Вчена Рада ЛНАМ

п'ятниця, 24. 03. 2017

 

Засідання Вченої ради ЛНАМ відбудеться 24 березня 2017 р. о 11.00 год в Актовій залі.

 

Порядок денний:

 1. Започаткування ліцензування освітньої діяльності за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за освітнім рівнем магістр Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв.
  доповідає директор Косівського інституту Юрчишин Г.

 2. Питання творчості у навчальному процесі Академії.
  доповідає проректор з наукової роботи Яців Р.

 3. Внесення змін до Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ЛНАМ.
  доповідає проректор з науково-педагогічної роботи Шафран Р.

 4. Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників ЛНАМ.
  доповідає проректор з науково-педагогічної роботи Шафран Р.

 5. Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у ЛНАМ.
  доповідає проректор з науково-педагогічної роботи Шафран Р.

 6. Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які надаються Львівською національною академією мистецтв (повторно).
  доповідає проректор з науково-педагогічної роботи Шафран Р.

 7. Положення про вибіркові дисципліни у ЛНАМ.
  доповідає завідувач кафедри текстилю Печенюк Т.

 8. Положення про здобувачів освітньо-наукового рівня доктор філософії.
  доповідає завідувач аспірантури Хорунжа Г.

 9. Положення про робочі та дорадчі органи ЛНАМ.
  доповідає юрисконсульт ЛНАМ Бундз Р.

 10. Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів.
  доповідає юрисконсульт ЛНАМ Бундз Р.

 11. Затвердження переліку спеціальностей, спеціалізацій та кваліфікацій.
  доповідає проректор з науково-педагогічної роботи Шафран Р.

 12. Затвердження взірців документів про вищу освіту (науковий ступінь) державного зразка та додатків до них, академічні довідки.
  доповідає завідувач кафедри графічного дизайну Нагірний П.

 13. Різне.

Повернутись назад