Склад ради

Голова Спеціалізованої Вченої Ради
Стельмащук Галина Григорівна. Член кореспондент НАМУ, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії і теорії мистецтва ЛНАМ. 17.00.06, 17.00.05
Заступник голови Спеціалізованої Вченої Ради
Голубець Орест Михайлович. Доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри художньої кераміки ЛНАМ. 17.00. 06, 17. 00. 05.
Вчений секретар Спеціалізованої Вченої Ради
Цимбала Лада Іванівна. Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії і теорії мистецтва ЛНАМ. 17.00.06.
Технічний секретар ради Циган Наталія Михайлівна (ст. лаборант кафедри ІТМ)

Члени ради:
Захарчук-Чугай Раїса Володимирівна. Доктор мистецтвознавства, професор кафедри дизайну костюма ЛНАМ. 17.00.06.
Коваленко Георгій Федорович. Доктор мистецтвознавства, головний науковий співробітник Державного інституту мистецтвознавства міністерства культури РФ, головний науко, вий співробітник Інституту історії і теорії образотворчого мистецтва Російської Академії Мистецтв, завідувач відділом російського мистецтва ХХ ст., Москва. 17.00.05.
Нікітенко Констянтин Вікторович. Доктор історичних наук, завідувач кафедри менеджменту мистецтва ЛНАМ. 17.00.06.
Никорак Олена Іванівна. Доктор мистецтвознавства, професор кафедри ІТМ ЛНАМ. 17.00.06.
Рибак Оксана Зіновіївна. Доктор історичних наук, професор кафедри ІТМ ЛНАМ. 17.00.05.
Селівачов Михайло Романович. Доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри дизайну Мистецького інституту художнього моделювання і дизайну. 17.00.06.
Соколик Людмила Данилівна. Доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії і теорії мистецтва ХДАДМ. 17.00.05.
Станкевич Михайло Євстахович. Член-кореспондент НАМУ, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри дизайну і теорії мистецтва Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. 17.00.06.
Тарасенко Ольга Андріївна. Доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри живопису та історії мистецтв.17.00.05.
Федорук Олександр Касьянович. Академік НАМУ, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії та історії мистецтва НАОМА. 17.00.05.
Шмагало Ростислав Тарасович. Доктор мистецтвознавства, професор, декан факультету ІТМ, ЛНАМ. 17.00.06.