Факультет історії і теорії мистецтв

Проєктм навчальних планів доктора філософії за спец. 022 "Дизайн" та 023 "ОДР" на 2021/22 навчальний рік

п'ятниця, 28. 05. 2021

На основі аналізу пропозиції від зацікавлених сторін та враховуючи побажання здобувачів освіти пропонуємо оновлення навчального плану доктора філософії в галузі знань 02 Культура і мистецтво за спеціальностями 022 Дизайн та 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 

Науковий ступінь:         доктор філософії

Термін навчання:           4 роки

на основі ступеня          магістра (спеціаліста)

 

Переглянути проєкт навчального плану за спеціальністю 023 "ОДР" можна за посиланням.

Переглянути проєкт навчального плану за спеціальністю 022 "Дизайн" можна за посиланням.

Зауваження, пропозиції, прохання надсилати на електронну адресу гаранта:

ОНП 022 - п. В.Косів vasylkosiv@lnam.edu.ua  

ОНП 023 - п. Н.Левкович levkovychnat@gmail.com 

 

Повернутись назад