Бібліотека

Бібліотека Львівської національної академії мистецтв створена у вересні 1946 року. Статутом ЛАМ у 1994 році визначена науковою, а 1995 року Вчена рада Академії ухвалила «Положення про Наукову бібліотеку», в якому окреслено зміст та основні напрями її роботи. 2004 року Львівській академії мистецтв надано статус національної, відтак бібліотека отримала назву — Наукова бібліотека Львівської національної академії мистецтв. Шляхом найбільш повного розкриття своїх фондів та бібліотечно-бібліографічного обслуговування всіх категорій читачів, Бібліотека активно сприяє розвитку науки та мистецтва, підготовці висококваліфікованих фахівців для науки, культури та освіти. Бібліотека забезпечена системою каталогів: алфавітним та систематичним; картотеками: періодичних видань, методичної та художньої літератури, статей з періодичних видань з питань мистецтва та культури, дисертацій та авторефератів.

Фонд бібліотеки налічує близько 55 тис. примірників, в тому числі фонд рідкісної книги, подарункові персональні фонди Б. Сороки та Д. Крвавича, фонди мистецької періодики, дисертацій та авторефератів. Створюється електронна база видань мистецького та культурологічного напрямків.

Структура Бібліотеки включає в себе: читальний зал з відкритим доступом до літератури та періодики, книгосховище, пункт видачі в гуртожитку (Кримська, 30). Результатом науково-дослідної роботи колективу Бібліотеки є видання низки бібліографічних покажчиків та каталогів творів видатних митців, науковців та педагогів (Е. Миська, Я. Запаска, Д. Крвавича, А. Бокотея, В. Овсійчука, О. Мінька, І. Боднара, М. Токар, Г. Стельмащук), анотованих бібліографічних покажчиків «Література англійською і німецькою мовами в фондах наукової бібліотеки ЛАМ» (1 та 2 випуски), «Вісник ЛНАМ. Бібліографічний покажчик: 1990-2010 рр.».

Бібліотека відкрита для всіх охочих презентувати свої мистецтвознавчі та наукові проекти, видання, публікації.

Години роботи: З понеділка по п’ятницю – з 9.00 до 17.00
Останній день місяця – санітарний

Нові надходження

Список нових надходжень за І півріччя 2018 року

 1. Атоян А. : [каталог] / Анна Атоян ; [текст Н. Космолінська]. – [Львів] : [б. в.], 2008. – 24 с. : іл.
 2. Аргунов Н. И. / Н. И. Аргунов ; [авт.-сост. В. А. Кулаков] ; [предисл. М. В. Алпатов]. – М. : Изобразит. искусство, 1976. – 26 с. : 46 репр.
 3. Бабак О., Будніков В., Ралко В. Т.Г. = O. Babak, V. Budnikov, V. Ralko. T. G. : [каталог виставки] / О. Бабак ; куратор-[упоряд.] Валерій Сахарук ; Резиденція “Великий Перевіз”. – Київ : [Адеф-Україна], 2014. – 159 с. : іл.
 4. Басюк А. Скульптура та Живопис : [альбом] / Август Басюк ; вступ. ст. М. Аронець]. – Ів.-Франківськ : Лілея-НВ, 2016. – 87 с. : іл.
 5. Батикль Ж. Веласкес / Жанин Батикль ; пер. с фр. И. Бельченко. – М. : Астрель-Аст, 2003. – 160 с. : ил.
 6. Bez obraz. Нічого особистого – тільки мистецтво = No offence. Nothing personal – just art : групова виставка в галереї “Зелена канапа” [каталог] / [ідея Олеся Домарадзька]. – [Львів] : [б. в.], [2009]. – [6] с. : іл.
 7. Биновская Т. представляет художественный проект Море-океан – Tatiana Binovska presents the Art project Sea-Ocean : [каталог] / Татьяна Биновская ; [ред. и сост. Т. Биновская], [текст А. Титаренко]; [Морская Арт галерея Одесского морского торгового порта]. – Одесса = Odessa : [Типография “Моряк”], 2007. – [ ] с. : іл.
 8. Білоцерківець Н. Готель Централь : вибрані вірші / Наталка Білоцерківець. – Львів : Кальварія, 2004. – 120 с.
 9. Боднарчук В. Підсумовуючи пройдене : [альбом] / Василь Боднарчук ; [упоряд. О. Голубець], [ст. : О. Голубець, В. Онищенко, О. Пошивайло та ін.] – [Львів] : [Ладекс], [2008]. – 79 с. : іл.
 10. Бончук Р. : [каталог] / Роман Бончук. – [Ів.-Франківськ] : [б. в.], [2012]. – 38 с. : іл.
 11. Вахняк Маріанна. Кераміка : альбом / Маріанна Вахняк ; [текст О. Голубець] ; [авт.-упоряд. М. Вахняк]. – Львів : [б. в.], 2015. – 42 с. : іл.
 12. Великдень у Польщі : [буклет] / [текст О. Твардовська] ; Музей етнографії та художнього промислу ІН НАН України. – [Львів] : [б. в.], 2005. – арк., скл. у 3 рази.
 13. “Вікно” : сучасний львівський вітраж : [каталог] / [текст І. Гах]. – [Львів] : [б. в.], [200..]. – [6] с. : іл.
 14. Вісник Львівської національної академії мистецтв : Вип. 32 / [ред. кол. : В. Одрехівський (голова), А. Бокотей, Р. Яців та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Львів : Львів. нац. академія мистецтв, 2017. – 376 с., [2] с. : іл.
 15. Вісник Львівської національної академії мистецтв : Вип. 34 / [ред. кол. : В. Одрехівський (голова), А. Бокотей, Р. Яців та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Львів : Львів. нац. академія мистецтв, 2017. – 290 с., [2] с. : іл.
 16. Гай С. : [каталог] / Сергій Гай ; [Mironova Gallery]. – [Київ] : [б.в.], [2008]. – [12] с. : іл.
 17. Гай С.= Serhiy Hai. Ukraine : [каталог] / Сергій Гай ; Tatyana Mironova gallery. – [Б.м.] : [б.в.], [2007]. – [7] с. : іл.
 18. Галіцин Ю. = Yuri Gal. Гравюра. Ілюстрація. Логоперсонажі = Engraving. Illustration. Logocharacters : [альбом] / Юрій Галіцин ; [ред. – упоряд. Л. Мірошниченко] ; [худож. оформ. О. Здор] ; [пер. англ. мовою О. Гутник]. – К. : Веселка, 2016. – 167 с. : іл.
 19. Гапон Ігор. Живопис : [альбом] / Ігор Гапон ; [всуп. сл. Р. Шмагало]. – [Львів] : [Артсервіс], [2008]. – [60] с. : іл.
 20. Гапчинская. Поставщик счастья № 1 : герои / Gapchinska ; [илл. Евгения Гапчинская] ; [Галерея счастья Gapchinska]. – [Киев] : [б. и.], 2011. – [18] с. : іл.
 21. Гапчинская. Поставщик счастья № 1 : [Совершенство] / Gapchinska ; [илл. Евгения Гапчинская] ; [Галерея счастья Gapchinska]. – [Киев] : [б. и.], [20...]. [18] c. : іл.
 22. Гах І. Епоха Митрополита. Українське образотворче мистецтво першої половини XXстоліття : [Великому Митрополитові присвячується] / Ірина Гах. – [Львів] : Манускрипт-Львів, 2017. – 192 с. : 190 іл.
 23. Гах І. Західноукраїнський вітраж XX : минуле, сучасне, майбутнє / [авт. ідеї та кер. проекту Ірина Гах]. – [Львів] : Манускрипт-Львів, 2017. – [71] с. : іл.
 24. Гоголь В. Скульптура. Типологія та основні композиційні закономірності монументально-декоративної скульптури в просторовому середовищі / Василь Гоголь. – Львів : Друкарські куншти, 2013. – 191 с. : іл.
 25. Горяинов В. Тоно Дзанканаро : [альбом] / В. Горяинов. – [М.] : Изобраз. искусство, [1969]. – 34 с. : 34 ил.
 26. Григоров В. : виставка в Музеї сучасного образотворчого мистецтва України, трав.-черв. 2010 року : [каталог] / Віктор Григоров ; [текст Н. Велігоцька] ; [Музей сучасного образотворчого мистецтва України]. – [Київ] : [Адеф-Україна], [2010]. – 24 с. : іл.
 27. Гробниця Львівської капітули : Личаківський некрополь : [буклет]. – [Львів] : [б. в.], [20…]. – [4] с. : іл.
 28. Гурмак В. М. Медальєрство : образотворчі засоби, історія і техніка виконання : наук. посіб. / Василь Гурмак, Андрій Лисенко, Микола Гурмак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. академія мистецтв. – Вид. 2-е, доп. – Львів : Сполом, 2017. – 388 с. : іл.
 29. Дерево міфу в пластиці Віктора Проданчука : [альбом] / [текст Р. Шмагало]. – [Б. м.] : [б. в.], [2017]. – 96 с. : іл.
 30. Дьерке Г. Г. Творчість Володимира Микити в контексті образотворчого мистецтва Закарпаття другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст. : традиції та художні експерименти : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Дьерке Гейза Гейзович ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2018. – Текст : 240 с.; Додатки : [ ] c. : 226 іл.
 31. Дьерке Г. Г. Творчість Володимира Микити в контексті образотворчого мистецтва Закарпаття другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст. : традиції та художні експерименти : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Дьерке Гейза Гейзович ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2018. – 19 с.
 32. Дзвонар. Збірка статей і спогадів про Опанаса Заливаху / [упоряд. В. В. Овсієнко], [передм. М. А. Горбаль]. – Х. : Права людини, 2017. – 240 с. : фотоіл.
 33. Доробан Н. Aquarelle : [альбом] / Наталка Доробан ; [упоряд. М. Яремчук] ; [авт. ідеї : Р. Петрук, Т. Лозинський]. – Львів : [Майстер книг], 2017. – 143 с. : іл.
 34. Енциклопедія Сучасної України / гол. ред. колегія : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. досліджень Нан України]. – К. : [Поліграфкнига].
   Т. 9 : Е-Ж. – 2009. – 711 с. : іл. Т. 10 : З-Зор. – 2010. – 711 с. : іл. Т. 11 : Зор-Как. – 2011. – 710 с. : іл. Т. 12 : ал-Киї. – 2012. – 711 с. : іл. Т.13 : Киї-Кок. – 2013. – 711 с. : іл. Т. 14 : Кол-Кос. – 2014. - 767с. : іл. Т. 15 : Кот-Куз. – 2014. – 711 с. : іл. Т. 16 : Куз-Лев. – 2016. – 711 с. : іл. Т. 17 : Лег-Лощ. – 2016. 711 с. : іл. Т. 18 : Лт-Малицький. – 2017. – 711 с. : іл.
 1. Єгіазарян Борис = Borys Yegiazaryan : [каталог] / Борис Єгіазарян. – [Київ] : [Дух і Літера], [2005]. – 118 с. : іл.
 2. Zав’ялова Дарія. Міський Nотатник : живопис, акварелі 2008-2014 рр. : [каталог] / Дарія Zав’ялова ; текст Н. Космолінська. – Львів : [б. в.], 2014. – [ ] с. : іл.
 3. Задорожний Іван-Валентин : альбом творів художника / Задорожний Іван-Валентин ; [авт. вступ. ст. І. Міщенко]. – [К.] : [Софія-А], [2017]. – 319 с. : іл.
 4. Західноукраїнський вітраж XX : минуле, сучасне, майбутнє / [авт. ідеї та кер. проекту Ірина Гах]. – [Львів] : Манускрипт-Львів, 2017. – [71] с. : іл.
 5. Звіринський К. Все моє малярство – то молитва. Спогади, інтерв’ю, роздуми, статті / Карло Звіринський ; упоряд. Христина Звіринська-Чабан ; [Програма дослідження модерної історії та суспільства України ім. П. Яцика та ін.]. – Львів : Манускрипт-Львів, 2017. – 279 с. : іл., [32] с. іл. кол.
 6. Змієвець Василь. Малярство : [каталог] / Василь Змієвець. – [Б. м.] : [б. в.], [2011]. – [ ] с. : іл.
 7. “Знаєте, Тіно, я дуже люблю життя…” : Спогади про Олександра Мурашка / [уклад., авт. ст. та ком. Дар’я Добріян]. – Київ : ArtHuss, 2017. – 96 с. : іл.
 8. Історія релігій в Україні : наук. збірник світлій пам’яті проф. Ярослава Дашкевича (1926-2010) / [за заг. ред.. : М. Капраля, О. Киричук, І. Орлевич] ; Ін-т релігієзнавства – філія Львів. музею історії. – Львів : Логос, 2016.Ч. 1 : Церковна історія. – 734 с.Ч. 2 : Філософія, соціологія, політологія релігій. – Ч. 3 : Сакральні пам’ятки. – 686 с. : портрет.
 1. Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2005 рік : Кн. 1 / Ін-т релігієзнавства філія Львів. музею історії релігії [та ін.] ; [ред. рада Я. Дашкевич та ін.]. – Львів : Логос, 2005. – 637 с.
 2. Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2008 рік : [в 2 кн.] / Ін-т релігієзнавства – філія Львів. музею історії релігії ; [ред. рада : Я. Дашкевич та ін.]. – Львів : Логос.Кн. 1. – 2008. – 878 с.Кн. 2. – 2008. – 821 с.
 1. Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2009 рік : Кн. 2 / Ін-т релігієзнавства філія Львів. музею історії релігії [та ін.] ; [ред. рада Я. Дашкевич та ін.]. – Львів : Логос, 2009. – 756 с., [9] с. : іл.
 2. Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2010 рік : Кн. 2 / [упоряд. : О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич] ; Ін-т релігієзнавства філія Львів. музею історії релігії [та ін.]. – Львів : Логос, 2010. – 1063 с. : іл.
 3. Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2012 рік : [в 2 кн.] / [упоряд. : О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич] ; Ін-т релігієзнавства філія Львів. музею історії релігії [та ін.]. – Львів : Логос, 2012.Кн. 1. Частина 1 : Історія. – 840 с.Кн. 2. Частина 2 : Філософія. Політологія. Частина 3 : Сакральне мистецтво. – 662 с. : іл.
 1. Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2013 рік : Кн. 1 / [упоряд. : О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич] ; Ін-т релігієзнавства філія Львів. музею історії релігії [та ін.]. – Львів : Логос, 2013. – 833 с. – (1025-річчю хрещення України-Руси присвячується).
 2. Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2014 рік : [в 2 кн.] / [упоряд. : О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич] ; Ін-т релігієзнавства філія Львів. музею історії релігії [та ін.]. – Львів : Логос, 2014.
  Кн. 1. – 808 с.Кн. 2. – 642 с. : іл.
 1. Каїро А. Функціональне мистецтво : вступ до інфографіки та візуалізації / Альберте Каїро ; [пер. з англ. Л. Белея за ред. Р. Скакуна]. – Львів : Видавництво Українського католицького ун-ту, 2017. – 349 с. : іл.
 2. Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве / Леонардо да Винчи ; [пер. с ит. А. А. Губера, В. П. Зубова под. ред. А. К. Дживелегова]. – Спб. : Азбука, [2015]. – 224 с. – (Азбука-класика. Non-Fiction).
 3. Магінський В. : каталог / Володимир Магінський ; [текст Г. Кусько] ; Нац. спілка художників України, Нац. заповідник “Замки Тернопілля”, м. Збараж. – [Львів] : Логос, [2006]. – [6] с. : іл.
 4. …Магія = Magic … : [каталог] / [текст : Н. Космолінська]. – Львів : [б. в.], 2007. – 5 буклетів в обкл.
 5. Медвідь Л. Ремінісценції : каталог виставкового проекту. 2010-2011 / Любомир Медвідь ; [вступ. сл. Д. Скринник-Мисько] ; Нац. худож. музей України, Львів. нац. музей ім. Митрополита Андрея Шептицького. – [Львів] : [б. в.], [2011]. – [ ] с. : іл.
 6. Міхновський С. = Serhiy Mykhnovsky [буклет] / Сергій Міхновський ; [текст Р. Яців]. – [Львів] : [б. в.], [2004]. – арк., скл. у три рази. – (TRI angle = ТРИкутник ВікторХаджинов, Володимир Стецула, Сергій Міхновський).
 7. Міхновський С. Пан Трюфель = The Truffle Art – Project by Serhiy Mikhnovskyy : [буклет] / Сергій Міхновський ; Клуб українських митців. – [Львів] : [б. в.], [2014]. – арк., скл. у три рази.
 8. Музей = Museum : [каталог виставки] / Галерея “Зелена канапа” = Green Sofa Gallery ; авт. ідеї О. Домагацька. – [Львів] : [б. в.], [2009]. – [12] с. : іл.
 9. Немеркнучий світ давнини : Старожитності Василя Тарнавського у Чернігівському історичному музеї / [авт. С. Половнікова] ; [Чернігівський історичний музей]. – [Чернігів] : [б. в.], [2…]. – [8] с. : іл.
 10. Новорожкін Ярема. Живопис : [каталог] / Ярема Новорожкін. - [Львів] : [Малті-М], 2007. – [12] с. : іл.
 11. Павлов Олександр = Olexander Pavlov : [каталог] / Олександр Павлов ; [текст Д. Горбачов] ; [Музей сучасного образотворчого мистецтва України]. – [Київ] : [б. в.], [2008]. – 23 с. : іл.
 12. Павлова Т. В. Авангард в образотворчому мистецтві Харкова ХХ ст. : дис. … д-ра мистецтвознавства : 17.00.05 / Павлова Тетяна Володимирівна ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2018. – Текст : 440 с. ; Додатки : 248 с. : іл.
 13. Павлова Т. В. Авангард в образотворчому мистецтві Харкова ХХ ст. : автореф. дис. … д-ра мистецтвознавства : 17.00.05 / Павлова Тетяна Володимирівна ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2018. – 36 с.
 14. Пасічник Л. В. Ювелірне мистецтво України XX-XXI століть : [монографія] / Л. В. Пасічник ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.. М. Рильського. – Київ : Наук. думка, 2017. – 299 с., [2] с. : іл. – (Проект “Наукова книга” Молоді вчені).
 15. Пінзель. Мияк. Зустріч = Spotkanie = Meeting : [запрошення на виставку] / Львів. нац. галерея мистецтв ім. Б. Возницького. – [Львів] : [б. в.], [2017]. – арк., скл. у 2 рази.
 16. Пластична панорама Давнього Львова. Януш Вітвіцький. 1903-1946 = Janusz Witwicki. Panorama plastyczna davnego Lwowa / [текст Міхал Вітвіцький]. – [Спец. вид. журналу “Будуємо інакше”]. – [Львів] : [Левко], [2003]. – 38 с. : іл.
 17. Платонова Н. Искусство : энциклопедия / Н. Платонова. – М. : Росмэн, 2006. – 143 с. : ил.
 18. Повернення культурних цінностей в Україну – державна справа (1 липня 2016 р.) : матеріали наук. конф. / Нац. академія образотв. мистецтва і арх.-ри, Нац. музей Богдана та Варвари Ханенків, Нац. музей історії України ; [редкол. : О. К. Федорук, О. Нестуля та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – 120 с.
 19. Попова А. : [каталог] / Анна Попова. – [Б. м.] : [Ініціал], [2008]. – [ ] с. : іл.
 20. Романчук Петро = Petro Romanchuk. Малярство = Painting : [альбом] / Петро Романчук ; [текст О. Голубець]. – [Львів] : [б.в.], [2007]. – [ ] с. : іл.
 21. Савченко = [Savchenko] : [каталог] / Савченко [C.] ; [текст: Д. Корсунь, К. Г. Баек, Р. Романишин, С. Савченко]. – [Б. м.] : [Друк Укрпол], [2010]. – [81] с. : іл.
 22. Самойленко О. Ю. Вітраж київських митців друг. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. : типологія, художньо-стильові особливості : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Самойленко Олександра Юріївна ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2018. – Текст : 218 с., [3] c. ; Додаток : іл.
 23. Самойленко О. Ю. Вітраж київських митців друг. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. : типологія, художньо-стильові особливості : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Самойленко Олександра Юріївна ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2018. –18 с.
 24. Світ природи в ритмі життя [Петра Сипняка] : [каталог] / [текст М. Маркович, Г. Дибайло-Шпинда]. – [Б. м.] : [б. в.], [2004]. – [ ] c. : іл.
 25. Сидоренко В. Художні вироби зі шкіри : історія та практика : метод. посібник / Володимир Сидоренко ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. академія мистецтв, каф. дизайну костюму. – Львів : Левада, 2017. – 152 с. : іл.
 26. Символіка села Гаї Нижні / Нижньогаївська сільська рада Дрогобиц. р-ну Львів. обл. – Дрогобич : Коло, 2012. – 21 с. : іл.
 27. Синевір Ю. [Павельчук] Мамина вервиця : поезії / Юрій Синевір. – [Львів] : [Плай], 2010. – 106 с.
 28. Сипняк. Живопис : [альбом-каталог] / [авт.-упоряд. П. Сипняк]. – Львів : Високий Замок, 2006. – 175 с. : іл.
 29. Скрипник-Миська Д. Пора року : [каталог] / Дарина Скрипник-Миська; [текст Р. Яців]. – [Б. м.] : [б. в.], [2008]. – [ ] c. : іл.
 30. Смольський Г. Українське мистецтво / написав Григорій Смольський. – [Репр. вид. 1938 р.]. – [Коломия] : [Вік], [1997]. – 63 с. : іл.
 31. Спогади про Олександра Мурашка. Текст Тіни очима Аліни / [авт. тексту Т. Омельченко]. – Київ : ArtHuss, 2017. – 63 с. : іл.
 32. Стефанишин Т. Сни міста : фото проект Тараса Стефанишина = Dreams of the City : photo project by Taras Stefanyshyn : [буклет] / [текст : Тарас Стефанишин]. – [Львів] : [б. в.], [201…] – арк., скл. у 3 рази
 33. Туровський М. Книга “Зуд мудрости” : афоризмы и рисунки / Михаил Туровский ; [ред.-сост. С. Синельникова] ; [предисл. И. Губерман]. – К. : Феникс, 2010. – 272 с. : ил.
 34. Фартух І. Живопис : [каталог] / Ірина Фартух ; [вст. сл. А. Дорош]. – Львів : [б. в.]¸ 2006 – [8] с. : іл.
 35. Федини Роман та Надія. Живопис, кераміка : [альбом] / [текст Р. Яців]. – [Львів] : [б. в.], [2014]. – 108 с. : іл.
 36. Флінта Зеновій / Зеновій Флінта ; [упоряд. І. Данилів-Флінта], [упоряд. І. Данилів-Флінта], [авт. вступ. ст. Н. Космолинська]. – Львів : [б. в.], 2010. – 56 с. : іл.
 37. Франк І. Виставка творчих робіт “І нині славне-княже місто Львів”. Кераміка. Малярство : запрошення / Ів.-Франківський обл. худож. музей. – [Б. м.] : [б. в.], 2009. – арк., скл. у 2 рази.
 38. Франк І. М. Основи композиції : навч. посібник для ст. навч. закладів мистецтва, художників / Іван Франк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. академія мистецтв. – Львів : [б. в.], 2017. – 80 с. : 127 іл.
 39. Черных Олег. Живопись = Oleg Chernykh. Painting : [каталог] / Олег Черных. – [Б. м.] : [б. в.], [2009]. – 48 с. : іл.
 40. Чорнабай В. Органічні структури Володимира Чорнобая : [каталог] / [текст В. Чорнобай]. – [Тернопіль] : [б. в.], [2010]. – [8] с. : іл.
 41. Шептицький Казимир граф. Листи до рідного брата Станіслава графа Шептицького та родини. 1881-1945 рр. / Блаженний архімандрит Климентій (Казимир граф Шептицький) ; [Свято-Іванівська Лавра Студійського Уставу УГКЦ…Fundacja Rodu Szeptyckich [та ін.] ; [пер. з пол., опрац. та приміт. І. Матковський] ; [фото о. Юстин (Юрій Бойко), І. Матковський]. – [Б. м.] : [б. в.], [2017]. – 215 с. : фото.
 42. Шершевський Вл. [День учителя]. Живопис : [каталог] / Владислав Шершевський ; [куратор проекту А. Мухарський] ; Галерея незалежного мистецтва ANTIN`S collections. – Київ : [б. в.], 2008. – [ ] c. : іл.
 43. Шмагало Р. Мистецька освіта й мистецтво в культуротворчому процесі України ХХ – ХХІ століть : навч. посібник / Р. Шмагало, Г. Покотило, П. Ляшкевич [та ін.] ; Львів. нац. академія мистецтв, Ф-т історії та теорії мистецтва. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 292 с. : іл., дод. + DVD.
 44. Штець В. О. Творчість Золтана Шолтеса у контексті розвитку образотворчого мистецтва Закарпаття ХХ століття : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Штець Віктор Олексійович ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2018. – Текст : 228 с. ; Додатки : 141 с. : іл.
 45. Штець В. О. Творчість Золтана Шолтеса у контексті розвитку образотворчого мистецтва Закарпаття ХХ століття : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Штець Віктор Олексійович ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2018. – 20 с.
 46. “Эти десять лет большого, глубокого счастья...” : спогади Маргарити Мурашко / [авт. ст. та ком. Дар’я Добріян] ; [укл. Віталій Ткачук]. – Київ : ArtHuss, 2016. – 166 с. : іл.
 47. Якимчук Л. = Liubomyr Yakymchuk. Земля = Earth : [каталог] / Любомир Якимчук ; [тексти : О. Голубець, Б. Шумилович]. – [Б. м.] : [Мультіарт], [2010]. – [ ] с. : іл.
 48. Якимчук Любомир = Liubomyr Yakymchuk. Обличчя = Faces : [каталог] / Любомир Якимчук ; [Текст О. Голубець]. – [Б. м.] : [Видавничий Дім], [2011]. – [1] с. : 15 іл.
 49. Ярема, Патріарх Димитрій. Іконопис Західної України XVI – поч. XVII ст. : [Кн. 2] / Патріарх Димитрій (Ярема) ; [упоряд. Кость Маркович]. – Львів : Друкарські куншти, 2017. – 593 с. : іл.
 50. Beniakh Taras. Skulpture : [katalog] / Taras Beniakh ; [tekst T. Lupiy]. – [S. l.] : [s. ], [2006]. – 16 с. : іл.
 51. Bucher M. Portrét zeme : [album] / Miroslav Bucher ; [tekst J. Ridila]. – [Lipany], [2010]. – [32] s. :
 52. Koval Oleksii : album / Oleksii Koval ; [tekst I. Stratiychuk]. – Kyiv : huss, – 127 s. : il.
 53. Markiewicz M. Tadeusz Brzozowski / opracovała Maria Markiewicz. – Warszawa : Arkady, 1987. – 86 : il.
 54. Ogród jest strefą kultury : Międzynarodowe i międzyuczelniane warsztaty : [katalog] / Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach. – [Przemyśl] : [s. n.], 2017. – [ ] s. : іl.
 55. Osavčuková-Hapáková Z. Stefan Hapak / Zuzanna Osavčuková-Hapáková. – [Prešov] : [Michal Vaško, Vydavatelsvo], [2013]. – 239 s. : il.
 56. Pioners : художня виставка Володимира Журавля = Art exhibition Volodymyra Zhuravel’s [каталог] / [Всеукр. худож. спілка художників] ; [текст : В. Журавель, Д. Корсунь]. – [Б. м.] : [2007]. – арк., скл. у 4 рази.
 57. Sydorenko M. = Михайло Сидоренко : peitures, paintings = живопис / Misha Sydorenko ; [вступ. сл. Бернар де Волф, Роман Яців]. – Kyiv-Lviv : ВХ [студіо], 2016. – 71 с. : іл.
 58. Szancenbach J. Malarstwo. listopad 1992 : [katalog] / Jan Szancenbach ; [Galeria Sztuki] Piano Nobile. – Krakow : [ ] , [1992]. – [   ] s. : і
 59. Transfer : 1-Th International Exhibition by the artist association Dansk Folkekunst : [catalog] / Rondella Gallery ; Magyar Nemzeti Múzeum esztergomi Varmüzeuma. – [S. l.] : [s. n.], [2016]. – 48 p. :
 60. Volk P. Zur Lemberg Rokokoplastik. Bozzetti von Johann Georg Pinsel = До питання львівської рококової скульптури. Боццетті Іоанна Георгія Пінзеля / Peter Volk und Oksana Kozyr. – München : Bayerisches Nationalmuseum, 2001. – 29 s. : il.
 61. Voytenko Marissa : [katalog] / Marissa Voytenko. – [S. l.] : [s. n.], [2…]. – [6] p. : ill.
 62. Wallis M. Secesja / Mieczysław Wallis. – [Wyd. 2-ie, zmienione]. – [Warszawa] : Arkady, – 251 s. : il.

Список нових надходжень за ІІ півріччя 2017 року

Натисніть, щоб переглянути перелік у форматі pdf.

 1. Боднарчук Н. О. Пейзаж у живописі кримських художників ХХ ст. (традиції, стильова еволюція, тенденції розвитку) : дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Боднарчук Наталія Олександрівна ; Харк. держ. академія дизайну і мистецтв. – Х., 2017. – Текст : 232 с. : додатки : 474 с. : іл.
 2. Боднарчук Н. О. Пейзаж у живописі кримських художників ХХ ст. (традиції, стильова еволюція, тенденції розвитку) : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Боднарчук Наталія Олександрівна ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2017. – 20 с.
 3. Гаврош О. І. Побутовий живопис Закарпаття 1945-1991 років : еволюція жанру, тематика, персоналії [Текст] : дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Гаврош Оксана Іванівна ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2017. – Текст : 206. – Дод. : 208 – 364 с.
 4. Гаврош О. І. Побутовий живопис Закарпаття 1945-1991 років : еволюція жанру, тематика, персоналії [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Гаврош Оксана Іванівна ; ЛНАМ. – Львів, 2017. – 20 с.
 5. Гончарук О. В. Львівський скульптурний портрет другої половини ХХ століття : композиційні моделі та образно-пластична структура [Текст] : дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Гончарук Олександр Віталійович ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2017. – 169 с. : іл.
 6. Гончарук О. В. Львівський скульптурний портрет другої половини ХХ століття : композиційні моделі та образно-пластична структура [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Гончарук Олександр Віталійович ; ЛНАМ. – Львів, 2017. – 19 с.
 7. Єфімова А. В. Художні практики в урбаністичних просторах кінця ХХ – початку ХХІ століття (досвід Західної України) [Текст] : дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Єфімова Анна Вікторівна ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2017. – 200 с. : іл.
 8. Єфімова А. В. Художні практики в урбаністичних просторах кінця ХХ – початку ХХІ століття (досвід Західної України) [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Єфімова Анна Вікторівна ; ЛНАМ. – Львів, 2017. – 19 с.
 9. Кравченко М. Я. Мистецтво прикрас в Україні останньої третини ХХ – початку ХХІ століття : європейський контекст, художні особливості, персоналії [Текст] : дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 06 / Кравченко Марта Ярославівна ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2017. – Текст : 188 с. ; Ілл. : 189 – 260 с.
 10. Кравченко М. Я. Мистецтво прикрас в Україні останньої третини ХХ – початку ХХІ століття : європейський контекст, художні особливості, персоналії [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 06 / Кравченко Марта Ярославівна ; ЛНАМ. – Львів, 2017. – Текст : 19 с.
 11. Луць С. В. Творчість митців КЮД “Лабортас” у контексті українського ювелірного мистецтва кінця ХХ – початку ХХІ ст. : дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 06 / Луць Сергій Васильович. – Львів, 2017. – Текст : 232 с. : додатки : 93 с. : іл.
 12. Луць С. В. Творчість митців КЮД “Лабортас” у контексті українського ювелірного мистецтва кінця ХХ – початку ХХІ ст. : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 06 / Луць Сергій Васильович ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2017. – 20 с.
 13. Папета О. В. Творчість Людмили Семикіної : жанрова специфіка, художні особливості творів [Текст] : дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Папета Олена Валеріївна ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2017. – 222 с. : [  ] іл.
 14. Папета О. В. Творчість Людмили Семикіної : жанрова специфіка, художні особливості творів [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Папета Олена Валеріївна ; ЛНАМ. – Львів, 2017. – 19 с.
 15. Рожак-Литвиненко К. Б. Мистецьке угруповання українських січових стрільців : художники, традиції, жанрові та стильові особливості творів : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Рожак-Литвиненко Ксенія Богданівна. – Львів, 2017. – 379 с. : іл.
 16. Рожак-Литвиненко К. Б. Мистецьке угруповання українських січових стрільців : художники, традиції, жанрові та стильові особливості творів : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Рожак-Литвиненко Ксенія Богданівна. – Львів, 2017. – 19 с.
 17. Шумська Я. І. Інсталяція та перформанс у мистецтві кін. ХХ – початку ХХІ ст. : українсько-польська співпраця, творчі експерименти та взаємовпливи : дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Шумська Ярина Ігорівна. – Львів, 2017. – 384 с. : іл.
 18. Шумська Я. І. Інсталяція та перформанс у мистецтві кін. ХХ – початку ХХІ ст. : українсько-польська співпраця, творчі експерименти та взаємовпливи : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Шумська Ярина Ігорівна. – Львів, 2017. – 16 с.
 19. Якимова О. О. Образ людини у монументальному мистецтві Східної Галичини пер. третини ХХ ст. : дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 ; 02 / Якимова Олена Олександрівна. – Львів, 2017. – 365 с. : іл.
 20. Якимова О. О. Образ людини у монументальному мистецтві Східної Галичини пер. третини ХХ ст. : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Якимова Олена Олександрівна. – Львів, 2017. – 20 с.

 

 1. Базів В. Армагеддон на Майдані : роман-реквієм / Василь Базів. – [К.] : Український пріоритет, 2014. – 160 с.
 2. Базів В. Брати, або могила для “тушки” : сатирико-політичний роман / Василь Базів; [худож.-оформлювач Д. О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2015. – 187 с.
 3. Базів В. А. Кінець світу. 1. До…: сага про космологічну долю людства у двох томах. Т. 1/ Василь Базів ; [худож.-оформл. О. М. Артеменко]. – Х. : Фоліо, 2012. – 187 с. : іл.
 4. Базів В. А. Кінець світу. 2. Після…: сага про космологічну долю людства у двох томах. Т. 2/ Василь Базів ; [худож.-оформл. О. М. Іванова]. – Х. : Фоліо, 2013. – 379 с. : іл.
 5. Берестейська унія і українська культура XVII століття : матеріали Третіх “Берестейських читань”. Львів, Київ, Харків, 20-23 черв. 1995 р. / ред. Борис Гудзяк, співред. Олег Турій ; Ін-т історії Церкви Львів. Богословської Академії. – Львів : [б. в.], 1996. – 184 с. – (400-ліття Берестейської унії).
 6. Богомолець О. В. Українська домашня ікона : монографія / О. В. Богомолець ; [вст. сл. В. М. Попович]. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2017. – 520 с.
 7. Боєслав Марко (Михайло Дяченко). Сурми, партизанська музо! : (поезія, проза, публіцистика). Книга 3 / Марко Боєслав ; [упоряд. Г. Зелінська] ; Вид. рада громадського фонду ім. І. Фещенка-Чопівського. – Львів : Джерело, 2014. – 157 с.
 8. Бойківщина. Т. 3 : наук. збірник / Наук.-культ. Т-во “Бойківщина”. – Дрогобич : Коло, 2007. – 684 с.
 9. Бокшай Й. Художник правди. Людина правди / Йосиф Бокшай ; [упоряд., вступ. ст. Ф. Ерфан], [ст. : Л. Біксей, О. Чернега-Балла, Ю. Жаданський та ін.], [худож. оформл. М. Еней]. – Ужгород : Карпати, 2016. – 336 с. : іл.
 10. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Космогонічні укр. народні погляди та вірування / Георгій Булашев ; [пер. Ю. Буряк], [Худож. оформл. В. Гарбуз]. – К. : Довіра, 1992. – 414 с. : іл. – (Серія “Відродження”).
 11. Вакарчук С. : альбом / Світлана Вакарчук ; [текст Р. Яців]. – Львів : [Колір ПРО ”], 2017. – 175 с. : іл.
 12. Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне / под. ред. В. О. Пигулевского, А. В. Овруцкого. – [2-е изд., доп.]. – Х. : Гуманитарный Центр, 2015. - 432 c. : ил.
 13. Винар Л. Козацька Україна : вибрані праці / Любомир Роман Винар ; ред. Валерій Степанков ; НАН України, Ін-т історії України ; Укр. історичне товариство. – Київ-Львів-Нью-Йорк-Париж, 2003. – 677 с. : портр.
 14. Винничук Ю. Лютеція : [роман] / Юрій Винничук ; [худож.-оформл.
  О. А. Гугалова]. – Харків : Фоліо, 2017. – 314 с.
 15. Винничук Ю. Цензор снів : [роман] / Юрій Винничук ; [худож.-оформл. Л. П. Вировець]. – Х. : Фоліо, 2016. – 319 с.
 16. Вінтоняк Г. : альбом / Ганна Вінтоняк ; кер. проекту, авт. вступ. ст. та упоряд. Олена Никорак ; Ін-т народознавства НАН України. – Львів : [б. в.], 2011. – 206 с. : іл.
 17. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство : вип. ХIV / М-во освіти і науки України. – Івано-Франківськ : Плай, 2008. – 186 с.
 18. Голдберг Роузли. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней / Роузли Голдберг ; [пер. с англ. Анна Асланян]. – М. : Ад Маргинем Пресс, [2017]. – 320 с. : ил.
 19. Гомперц Вілл. Що це взагалі таке? 150 років сучасного мистецтва в одній пілюлі / Гомперц Вілл ; пер. з англ. Леся Белея, Ірини Зайцевої та Анни Корягіної. – К. : ArtHuss, [2017]. – 475 с., [8] с. : іл.
 20. Горинь Б. М. Святослав Гординський на тлі доби : есе-колаж у 2-х кн. : Кн. 1 / Богдан Горинь. – К. : Ярославів Вал, 2017. – 424 с. : іл.
 21. Гравітація взаємності. Антологія сучасної української поезії = Grawitacja wzajemności. Antologia współczesnej poezji ukraińskiej / [передмова С. Шевченко] ; [рец. С. Кравченко]. – Луцьк : Терен, 2013. – 627 с.
 22. Гринів О. Українська націологія від другої світової війни до відродження держави : історичні нариси / Олег Гринів. – Львів : Світ, 2004. – 592 с.
 23. Гудзяк о. Борис. “Начало обичноє”. Проповіді / о. Борис Гудзяк ; [Ін-т історії церкви Укр. католиц. ун-ту]. – Львів : Вид-во УКУ, 2008. – 197 с.
 24. Демура Клара : архітектор-педагог / Клара Демура ; сост. : Олег Слепцов, Маргарита Кумейко ; под ред. О. С. Слепцова ; [Киев. нац. ун-т строительства и архитектуры, каф. Основ архит. и архит. проектирования ; Науч.-проектн. архит. бюро ЛИЦЕНЗиАРХ]. – К. : [б. и.], 2016. – 200 с. : ил.
 25. Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Українська діаспора у світовій цивілізації (у рамках конгресу укр. діаспори) : 2 Міжнар. наук.-практ. конф. : зб. допов. / Міжнар. ін.-т освіти, культури та зв’язків з діаспорою ; Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – [Львів] : [Вид-во “Львів. політехніка”], [2008]. – 463 с.
 26. Діти і дітлахи : образ дитини в мистецтві XVII-XX ст. Живопис, графіка, скульптура: [каталог] / [упоряд.] : Христина Береговська, Оксана Гулка ; Львів. нац. галерея мистецтв ім.. Б. Г. Возницького. – Львів : Апріорі, 2014. – 155 с. : іл.
 27. Етвуд М. Оповідь служниці : роман / Маргарет Етвуд ; [пер. з англ. Олени Оксенич]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 272 с.
 28. Завершинський В. Олександр Опарій : петриківські мотиви у мистецтві декоративного розпису / Валерій Завершинський. – Х. : Раритети України, 2017. – 168 с. : іл.
 29. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Т. 242 : Праці Секції етнографії і фольклористики / Наук. т-во ім. Шевченка. – Львів : [НТШ], 2001. – 731 с.
 30. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Т. 245 : Праці Театрознавчої комісії / [ред. : О. Купчинський, Р. Пилипчук] ; Наук. т-во ім. Шевченка. – Львів : [НТШ], 2003. – 722 с.
 31. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Т. 261 : Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва / [ред. О. Купчинський] ; Наукове т-во ім. Шевченка. – Львів : [б. в.], 2011. – 727 с.
 32. КерамПік у Опішному : Третя нац. виставка-конкурс художньої кераміки (1 лип.-30 жовт. 2011) : [альбом-каталог] / [авт.-упоряд. О. Пошивайло] ; М-во культури України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному; НАН Укр., Ін-т керамології від-ня Ін-ту народознав. НАН Укр. ; Укр. керамічне т-во. – Опішне : Укр. Народознавство, 2012. – 408 с. : іл.
 33. Києво-Межигірський Фаянс з колекції Національного музею укр. народного декоративного мистецтва / [упоряд. : Т. Нечипоренко, Н. Густіліна; вступ. сл. В. Завершинський; текст : Т. Нечипоренко; наук. ред. Л. Білоус]. – Х. : Раритети України, 2017. – 72 с. : іл.
 34. Клименко О. Миротворча діяльність українського війська. Перше десятиліття : [фотоальбом] / Олександр Клименко. – [К.] : Неопалима купина, 2004. – 224 с. : іл. – Текст укр., англ., фр., нім.
 35. Козак Іван. Живопис = Painting : [каталог] / Іван Козак ; [упоряд. та пер. О. Козака]. – Львів : [КолВес], 2012. – 207 с. : іл.
 36. Крым. Времена года = Крим. Пори року = Crimea. The seasons of a year : фотоальбом / [авт. проекта Татьяна Белицкая]. – Симферополь : Салта, 2011. – 112 с. : фото.
 37. Легенький Ю. Г. Культурологія орнаменту : [монографія] / Юрій Легенький. – К. : [Університет “Україна”], 2015. – 288 с. : іл.
 38. Листування Михайла Грушевського. Т. 4 : Листування Михайла Грушевського та Івана Джиджори / упоряд. : Світлана Панькова, Володимир Пришляк ; ред. : Любомир Винар, Павло Сохань, Ігор Гирич ; Укр. іст. товариство ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського [та ін.]. – К.-Нью-Йорк : [Простір], 2008. – 549 с.
 39. Листування Михайла Марії та Катерини Грушевських / упоряд. Марія Магунь, наук. консультант Любомир Винар ; Держ. меморіал музей Михайла Грушевського у Львові. – Львів : Мульти-Арт, 2008. – 151 с. : фото.
 40. Львів Банківський / [авт. кол. : Б. Білан, З. Комаринська, Т. Смовженко та ін.]. – Львів : Апріорі, 2016. – 76 с. : іл.
 41. Магінський В. : альбом / Володимир Магінський ; [авт.. ст. : Р. Яців,
  А. Дорош]. – [Львів] : [б. в.], [2011]. – 95 с. : іл.
 42. Марченко Т. М. Козаки-Мамаї / Марченко Тетяна Миколаївна ; [упоряд. та наук. ред. О. Пошивайло]. – К.-Опішне : [б. в.], 1991. – 79 с. : іл.
 43. Матіос М. Нація / Марія Матіос. – 4-е вид., доп. – Львів : Піраміда, 2007. – 256 с.
 44. Мельник І. : бібліограф. покажчик / Ігор Мельник ; [уклад., авт. передмови Л. Щербанюк]. – Львів : Апріорі, 2012. – 88 с.
 45. Мирошниченко М. У пошуках смислу життя : публіцистика, рецензії / Мирослава Мирошниченко ; [вступ. ст. Р. Яціва]. – Львів : [Ліга-Прес], 2017. – 52 с.
 46. Михайлюк М. [Молитва душі] / Михайло Михайлюк ; [упоряд. Л. Михайлюк] ; [тексти : І. Небесник, О. Голубець та ін.] ; Львів. академія мистецтв, Закарп. художній ін.-т ; Ужгород. коледж мистецтв ім. А. Ерделі. – [Мукачево] : [Карпатська Вежа], [2003]. – [ ] с. : іл.
 47. Михед О. Бачити, щоб бути побаченим : реаліті-шоу, реаліті-роман та революція онлайн / Олександр Михед. – [К.] : [Art Huss], [2016]. – 343 с. : іл. – (Ukrainian Art Book).
 48. Нестайко М. Львів мистецький (1965-1985 рр.) : наука, культура, влада : монографія / Маркіян Нестайко ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. І. Крип’якевича. – Львів : [б. в.], 2017. – 243 с.
 49. Опанащук М. Графіка / Микола Опанащук ; авт. тексту : Г. Стельмащук, Р. Яців ; [Львів. нац. академія мистецтв]. – Львів : [видавець : В. Омельченка], 2017. – 114 с. : іл.
 50. Отамановський В. Д. Вінниця в XIV-XVII століттях : історичне дослідження / В. Д. Отамановський. – Вінниця : Континент-прим, 1993. – 464 с.
 51. Павлюк С. Володимир Овсійчук. Окрилений мистецтвом [фотоальбом] / Степан Павлюк, Василь Пилип’юк. – Львів : Світло і тінь, 2016. –
  151 с. – (Постаті).
 52. Первый украинский парк современной скульптуры и инсталяции : [меценатский проект] Kiev Fashion Park : [каталог]. – [К.] : [б. и.], [2013]. – 39 с. : ил.
 53. Плохій С. Брама Європи : Історія України від скіфських воєн до Незалежності / Сергій Плохій ; [пер. з англ. Р. Клочка]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 496 с.
 54. Романишин Руслан. Вилучене з Хаосу = Ruslan Romanyshyn. Extracted from Chaos. [Графіка. Скульптура] / Руслан Романишин ; [вступ. сл. Т. Янович] ; [фото та упоряд. Л. Власенко]. – [Дрогобич] : [друкарня “Коло”], [2016]. – 86 с. : іл.
 55. Ружмон Д. Європа у грі. – Шанс Європи. – Відкритий лист до Європейців / Дені де Ружмон ; пер. з фр. Ярема Кравець ; пер. з фр. Ярина Іванів ; Центр гуманітарних досліджень Львів. ун-ту ім. І. Франка. – Львів : Літопис, 1998. – 273 с.
 56. Сендс Ф. Східно-західна вулиця. Повернення до Львова [Текст] / Філіп Сендс ; пер. з англ. Павло Мигаль. – Львів : Вид-во Старого Львова, 2017. – 652 с.
 57. Сидоренко В. Живопис = Victor Sydorenko. Painting = Виктор Сидоренко. Живопис : [альбом] / Віктор Сидоренко ; [ідея та кер. проекту Ірина Миронова], [текст Вікторія Бурлака], [фото : Максим Бєлоусов, Михайло Чорний]. – [К.] : [Друк “Новий Друк”], [2014]. – [ ] c. : іл.
 58. Слободян М. Співачка Поліського краю [Лідія Шевело (Худаш Л. С.)]/ Марія Слободян. – Львів : Кобзар, 2005. – 135 с. : фото, ноти.
 59. Сокальська гімназія. Пропам’ятна книга = TheGymnasium in Sokal. Memorial Book / Наук. т-во ім. Шевченка ; Львів. крайове т-во “Рідна школа”. – Львів : [б. в.], 2001. – 503 с. : фото.
 60. Стецько Д. = Dmytro Stetsko. Живопис : [альбом] / Дмитро Стецько. – К. : [Софія-А], 2017. – 283 с. : іл. – Текст укр., англ. мовами.
 61. Тартт Д. Щиголь : роман / Донна Тартт ; [пер. з англ. В. Шовкуна]. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 816 с.
 62. Теория моды : Одежда. Тело. Культура : междунар. журн. Новое Литературное Обозрение / шеф.-ред. Людмила Алябьева. – [М.], [2013]. – Зима (№30) 2013-2014.
 63. Тимченко В. В. Модерний націоналізм. Глобальні катастрофи та як їм зарадити / Віктор Тимченко. – [Кам’янець-Подільський] : [Друкарня Рута], [2015]. – 616 с.
 64. У плині часу. творчість Михайла Мігріна : Колекція образотворчого мистецтва із фондів Музею історії м. Дніпродзержинська / [упоряд. Н. Буланова] ; [Дніпродзерж. міська рада ; Музей історії м. Дніпродзерж.]. – Львів : [Друк “Кичма”], 2015. – 120 с. : іл.
 65. У пошуках ідентичності. Живопис = In the search for Identity. Painting : [katalog] / [упоряд. Г. Новоженець]. – [Львів] : [друк “Колвес”], [2017]. – [47] c. : іл.
 66. Фадеева Т. М. Крым в сакральном пространстве : история, символы, легенды / Симферополь : Бизнес-Информ, 2003. – 304 с. : ил.
 67. Франко І. Мойсей. – Герцль Т. Еврейська держава / Іван Франко. – Теодор Герцль ; [ідея : С. Давимука, Р. Горак] ; [графіка Е. М. Лілієн] ; Львів. нац. літ.-меморіальний музей Івана Франка ; Львів. нац. б-ка ім. В. Стефаника НАН України. – Львів : [Апріорі], 2016. – 288 с. : іл.
 68. Яців Р. Похвала Тиші. Малярство. Графіка : [альбом] / Роман Яців ; Львів. нац. академія мистецтв [та ін.]. – Львів : Апріорі, 2017. – 118 с. : іл. – Текст укр., англ. мовами.
 69. Engels L. Aus dem Leben unt Schaffen einer Malerin / Lisl Engels ; vorwort von Dr. Rupert Feuchtmüller. – [Salzburg-Mayrwies], [s.a.]. – 120 : il.
 70. Fuhrmann F. Anton Steinhart. Der Maler und Zeichner / Franz Fuhrmann ; Katalog...Gemälde und Zeichnungen...von Lotte Sieber. – [Salzburg] : Residenz Verlag, [1975]. – 303 s. :
 71. Himmer G. Intense : [katalog] / Gerhard Himmer ; [text Christian Egger, Ezara Spangl]. - [Hamburg] : [   ], [2016]. – 63 s. :
 72. Mahlzeit-Essen inder Kunst : [katalog]. – [Salzburg] : [Jung und Jung Verlag], [2009]. – 143 s. :
 73. Mazzucco E. : [katalog] / Eva Mazzucco. – [Salzburg] : [Druck : Neumarkter Druckereigesells-chaft m. b. H., [s. a.]. – [3] s. : [20] il.
 74. Mosty sztuki = Art Bridges : [katalog] / aut. projektu Monika Kostrzewa ; Pracownia Sztuk Projektownych, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Uniwersytet im. Mickiewicza w Poznaniu. – [Kalisz] : [S. n.], 2017. – 102 s. : il.
 75. Ogrodowska B. Polskie obrzędy doroczne : przewodnik po wystawie stałej = Polish rituals of the annual cycle : guide to the permanent exhibition / Barbara Ogrodowska. – [2-e wyd., uzupeł. i popraw]. – [Warszawa] : [Państwowe Muzeum Etnograficzne], [2001]. – 114 s. :
 76. Schmalix H. Die ersten Bilder einer Kurzen Serie : [katalog] / Hubert Schmalix ; Text : Mechfild Widrich ; – [Salzburg] : [s. n.], [2005]. – [ ] s. : il.
 77. Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantina Art / The Polish Society of Oriental Art Cardinal Stefan Wyszyński University. – Warsaw, 2011. –

Vol. 9 : Art of Armenian Diaspora Proceedings of the conference, Zamość, April 28-30, 2010. – Warsaw, 2011. – 299 s.

 1. The Journal of Stained Glass : Volume 40. 2016 / British Society of Master Glass Painters. – London, [2017]. – 190 p. :
 2. W sercu Kraju : kolekcja Muzeum sztuki nowoczesnej w Warszawie. 05. 2013-06.01.2014 : [katalog]. – [Warszawa], [2014]. – 123 s. : il.

Важливі події академії

Адреса біблотеки:
вул. Кубійовича, 38, Корпус №1, 2 поверх
тел. 032 2761412, biblioteka@lnam.edu.ua