Розклад захистів

У Львівській національній академії мистецтв на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.103.01 відбудуться захисти кандидатських дисертацій:

31 травня
10.00 год.
Єфімова А.В. «Художні практики в урбаністичних просторах кінця ХХ – початку ХХІ століть (досвід Західної України)», спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства;
Натисніть, щоб переглянути автореферат здобувача.

Натисніть, щоб переглянути дисертацію здобувача.

Відгук офіційного опонента Пучкова А.О.

Відгук офіційного опонента Луценка І.В.

13.00 год. - Кравченко М.Я. «Мистецтво прикрас в Україні останньої третини ХХ- початку ХХІ століття: європейський контекст, художні особливості, персоналії», спеціальність 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Натисніть, щоб переглянути автореферат здобувача.

Натисніть, щоб переглянути дисертацію здобувача.

Відгук офіційного опонента Кротової Т.Ф.

Відгук офіційного опонента Ворчинської Г.

1 червня 
10.00 год. – Гаврош О.І. «Побутовий живопис Закарпаття 1945–1991 років: еволюція жанру, тематика, персоналії», спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Натисніть, щоб переглянути автореферат здобувача.

Натисніть, щоб переглянути дисертацію здобувача.

Відгук офіційного опонента Стасенка В.В.

13.00 год. - Гончарук О.В. «Портретна скульптура Львова другої половини ХХ століття: композиційні моделі та образно-пластична структура», спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво, на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства;
Натисніть, щоб переглянути автореферат здобувача.

Натисніть, щоб переглянути дисертацію здобувача.

Відгук офіційного опонента Соколюк Л.Д.

Відгук офіційного опонента Прокопчук І.Ю.

2 червня
10.00 год
. – Папета О.В. «Творчість Людмили Семикіної: жанрова специфіка, художні особливості творів», спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.
Натисніть, щоб переглянути автореферат здобувача.

Натисніть, щоб переглянути дисертацію здобувача.

Відгук офіційного опонента Білана І.С.