Програма ЕРАЗМУС+ (Університет мистецтв ім. Яна Матейки (Краків, Польща)

вівторок, 15. 11. 2022

ПРОГРАМА ОБМІНУ СТУДЕНТАМИ

Львівської національної академії мистецтв на навчання за програмою ЕРАЗМУС+  ( 2 місця)  на весняний семестр 2022-2023 навчального року

Програма обміну дає можливість студентам  2,  3  року навчання за ОР Бакалавр та 5 року навчання за ОР Магістр стаціонарної форми навчання навчатись впродовж семестру в Академії мистецтв ім. Яна Матейки в Кракові (Республіка Польща).

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ УЧАСНИКІВ ПРОГРАМИ ОБМІНУ

  1. Академічна успішність – не менше 80 балів.
  2. Володіння польською, англійською мовою.

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНО НАДСИЛАТИ ДЛЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ

  1. Заява (додаток 1);
  2. Анкета претендента на навчання за програмою обміну (додаток 2), завірена деканом факультету
  3. Сканована копія діючого закордонного паспорта, кінцевий термін дії якого не перевищує 1 рік.
  4. Копії документів про нагороди, дипломи (за наявності)
  5. Мовні сертифікати
  6. Портфоліо академічних та творчих робіт
  7. Резюме із зазначенням участі у виставках, олімпіадах, конкурсах, переліком опублікованих наукових статей, отриманих нагород;
  8. Характеристика від завідувача кафедри на якій навчається студент.

Документи конкурсантам слід надсилати у електронному варіанті до  15 листопада 2022 року (формат JPEG, до 1600 пікселів по найбільшій стороні), вказавши у темі листа прізвище, ім’я та номер мобільного телефону, на адресу Відділу міжнародних зв’язків і академічної мобільності ЛНАМ: obmin@lnam.edu.ua

Подання, які надійшли із запізненням та не відповідають вимогам, розглядатись не будуть.

    Відбір кандидатур студентів регламентується «Положенням про конкурсний студентів ЛНАМ на навчання за обміном на підставі двосторонніх угод про співпрацю» 

  Реалізація академічної мобільності студентів регламентується «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність студентів ЛНАМ» 

 

 

Повернутись назад