Програма обміну студентами в Академії мистецтв та нових технологій, AANT (Рим, Італія)

понеділок, 10. 04. 2023

ПРОГРАМА ОБМІНУ СТУДЕНТАМИ Львівської національної академії мистецтв на навчання на підставі двосторонніх угод на перший семестр 2023-2024 н.р.

Програма обміну дає можливість студентам 3 року навчання за ОР Бакалавр стаціонарної форми навчання навчатись впродовж одного семестру в Академії мистецтв та нових технологій, AANT (Рим, Італія)

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ УЧАСНИКІВ ПРОГРАМИ ОБМІНУ
1. Академічна успішність – не менше 80 балів
2. Володіння італійською мовою (рівень В2)

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНО НАДСИЛАТИ ДЛЯ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ
1. Заява (додаток 1);
2. Анкета претендента на навчання за програмою обміну (додаток 2),
завірена деканом факультету
3. Сканована копія діючого закордонного паспорта, кінцевий термін дії якого не перевищує 1 рік
4. Копії документів про нагороди, дипломи (за наявності)
5. Сертифікат володіння італійською мовою
6. Портфоліо академічних та творчих робіт
7. Резюме із зазначенням участі у виставках, олімпіадах, конкурсах,
переліком опублікованих наукових статей, отриманих нагород;
8. Характеристика від завідувача кафедри на якій навчається студент.

Документи конкурсантам слід надсилати у електронному варіанті до 10 квітня 2023 року (формат JPEG, до 1600 пікселів по найбільшій стороні), вказавши у темі листа прізвище, ім’я та номер мобільного телефону, на адресу Відділу міжнародних зв’язків і академічної мобільності ЛНАМ: obmin@lnam.edu.ua
Подання, які надійшли із запізненням та не відповідають вимогам, розглядатись не будуть.
Студенти які пройшли конкурсний відбір у ЛНАМ, після рекомендування ЛНАМ, додатково проходять конкурсний відбір у партнерському ЗВО надсилаючи: виписку оцінок за останній семестр (перекладену на іт. м.), мотиваційний лист (іт.м.).

Відбір кандидатур студентів регламентується «Положенням про конкурсний студентів ЛНАМ на навчання за обміном на підставі двосторонніх угод про співпрацю» 
Реалізація академічної мобільності студентів регламентується «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність студентів ЛНАМ»

Повернутись назад