Програми випробувань

Освітній рівень"Бакалавр"

(на базі повної середньої освіти, 4 роки навчання)

Для творчих спеціалізацій:

Програма творчого конкурсу Живопис
Програма творчого конкурсу Композиція
Програма творчого конкурсу Рисунок
Програма творчого конкурсу Скульптура

Для спеціалізації "Мистецтвознавство":

Програма творчого конкурсу Історія української художньої культури
Програма творчого конкурсу Історія світової художньої культури

Для певних категорій вступників  для спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 
Програма співбесіди з Рисунку
Програма вступного випробування Композиція

Для певних категорії осіб (зазначених в Умовах прийому до вищих навчальних закладів України), які не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні:
Програма вступного випробування Українська мова та література
Програма вступного випробування Історія України
Програма вступного випробування Іноземні мови

 

Освітній рівень"Бакалавр" зі скороченим терміном навчання 

(2 роки навчання на базі ОКР "Молодший спеціаліст")
Програма вступного випробування Рисунок

 

Освітній рівень "Магістр"

для всіх спеціалізацій:
Програма вступного випробування Іноземні мови

для спеціалізацій галузі знань "Культура і мистецтво":
Програма вступного випробування Композиція
Програма вступного випробування Рисунок

для спеціалізації Менеджмент соціокультурної діяльності:
Програма вступного випробування з Менеджменту соціокультурної діяльності
Програма вступного випробування з Історії мистецтва

для спеціалізації Мистецтвознавство:
Програма вступного випробування з Історії мистецтва
Програма вступного випробування з Історії культури