Для іноземців

Прийом до Львівської національної академії мистецтв іноземних абітурієнтів:

в період з 1 до 25 липня іноземець особисто подає у Приймальну комісію заяву на вступ та такі документи:

1. документ про закінчення підготовчих курсів української, (російської) мови;
2. копію документа про середню освіту з переліком навчальних дисциплін і отриманих балів (з нотаріально завіреним перекладом на українську мову)
3. документ про відсутність ВІЛ-інфекції(з нотаріально завіреним перекладом на українську мову);
4. медичний сертифікат про стан здоров’я, завірений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув абітурієнт, і виданий не пізніше, ніж за два місяці до дня від’їзду на навчання в Україну(з ноторіально завіреним перекладом на українську мову);
5. страховий поліс на випадок надання екстреної медичної допомоги
6. копію документа про народження (з нотаріально завіреним перекладом на українську мову);
7. 6 фотографій розміром 60×40 мм;
8. зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до 1 року.

Зазначені в підпунктах „2”, „4”, „6” пункту документи повинні бути засвідченні відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Після виконання цих умов та проходження іноземним студентом співбесіди та тесту з української мови з ним укладається відповідний договір.

Після укладання договору про навчання іноземний громадянин зараховується до числа студентів ЛНАМ наказом Ректора.

Організація навчального процесу

Навчальний процес із студентами-іноземцями проводиться українською мовою за навчальними програмами та планами, розробленими та затвердженими у встановленому порядку, виконання яких ними є обов’язковим.

Студенти-іноземці зобов’язані відвідувати заняття всіх видів навчальних циклів: фундаментальних, гуманітарних та соціально-педагогічних дисциплін в період як бакалаврської, так і магістерської підготовки.

Для студентів-іноземців з країн дальнього зарубіжжя обов’язковим є вивчення української мови, як іноземної.

Студенти-іноземці з країн дальнього зарубіжжя звільняються від відвідування занять з мови яка визнається іноземною для громадян України (англійської, французької, німецької).

Студенти-іноземці з країн СНД вивчають іноземну мову (англійську, німецьку, французьку, італійську), а також українську мову в період як бакалаврської, так і магістерської підготовки.

За наявності заборгованості з оплати, студенти-іноземці не допускаються до складання екзаменів та захисту маґістерської кваліфікаційної роботи.

Вартість навчання іноземців у Львівській національній академії мистецтв на 2016/2017 навчальний рік становить 45000 грн. на рік.

Процедура реєстрації студента в органах ДМС здійснюється представником навчального закладу після вступу у Львівську національну академію мистецтв.

інспектора по роботі з  іноземними студентами
Глушко Марія Ігорівна

тел: +38 032 243 74 28
моб.:   +38 063 466 80 53
foreign@lnam.edu.ua