Програма ЕРАЗМУС+: Академія мистецтв ім. Яна Матейки в Кракові (Республіка Польща)

вівторок, 02. 05. 2023

ПРОГРАМА ОБМІНУ СТУДЕНТАМИ Львівської національної академії мистецтв на навчання за програмою ЕРАЗМУС+ на перший семестр 2023-2024 навчального року

Програма обміну дає можливість студентам 2, 3 року навчання за ОР Бакалавр стаціонарної форми навчання навчатись впродовж семестру в Академії мистецтв ім. Яна Матейки в Кракові (Республіка Польща).

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ УЧАСНИКІВ ПРОГРАМИ ОБМІНУ
1. Академічна успішність – не менше 80 балів.
2. Володіння польською, англійською мовою.

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНО НАДСИЛАТИ ДЛЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ
1. Заява (додаток 1);
2. Анкета претендента на навчання за програмою обміну (додаток 2),
завірена деканом факультету
3. Сканована копія діючого закордонного паспорта, кінцевий термін дії якого не перевищує 1 рік.
4. Копії документів про нагороди, дипломи (за наявності)
5. Мовні сертифікати
6. Портфоліо академічних та творчих робіт
7. Резюме із зазначенням участі у виставках, олімпіадах, конкурсах,
переліком опублікованих наукових статей, отриманих нагород;
8. Характеристика від завідувача кафедри на якій навчається студент.

Документи конкурсантам слід надсилати у електронному варіанті до 02 травня 2023 року (формат JPEG, до 1600 пікселів по найбільшій стороні), вказавши у темі листа прізвище, ім’я та номер мобільного телефону, на адресу Відділу міжнародних зв’язків і академічної мобільності ЛНАМ: obmin@lnam.edu.ua
Подання, які надійшли із запізненням та не відповідають вимогам, розглядатись не будуть.


Відбір кандидатур студентів регламентується «Положенням про конкурсний студентів ЛНАМ на навчання за обміном на підставі двосторонніх угод про співпрацю»
Реалізація академічної мобільності студентів регламентується «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність студентів ЛНАМ»

Повернутись назад