Фінансові документи

Штатний розпис

Кошторис

2018

Кошторис на 2018 рік від 31.01.2018

2017

Уточнений кошторис на 2017р.
Кошторис на 2017 рік від 28.02.2017
Кошторис на 2017 рік від 27.02.2017
Довідки до кошторису та плану використання бюджетних коштів на 2017р. (довідки з 1 до 3)
Тимчасовий кошторис на І квартал 2017р.
Тимчасовий план асигнувань із загального фонду бюджету на І квартал 2017р.
Тимчасовий помісячний план використання бюджетних коштів на І квартал 2017р.
Тимчасовий план використання бюджетних коштів на І квартал 2017р.

Науково-дослідний сектор

2018
Кошторис на 2018 рік
План викоритання бюджетних коштів
Помісячний план використання бюджетних коштів
План асигнувань із загального фонду бюджету

2017
Уточнений кошторис на 2017р.
Кошторис на 2017 рік
Довідка про зміни до кошторису
План викоритання бюджетних коштів
Помісячний план використання бюджетних коштів
Довідка до плану використання бюджетних коштів
План асигнувань із загального фонду бюджету

Звітність

2017 рік

Звіт про фінансові результати за 2017р.
Звіт про фінансові результати за І квартал 2017р.

Звіт про фінансові результати за ІІІ квартал 2017р.
Звіт про фінансові результати за ІІ квартал 2017р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма 4-1д) за 2017р.
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма 4-1д) за III кв. 2017р.
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма 4-1д) за II кв. 2017р. 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма 4-2д) за  2017р.
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма 4-2д) за III кв. 2017р.

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2-д) за 2017 рік
Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2-д) за ІІІ квартал 2017 року
Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2-д) за ІІ квартал 2017 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7д) станом на 1.01.2018
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7д) станом на 1.10.2017

Баланс станом на 01 січня 2018
Баланс станом на 01 жовтня 2017
Баланс станом на 01 липня 2017
Баланс станом на 01 квітня 2017

Звіт до розділу Б Інші показники форми 3-2 станом на 01.04.2017р.
Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2-д) станом на 1.04.2017р.
Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 1 квітня 2017р.