Рішення

Вчена рада 2016-2017 н.р.

2016-2017 н.р.

Наказ №94 від 21.10.2016р "Про затвердження складу Вченої ради Львівської наіональної академії мистецтв"

План засідань на 2016-2017рр.
ПРОТОКОЛ №1 від 07.09.2016 
1. Обрання двох делегатів на Другий всеукраїнський з’їзд вищих навчальних закладів державної форми власності.
ПРОТОКОЛ №2 від 14.09.2016
1. Підготовка до ювілею ЛНАМ
2. Інформація щодо ліцензування аспірантури у ЛНАМ
3. Погодження Положення про Вчену раду
4. Затвердження Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академрізниці
5. Про перевід спеціалізації «Історії і теорії мистецтва» у спеціальність «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація…»
ПРОТОКОЛ №3 від 27.10.2016
1. Зміни до Положення про організацію освітнього процесу.
2. Про результати захистів ОКР “Бакалавр”
3. Атестаційні справа щодо присвоєння звань: приват-професора і приват-доцента
ПРОТОКОЛ №4 від 24.11.2016
Нагородження працівників Академії
ПРОТОКОЛ №5 від 30.11.2016
1. Магістерська робота: наукова і творча складова.
2. Погодження «Правил прийому студентів до ЛНАМ на 2017 р».
3. Звіт докторанта (Косів В.) і аспірантів про роботу над науковими дослідженнями.
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
переглядів студентських робіт Вченою радою ЛНАМ
1-3 курсів від 19.12.2016 та 4-6 курсів від 22.12.2016
ПРОТОКОЛ №6 від 28.12.2016
1. Звіт Приймальної комісії ЛНАМ за 2016 рік.
2. Затвердження Положення про організацію освітнього процесу у ЛНАМ.
3. Затвердження Положення про нагороди ЛНАМ.
4. Затвердження Положення про конференцію трудового колективу ЛНАМ.
5. Звіт головного спеціаліста з питань НС і ЦО Махинько О.О.
ПРОТОКОЛ  №7 від 20.01.2017
1. Затвердження Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів ЛНАМ.
ПРОТОКОЛ №8 від 30.01.2017
1. Затвердити однаковий для всіх факультетів академії ліміт для нарахування стипендії у розмірі 43%.
2. Представлення кандидатур на відзначення нагородою з нагоди ювілею ЛНАМ (повторно).
ПРОТОКОЛ №9 від 21.02.2017
1. Про підготовку магістра за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами у 2017-2018 н.р.
2. Обговорення започаткування впровадження осв. діяльності (ліцензування) спеціальності 027 "Музеєзнавство та пам’яткознавство" у ЛНАМ.
ПРОТОКОЛ №10 від 28.02.2017
1. Матеріально-технічна база академії: шляхи покращення
2. Про виконання бюджету 2016 року у Львівській національній академії мистецтв
3. Міжнародна діяльність у Львівській національній академії мистецтв за 2016 рік
4. Затвердження Положення про заочну форму навчання у ЛНАМ.
5. Затвердження Положення про оцінювання результатів навчання студентів ЛНАМ.
6. Затвердження Положення про ліквідацію академічних заборгованостей студентами ЛНАМ.
ПРОТОКОЛ №11 від 07.03.2017
1. Про формування конкурсних пропозицій обсягу прийому за освітнім ступенем магістра на 2017 рік

Вчена рада 2015-2016 н.р.

 

2015-2016 н.р.
ПРОТОКОЛ № 1 від 24.09.2015
1. Затвердження документації щодо організації і проведення виборів ректора ЛНАМ.
2. Інформація про результати вступної компанії ЛНАМ 2015р.
3. Косівський інститут ПДМ: інформація про акредитацію вузу.
4. Затвердження навчальних планів на 2015-2016 н.р.
ПРОТОКОЛ № 2 від 24.11.2015
1. Теоретична компонента в контексті магістерських досліджень.
2. Конкурсні справи
3. Звіт докторанта М. Приймича про роботу над науковим дослідженням.
ПРОТОКОЛ № 3 від 15.12.2015
1. Звіт Приймальної комісії академії за 2014/2015 н.рік.
2. Погодження Правил прийому до ЛНАМ у 2016 р.
ПРОТОКОЛ № 4 від 29.12.2015
1.Діяльність наукової бібліотеки ЛНАМ
2. Атестаційні справи
3.1. Затвердження «Положення про фаховий науковий збірник «Вісник Львівської національної академії мистецтв»
3.2. Затвердження «Положення про редакційно-видавничу діяльність у Львівській національній академії мистецтв».
ПРОТОКОЛ № 5 від 05.02.2016
1. Магістратура: підготовка до захисту дипломних робіт
2. Впровадження нових спеціалізацій та заочної форми навчання
3. Міжнародна діяльність ЛНАМ за 2014 р.
ПРОТОКОЛ (витяг) від 13.04.2016
ПРОТОКОЛ № 7 від 08.04.2016
Наказ про призначення нового ректора Одрехівського В.В.
ПРОТОКОЛ № 8 від 20.04.2016
1. Інформація про загальні збори Спілки ректорів вищих навчальних закладів України.
2. Звіт про фінансово-господарську діяльність академії за 2015 р.
3. Звіт відділу Міжнародних зв’язків за 2015р.
4. Створення організаційного комітету по святкуванню ювілею ЛНАМ та схвалення програми ювілейних заходів.
5. Рекомендація кандидатур для нагородження у зв’язку з ювілеєм ЛНАМ.
6. Рекомендація видань до друку. Створення комісії з вивчення питання земельної ділянки в с. Черниця.
ПРОТОКОЛ (витяг) від 26.05.2016 з переглядів студентських робіт
ПРОТОКОЛ № 9 від 01.06.2016
1. Конкурсні справи
2. Представлення кандидатур на відзначення нагородами з нагоди ювілею ЛНАМ.
3. Інформація про допуск до захисту дипломних робіт ОКР «Бакалавр»
4. Різне. Затвердження до друку Вісника, випуск №29
ПРОТОКОЛ (витяг) від 31.05.2016 з переглядів студентських робіт 
ПРОТОКОЛ № 10 від 23.06.2016 
1.Стратегія та перспективні напрями розвитку освітньої, творчої, наукової та інноваційної діяльності ЛНАМ.
2. Організація освітнього процесу на 2016/17 н.р.
3. Про виконання ухвал Вченої ради ЛНАМ.

Ректорат

Протокол №9 засідання ректорату ЛНАМ від 20 березня 2017 року

Порядок денний:

 1. Інформація директора відділення Приватбанку (по вул.. Шота Руставелі)
 2. Про визначення пріоритетів щодо ремонтних робіт на 2017 рік.
 3. Різне

Протокол №8 засідання ректорату ЛНАМ від 06 березня 2017 року

Порядок денний:

 1. Про формування конкурсних пропозицій обсягу прийому за освітнім ступенем магістра на 2017 рік
 2. Доповідь спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій і ЦЗ Махинька О.О.

Протокол №7 засідання ректорату ЛНАМ від 02 березня 2017 року

Порядок денний:

 1. Про перерозподіл місць державного замовлення між спеціальностями

Протокол №6 засідання ректорату ЛНАМ від 27 лютого 2017 року

Порядок денний:

 1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
 2. Різне.

Протокол №5 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 20 лютого 2017 року

Порядок денний:

 1. Обговорення листа Міністерства освіти і науки України №1/9-34 від 30.01.2017 щодо надання роз’яснення про підготовку магістра за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами у 2017-2018 н.р.
 2. Про виконання Технологічних вимог щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності згідно Ліцензійних умов освітнього процесу у Львівській національній академії мистецтв.
 3. Переведення на звільнені бюджетні місця
 4. Про перерозподіл місць державного замовлення між спеціальностями

 

Протокол №4 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 07 лютого 2017 року

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Протокол №3 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 03 лютого 2017 року

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Протокол №2 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 31 січня 2017 року

Порядок денний
1. Про приведення у відповідність системи оцінювання знань у ЛНАМ до вимог ЕСТS.
2. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
3. Різне.

Протокол № 1 засідання ректорату ЛНАМ від 26 січня 2017

Порядок денний
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Різне.

Протокол №26 засідання ректорату ЛНАМ від 28 грудня 2016

Порядок денний
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Різне.

Протокол №25 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 15 грудня 2016

Порядок денний
1. Про епідеміологічну ситуацію в ЛНАМ.
2. Про заборгованість по оплаті освітніх послуг
3. Різне.

Протокол №24 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 13 грудня 2016

Порядок денний
1. Про питання ліцензування.
2. Про питання рейтингу.
3. Різне.

Протокол №23 засідання ректорату ЛНАМ від 08.12.2016

Порядок денний
1. Обговорення ситуації щодо збільшення окладів і тарифів на комунальні послуги.
2. Про ліквідацію заборгованості за надання освітніх послуг.
3. Різне.

Протокол №22 засідання ректорату ЛНАМ від 06.12.2016

Порядок денний
1. Про борги по оплаті за надання освітніх послуг.
2. Різне.

Протокол №21 засідання ректорату ЛНАМ від 15.11.2016

Порядок денний
1. Про поділ коштів між студентами до ювілею ЛНАМ.
2. Про борги по оплаті за надання освітніх послуг.
3. Різне.

Протокол №20 засідання ректорату ЛНАМ від 09.11.2016

Порядок денний
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Про підготовку до ліцензування.
3. Про проведення ВР академії перегляду на факультетах.
4. Різне.

Протокол №19 засідання ректорату ЛНАМ від 20.10.2016

Порядок денний
1. Про ліцензування нових спеціальностей 022, 023, 028,034.
2. Про здійснення проміжкового контролю оцінювання студентів (розпорядження №23 від 19 жовтня 2016 року).
3. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
4. Різне. Про відзначення студентів.

Протокол №18 засідання ректорату ЛНАМ від 30.09.2016

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця
2. Про борги по оплаті за навчання

Протокол №17 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 26.09.2016

Порядок денний
1. Про приведення у відповідність ставок науково-педагогічного персоналу
відповідно до постанови КМУ №1134.
2. Про альбом ЛНАМ. Стан підготовки до друку.
3. Різне.

Протокол №16 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 19.09.2016

Порядок денний
1. Про підготовку до чергового засідання ВР згідно нового Положення про Вчену
раду ЛНАМ.
2. Про фінансово-господарську роботу.
3. Про освітній процес.
4. Різне.

Протокол №15 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 12.09.2016

Порядок денний
1. Про освітній процес.
2. Різне.

Протокол №14 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 06.09.2016

Порядок денний
1. Про індексації по наданню освітніх послуг.
2. Про поселення в гуртожиток студентів пільгових категорій.
3. Про освітній процес (самостійна робота).
4. Різне.

Протокол №13 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 01.09.2016

Порядок денний:
1. Переведення на звільнені бюджетні місця
2. Питання індексації оплати за навчання
3. Різне

Протокол №12 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 29.08.2016

Порядок денний
1. Про підготовку до навчального процесу.
2. Про поселення студентів у гуртожитки.
3. Різне.

Протокол №11 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 30.06.2016

Порядок денний
1. Про переведення студентів на вакантні місця бюджетної форми навчання.
2. Різне.

Протокол №10 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 13.06.2016

Порядок денний
1. Про погодження кандидатур з числа студентів рекомендованих до призначення
іменних стипендій Президента, Верховної Ради.
2. Про принцип поселення в гуртожиток академії.
3. Щодо визначення пріоритетів визначення заявок першочергових ремонтних робіт.
4. Різне.

Протокол №9 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 06.06.2016
Порядок денний:
1. Про погодження кандидатур з числа студентів рекомендованих до призначення іменних стипендій Президента України, Верховної Ради.
2. Про лист щодо деяких питань імплементації Закону України "Про Вищу освіту".
3. Про питання щодо Статуту ЛНАМ.
4. Різне.  

Протокол №8 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 13.05.2016
Порядок денний:
1. Про інформацію щодо складу і діяльності науково-методичних комісій (НМК) ЛНАМ.
2. Про питання щодо господарської діяльності.
3. Про оплату за надання освітніх послуг.
4. Різне.  

Протокол №5 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 18.04.2016
Порядок денний:
1. Освітній процес.
2. Щодо заході присвячених ювілею ЛНАМ. 
3. Про борги за надання освітніх послуг та борги по оренді.
4. Різне.  

Статутна комісія

ПРОТОКОЛ №1 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  16 грудня 2015 р.
ПРОТОКОЛ №2 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  28 грудня 2015 р.
ПРОТОКОЛ №3 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  12 січня 2016 р.
ПРОТОКОЛ №4 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  2 лютого 2016 р.
ПРОТОКОЛ №5 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  8 лютого 2016р.
ПРОТОКОЛ №6 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  1 березня 2016р.
ПРОТОКОЛ №7 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  21 березня 2016р.
ПРОТОКОЛ №8 засідання Статутної комісії ЛНАМ від   04 квітня 2016р. 
ПРОТОКОЛ №9 засідання Статутної комісії ЛНАМ від   11 квітня 2016р.
ПРОТОКОЛ №13 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  27 травня 2016р.

 

Конференції трудового колективу

Наказ №12 від 08.02.2017 про затвердження делегатів на збори трудового колективу ЛНАМ

Протоколи конференцій трудового колективу ЛНАМ

Протокол №1 від 23.02.2016
Протокол №2 від 17.06.2016 
Протокол №3 від 29.06.2016 

Проект членів ініціативної групи Романа Василика, Івана Мельника та Ігора Гавришкевича "Концепція ревіталізації колишньої садиби графа Скарбека у с.Черниця Миколаївського району"

 

Рішення рад факультетів