Каталог вибіркових дисциплін

Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 року), Положення про вибіркові дисципліни у Львівській національній академії мистецтв, Вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю.

Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

Відповідно до вимог виконання навчального плану, кожен студент академії, що навчається на ОР «Бакалавр» повинен самостійно обрати   на наступний навчальний рік   такі  дисципліни з каталогу:

  • Студенти 1 курсу - одну дисципліну з розділу  «Дисципліни іншої спеціалізації»  (весняний семестр)
  • Студенти 2 курсу та абітурієнти ОР "Бакалавр" (зі скороченим терміном навчання) - дві дисципліни з розділу  «Дисципліни іншої спеціалізації»  (по одній на осінній та весняний семестри)
  • Студенти 3 курсу - одну дисципліну з розділу «Дисципліна гуманітарної підготовки» та одну дисципліну з розділу  «Дисципліни іншої спеціалізації»  (осінній семестр)

Студенти  ОР «Магістр» свій вибір  здійснюють під час вступної кампанії (серпень).  Свій вибір студент засвідчує поданням заяв в деканат факультетів,  на яких  викладаються обрані  дисципліни (бланк додається).

Для формування індивідуального навчального плану для студентів, які здійснили свій вибір, їм необхідно подати  заяву на свою кафедру (бланк  додається).

Бланк Заяви студента на включення до складу групи по вивченню дисципліни з «Каталогу  вибіркових дисциплін»

Бланк Заяви студента на включення до індивідуального навчального плану дисциплін  вільного вибору

Бакалавр

Дисципліни гуманітарної підготовки:

Безпека життєдіяльності

Етика, естетика

Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням

Іноземна (німецька) мова за професійним спрямуванням

Іноземна (французька) мова за професійним спрямуванням

Іноземна (іспанська) мова за професійним спрямуванням

Історія релігій світу

Історія України як об’єкт наукового пізнання і засіб національного виховання

Інтелектуальна власність. (Авторське право. Суміжне право. Патентне право.)

Риторика

Українська мова за професійним спрямуванням

Філософія мистецтва (Покотило Г.М.)

Філософія мистецтва (Скринник-Миська Д.)

Філософія мистецтва ХХ-ХХІ століть

Дисципліни іншої спеціалізації:

Осінній семестр

Весняний семестр

Осінній та весняний семестри (або не вказано - уточнюйте в деканаті)

Магістр

Дисципліни гуманітарної підготовки:


Іноземна (англійська мова) за професійним спрямуванням

Інтелектуальна власність. (Авторське право. Суміжне право. Патентне право.)

Історія світової культури

Концептуальні проблеми сучасного мистецтва (ХХ – поч. ХХІ ст.)

Культурологія

Соціологія

Цивільний захист

Психологія художньої творчості

Некласична естетика

Дисципліни іншої спеціалізації:

 Осінній семестр

 Весняний семестр

 Осінній та весняний семестри (або не вказано - уточнюйте в деканаті)