Про кафедру

Печенюк Таміла Григорівна
Печенюк Таміла Григорівна
завідувач кафедрою, професор

Кафедра художнього текстилю веде свій відлік від самого початку діяльності у Львові вищого мистецького закладу (1946). Значимість цього структурного підрозділу нинішньої Львівської національної академії мистецтв ґрунтується на тому, що український професійний художній текстиль другої половини ХХ – початку ХХІ століття на вітчизняному мистецькому просторі представляють переважно вихованці „львівської текстильної школи”, які сьогодні здобувають освіту на двох освітньо-кваліфікаційних рівнях: "бакалавр" та "спеціаліст", "магістр"

Вагомою ланкою діяльності викладачів кафедри є методична та науково-дослідницька робота, результатом якої є низка наукових статей у спеціалізованих часописах, видання підручників та навчальних посібників, мистецьких каталогів та альбомів. До важливих новацій у методиці кафедри  слід віднести запровадження у навчальні програми від 1993 року теми «сакральні тканини християнського храму», що дозволило долучитись до неоціненної скарбниці національної духовної спадщини. Поряд із поглибленням апробованих та авторських методик викладання мистецьких дисциплін на кафедрі діяла творча майстерня професора О.Мінька (2003-2013) та була введена нова спецдисципліна "комп’ютерне проектування”,  яка виводить на новий якісний рівень володіння сучасними мистецькими засобами для виконання курсових та творчих завдань. Упродовж усіх років педагоги кафедри – постійні учасники національних та міжнародних мистецьких виставок, організатори багатьох симпозіумів, пленерів та мистецьких проектів, автори чисельних персональних виставок в Україні та за її межами.

Така атмосфера активізує і творче життя студентів кафедри, які теж ініціюють та організовують персональні та групові виставки, беруть участь у загально-академічних мистецьких конкурсах та пленерах, де отримують відзнаки.

Сьогодні, освоюючи нові методики та форми праці, удосконалюючи матеріально-технологічну базу навчання, кафедра художнього текстилю продовжує пошук нових мистецьких практик, що впливає на якість формування фахівців цієї сфери творчої діяльності. Адже сучасний художній текстиль слід розглядати не лише в контексті декоративного та ужиткового мистецтва, нині не менш актуальним є і розвиток дизайну текстильних виробів, створення яких входить у перелік завдань навчальних програм кафедри.

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 35, Корпус №2, 3 поверх
тел. 032 2470240, textile@lnam.edu.ua
www.textile.lnam.edu.ua