Умови вступу

Правила прийому 2023 р.

Поточний рейтинговий список вступників в аспірантуру ЛНАМ у 2023 році

РЕЙТИНГИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ у 2023 році у зведеній онлайн-таблиці - за посиланням

Перелік документів необхідних для вступу
Вартість навчання в аспірантурі у 2023/24 роках

Прийом документів здійснюється виключно за умови наявності повного пакету документів та наукового реферату, затвердженого підписом наукового консультанта.

Ліцензований обсяг - переглянути тут

Перелік вступних випробувань:

1. Співбесіда 022 «Дизайн»
2. Співбесіда 023 «ОДР»
3. Творче випробування 022 «Дизайн»
4. Творче випробування 023 «ОДР»
5. Філософія
6. Іноземна мова

Програми вступних випробувань 2023

 

Термін навчання:
Бюджет (денна форма — 3 роки.)
Контракт (денна форма —3 роки.)

Бабунич Юлія Ігорівна
email: aspirantura@lnam.edu.ua

Вступ 2022

Обсяги державного замовлення у розрізі спеціальностей у 2022р.:

ОР "Доктор філософії", "Доктор мистецтва
_
_______________________________________________________________________

 

НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

 

Поточний рейтинговий список

 

Правила прийому до аспірантури у 2022 році  - переглянути тут

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 2022

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДОКТОР МИСТЕЦТВА 2022 (у .exel-файлі окремі вкладки для кожного випробування)

 

Перелік документів необхідних для вступу

Освітньо-творча програма Доктора мистецтва

Положення про відділ аспірантури та докторантури ЛНАМ

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ НА 2022-2023 Н. Р.

 

Програми вступних випробувань 2022:

Програма співбесіди для для кандидатів на здобуття  освітньо-творчого ступеня "Доктора мистецтва" 022 Дизайн

Програма співбесіди для для кандидатів на здобуття  освітньо-творчого ступеня "Доктора мистецтва" 023 ОДР

Програма творчого випробування для кандидатів на здобуття освітньо-творчого ступеня "Доктора мистецтва" 022 Дизайн

Програма творчого випробування для кандидатів на здобуття освітньо-творчого ступеня "Доктора мистецтва" 023 ОДР

Програма вступного іспиту з філософії

Програми вступних іспитів з іноземної мови