Програма ЕРАЗМУС+ (осінній семестр 2022-2023, Гданськ, Польща)

субота, 10. 09. 2022

ПРОГРАМА ОБМІНУ СТУДЕНТАМИ Львівської національної академії мистецтв
на навчання за програмою ЕРАЗМУС+ на осінній семестр 2022-2023 навчального року


Програма обміну дає можливість студентам 2, 3 та 4 (за згодою завідувача
кафедри та декана факультету) курсів стаціонарної форми навчання навчатись
впродовж семестру у Академії образотворчого мистецтва в Гданську (Республіка
Польща).


КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ УЧАСНИКІВ ПРОГРАМИ ОБМІНУ
1. Академічна успішність – не менше 78 балів.
2. Володіння польською, англійською мовою.


ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНО НАДСИЛАТИ ДЛЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ

1. Заява;
2. Анкета претендента на навчання за програмою обміну, завірена деканом
факультету
3. Сканована копія діючого закордонного паспорта, кінцевий термін дії якого не
перевищує 1 рік
4. Копії документів про нагороди, дипломи (за наявності)
5. Мовні сертифікати
6. Портфоліо академічних та творчих робіт
7. Резюме із зазначенням участі у виставках, олімпіадах, конкурсах, переліком
опублікованих наукових статей, отриманих нагород;
8. Характеристика від завідувача кафедри на якій навчається студент.


Документи конкурсантам слід надсилати у електронному варіанті до 10 вересня
2022 року (формат JPEG, до 1600 пікселів по найбільшій стороні), вказавши у
темі листа прізвище, ім’я та номер мобільного телефону, на адресу Відділу
міжнародних зв’язків і академічної мобільності ЛНАМ: obmin@lnam.edu.ua


Подання, які надійшли із запізненням та не відповідають вимогам, розглядатись не
будуть.

Відбір кандидатур студентів регламентується «Положенням про конкурсний
студентів ЛНАМ на навчання за обміном на підставі двосторонніх угод про
співпрацю»
Реалізація академічної мобільності студентів регламентується «Положенням про
порядок реалізації права на академічну мобільність студентів ЛНАМ»

Повернутись назад