Каталог вибіркових дисциплін

Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 року), Положення про вибіркові дисципліни у Львівській національній академії мистецтв, Вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю.

Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

Відповідно до вимог виконання навчального плану, кожен студент академії, що навчається на ОР «Бакалавр» повинен самостійно обрати   на наступний навчальний рік   такі  дисципліни з каталогу:

  • Студенти 1 курсу - одну дисципліну з розділу  «Дисципліни іншої спеціалізації»  (весняний семестр)
  • Студенти 2 курсу - дві дисципліни з розділу  «Дисципліни іншої спеціалізації»  (по одній на осінній та весняний семестри)
  • Студенти 3 курсу - одну дисципліну з розділу «Дисципліна гуманітарної підготовки» та одну дисципліну з розділу  «Дисципліни іншої спеціалізації»  (осінній семестр)

Студенти  ОР «Магістр» свій вибір  здійснюють під час вступної кампанії (серпень).  Свій вибір студент засвідчує поданням заяв в деканат факультетів,  на яких  викладаються обрані  дисципліни (бланк додається).

Для формування індивідуального навчального плану для студентів, які здійснили свій вибір, їм необхідно подати  заяву на свою кафедру (бланк  додається).

Бланк Заяви студента на включення до складу групи по вивченню дисципліни з «Каталогу  вибіркових дисциплін»

Бланк Заяви студента на включення до індивідуального навчального плану дисциплін  вільного вибору

Бакалавр

Дисципліни гуманітарної підготовки:

Безпека життєдіяльності

Етика, естетика

Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням

Іноземна (німецька) мова за професійним спрямуванням

Іноземна (французька) мова за професійним спрямуванням

Іноземна (іспанська) мова за професійним спрямуванням

Історія релігій світу

Історія України як об’єкт наукового пізнання і засіб національного виховання

Риторика

Українська мова за професійним спрямуванням

Філософія мистецтва (Покотило Г.М.)

Філософія мистецтва (Скринник-Миська Д.)

Філософія мистецтва ХХ-ХХІ століть

Дисципліни іншої спеціалізації:

Археологія та давня культура України

Вітраж за сакральними мотивами

Галерейна діяльність

Декорування керамічного об`ємного виробу (ваза, горнятко) надглазурними фарбами

Декорування керамічного площинного виробу (пласт розміром 20х20см або 25х20см) підглазурними фарбами та розчиними солей металів

Декорування керамічного площинного виробу (плитка розміром 15х15см, 20х20см або 25х20см) надглазурними фарбами

Декорування тканин техніками художнього розпису

Декорування тканин за допомогою текстильних технік

Декорування тканин природними барвниками в техніці Медіум-принт

Дизайн в теорії і практиці ХХ-ХІ ст.

Дизайн в’язаних виробів

Дизайн шкіряних аксесуарів

Дифування

Експертиза творів мистецтва і дизайн-продукції

Естамп

Жіночі прикраси з керамічних матеріалів

З історії орнаменту тканини костюму

Іконопис

Ілюстрація моди

Інсталяція творів мистецтва в інтер’єрі та просторі

Інтелектуальна власність. (Авторське право. Суміжне право. Патентне право.)

Інтернет-платформи для популяризації та продажу творів мистецтва

Історія мистецьких стилів

Історія та експертиза художнього металу

Класичний вітраж

Комп’ютерна графіка та прінт на виробах декоративно-ужиткового мистецтва

Комп’ютерне формотворення в 3D max

Комп’ютерне формотворення в Sketch UP

Комп’ютерне креслення в Auto Cad

Короткий курс історії театру та сценографії

Кураторство

Макети для прінту на виробах декоративно-ужиткового мистецтва (ручна графіка, комп’ютерна обробка, підготовка до друку)

Макетування одягових форм

Мистецтво Сходу

Мистецтво українського авангарду

Мистецькі коди та символіка в юдаїці Галичини

Міфологія в мистецтві

Основи проектування і конструювання секційних меблів

Основи аукціонної діяльності

Основи комп'ютерної графіки

Основи менеджменту (Менеджмент і основи підприємництва в мистецтві)

Основи охорони праці

Основи просторового сучасного мистецтва

Основи реставраційної справи

Пам’яткознавство

Пластичний дизайн

Проблематика просторових арт-об’єктів (асамбляжі, інсталяції та ін.)

Сакральна скульптура

Скульптура малих форм

Сучасна ювелірна прикраса. Перстень. Брошка

Сучасне сакральне мистецтво світовий досвід та українська практика

Сучасні матеріали, технології і техніки опорядження деревини

Технотекстиль  у парадигмі сучасного дизайну

Технологія художнього в’язання

Техніка вітражу та спікання (молірування скла)

Техніка і технологія сграффіто в іконописі

Техніка ювелірного емальєрного мистецтва

Техніка і технологія енкаустики в іконописі

Техніка і технологія сграффіто в іконописі

Техніки живопису старих майстрів

Техніки рельєфного різьблення в дереві

Техніки шпалерного ткання та їх виражальні можливості

Техніки і технології образотворчого мистецтва

Технологія виготовлення корпусних меблів

Фотографія

Черпаний папір

Формування керамічних виробів на гончарному колі та методом ручної ліпки

Ювелірне мистецтво Галичини XVIII – першої третини XX ст. пам’ятки юдаїки

Магістр

Дисципліни гуманітарної підготовки:

Іноземна (англійська мова) за професійним спрямуванням

Інтелектуальна власність. (Авторське право. Суміжне право. Патентне право.)

Історія світової культури

Культурологія

Соціологія

Цивільний захист

Дисципліни іншої спеціалізації:

Аналіз художнього твору. Дослідницький практикум

Виготовлення сакральних тканин в техніці гаптування

Вітраж за сакральними мотивами

Іконопис

Інсталяція творів мистецтва в інтер’єрі та просторі

Інтелектуальна власність. (Авторське право. Суміжне право. Патентне право.)

Історія дизайну інтер’єру ХХ-ХІХ ст.

Історія мистецьких стилів

Концептуальні проблеми сучасного мистецтва (ХХ – поч. ХХІ ст.)

Культура наукового тексту

Методика реставрації кам’яної скульптури

Мистецтво провокації та провокації в мистецтві

Основи просторового сучасного мистецтва

Основи сценографії

Пам’яткоохоронна діяльність та реставрація об’єктів історико-культурної спадщини

Пластичний дизайн

Проектування обладнання інтер’єрів сакральних споруд з дерева

Рисунок (викл. І.Гап'як)

Рисунок (викл. І.Кметик)

Сакральна скульптура

Скульптура малих форм

Сучасний вітраж в архітектурі

Техніка декорування художніх виробів зі скла гутним способом

Українська культура ХІХ ст. періоди, соціокультурні контексти, інституції, репрезентативні персоналії

Український костюм (історія, теорія, практика)

Філософія мистецтва ХХ-ХХІ століть

Web-технології