Факультет історії і теорії мистецтв

Конференція «Яким Запаско – науковець, педагог, особистість»

середа, 31. 10. 2018

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у науковій конференції до 95-ї річниці від дня народження  академіка Запаска Я.П.

(31 жовтня 2018 р.) 

«Яким Запаско – науковець, педагог, особистість»

Заявки на участь у конференції подавати на кафедру історії та теорії мистецтва ЛНАМ до 20 жовтня 2018 р.

Форма заявки на участь у науково-теоретичній конференції:

  1. Прізвище, ім’я, по-батькові;
  2. Посада (декан, завідувач кафедри, професор, старший викладач, викладач, асистент, лаборант, майстер відповідної кафедри, аспірант, здобувач.
  3. Науковий ступінь, вчене звання;
  4. Почесне звання;
  5. Тема доповіді;
  6. Службова адреса, контактний телефон, e-mail.

 

Тексти статей (за матеріалами доповідей) в електронному варіанті, підготовлені згідно з вимогами до наукових публікацій, передати оргкомітету під час проведення заходу чи надіслати за вказаною адресою (visnyk@lnam.edu.ua). Матеріали конференції будуть опубліковані у вип. 38 «Вісника Львівської національної академії мистецтв».

Адреса оргкомітету: Львівська національна академія мистецтв, вул. Кубійовича, 38, кафедра історії та теорії мистецтва.

Заявку на участь доповідей надсилати на електронну адресуart@lnam.edu.ua

До Вісника приймаються статті українською, англійською мовами, обсягом до 17 сторінок (з анотацією і літературою). Поля: верхнє, праве, ліве, нижнє – 2х3х2х1,5 см. Редактор: MS Word. Гарнітура: Times New Roman, кегль 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Зліва друкується УДК, по центру назва статті (жирним шрифтом), у правому полі – прізвище та ім’я автора. Анотації, назва статті, прізвище автора і ключові слова – англійською (5 000 знаків без пробілів), українською, російською (1 000 знаків без пробілів), список літератури також подається і транслітерацією. Виконані без урахування вимог статті розглядатися не будуть. Вартість друку статті 40 грн. за сторінку А4 (для працівників академії та аспірантів знижка 30%).

Контактний телефон : (032) 276- 14- 75, 253-35-12

Електронна адреса: art@lnam.edu.ua, visnyk@lnam.edu.ua

Повернутись назад