальна дисципліна «Естетика» в Академіях мистецтв: історичний і сучасний досвід.
3. Внесення змін у назви спеціалізацій (освітніх програм) в межах спеціальності 022 Дизайн.
4. Львівська національна академія мистецтв як платформа для розвитку нових мистецьких практик в освітньому процесі.
5. Положення про порядок обліку та реалізації дипломних та курсових робіт у ЛНАМ (у новій редакції).
6. Положення про діяльність галереї «Пори року».
7. Положення про виставкову діяльність у ЛНАМ.
8. Положення про запобігання порушенню права інтелектуальної власності та забезпечення академічної доброчесності у навчальній, творчій, науковій та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу ЛНАМ.
9. Різне.

Протокол №2 від 25.10.2017 

Порядок денний:

 1. Постмодернізм і проблеми мистецької освіти в Україні.
 2. Навчально-методична комісія: звіт про роботу.
 3. Затвердження Положення «Про студентський гуртожиток ЛНАМ»
 4. Затвердження Плану роботи Вченої ради ЛНАМ на 2017-2018н.р.
 5. Різне.

Протокол №1 від 20.09.2017 

Порядок денний:
1.Актуальні питання розвитку мистецької освіти у ЛНАМ.
2.Аналіз вступних випробувань 2017 року у ЛНАМ.
3.Звіт про діяльність Косівського інституту ПДМ.
4.Затвердження Положень про студентський гуртожиток ЛНАМ, про звання «почесного доктора» і «почесного професора» ЛНАМ.Ректорат

Протокол №32 засідання ректорату ЛНАМ від 11 грудня 2017 року

Порядок денний:
1. Про заходи щодо оптимізації видатків на утримання J1HAM.
Доповідає: гол. Бухгалтер Шукатка Н.И.
2. Звіт АГЧ про виконані роботи за 2017 р.
Доповідає: провідний інженер АГЧ Пилат 1.1.
3. Навчальна дисципліна «Естетика» в Академіях мистецтв: історичний і сучасний досвід.
Доповідає: декан факультету ІТМ Шмагало Р.Т., cm. викл. Покотило Г.М.
4. Різне:
Інформація щодо освітнього процесу.
Доповідає: проректор з НПР Патик P.C.
Звіт за 2017 р. щодо проведених роботи з питань НС і ЦО.
Доповідає: гол.спец. з питань НС і ЦО Махинько О.О.

Протокол №31 засідання ректорату ЛНАМ[nbsp]від 30 листопада 2017 року

Порядок денний:
1. Про внесення змін до графіку навчального процесу.
2. Про встановлення термінів звітності та ліквідації академічної різниці студентами ЛНАМ,
які навчаються за програмою обміну у партнерських ВНЗ.
3. Різне.

Протокол №30 засідання ректорату ЛНАМ від 14 листопада 2017 року
Порядок денний:
1. Про визначення загальної вартості освітніх послуг за весь термін навчання згідно угод.
2. Різне: - щодо дисциплін вільного вибору; - про підготовку звітів науково-творчої діяльності за 2017 р.

Протокол №29 засідання ректорату ЛНАМ від 7 листопада 2017 року
Порядок денний:
1. Про переведення студентів на звільнені бюджетні місця зі спеціальності на спеціальність
2. Про повернення 2-х бюджетних місць в МОНУ
3. Про перевід на звільнене бюджетне місце в межах спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
4. Різне

Протокол №28 засідання ректорату ЛНАМ від 30 жовтня 2017 року
Порядок денний:
1. Про відзначення грамотами ЛНАМ студентів академії.
2. Про проекти наказів щодо відповідності підготовки фахівців у ЛНАМ ліцензійним вимогам мону.
3. Різне: про службове подання декана факультету омір щодо звернення в мону для виділення додаткового цільвого бюджетного місця студентці Слівко В.С.

Протокол №27 засідання ректорату ЛНАМ від 5 жовтня 2017 року
Порядок денний:
1. Про оплату за надання освітніх послуг. 
Різне.

Протокол №26 засідання ректорату ЛНАМ від 2 жовтня 2017 року
Порядок денний:
1. Про оплату за надання освітніх послуг. 
Різне.

Протокол №25 засідання ректорату ЛНАМ від 21 вересня 2017 року
Порядок денний:
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце. 
Різне.

Протокол №24 засідання ректорату ЛНАМ[nbsp]від 18 вересня 2017 року
Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця.  
2. Різне: Про індивідуальні графіки студентів. Про дисципліни вільного вибору.

Протокол №23 засідання ректорату ЛНАМ від 14 вересня 2017 року
Порядок денний:
1. Формування навантаження науково-педагогічного персоналу на 2017/18 н.р.
2. Звіт про проведення ремонтних робіт за період січень-сергіень 2017р
Різне.

Протокол №22 засідання ректорату ЛНАМ від 11 вересня 2017 року
Порядок денний:
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Про виконання розпорядження No 18 проректора з науково-педагогічної роботи
Різне.

Протокол №21 засідання ректорату ЛНАМ від 5 вересня 2017 року
Порядок денний:
1. Організація навчального процесу.
2. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Різне.

Протокол №20 засідання ректорату ЛНАМ від 31 серпня 2017 року
Порядок денний:
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Різне.

Протокол №19 засідання ректорату ЛНАМ від 29 серпня 2017 року
Порядок денний:
1. Організація навчального процесу у JIHAM 2017-18 н.р.
2. Різне.

Протокол №18 засідання ректорату ЛНАМ від 28 червня 2017 року
Порядок денний:
1. Про облік курсових і дипломних робіт студентів.
2. Про визначення рейтингу успішності студентів.
3. Різне.

Протокол №17 засідання ректорату ЛНАМ від 7 червня 2017 року
Порядок денний
1. Про розгляд кандидатур на призначення іменних стипендій Президента України та Верховної Ради України.
2. Про проект Положення про стипендіальну комісію.
3. Різне.

Протокол №15 засідання ректорату ЛНАМ від 3 травня 2017 року
Порядок денний
1. Про зміну форми фінансування (переведення).
2. Про вартість освітніх послуг.
3. Пропозиції щодо формування рейтингу навчання.
4. Пропозиції до запровадження МОН формульного підходу щодо розміщення держзамовлення на підготовку магістрів (творчий аспект).
5. Про вартість проживання в гуртожитку ЛНАМ.
6. Різне.

Протокол №14 засідання ректорату ЛНАМ від 26 квітня 2017 року
Порядок денний
1.Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2.Про підготовку до каталогу дисциплін вільного вибору та навчальних планів.
Різне.

Протокол №13 засідання ректорату ЛНАМ від 20 квітня 2017 року

Порядок денний:

 1. Про оплату за навчання.
 2. Про вартість проживання в гуртожитку ЛНАМ.
 3. Про надання освітніх платних послуг.
 4. Про формування рейтингу успішності студентів.
 5. Різне.

Протокол №12 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 04 квітня 2017 року

Порядок денний:

 1. Заборгованість по переглядах 4-х, 6-х курсів
 2. Про наукову конференцію у ЛНАМ
 3. Про переведення на звільнені бюджетні місця

Протокол №11 засідання ректорату ЛНАМ від 31 березня 2017 року

Порядок денний:

 1. Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян та студентам для здобуття вищої освіти.
 2. Різне.

Протокол №10 засідання ректорату ЛНАМ від 22 березня 2017 року

Порядок денний

 1. Про стан забезпечення навчального процесу навчальними і робочими програмами.
 2. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
 3. Про стан етапного оцінювання в системі ECTC (100 балів).
 4. Різне.

Протокол №9 засідання ректорату ЛНАМ від 20 березня 2017 року

Порядок денний:

 1. Інформація директора відділення Приватбанку (по вул.. Шота Руставелі)
 2. Про визначення пріоритетів щодо ремонтних робіт на 2017 рік.
 3. Різне

Протокол №8 засідання ректорату ЛНАМ від 06 березня 2017 року

Порядок денний:

 1. Про формування конкурсних пропозицій обсягу прийому за освітнім ступенем магістра на 2017 рік
 2. Доповідь спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій і ЦЗ Махинька О.О.

Протокол №7 засідання ректорату ЛНАМ від 02 березня 2017 року

Порядок денний:

 1. Про перерозподіл місць державного замовлення між спеціальностями

Протокол №6 засідання ректорату ЛНАМ від 27 лютого 2017 року

Порядок денний:

 1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
 2. Різне.

Протокол №5 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 20 лютого 2017 року

Порядок денний:

 1. Обговорення листа Міністерства освіти і науки України №1/9-34 від 30.01.2017 щодо надання роз’яснення про підготовку магістра за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами у 2017-2018 н.р.
 2. Про виконання Технологічних вимог щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності згідно Ліцензійних умов освітнього процесу у Львівській національній академії мистецтв.
 3. Переведення на звільнені бюджетні місця
 4. Про перерозподіл місць державного замовлення між спеціальностями

Протокол №4 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 07 лютого 2017 року

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Протокол №3 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 03 лютого 2017 року

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Протокол №2 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 31 січня 2017 року

Порядок денний
1. Про приведення у відповідність системи оцінювання знань у ЛНАМ до вимог ЕСТS.
2. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
3. Різне.

Протокол № 1 засідання ректорату ЛНАМ від 26 січня 2017

Порядок денний
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Різне.

 

Статутна комісія

ПРОТОКОЛ №1 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  16 грудня 2015 р.
ПРОТОКОЛ №2 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  28 грудня 2015 р.
ПРОТОКОЛ №3 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  12 січня 2016 р.
ПРОТОКОЛ №4 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  2 лютого 2016 р.
ПРОТОКОЛ №5 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  8 лютого 2016р.
ПРОТОКОЛ №6 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  1 березня 2016р.
ПРОТОКОЛ №7 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  21 березня 2016р.
ПРОТОКОЛ №8 засідання Статутної комісії ЛНАМ від   04 квітня 2016р. 
ПРОТОКОЛ №9 засідання Статутної комісії ЛНАМ від   11 квітня 2016р.
ПРОТОКОЛ №13 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  27 травня 2016р.

 

Стипендіальна комісія

ПРОТОКОЛ №15 засідання стипендіальної комісії від 07.11.2017
Порядок денний:
1. Про призначення обласних премій студентам вищих навчальних закладів;
2. Про призначення стипендій студентам ОР «спеціаліст»

ПРОТОКОЛ №14 засідання стипендіальної комісії від 21.09.2017
Порядок денний:
1. Про стипендіальне забезпечення.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №13 засідання стипендіальної комісії від 31.08.2017
Порядок денний:
1. Про затвердження списків рейтингу успішності студентів 1 курсу навчання (ОР Бакалавр, Магістр) згідно результатів вступу.
2. Різне.

Конференції трудового колективу

Наказ №12 від 08.02.2017 про затвердження делегатів на збори трудового колективу ЛНАМ

Протоколи конференцій трудового колективу ЛНАМ

Протокол №1 від 23.02.2016
Протокол №2 від 17.06.2016 
Протокол №3 від 29.06.2016 

Проект членів ініціативної групи Романа Василика, Івана Мельника та Ігора Гавришкевича "Концепція ревіталізації колишньої садиби графа Скарбека у с.Черниця Миколаївського району"

 

Рішення рад факультетів

Факультет Дизайну

Факультет Декоративно- прикладного мистецтва

Факультет Історії і теорії мистецтва