Результати діяльності

Звіт спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій за 2013-2016 рр

у Львівській національній академії мистецтв відбулися захисти дисертацій:

на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05 — образотворче мистецтво ЛЕСІВА А.П. «Юда Іскаріот в українському мистецтві ХУ — ХУІІІ ст. Іконографія та символіка образу».

на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.06 — декоративне і прикладне мистецтво ВОЛЯНЮК Н.М.«Народна вишивка Тернопільщини ХХ століття(історіографія, типологія, художні особливості)»

на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства на за спеціальністю 17.00.06 — декоративне і прикладне мистецтво БІЛОГО В.Д. «Художнє дерево Косівщини другої половини XX століття (традиції та новації у творчості митців)»

на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05 — образотворче мистецтво НЕБЕСНИКА І.І. (молодшого) «Графічне мистецтво Закарпаття другої половини ХХ століття: етапи розвитку, стилістичні особливості»

на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.06 — декоративне і прикладне мистецтво ГО КАЯ «Художнє скло Китаю другої половини XX — початку ХХІ століття: стильові особливості, традиції та інновації»

Кротової Тетяни Федорівної на тему: «КЛАСИЧНИЙ КОСТЮМ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ МОДІ XIX — ПОЧАТКУ XXІ СТОЛІТТЯ: ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМ І ХУДОЖНЬО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ». Спеціальність 17.00.06 — Декоративне і прикладне мистецтво

Білана Івана Сергійовича «Творчість Юрія Магалевського в контексті українського мистецького процесу першої третини хх століття», спеціальність 17.00.05 — образотворче мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства;

Тобілевич Галини Миколаївної "ДЕКОРАТИВНА ПЛАСТИКА В СУЧАСНОМУ АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ«, спеціальність 17.00.06 — декоративно-прикладне мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства;

Колпакової Наталі Ярославівни «СВЯТИЙ ГЕОРГІЙ В ГАЛИЦЬКОМУ ІКОНОПИСІ XІV–XVІ СТ.: ІКОНОГРАФІЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ОБРАЗУ», спеціальність 17.00.05 — образотворче мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства;

Прокопчук Інни Юхимівни «МИСТЕЦТВО УКРАЇНСЬКОГО АВАНҐАРДУ 1910-х — ПОЧАТКУ 1930-х РОКІВ: ОБРАЗОТВОРЧІ ІДЕЇ КУБОФУТУРИЗМУ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ПРОЦЕС МИСТЕЦЬКОГО ФОРМОТВОРЕННЯ», спеціальність 17.00.05 — образотворче мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства;

Хао Сяо Хуа «ПОРТРЕТ В ЖИВОПИСІ КИТАЮ: СТАНОВЛЕННЯ, ЕТАПИ РОЗВИТКУ, ПРОБЛЕМИ ЖАНРУ В МИСТЕЦТВІ XX СТ.», спеціальність 17.00.05 — образотворче мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.