Програми випробувань

Програми вступних випробувань відповідно до освітніх рівнів :

Освітній рівень"Бакалавр" (на базі повної середньої освіти, 4 роки навчання)

Для творчих спеціалізацій:

Програма творчого конкурсу Живопис

Програма творчого конкурсу Композиція

Програма творчого конкурсу Рисунок

Програма творчого конкурсу Скульптура

Для спеціалізації "Мистецтвознавство":

Програма творчого конкурсу Історія української художньої культури

Програма творчого конкурсу Історія світової художньої культури

Програма співбесіди з Рисунку для певних категорій вступників  для спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Для категорії осіб (зазначених в Умовах прийому до вищих навчальних закладів України), які не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні:
Програма вступного випробування Українська мова та літератураПрограма вступного випробування Історія УкраїниПрограма вступного випробування Іноземні мови

Освітній рівень"Бакалавр зі скороченим терміном навчання" (2 роки навчання на базі ОКР "Молодший спеціаліст")

Програма вступного випробування Рисунок

Освітній рівень "Магістр" за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами

Програма вступного випробування Іноземні мови

для спеціалізацій галузі знань "Культура і мистецтво":
Програма вступного випробування Композиція
Програма вступного випробування Рисунок

для спеціалізації Менеджмент соціокультурної діяльності:
Програма вступного випробування з Менеджменту соціокультурної діяльності
Програма вступного випробування з Історії мистецтва

для спеціалізації Мистецтвознавство:
Програма вступного випробування з Історії мистецтва
Програма вступного випробування з Історії культури