Нормативно-правові документи

Статут Львівської національної академії мистецтв

Державна ліцензія: серія АE №636052 від 9.02.2015

Витяг з Єдиної електронної бази з питань освіти ЛВ №00253-00296 від 23.12.2016

Положення "Про Вчену раду Львівської національної академії мистецтв" 

Наказ №94 від 21.10.2016р "Про затвердження складу Вченої ради Львівської національної академії мистецтв"

Положення "Про конференцію трудового колективу Львівської національної академії мистецтв"

Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом ЛНАМ на 2016—2019 рр.

Положення "Про організацію освітного процесу у Львівській національній академії мистецтв"

Положення "Про заочну форму навчання у ЛНАМ"

Положення “Про оцінювання результатів навчання студентів Львівської національної академії мистецтв”

Положення "Про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у ЛНАМ"

Положення "Про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів ЛНАМ"

Положення "Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів Львівської національної академії мистецтв"

Положення "Про студентське самоврядування"

Положення "Про порядок обліку та реалізації дипломних та курсових робіт у ЛНАМ"

Положення "Про художні ради та експертні комісії Львівської національної академії мистецтв" 

Положення "Музею Львівської національної академії мистецтв"

Положення "Про нагороди Львівської національної академії мистецтв"

Положення "Про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які надаються Львівською національною академією мистецтв"

Положення “Про робочі та дорадчі органи Львівської національної академії мистецтв”

Положення “Про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) Львівської національної академії мистецтв”

Положення "Про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у ЛНАМ"

Положення "Про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ЛНАМ"

Положення "Про вибіркові дисципліни у ЛНАМ"

Положення “Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук Львівської національної академії мистецтв”

Положення "Про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які надаються Львівською національною академією мистецтв"

Назви спеціальноcтей, спеціалізацій та кваліфікацій, за яким здійснюватиметься набір у 2017 р.