Бібліотека

Бібліотека Львівської національної академії мистецтв створена у вересні 1946 року. Статутом ЛАМ у 1994 році визначена науковою, а 1995 року Вчена рада Академії ухвалила «Положення про Наукову бібліотеку», в якому окреслено зміст та основні напрями її роботи. 2004 року Львівській академії мистецтв надано статус національної, відтак бібліотека отримала назву — Наукова бібліотека Львівської національної академії мистецтв. Шляхом найбільш повного розкриття своїх фондів та бібліотечно-бібліографічного обслуговування всіх категорій читачів, Бібліотека активно сприяє розвитку науки та мистецтва, підготовці висококваліфікованих фахівців для науки, культури та освіти. Бібліотека забезпечена системою каталогів: алфавітним та систематичним; картотеками: періодичних видань, методичної та художньої літератури, статей з періодичних видань з питань мистецтва та культури, дисертацій та авторефератів.

Фонд бібліотеки налічує близько 55 тис. примірників, в тому числі фонд рідкісної книги, подарункові персональні фонди Б. Сороки та Д. Крвавича, фонди мистецької періодики, дисертацій та авторефератів. Створюється електронна база видань мистецького та культурологічного напрямків.

Структура Бібліотеки включає в себе: читальний зал з відкритим доступом до літератури та періодики, книгосховище, пункт видачі в гуртожитку (Кримська, 30). Результатом науково-дослідної роботи колективу Бібліотеки є видання низки бібліографічних покажчиків та каталогів творів видатних митців, науковців та педагогів (Е. Миська, Я. Запаска, Д. Крвавича, А. Бокотея, В. Овсійчука, О. Мінька, І. Боднара, М. Токар, Г. Стельмащук), анотованих бібліографічних покажчиків «Література англійською і німецькою мовами в фондах наукової бібліотеки ЛАМ» (1 та 2 випуски), «Вісник ЛНАМ. Бібліографічний покажчик: 1990-2010 рр.».

Бібліотека відкрита для всіх охочих презентувати свої мистецтвознавчі та наукові проекти, видання, публікації.

Години роботи: З понеділка по п’ятницю – з 9.00 до 17.00
Останній день місяця – санітарний

Нові надходження

Список нових надходжень за І півріччя 2019 року

 1. Абсолютні реалії. Бабак. Головань. Сагайдаковський: [альбом] / авт.- упоряд. В. Сахарук. – Київ: [Резиденція Великий Перевіз], 2018. – [ ] с. : іл.
 2. Альєнде І. Оповідки Еви Луни: [оповідання] / Ісабель Альєнде. – Львів: Вид-во Анетти Антоненко, [2016]. – 256 с.
 3. Бабак О.= Oleksandr Babak. Канів, вул. Дніпровська = Kaniv, Dniprovska str.: [альбом] / Олександр Бабак; [текст В. Сахарук]. – Канів: Червонечорне галерея, 2015. – 87 с.
 4. Бабак О.= Oleksandr Babak. Still Life: [альбом] / Олександр Бабак. – Канів: Червонечорне галерея, 2017. – 111 с.: іл.
 5. Бадяк В. Осінь. Спогади, статті, бібліографічний покажчик, ілюстрації: [збірник] / Володимир Бадяк. – Львів: ЛНАМ, 2018. – 180 с.: іл. – (Імена Академії).
 6. Бех М. В. Традиції і трансформації в етнокультурі та побуті села Бехи на Житомирщині кін. XIX – пер. пол. XX ст. / М. В. Бех; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ: Наук. думка, 2018. – 140 с.: іл. – (Молоді вчені).
 7. Білий світ. Збірка творів сучасного мистецтва: [альбом] / [упоряд. П. Бевз]; [текст О. Сидор-Гібелинда]; [Центр Сучасного Мистецтва «Білий Світ»]. – [Київ]: АДЕФ-Україна, [2017]. – 294 с.: іл.
 8. Я, Білокур Катерина Василівна / [уклад.] : В. Клименко, І. Пасічник. – Київ: Родовід, 2012. – 160 с.: іл.
 9. Боньковська С. Сакральна ангіопластика Руси-України. Священні потири і дискоси. Кінець X-XVI ст. Генезис. Типологія. Художні особливості: [монографія]. – Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2014. – 591 с.: іл.
 10. Боньковський О. Золоте перо: новели. – Львів: Логос, 2018. – 120 с.: іл.
 11. Борисюк К. [Kost Art]: виставковий проект “Ritial dancing II. Малярство. Скульптура” “Моя пісня. Малярство”: [буклет] / Кость Борисюк; [текст З. Навроцька]; Art Kafedra. – [Луцьк]: [б. в.], [2017]. – арк., скл. у три рази.
 12. Венеція. Стан душі: каталог виставки / [авт. текстів: Т. Возняк, О. Козинкевич, І.-А. Жук, І. Глєбова]. – Львів: [Друк Кичма І. В.], 2018. – 145 с.: іл.
 13. Виміри пам’яті=Wymiary pamieci: [каталог] / Гаререя Гері Боумена. – [Б. м.]: [Друк Ладекс], [2015]. – 47 с.: іл.
 14. Виставка школи “Емоційного живопису” ім. В. Патика / авт. проект Остапа Патика; [текст Л. Цимбала] Центр Митрополита А. Шептицького. – [Львів]: [КолірПРО], [2017]. – [36] с.: іл.
 15. Вісник Закарпатської академії мистецтв: зб. наук. праць. – Ужгород: Закарпат. академія мистецтв, 2018. – Вип. 10. – 220 с.: іл.
 16. Вісник Львівської національної академії мистецтв: вип. 35. – Львів: ЛНАМ, 2018. – 431 с.: іл.
 17. Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею: спецвип. до 50-річчя з дня заснування музею: [збірник] / [ гол. ред. В. В. Солодова]. – Одеса: Астропринт, 2005. – 107 с.
 18. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. праць. – Вип. 4: [Мистецтво. Архітектура]. – Харків: ХДАДМ, 2009. – 175 с.
 19. Возняк Т. О-мовлення місця. – [Київ]: Дух і Літера, [2017]. – 466 с.
 20. Возняк Т. Філософічні есе. – [Київ]: Дух і Літера, [2016]. – 588 с.
 21. Возняк Т. Judaica Galiciensia. – [Київ]: Дух і Літера, [2017]. – 546 с.
 22. Волошин Л. Образ жінки у творчості Олекси Новаківського: [монографія]. – Львів-Харків: Видавець Олександр Савчук, 2018. – 368 с.: іл.
 23. Волошин Л. Ольга Плешкан. Малярство, акварелі, естампи: [монографія]. – Львів: Афіша, 2010. – 371 с.: іл.
 24. Галиченко А. Старинные усадьбы Крыма / Анна Галиченко. – Симферополь: Бизнес-Информ, 2010. – 416 с.: илл., 16 с. цв. вкл.
 25. Герц Ю. = Juij Herz = Yuriy Herts: [альбом] / Юрій герц; передм. Л. Біксей. – Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2011. – 57 с.: іл.
 26. Голубець О. Іван Микитюк = Ivan Mykytiuk. Скульптура = Sculpture: [альбом]. – [Львів]: [КолірПро], [2018]. – 71 с.: іл.
 27. Горбачов Д. Случаї / Дмитро Горбачов; записала Т. Філевська. – [Київ]: Артбук, [2017]. – 173 с.: іл.
 28. Горинь Б. Святослав Гординський на тлі доби: есе-колаж [у 2 кн.] / Богдан Горинь. – Київ: Ярославів Вал, 2017-2018.
 29. Кн. 1. – 2017. – 423 с.: іл.
 30. Кн. 2. – 2018. – 623 с.: іл.
 31. Графіка Джовання Баттісті Піранезі: каталог виставки / [тексти: Т. Возняк, Г. Райтер, О. Козинкевич]. – Львів: Друк Кичма І. В., 2018. – 43 с.: іл.
 32. Графіка Ігора Щурова. – Живопис Йоханана Петровського Штерна: каталог виставки [“Еротика куртуазна та іронічна”]. – [Львів]: [Львів. нац.. галерея мистецтв ім. Б. Г. Возницького], [2018]. – [32] с., [30] с. іл.
 33. Дерев’яні церкви в польському і українському регіоні Карпат = Drewniane cerkwie w polskim i ukrainskim regionie Karpat: каталог виставки. – [Warszawa], [2013]. – 78 с.: іл.
 34. Джерела: Перший пленер сакрального мистецтва у м. Трускавець: [каталог]. – [Львів]: [Друк “Фабрика Вольф”], [2017]. – 46 с.: іл.
 35. Дольки помаранч. Нова українська поезія = Czastki pomaranczy. Nowa poezja ukrainska / упорядкувала Анета Камінська. – Варшава-Краків: Нац. Центр Культури-Корпорація “Halart”, 2011. – 748 с.
 36. Еко-Світ Арт: реалістичний абстракціонізм. Ігор Мікула. Серія “Вода”=Eco-World Art: realistic abstractionism. Ihor Mikula. Series “Water” / [текст О. Голубець]. – [Львів]:[Друк “Колір ПРО”], [2018]. – 27 с.
 37. Енеїда Базилевича: історія створення ілюстрацій і макета книги до поеми Івана Котляревського / [упоряд. П. Гудімов, Д. Клочко]. – [Київ]: Артбук, [2017]. – 189 с.: іл.
 38. Живопис Йоганна Баптиста Лампі Старшого: каталог виставки. – Львів: [Растр-7], 2018. – 73 с.: іл.
 39. “Живописний Заповідник”: каталог виставки=Zhyvopysny Zapovidnyk: Exhibition Catalogue / авт. проекту, виставки й каталогу Е. Димшиць. – Київ: Ред.-вид. центр “Тріумф”, 1995. – 126 с.: іл.
 40. Животков А. Холст, дерево, картон: работа с матеріалами. 1984-2014: [альбом]. – Киев: Stedley Art Foundation, 2014. – 283 с.: ил.
 41. Жук О. Головна будівля Львівської політехніки. – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2008. – 75 с.: іл.
 42. Журавель М.: [каталог] / текст З. Навроцька; [Музей суч. укр. мистецтва Корсаків]. – [Луцьк], [2018]. – арк., скл. у три рази.
 43. Задорожний І.- В.: альбом творів художника. – [Київ]: [Софія-А], [2017]. – 320 с.: іл.
 44. Зелена хвиля над Дніпром: Виставка традиційного китайського живопису: [каталог] / Галерея ЛНАМ. – [Львів]: [б. в.], [2018]. – 48 с.: іл.
 45. Зубко П. Кошицька та Ужгородська катедри. – [Ужгород]: [Гражда], [2013]. – 14 с.: іл.
 46. Історія релігій в Україні: наук. щоріч. – Львів: Логос, 2018. – Вип. 28. Ч. 1. – 608 с.
 47. Киричук О. Йосиф Сліпий: ректор – митрополит –в’язень – кардинал і патріарх. – Львів: Логос, 2017. – 163 с.
 48. Кіщук Н. М. Художні вироби зі шкіри на Покутті і Західному Поділлі кін. ХІХ-поч. ХХ ст. (типологія, худож. особливості): дис…..канд. мистецтвознавства: 17.00.06. – Львів, 2019. – 229 с. – Додатки: 558 с.
 49. Кузьма Борис=Boris Kuzma. Золота середина=Golden mean: [альбом]. – Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2011. – 57 с.: іл.
 50. Кумановський М. (1951-2016): художньо-меморіальний музей / [текст З. Навроцька]. – [Луцьк]: [б. в.], [2018]. – [8] с.: іл.
 51. Лебединець П.: колір як нескінченність / Art Kafedra; [текст З. Навроцька]. – [Б. м.]: [б. в.], [2012]. – арк., скл. у три рази.
 52. Листи з України: поетична антологія=Letters from Ukraine: poetry antology / [упоряд. H. Semenchuk].– [Дрогобич]: [Коло], [2016]. – 531 с.
 53. Ліміна П. Професія: художник. Книга про Сергія Якутовича. – [Київ]: Артбук, 2018. – 192 с.: іл.
 54. Літопис Бойківщини: Записки, присвячені дослідам історії культури й побуту бойківського племені. Вип. 2: числа 3-6 за 1934-1935 рр. – Львів: Каменяр, 2007. – 218 с., табл.
 55. Лобода Л. Спалах степу: [буклет]. – [Луцьк]: [б. в.], [2017]. – арк., скл. у три рази.
 56. Малишко М. Лінія / [упоряд. П. Гудімов]; [текст К. Носко, М. Малишко, Ю. Горпинич та ін.] – [Київ]: [Артбук], [2018]. – 232 с.: іл.
 57. Малишко П. Малярство. Скульптура. Графіка (м. Київ): [буклет] / [текст З. Навроцька]; Atrkafedra. – [Луцьк]: [б. в.], [2018]. – арк., скл. у три рази.
 58. Мистецька творчість Прикарпаття: роботи викладачів та студентів Ін-ту мистецтв Прикарпат. Нац. ун-ту ім. В. Стефаника: [каталог]. – [Б. м.]: [б. в.], [2010]. – 48 с.: іл.
 59. Мишинська книжечка / упоряд., [авт. передмови й прим.] М. Савчук. – Ів.-Франківськ: Фоліант, 2018. – 115 с.: іл.
 60. Мода и искусство: [сборник]. – Москва: Новое литературное обозрение, 2015. – 272 с.: ил.
 61. Музей історії Львівської політехніки: нарис-путівник / за наук. ред. А. Кос. – Львів: [Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”], 2009. – 47 с.: іл.
 62. Музей сучасного українського мистецтва Корсаків / [тексти: В. Корсак, Л. Корсак, З. Навроцька, Д. Скринник-Миська]. – Луцьк: [б. в.], 2018. – 263 с.: іл.
 63. Наш герб: українські символи від княжих часів до сьогодення / текст А. Гречило. – [Київ]: Родовід, [2018]. – 399 с.: іл.
 64. Незвичайні долі звичайних жінок: Усна історія двадцятого століття. – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2013. – XXXII + 836 с.
 65. Образ і час. Виставка творів Андрія Ментуха (Польща): [буклет] / Музей сучасного укр. мистецтва Корсаків; [текст З. Навроцька]. – [Луцьк]: [б. в.], [2018]. – арк., скл. у три рази.
 66. Обрист Х. Пути кураторства=Ways of Curating. – [Москва]: Ад Маргинем Пресс, [2016]. – 160 с.
 67. “Один пояс, один шлях”: виставка творів китайських та українських художників: [каталог] / Нац. музей у Львові ім. А. Шептицького. – [Львів]: [б. в.], [2017]. – [ ]с.: іл.
 68. Одрехівський В. Скульптура: [альбом] / [упоряд. В. Одрехівський], [тексти: О. Федорук, Р. Яців, В. Одрехівський]. – Львів: [б. в.], 2018. – 303 с.: іл.
 69. Одрехівський Р. В. Скульптура. Голова та фігура людини: навч. посіб. для студ. спец. “Дизайн”. – Львів: [Ліга-прес], 2013. – 79 с.: іл.
 70. Омельченко О. В. Путь творчества. – [Харьков]: Контраст, 2018. – 96 с.
 71. Опанащук М. Емоційна природа рисунку: навч. посібник. – Львів: [Друк “Арал”], 2013. – 114 с.: іл.
 72. Осадца М. З. Міський пейзаж у творчості художників Івано-Франківщини ХХ-поч. ХХІ ст..: дис….канд. мистецтвознавства: 17.00.05. – Львів, 2019. – 341 с.: іл.
 73. Первый украинский парк современной скульптуры и инсталяции [Kiev Fashion Park]: [каталог]. – [Киев]: [б. и.], [2013]. – 39 с.: ил.
 74. Петрашик В. Авангардний бойчукіст Онуфрій Бізюков. – Київ: Софія А, 2018. – 237 с.: іл.
 75. Петрова О. [Інші береги…]. Живопис: [каталог]. – [Київ]: [АДЕФ-Україна], [2011]. – 196 с.: іл.
 76. Пігель Ю. Сценічний костюм львівських театрів кін. XX- поч. XXI ст. Художні особливості, пошуки образності=Stage costume.... – Львів: Аз-Арт, 2009. – 180 с.: 58 іл.
 77. Поміж білим і чорним. Ігор Бадяк. Малярство. Львів: [каталог] / [текст Л. Р. Шпирало-Запоточна]. – [Львів]: [б. в.] , [2018]. – [6] с.: іл.
 78. Приймак Х. П. Народне мистецтво Сокальщини др. пол. ХІХ-пер. пол. ХХ ст. в умовах етнокультурного порубіжжя (історія, типологія, художні особливості): дис...канд.. мистецтвознавства: 17.00.06, 02. – Львів, 2019. – Текст: 186 с.; Додатки: [ ]іл.
 79. Проект Енеїда: візуальна історія легендарної поеми / [Арт-центр Павла Гудімова Я Галерея]. – [Київ]: Артбук, [2017]. – 152 с.: іл.
 80. Проценко К. Палкий=Kirill Protsenko. Impassioned: [видання з нагоди виставки. Мистецький арсенал. Київ]. – [Дрогобич]: [Коло], [2018]. – 153 с.: іл.
 81. Пучков А. Мистецтвознавець Григорій Павлуцький, перший український. – Нью-Йорк: Алмаз, 2018. – 144 с.: іл., портр.
 82. Ралко В. Владаралкоанатомія=Vladaralkoanatomy: [альбом]. – [Канів]: Червонечорне, 2017. – 137 с.: іл.
 83. Реальність ілюзії. Олександр Гнилицький: [видання з нагоди виставки. Мистецький арсенал. Київ]. – [Київ]: [НКММК “Мистецький арсенал”], [2018]. – 207 с.: іл.
 84. Рейнольдс Дж. Л. Залишаючи рідний дім. Надзвичайне життя Петра Яцика. – [Кам’янець-Подільський]: [Друкарня Рута], 2018. – 304 с.
 85. Реформація – 500: загальноєвропейський та український контекст: альманах. – Львів: Логос, 2017. – 112 с.: іл.
 86. Світ Левкасу=The World of Levkas: Кн. 1=Book 1 / за ред. М. Маричевського; Ред. жур. “Образотворче мистецтво” НСХУ. – Київ: Софія А, 2005. – 110 с.: іл.
 87. Святій І. Будинок учених у Львові: путівник / [вступ. ст. Р. Яціва]. – Львів: [б. в.], 2014. – 59 с.: іл.
 88. Сипко Б. Мусульманська спільнота у житті Французької Республіки (1995-2007 рр.): монографія. – Львів: [ЛНУ ім. Ів. Франка], 2017. – 344 с.: 8 с. іл.
 89. Сирохман М. Деревяні церкви та дзвіниці Закарпаття=Drevene cerkvi a zvonice Zakarpatia=Wooden churches and bell towers of Transcarpathia. – [Presov], [2016]. – 188 с.: іл.
 90. Сільваші Т. Реальність. Тіберій Сільваші / [уклад. П. Гудімов]. – [Київ]: [Артбук], [2017]. – 160 с.: іл.
 91. Соколов М. Мистерия соседства: к метаморфологии искусства Возрождения. – М.: Прогресс-Традиция, 1999. – 520 с.: 16 с. цв. илл.
 92. Соколюк Л. Михайло Жук: митець-літератор: [монографія]. – Харків: Видавець Олександр Савчук, 2018. – 256 с.: 355 іл.
 93. Соломатова В. В. Візуальна культура ХХ століття: навч. посібник. – Київ: [Вид. центр КНУ КіМ], 2016. – 255 с.
 94. Стасенко В. Спадкоємці першодрукаря: словник митців випускників та викладачів кафедри графіки Укр. академії друкарства. – Львів: [УАД], 2010. – 180 с., [18] с.: фото.
 95. Стасенко В. Христос і Богородиця у дереворізах кириличних книг Галичини XVII століття: особливості розробки та інтерпретації образу: [монографія]. – К.: [Видав. центр “Друк”], 2003. – 333 с.: іл.
 96. Студницький І. Р. Синтез мистецтв у архітектурі вокзалів України кін. ХІХ-пер. третини ХХ ст..: дис….канд. мистецтвознавства: 17.00.06. – Львів, 2019. – Текст: 242 с.- Додатки: [ ] с.
 97. Тіні забутих предків. Виставка: [каталог] / [упроряд. П. Гудімов, К. Носко]. – [Київ]: Артбук, [2016]. – 96 с.: іл.
 98. Трухан М. Г. Наче вчора: [спогади] / [худож. оформл. І. Крислач]. – Львів: Сполом, 2012. – 240 с.: іл.; портр.
 99. Турин Р. (1900-1979). Під європейським капелюхом: альбом-монографія / [вступ. ст. : Р. Яців]. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2018. – 224 с.: іл.
 100. Уилсон Э. Облаченные в мечты: мода и современность. – Москва: Новое литератуное обозрение, 2012. – 287 с.: ил.
 101. Український книжковий знак XIX-XX століть: каталог колекції Степана Давимуки [у 3 т.]. – Львів: Апріорі, 2017.
  Т.1: А-Д. – 672 с.: іл.
  Т. 2: Е-О. – 598 с.: іл.
  Т. 3: П-Я. Додаток. – 672 с.: іл.
 102. Усвідомлене відчуття=Conscious sensation: [каталог] / [Мала галерея Мистецького арсеналу]. – [Київ]: [б. в.], [2018]. – [9] с.: іл.
 103. Фіголь М. П. Історія Галича [в пам’ятках мистецтва]. – Львів: Світ; Галич: Давній Галич, 1999. – 185 с.: іл.
 104. Фіголь М. Мистецтво стародавнього Галича=Mykhailo Fihol. Art of Old Halych. – Київ: Мистецтво, 1997. – 224 с.: іл.
 105. Фіголь М.: альбом / [упоряд. О. Фіголь], [тексти: Б. Мисюга, М. Аронець, О. Федорук, Т. Фіголь]. – Львів: Кварт, 2018. – 312 с.: іл.
 106. Філоленко Б. Лувр. Володимир Костирко, Євген Равський. – [Київ]: Артбук, [2017]. – 208 с.: іл.
 107. Forpost. Малярство, графіка, скульптура художників Сходу та Півдня України: [буклет] / Art Kafedra; [текст З. Навроцька]. – [Луцьк]: [б. в.], [2017]. – акр., скл. у три рази.
 108. Хір А. Забобони / [Арт-центр Павла Гудімова Я Галерея, Хмельниц. обл. худож. музей]. – [Київ]: Артбук, [2016]. – 56 с.: іл.
 109. Хоткевич Г. Там, де не колеться трава. Гнат Хоткевич та його родина. – Львів: Апріорі, 2017. – 224 с.
 110. Чорний Г. Київ досвітній. – [Київ]: Гамазин, 2014. – 172 с.
 111. Чорнобай В. Пікуй-Красія: малярство на склі: [каталог]. - [Ів.-Франківськ]: [б. в.], 2008. – 4 окр. арк.
 112. Шевченкіана в колекції Хмельницького обл. художнього музею: каталог творів. – [Хмельницький]: [б. в.], [2010]. – 64 с.: іл.
 113. Школа добра і гармонії. Мала академія мистецтв, м. Комарно / [текст: Р. Яців, Р. Радович]. – [Львів]: [Віддруковано в НВМ ПТУАД], [2001]. – 63 с.: іл., фото.
 114. Школьна О. В. Великосвітські мануфактури князів Радзивіллів XVIII-XIX століть на теренах Східної Європи: монографія. – Київ: Ліра-К, 2018. – 192 с.: іл.
 115. Шульга З. Текстиль як зброя. Наталія Паук, Олександра Крип’якевич, Стефанія Шабатура / [уклад.] Зеновія Шульга; Львів. нац. академія мистецтв [та ін.]. – [Львів]: [Манускрипт], 2018. – 40 с.: іл.
 116. Юськів З. [Книжкова та станкова графіка]: каталог / [вступ. сл. Р. Яців]. – [Б. м.]: [Логос], [2007]. – [ ]с.: іл.
 117. Якутович Г. Як у тіні. Георгій Якутович як ілюстратор книги “Тіні забутих предків” / [упоряд.: П. Ліміна, П. Гудімов]. – [Київ]: Артбук, [2017]. – 184 с.: іл.
 118. Якутовичі: довільний конспект. Життя і творчість родини Якутовичів. Коло. Актуальні видання і проекти. – [Київ]: Артбук, [2018]. – 96 с.: іл.
 119. Янович І. Інтервал. Ігор Янович / [упоряд. П. Гудімов]. – Київ: Артбук, 2017. – 264 с.: іл.
 120. Яцура Я. Нафта Надвірнянщини: історія розвитку Надвірнянського нафтопромислового району. – Львів: [Атлас], 2000. – [ ]с.: іл.
 121. Apostolowe: IV Miedzynarodowe Warsztaty Nowica2012. – [Warszawa]: [Invest-Druk], [2012]. – 64 s.il.
 122. Banach W. Zdzislaw Beksinski. Antologia Tworczosci. Cz. 3: malarstwo – okres fantastyczny=Antholog by Works. Part 3: painting-fantasy period. – Rzeszow: [Drukarnia “Euro-print”], 2009. – 96 s.: il.
 123. Cieszyn-Lwow. Graficzne wojaze: [katalog]. – [Cieszyn]: [Wydzial Artystyczny Uniwersytetu Slaskiego w Cieszynie], [2018]. – [20] s.: il.
 124. Czas zycia – Czas smierci: X Miedzynarodowe warsztaty ikonopisow Nowica 2018: [katalog]. – [Warszawa]: [Invest-Druk], [2018]. – 92 s.: il.
 125. Gebarowicz M. Najstarszy ikonostas cerkwi Woloskiej we Lwowie: dzieje zabytku oraz jego rola w przemianach malarsrwa cerkiewnego i sztuki ukrainskiej. – [Wroclaw]: Ossolineum, [2016]. – 323 s.: il.
 126. Grenda A. Rysunki. – [Lodz]: [Drukarnia “Sagalara”], [2013]. – [ ] s.: il.
 127. Harmonia-Dysonans=Harmonie-Dissonanz. Elzbieta Kuraj. Malarstwo=Malerei. Janusz Karbowniczek. Rysunek, malarstwo=Zeichnung, Malerei: [katalog]. – Oswiecim: [Fundacja na Rzecz Miedzynar. Domu Spotkan Mlodziezy], [2017]. – 63 s.: il.
 128. Hodegetrie krakowskie. 1490-1550 / pod red. M Schuster-Gawłowskiej. – Kraków : Wyd-wo Akademii Sztuk Pięknych im. Matejki w Krakowie, 2018. – 344 s. : il. – (T.3).
 129. Hyatt Mayor A. Artists and Anatomists / by A. Hyatt Mayor; Metropolitan Museum of Art. – [S. l.] : The Artist`s Limited Edition, [1984]. – 132 p. :
 130. Kapitał sztuki – twórcy, instytucja, kolekcja : [katalog wystawy] / [opracowanie S. Zacharko-Lagowska] , [teksty : Bielecka, M. Rumin, S.Zacharko- Lagowska] ; Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach. – [Kielce] : [BWA], [2014]. – 180 s. : il.
 131. Mackenzie M. ...isms understanding fashion / Mairi Mackenzie. – London : Herbert Press an imprint of A and C Black, [2009]. – 159 p. :
 132. Nikiforov Y. Decommunized : ukrainian soviet mosaics / Yevgen Nikiforov. – [Kiev] : Osnovy Publishing, [2017]. – 255 p. :
 133. Nowa ikona. Nowica 2009-2017 : Międzynarodowe warsztaty ikonopisów w Nowicy = Міжнародні іконописні пленери в Новиці : [katalog] / [pod red. K. Jakubowskiej-Krawczyk, Sory]. – [Opole] : [Opolgraf S.A.], 2018. – 151 s. : il.
 134. Nowy Sącz – 2013 : Międzynarodowy Plener Malarstwa Pastelowego i Fotografii = International Pastel and Photography Plein-air Meeting : [katalog] / [red. M. Koziak] ; [teksty : Stępień, J. M. de Grauw, J. G.-A. del Riego]. – [Nowy Sącz] : [Drukarnia Goldruk], [2013]. – 103 s. : il. – (“Europejski Festiwal Pasteli-Małopolska. VI Międzynarodowe Biennale Pasteli – Nowy Sącz – 2013”).
 135. 50/50/50 : [katalog wystawy] / [teksty : Zacharko-Lagowska, E. Domanowska] ; Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, Galeria Górna. – Kielce : [BWA], 2015. – 151 s. : il.
 136. Poland icons of architecture : [katalog]. – [S. l.] : [s. n.], [2005]. – [ ] s. :
 137. Przypowieści : VII Międzynarodowe Warsztaty Ikonopisów. Nowica 2015 / [pod red. K. Jakubowskiej-Krawczyk, Mateusza Sory]. – [Warszawa] : [Invest-Druk], [2015]. – 79 s. :
 138. Shadows of Forgotten Ancestors. Exhibition : [katalog] / [editors P. Gudimov, Nosko] ; [Pavlo Gudimov Ya Gallery Art Center]. – [Kyiv] : Artbook Publishing House, [2016]. – 96 p. : ill.
 139. Styrna A. Malarstwo : [katalog] / Andzrzej Styrna. – [Bytom] : [s. n.], [200...]. – [30] s. :
 140. Šwięci Pańcy-Męczennicy i Wyznawcy : V Międzynarodowe Warsztaty Ikonopisów. Nowica 2013. – [Warszawa] : [Invest-Druk], [2013]. – 88 s. :
 141. Świsłocka-Karwot S. Sztuka we Wrocławiu w latach 1945-1970. Artyści, dzieła, krytycy / Sylwia Świsłocka-Karwot. – [Wrocław] : Via Nova, [2016]. – 286 s. :
 142. 6 Międzynarodowe Biennale pasteli Nowy Sącz. Polska = 6 International Biennial Pastel exhibition. Nowy Sącz. Bland : [katalog] / [teksty : Tabisz, S. Eidrigevicius, R. Shafran ...]. – [Nowy Sącz] : [Drukarnia Goldruk], [2013]. – 363 s. : il. – (“Europejski Festiwal Pasteli-Małopolska. VI Międzynarodowe Biennale Pasteli – Nowy Sącz – 2013”).
 143. Tarnów Józefa Edwarda Dutkiewicza w 50 rocznicę śmierci profesora. Wystawa poświęcona działalności Konserwatorskiej prof. Józefa Edwarda Dutkiewicza w Tarnowie. – Kraków : [S.], 2018. – 79 s. : il.
 144. Unicum 2018. IV Mednarodni Trienale Keramike = IV International Ceramics Triennial : [katalog] / urednici / Editors S. Žvanut, Kos ; Narodni Muzej Slovenije. – Ljubljana : [Narodni muzej Slovenije], 2018. – [ ] s. : il.
 145. Yanovych Ihor. Folder : works on paper / Ihor Yanovych ; [text B. Filonenko]. – [Kyiv] : Artbook Publishing House, [2017]. – 136 p. :
 146. Warzywoda W. Mała litografia / Witold Warzywoda ; [tekst D. Leśni-Kowski]. – Lódź : [Jurczyk Desing], – 47 s. : il.
 147. Wiadomości ASP dla Kandydatów na studia : 65 / Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie. – Wyd. specjalne. – [Kraków] : [ASP], [2014]. – 160 s.:

Список нових надходжень за ІІ півріччя 2018 року

 1. Абрамович М. Пройти крізь стіни / Марина Абрамович та Джеймс Кеплен ; пер. з англ. О. Михеда. – [Київ] : ArtHuss, [2018]. – 383 с. : іл.
 2. Альєнде І. Там, за зимою : [роман] / Ісабель Альєнде ; пер. з ісп. С. Борщевський. – Львів : Вид-во Анетти Антоненко, [2018]. – 304 с.
 3. Альєнде І. Японський коханець : [роман] / Ісабель Альєнде ; пер. з ісп. Сергій Борщевський. – Львів : Вид-во Анетти Антоненко, [2017]. – 286 с.
 4. Андрухович Ю. Коханці юстиції : [роман] / Юрій Андрухович. – [Чернівці] : Meridian Czernowitz, [2018]. – 303 с.
 5. Бартків Н. Живопис = Nataliya Bartkiv. Painting : [буклет] / Наталія Бартків. – [Б. вих. д.]. – арк., скл. у 2 р.
 6. Бенях Н. М. Львівський період у творчості Михайла Бойчука 1910-1914 рр. : дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Бенях Наталія Миронівна ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2018. – 285 с. : іл.
 7. Бенях Н. М. Львівський період у творчості Михайла Бойчука 1910-1914 рр. : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Бенях Наталія Миронівна ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2018. – 20 с.
 8. Білий Д. Кабінет доктора Калігуси : неоготичний трилер / Дмитро Білий. – [Київ] : Легенда, [2018]. – 346 с.
 9. Бірюльов Ю. Львівська скульптура від раннього класицизму до авангардизму (середина ХVIII – середина ХХ ст.) / Юрій Бірюльов. – Львів : Апріорі, 2015. – 528 с. : іл.
 10. Бокотей М. А. Львівське гутне скло у контексті міжнародного студійного руху : художні особливості та осередки скловиробництва : дис. …канд. мистецтвознавства : 17. 00. 06 / Бокотей Михайло Андрійович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2018. – 290 с. : іл.
 11. Бокотей М. А. Львівське гутне скло у контексті міжнародного студійного руху : художні особливості та осередки скловиробництва : автореф. дис. …канд. мистецтвознавства : 17. 00. 06 / Бокотей Михайло Андрійович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2018. – 19 с.
 12. Будніков В. Влада Ралко = Volodymyr Budnikov. Vlada Ralko. Лінія розмежування = Contact line : [альбом] / Володимир Будніков ; Червонечорне, галерея. – [Київ] : [б. в.], [2016]. – 138 с. : іл.
 13. Велика ілюстрована енциклопедія мистецтв : [для ст. шк. віку] / [пер. з англ.] ; [авт. тексту М. Холлінгсворт]. – Київ : Махаон-Україна, 2011. – 512 с. : іл.
 14. Винничук Ю. Сестри крові : роман / Юрій Винничук ; [худож.-оформл. О. А. Гуталова]. – Харків : Фоліо, 2018. – 383 с. : іл.
 15. Вісник Львівської національної академії мистецтв : вип. 31 / [ред. кол. : В. Одрехівський (голова) ; А. Бокотей, Р. Яців та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Львів : Львів. нац. академія мистецтв, 2017. – 351 с. : іл.
 16. Вісник Львівської національної академії мистецтв : вип. 33 / [ред. кол. : В. Одрехівський (голова) ; А. Бокотей, Р. Яців та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Львів : Львів. нац. академія мистецтв, [2017]. – 312 с. : рис.
 17. Вісник Закарпатської академії мистецтв : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Закарпат. академія мистецтв. – Ужгород : Закарпат. академія мистецтв, 2018. – Вип. 10. – 2018. – 220 с. : іл.
 18. Голубець О. Сучасна українська кераміка = Ukraine contemporary ceramics XII : [альбом] / Орест Голубець, Олеся Дворак-Галік, Володимир Хижинський. – [Львів] : [Колір ПРО], [2018]. – 135 с. : іл.
 19. Гомперц В. Думай як митець і живи на повну / Віллі Гомперц ; пер. з англ. М. Ільницької. – [Київ] : Art Huss, [2018]. – 175 с. : іл.
 20. Гомперц В. Що це взагалі таке? 150 років сучасного мистецтва в одній пілюлі /Віллі Гомперц ; пер. з англ. Леся Белея, Ірини Зайцевої та Анни Корягіної. – [Київ] : Art Huss, [2017]. – 528 с. : іл.
 21. Горинь Б. Туга Віктора Цимбала : [докум. роман-есе] / Богдан Горинь. – Київ : Пульсари, 2005. – 286 с. : 16 іл.
 22. Государственная Третьяковская галерея : [альбом] / [авт. тексту С. Суворова]. – [Київ] : [Комсомольська правда-Україна], [2012]. – 96 с. : іл. – (Великие музеи мира : у 30 т. Т. 6).
 23. Государственный русcкий музей : [альбом] / [авт. тексту М. Чижман]. – [Київ] : [Комсомольська правда-Україна], [2012]. – 96 с. : іл. – (Великие музеи мира : у 30 т. Т. 10).
 24. Государственный Эрмитаж. [Санкт-Петербург] : [Т. 1, 2] : [альбом] / [авт. тексту Л. Пуликова]. – [Київ] : [Комсомольська правда-Україна], [2012]. – (Великие музеи мира : у 30 т.). Т.1, ч.1. – 2012. – 96 с. : іл. Т.2, ч.2. – 2012. – 96 с. : іл.
 25. Грегорійчук П. Живопис. Рисунок = Petro Gregorijczuk. Rysunek = Petro Hrehoriychuk. Painting. Drawing : [альбом-монографія] / Петро Грегорійчук ; Спогади про батька. М. Грегорійчук ; Життя і творчість Р. Яців ; [упоряд. М. Грегорійчук, С. Ониськів]. – Київ-Львів : [Майстер Книг], 2018. – 320 с. : 335 іл.
 26. Дрезденская картинная галерея : [альбом] / [авт. тексту А. Майкапар]. – [Київ] : [Комсомольська правда-Україна], [2012]. – 96 с. : іл. – (Великие музеи мира : у 30 т. Т.8).
 27. Дунаївські зустрічі – 2016 = Spotkania Dunajowskie-2016 : [зб. доп. і статей між народ. наук. конфер. / авт.-упоряд. кс. Ю. Куц. – [Тернопіль] : [Осадца Ю. В.], [2017]. – 232 с.
 28. Задорожний Іван-Валентин : [альбом] / авт. вступ. ст. І. Міщенко]. – Київ : Софія-А, 2017. – 320 с. : іл.
 29. Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2016. Т. 5: Мистецтво ХХ – поч. ХХІ ст. – Київ : ІМФЕ, 2016. – 546 с. : 266 іл.
 30. Каирский музей. Египет : [альбом] / [авт. тексту Е. Кормишева]. – [Київ] : [Комсомольська правда-Україна], [2012]. – 96 с. : іл. – (Великие музеи мира : у 30 т. Т.4).
 31. Калинець І. О. Зібрання творів у восьми томах / Ірина Калинець; [упоряд. І. М. Калинець]. – Львів : СПОЛОМ, 2012-2015. Т. 1 : Шлюб із полином : поезія. – Львів, 2012. – 232, [2] с. : порт. : іл. Т. 2 : Повернення : новели, роман. – 2012. – 240 с. : іл. Т. 4 : Близьке далеке : наук. розвідки. – Львів, 2012. – 376 с. : іл. Т. 5 : Епоха гунів та її передісторія : у світлі Біблійних джерел. – 2012. – 256 с. : іл. Т. 6. Кн. 1 : Коло на обличчі безодні : Вільні студії над текстами Святого Письма. – 2014. – 562 с. : іл. Т. 6. Кн. 2 : Коло на обличчі безодні : Вільні студії над текстами Святого Письма (причинки до книги 1). – 2015. – 310 с. : іл. Т. 7. Кн. 1 : Без заборола : Статті. Заяви. Виступи. 1970-1999. – 2013. – 528 с. : іл. Т. 7. Кн. 2 : Без заборола : Статті. Заяви. Виступи. 2000-2012. – 2013. – 530 с. : іл. Т. 8. Кн. 1 : Попід Золоті Ворота : докум. та біограф. матеріали. – 2013. – 384 с. :  іл. Т. 8. Кн. 2 : Попід Золоті Ворота : інтерв’ю. 1987-2012 рр. – 2014. – 296  с. :  іл. Т. Додатковий : Метелики над могилою : листи, спогади, неопуб. твори у попередніх томах. – 2015. – 514 с. : іл.
 1. Квінн Б. Неймовірні : п’ятнадцять жінок, які творили мистецтво та історії / Бріджит Квінн ; пер. з англ. Р. Свято ; іл. Лізи Конгдон. – [Київ] : ArtHuss, [2018]. – 222 с. : іл.
 2. Козлов Г. Замах на мистецтво : арт-детектив / Григорій Козлов ; пер. з рос. С. Ушкалова. – [Київ] : ArtHuss, [2018]. – 336 с. : іл.
 3. Логінський Я. В. Малярство Василя Забашти в контексті розвитку українського мистецтва др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. : дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Логінський Ярослав Володимирович ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2018. – 276 с. : іл.
 4. Логінський Я. В. Малярство Василя Забашти в контексті розвитку українського мистецтва др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Логінський Ярослав Володимирович ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2018. – 21 с.
 5. Лондонская национальная галерея : [альбом] / [авт. тексту А. Майкапар]. [Комсомольська правда-Україна], [2012]. – 96 с. : іл. – (Великие музеи мира : у 30 т. Т.11).
 6. Лувр. Париж : [альбом]. – [Київ] : [Комсомольська правда-Україна], [2012]. – 96 с. : іл. – (Великие музеи мира : у 30 т. Т.3).
 7. Любка А. Твій погляд, Чіо-Чіо-сан : роман / Андрій Любка. – [Чернівці] : Meridian Czernowitz, 2018. – 334 с.
 8. Мастера живописи. 1000 художников от Возраждения до модернизма : большая иллюстрированная энциклопедия / [тексты : И. Г. Мосин, А. Савельева]. – Вильнюс : Bestiary, [2012]. – 207 с. : ил.
 9. Матусовская Е. М. Американская реалистическая живопись : очерки / Е. М. Матусовская ; [ВНИИ искусствознания М-ва культуры СССР] ; [сост. и общ. ред. В. Н. Прокофьева, А. Д. Чегодаева]. – М. : Искусство, 1986. – 191 с. : ил.
 10. Метрополитен : [альбом] / [авт. тексту І. Кравченко]. – [Київ] : [Комсомольська правда-Україна], [2012]. – 96 с. : іл. – (Великие музеи мира : у 30 т. Т.5).
 11. Михед О. Бачити, щоб бути побаченим : реаліті-шоу, реаліті-роман та революція онлайн / Олександр Михед. – [Київ] : [ArtHuss], [2016]. – 343 с. : іл.
 12. Музеи Ватикана : [альбом] / [авт. тексту І. Кравченко]. – [Київ] : [Комсомольська правда-Україна], [2012]. – 96 с. : іл. – (Великие музеи мира : у 30 т. Т.13).
 13. Музей д’Орсе : [альбом] / [авт. тексту : Д. Перова, Н. Гомберг]. – [Київ] : [Комсомольська правда-Україна], [2012]. – 96 с. : іл. – (Великие музеи мира : у 30 т. Т.12).
 14. Музей Прадо : [альбом] / [авт. тексту С. Суворова]. – [Київ] : [Комсомольська правда-Україна], [2012]. – 96 с. : іл. – (Великие музеи мира : у 30 т. Т.7).
 15. Национальная галерея. Прага : [альбом] / [авт. тексту Т. Акімова]. – [Київ] : [Комсомольська правда-Україна], [2012]. – 96 с. : іл. – (Великие музеи мира : у 30 т. Т.17).
 16. Перрі Г. Не бійтесь галерей. Усім, хто хоче зрозуміти сучасне мистецтво / Грейсон Перрі ; пер. з англ. А. Ящук. – [Київ] : ArtHuss, [2017]. – 110 с.
 17. Перріш Д. Футболки і костюми : настанови для креативного бізнесу / Девід Перріш ; [пер. з англ.] – [Київ] : ArtHuss, [2007]. – 111 с. : іл.
 18. Приборкання “Ероса” (Quo Vadis…)…Живопис, Скульптура, Фото… : [буклет] ; Галерея сучасного мистецтва “Зелена канапа” ; текст Б. Шумилович, О. Домарадзька. – [Львів] : [Biliavski Press], 2007. – арк., скл. у 2 р.
 19. Приймич М. Церковне професійне малярство Закарпаття друг. пол. XVIII – пер. пол. ХХ ст. : народна традиція, візантійська канонічність та впливи західноєвропейського мистецтва : монографія / Михайло Приймич. – Ужгород : Карпати, 2017. – 508 с. : іл.
 20. Приймич М. В. Церковне професійне малярство Закарпаття друг. пол. XVIII – пер. пол. ХХ ст. : народна традиція, візантійська канонічність та впливи західноєвропейського мистецтва : автореферат дис. … доктора мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Приймич Михайло Васильович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2018. – 31 с.
 21. Романко І. Живопис. Левкас : [буклет] / Ігор Романко ; [Галерея Триптих]. – [Київ] : [б. в.], [2009]. – арк., скл. у 4 р.
 22. Русское художественное серебро XVII – начала XX века в собрании Государственного Эрмитажа : [альбом] / [сост. и авт. текста З. А. Бернякович]. – Л. : Художник РСФСР, 1977. – 286 с. : ил.
 23. Самотос І. : [альбом] / Іван Самотос ; [упоряд. М. Царик]. – [Київ] : [Бізнесполіграф], 2017. – 176 с. : іл.
 24. Символизм – новые ракурсы / сост. и отв. ред. И. Е. Светлов ; Межинститутская группа “Европейский символизм и модерн”. – М. : Канон-Плюс, 2017. – 638 с. : ил.
 25. Сімферовська А. О. Львівський портрет пер. пол. ХХ ст. : художня репрезентація особистості : дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Сімферовська Анастасія Олегівна ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2018. – 290 с. : іл.
 26. Сімферовська А. О. Львівський портрет пер. пол. ХХ ст. : художня репрезентація особистості : дис. … канд. мистецтвознавства (доктора філософії) : 17. 00. 05 / Сімферовська Анастасія Олегівна ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2018. – 16 с.
 27. Скляренко Г. Сучасне мистецтво України. Портрети художників / Галина Скляренко ; [Нац. академія мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва]. – Київ : [ArtHuss], 2018. – 463 с. : іл.
 28. Скляренко Г. Українські художники : з відлиги до Незалежності : [у 2-х кн.] / Галина Скляренко ; [Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАНУ ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва]. – Київ : [ArtHuss], 2018.  Кн. 1. – 277 с. : іл.
 1. Слєпцов О. Реконструкція громадських будівель і комплексів : підручник для ВНЗ / Олег Слєпцов ; [Укр. акад. арх.-ри, Наук.-проектне арх.-не бюро ЛІЦЕНЗІАРХ. – Київ : А + С, 2018. – 272 с. : іл.
 2. Сополига М. Біографія (1967-2017) / Мирослав Сополига ; [уклад. М. Сополига]. – Свидник-Ужгород : ТIMPANY, – 383 с.
 3. Стельмащук Г. Христина Кишакевич-Качалуба. Корені роду, спадкоємність поколінь, художня творчість / Галина Стельмащук ; Нац. академія мистецтв України, Львів. нац. академія мистецтв. – Львів : Апріорі, 2018. – 315 с. : іл.
 4. Стенная живопис в България. – IX – ХІХ век : [комплект] / [авт.-съст. Любен Прашков]. – Второе изд. – София : Септември, 1981. – 15 цв. репр. и тройна корица.
 5. Ті, що пережили пекло : свідчення жертв про місця незаконних ув’язнень на Донбасі / Бєлоусов Ю. Л., Кориневич А. О., Мартиненко О. А. [та ін.] ; Коаліція громадських орг.-цій та ініціатив “Справедливість заради миру на Донбасі”. – Київ : Компринт, 2015. – 84 с.
 6. Тіні забутих предків : укр. симпозіум скульпторів. 5 черв. – 5 лип. 2000 / [авт.-уклад. І. Міщенко], [вступ. ст. К. Каркадим] ; Х Міжнар. фольклорно-етнограф. фестиваль гуцулів, Коломийська Асоціація мистецтв [та ін.]. – Коломия : Вік, 2000. – [37] c. : іл.
 7. Токар М. І. Образи героїв української дитячої літератури в книжковій ілюстрації др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. : дис. …канд. мистецтвознавства (доктора філософії) : 17. 00. 05 / Токар Марина Іванівна; ХДАДІМ, ЛНАМ. – Львів, 2018. – 187 с. : Додатки : С.188-189 ; Іл. : 148.
 8. Токар М. І. Образи героїв української дитячої літератури в книжковій ілюстрації др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. : автореф. дис. …канд. мистецтвознавства (доктора філософії) : 17. 00. 05 / Токар Марина Іванівна; ХДАДІМ, ЛНАМ. – Львів, 2018. – 20 с.
 9. Токарук І. = Igor Tokaruk. Живопис. Графіка = Painting. Graphic : [каталог] / Нац. спілка худож. України = The national Ukraine artists union. – [Б. м.] : [Місто НВ], [2004]. – [8] с. : іл.
 10. Томпсон Д. Помаранчевий надувний пес. Буми, потрясіння та жадоба на сучасному арт-ринку / Дон Томпсон ; пер. з англ. Р. Свято. – [Київ] : ArtHuss, [2018]. – 251 с. : іл.
 11. Торнтон С. 33 митці у 3 актах / Сара Торнтон ; пер. з англ. Ю. Мазура, О. Михеда та І. Шувалової. – [Київ] : ArtHuss, [2018]. – 367 с. : іл.
 12. Улюра Г. 365. Книжка на кожен день, щоб справляти враження культурної людини / Ганна Улюра ; іл. Крістіни Золотарьової. – [Київ] : ArtHuss, [2018]. – 479 с. : іл.
 13. [Французька весна] Le Printemps Franςai : каталог виставки / [уклад. М. Ільків-Свидницький] ; [вступ. ст. В. Кметь] ; Наук. б-ка Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Львів : ЗУКЦ, 2013. – 24 с. – Текст укр., фр. мовами.
 14. Черняк Ф. = Franc Čerňak = Frantz Tcherniak. Objects : [каталог] / Франц Черняк. – [Б. м.] : [б. вид.], [1998]. – [8] c. : іл.
 15. Чикагский художественный институт : [альбом] / [авт. тексту А. Майкапар]. – [Київ] : [Комсомольська правда-Україна], [2012]. – 96 с. : іл. – (Великие музеи мира : у 30 т. Т. 24).
 16. Шактер Р. Світовий атлас вуличного мистецтва і графіті / Рафаель Шактер ; передмова Джона Фекнера ; [пер. з англ.] – Київ : MAGENTA ART BOOKS, 2018. – 408 с. : іл.
 17. Шедеври Півдня України – кам’яні вишиванки Нової Каховки. Роботи Григорія Довженка в Новій Каховці 1952-1953 роки. – [Друге вид., доп.]. – [Нова Каховка] : [б. в.], [2017]. – 7с. : іл.
 18. Becks-Malorny U. James Ensor. 1860-1949. Masks, Death, and the Sea / Ulrike Becks-Malorny. – [Kőln] : TASCHEN, [2016]. – 95 p. :
 19. Birchall H. Pre-Raphaelites / Heather Birchall, Norbert Wolf (Ed.). – [Kőln] : TASCHEN, [2016]. – 95 p. :
 20. Brendel K. = Крысцына Брэндал = Кристина Брендел. For Love = Таму, што люблю = Из любви : [katalog]. – [Минск] : [б. и.], [2006]. – 61p. : il.
 21. Emmerling L. Jean-Michel Basquiat. 1960-1988. The Explosive Force of the Streets / Leonard Emmerling. – [Kőln] : TASCHEN, [2016]. – 95 p. :
 22. Fiell Ch. William Morris. 1834-1896. A life of Art / Charlotte and Peter Fiell. – [Kőln] : TASCHEN, [2017]. – 96 p. : il
 23. Jabłońska-Klimczak A. Radości i smutki Boskich stworzeń : [буклет] / Aldona Jabłońska-Klimczak ; Galeria sztuki Primus. – [Lwów] : [ ], [2006]. – арк., скл. у 2 р.
 24. Johnsson R. Nomadic University for Art, Philosophy and Enterprise in Europe. The Journey Continues 2009-2011 / Raine Johnsson. – [S. l.] : [Nurope], [2013]. – 331 p. :
 25. Hanstein M. Fernando Botero / Mariana Hanstein. – [Kőln] : TASCHEN, [2017]. – 95 p. :
 26. Honnef K. Pop Art / Klaus Honnef, Uta Grosenick (Ed.). – [Kőln] : TASCHEN, [2015]. – 95 p. :
 27. Khrushch J., Art name Novorozhkin Peinture : [katalog]. – [Львів] : [“Малті-М”], [2009]. – 28 s. :
 28. Kolossa A. Keith Haring. 1958-1990. A Life for art / Alexandra Kolossa. – [Kőln] : TASCHEN, [2016]. – 95 p. :
 29. Mink J. Marcel Duchamp. 1887- Art as Anti-Art / Janis Mink. – [Kőln] : TASCHEN, [2016]. – 95 p. : il.
 30. Néret G. Tamara de Lempicka. 1898-1980. Goddess of the Automobile Age / Gilles Néret. – [Kőln] : TASCHEN, [2016]. – 95 p. :
 31. Paquet M. René Magritte. 1898-1967. Thought Rendered Visible / Marcel Paquet. – [Kőln] : TASCHEN, [2017]. – 96 p. :
 32. Project Narcissus / [Andrzej Bednarczyk]. – [Kraków] : [Wyd-wo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki], [2017]. – 265 s. :
 33. Rodin sculptures in the Hermitage : [буклет] / tekst Liubov Latt. – Leningrad : Aurora Art Publishers, 1987. – арк., скл. у 4 р.
 34. Sato T. Alphonse Mucha. 1860-1939. The Artist as Visionary / Tomoko Sato. – [Kőln] : TASCHEN, [2017]. – 96 p. :
 35. Steiner R. Egon Schiele. 1890-1918. The Midnight Soul of Artist / Reinhard Steiner. – [Kőln] : TASCHEN, [2017]. – 96 p. :
 36. Superkilen – A Project by Big, Topotek 1, Superflex / by Barbara Steiner. – [Stockholm] : [Arvinius + Orfeus Publishing AB], [2013]. – 224 : il.
 37. Ważbiński Z. Renesansowy akt wenecki / Zygmunt Ważbiński. – [Wyd. 2-e]. – [Warszawa] : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1972. – 136 s. : il.
 38. The Reconnoiterer : projekt Poza Postmodernizm [re : re : reconstrukcja] = Beyond Postmodernism [re : re: reconstruction] : [katalog] / [Centrum Sztuki Współczesnej Lażnia, Gdańsk]. – [Gdańsk], [2009]. – 199 s. : il.

Список нових надходжень за І півріччя 2018 року

 1. Атоян А. : [каталог] / Анна Атоян ; [текст Н. Космолінська]. – [Львів] : [б. в.], 2008. – 24 с. : іл.
 2. Аргунов Н. И. / Н. И. Аргунов ; [авт.-сост. В. А. Кулаков] ; [предисл. М. В. Алпатов]. – М. : Изобразит. искусство, 1976. – 26 с. : 46 репр.
 3. Бабак О., Будніков В., Ралко В. Т.Г. = O. Babak, V. Budnikov, V. Ralko. T. G. : [каталог виставки] / О. Бабак ; куратор-[упоряд.] Валерій Сахарук ; Резиденція “Великий Перевіз”. – Київ : [Адеф-Україна], 2014. – 159 с. : іл.
 4. Басюк А. Скульптура та Живопис : [альбом] / Август Басюк ; вступ. ст. М. Аронець]. – Ів.-Франківськ : Лілея-НВ, 2016. – 87 с. : іл.
 5. Батикль Ж. Веласкес / Жанин Батикль ; пер. с фр. И. Бельченко. – М. : Астрель-Аст, 2003. – 160 с. : ил.
 6. Bez obraz. Нічого особистого – тільки мистецтво = No offence. Nothing personal – just art : групова виставка в галереї “Зелена канапа” [каталог] / [ідея Олеся Домарадзька]. – [Львів] : [б. в.], [2009]. – [6] с. : іл.
 7. Биновская Т. представляет художественный проект Море-океан – Tatiana Binovska presents the Art project Sea-Ocean : [каталог] / Татьяна Биновская ; [ред. и сост. Т. Биновская], [текст А. Титаренко]; [Морская Арт галерея Одесского морского торгового порта]. – Одесса = Odessa : [Типография “Моряк”], 2007. – [ ] с. : іл.
 8. Білоцерківець Н. Готель Централь : вибрані вірші / Наталка Білоцерківець. – Львів : Кальварія, 2004. – 120 с.
 9. Боднарчук В. Підсумовуючи пройдене : [альбом] / Василь Боднарчук ; [упоряд. О. Голубець], [ст. : О. Голубець, В. Онищенко, О. Пошивайло та ін.] – [Львів] : [Ладекс], [2008]. – 79 с. : іл.
 10. Бончук Р. : [каталог] / Роман Бончук. – [Ів.-Франківськ] : [б. в.], [2012]. – 38 с. : іл.
 11. Вахняк Маріанна. Кераміка : альбом / Маріанна Вахняк ; [текст О. Голубець] ; [авт.-упоряд. М. Вахняк]. – Львів : [б. в.], 2015. – 42 с. : іл.
 12. Великдень у Польщі : [буклет] / [текст О. Твардовська] ; Музей етнографії та художнього промислу ІН НАН України. – [Львів] : [б. в.], 2005. – арк., скл. у 3 рази.
 13. “Вікно” : сучасний львівський вітраж : [каталог] / [текст І. Гах]. – [Львів] : [б. в.], [200..]. – [6] с. : іл.
 14. Вісник Львівської національної академії мистецтв : Вип. 32 / [ред. кол. : В. Одрехівський (голова), А. Бокотей, Р. Яців та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Львів : Львів. нац. академія мистецтв, 2017. – 376 с., [2] с. : іл.
 15. Вісник Львівської національної академії мистецтв : Вип. 34 / [ред. кол. : В. Одрехівський (голова), А. Бокотей, Р. Яців та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Львів : Львів. нац. академія мистецтв, 2017. – 290 с., [2] с. : іл.
 16. Гай С. : [каталог] / Сергій Гай ; [Mironova Gallery]. – [Київ] : [б.в.], [2008]. – [12] с. : іл.
 17. Гай С.= Serhiy Hai. Ukraine : [каталог] / Сергій Гай ; Tatyana Mironova gallery. – [Б.м.] : [б.в.], [2007]. – [7] с. : іл.
 18. Галіцин Ю. = Yuri Gal. Гравюра. Ілюстрація. Логоперсонажі = Engraving. Illustration. Logocharacters : [альбом] / Юрій Галіцин ; [ред. – упоряд. Л. Мірошниченко] ; [худож. оформ. О. Здор] ; [пер. англ. мовою О. Гутник]. – К. : Веселка, 2016. – 167 с. : іл.
 19. Гапон Ігор. Живопис : [альбом] / Ігор Гапон ; [всуп. сл. Р. Шмагало]. – [Львів] : [Артсервіс], [2008]. – [60] с. : іл.
 20. Гапчинская. Поставщик счастья № 1 : герои / Gapchinska ; [илл. Евгения Гапчинская] ; [Галерея счастья Gapchinska]. – [Киев] : [б. и.], 2011. – [18] с. : іл.
 21. Гапчинская. Поставщик счастья № 1 : [Совершенство] / Gapchinska ; [илл. Евгения Гапчинская] ; [Галерея счастья Gapchinska]. – [Киев] : [б. и.], [20...]. [18] c. : іл.
 22. Гах І. Епоха Митрополита. Українське образотворче мистецтво першої половини XXстоліття : [Великому Митрополитові присвячується] / Ірина Гах. – [Львів] : Манускрипт-Львів, 2017. – 192 с. : 190 іл.
 23. Гах І. Західноукраїнський вітраж XX : минуле, сучасне, майбутнє / [авт. ідеї та кер. проекту Ірина Гах]. – [Львів] : Манускрипт-Львів, 2017. – [71] с. : іл.
 24. Гоголь В. Скульптура. Типологія та основні композиційні закономірності монументально-декоративної скульптури в просторовому середовищі / Василь Гоголь. – Львів : Друкарські куншти, 2013. – 191 с. : іл.
 25. Горяинов В. Тоно Дзанканаро : [альбом] / В. Горяинов. – [М.] : Изобраз. искусство, [1969]. – 34 с. : 34 ил.
 26. Григоров В. : виставка в Музеї сучасного образотворчого мистецтва України, трав.-черв. 2010 року : [каталог] / Віктор Григоров ; [текст Н. Велігоцька] ; [Музей сучасного образотворчого мистецтва України]. – [Київ] : [Адеф-Україна], [2010]. – 24 с. : іл.
 27. Гробниця Львівської капітули : Личаківський некрополь : [буклет]. – [Львів] : [б. в.], [20…]. – [4] с. : іл.
 28. Гурмак В. М. Медальєрство : образотворчі засоби, історія і техніка виконання : наук. посіб. / Василь Гурмак, Андрій Лисенко, Микола Гурмак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. академія мистецтв. – Вид. 2-е, доп. – Львів : Сполом, 2017. – 388 с. : іл.
 29. Дерево міфу в пластиці Віктора Проданчука : [альбом] / [текст Р. Шмагало]. – [Б. м.] : [б. в.], [2017]. – 96 с. : іл.
 30. Дьерке Г. Г. Творчість Володимира Микити в контексті образотворчого мистецтва Закарпаття другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст. : традиції та художні експерименти : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Дьерке Гейза Гейзович ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2018. – Текст : 240 с.; Додатки : [ ] c. : 226 іл.
 31. Дьерке Г. Г. Творчість Володимира Микити в контексті образотворчого мистецтва Закарпаття другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст. : традиції та художні експерименти : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Дьерке Гейза Гейзович ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2018. – 19 с.
 32. Дзвонар. Збірка статей і спогадів про Опанаса Заливаху / [упоряд. В. В. Овсієнко], [передм. М. А. Горбаль]. – Х. : Права людини, 2017. – 240 с. : фотоіл.
 33. Доробан Н. Aquarelle : [альбом] / Наталка Доробан ; [упоряд. М. Яремчук] ; [авт. ідеї : Р. Петрук, Т. Лозинський]. – Львів : [Майстер книг], 2017. – 143 с. : іл.
 34. Енциклопедія Сучасної України / гол. ред. колегія : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. досліджень Нан України]. – К. : [Поліграфкнига].
   Т. 9 : Е-Ж. – 2009. – 711 с. : іл. Т. 10 : З-Зор. – 2010. – 711 с. : іл. Т. 11 : Зор-Как. – 2011. – 710 с. : іл. Т. 12 : ал-Киї. – 2012. – 711 с. : іл. Т.13 : Киї-Кок. – 2013. – 711 с. : іл. Т. 14 : Кол-Кос. – 2014. - 767с. : іл. Т. 15 : Кот-Куз. – 2014. – 711 с. : іл. Т. 16 : Куз-Лев. – 2016. – 711 с. : іл. Т. 17 : Лег-Лощ. – 2016. 711 с. : іл. Т. 18 : Лт-Малицький. – 2017. – 711 с. : іл.
 1. Єгіазарян Борис = Borys Yegiazaryan : [каталог] / Борис Єгіазарян. – [Київ] : [Дух і Літера], [2005]. – 118 с. : іл.
 2. Zав’ялова Дарія. Міський Nотатник : живопис, акварелі 2008-2014 рр. : [каталог] / Дарія Zав’ялова ; текст Н. Космолінська. – Львів : [б. в.], 2014. – [ ] с. : іл.
 3. Задорожний Іван-Валентин : альбом творів художника / Задорожний Іван-Валентин ; [авт. вступ. ст. І. Міщенко]. – [К.] : [Софія-А], [2017]. – 319 с. : іл.
 4. Західноукраїнський вітраж XX : минуле, сучасне, майбутнє / [авт. ідеї та кер. проекту Ірина Гах]. – [Львів] : Манускрипт-Львів, 2017. – [71] с. : іл.
 5. Звіринський К. Все моє малярство – то молитва. Спогади, інтерв’ю, роздуми, статті / Карло Звіринський ; упоряд. Христина Звіринська-Чабан ; [Програма дослідження модерної історії та суспільства України ім. П. Яцика та ін.]. – Львів : Манускрипт-Львів, 2017. – 279 с. : іл., [32] с. іл. кол.
 6. Змієвець Василь. Малярство : [каталог] / Василь Змієвець. – [Б. м.] : [б. в.], [2011]. – [ ] с. : іл.
 7. “Знаєте, Тіно, я дуже люблю життя…” : Спогади про Олександра Мурашка / [уклад., авт. ст. та ком. Дар’я Добріян]. – Київ : ArtHuss, 2017. – 96 с. : іл.
 8. Історія релігій в Україні : наук. збірник світлій пам’яті проф. Ярослава Дашкевича (1926-2010) / [за заг. ред.. : М. Капраля, О. Киричук, І. Орлевич] ; Ін-т релігієзнавства – філія Львів. музею історії. – Львів : Логос, 2016.Ч. 1 : Церковна історія. – 734 с.Ч. 2 : Філософія, соціологія, політологія релігій. – Ч. 3 : Сакральні пам’ятки. – 686 с. : портрет.
 1. Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2005 рік : Кн. 1 / Ін-т релігієзнавства філія Львів. музею історії релігії [та ін.] ; [ред. рада Я. Дашкевич та ін.]. – Львів : Логос, 2005. – 637 с.
 2. Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2008 рік : [в 2 кн.] / Ін-т релігієзнавства – філія Львів. музею історії релігії ; [ред. рада : Я. Дашкевич та ін.]. – Львів : Логос.Кн. 1. – 2008. – 878 с.Кн. 2. – 2008. – 821 с.
 1. Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2009 рік : Кн. 2 / Ін-т релігієзнавства філія Львів. музею історії релігії [та ін.] ; [ред. рада Я. Дашкевич та ін.]. – Львів : Логос, 2009. – 756 с., [9] с. : іл.
 2. Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2010 рік : Кн. 2 / [упоряд. : О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич] ; Ін-т релігієзнавства філія Львів. музею історії релігії [та ін.]. – Львів : Логос, 2010. – 1063 с. : іл.
 3. Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2012 рік : [в 2 кн.] / [упоряд. : О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич] ; Ін-т релігієзнавства філія Львів. музею історії релігії [та ін.]. – Львів : Логос, 2012.Кн. 1. Частина 1 : Історія. – 840 с.Кн. 2. Частина 2 : Філософія. Політологія. Частина 3 : Сакральне мистецтво. – 662 с. : іл.
 1. Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2013 рік : Кн. 1 / [упоряд. : О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич] ; Ін-т релігієзнавства філія Львів. музею історії релігії [та ін.]. – Львів : Логос, 2013. – 833 с. – (1025-річчю хрещення України-Руси присвячується).
 2. Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2014 рік : [в 2 кн.] / [упоряд. : О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич] ; Ін-т релігієзнавства філія Львів. музею історії релігії [та ін.]. – Львів : Логос, 2014.
  Кн. 1. – 808 с.Кн. 2. – 642 с. : іл.
 1. Каїро А. Функціональне мистецтво : вступ до інфографіки та візуалізації / Альберте Каїро ; [пер. з англ. Л. Белея за ред. Р. Скакуна]. – Львів : Видавництво Українського католицького ун-ту, 2017. – 349 с. : іл.
 2. Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве / Леонардо да Винчи ; [пер. с ит. А. А. Губера, В. П. Зубова под. ред. А. К. Дживелегова]. – Спб. : Азбука, [2015]. – 224 с. – (Азбука-класика. Non-Fiction).
 3. Магінський В. : каталог / Володимир Магінський ; [текст Г. Кусько] ; Нац. спілка художників України, Нац. заповідник “Замки Тернопілля”, м. Збараж. – [Львів] : Логос, [2006]. – [6] с. : іл.
 4. …Магія = Magic … : [каталог] / [текст : Н. Космолінська]. – Львів : [б. в.], 2007. – 5 буклетів в обкл.
 5. Медвідь Л. Ремінісценції : каталог виставкового проекту. 2010-2011 / Любомир Медвідь ; [вступ. сл. Д. Скринник-Мисько] ; Нац. худож. музей України, Львів. нац. музей ім. Митрополита Андрея Шептицького. – [Львів] : [б. в.], [2011]. – [ ] с. : іл.
 6. Міхновський С. = Serhiy Mykhnovsky [буклет] / Сергій Міхновський ; [текст Р. Яців]. – [Львів] : [б. в.], [2004]. – арк., скл. у три рази. – (TRI angle = ТРИкутник ВікторХаджинов, Володимир Стецула, Сергій Міхновський).
 7. Міхновський С. Пан Трюфель = The Truffle Art – Project by Serhiy Mikhnovskyy : [буклет] / Сергій Міхновський ; Клуб українських митців. – [Львів] : [б. в.], [2014]. – арк., скл. у три рази.
 8. Музей = Museum : [каталог виставки] / Галерея “Зелена канапа” = Green Sofa Gallery ; авт. ідеї О. Домагацька. – [Львів] : [б. в.], [2009]. – [12] с. : іл.
 9. Немеркнучий світ давнини : Старожитності Василя Тарнавського у Чернігівському історичному музеї / [авт. С. Половнікова] ; [Чернігівський історичний музей]. – [Чернігів] : [б. в.], [2…]. – [8] с. : іл.
 10. Новорожкін Ярема. Живопис : [каталог] / Ярема Новорожкін. - [Львів] : [Малті-М], 2007. – [12] с. : іл.
 11. Павлов Олександр = Olexander Pavlov : [каталог] / Олександр Павлов ; [текст Д. Горбачов] ; [Музей сучасного образотворчого мистецтва України]. – [Київ] : [б. в.], [2008]. – 23 с. : іл.
 12. Павлова Т. В. Авангард в образотворчому мистецтві Харкова ХХ ст. : дис. … д-ра мистецтвознавства : 17.00.05 / Павлова Тетяна Володимирівна ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2018. – Текст : 440 с. ; Додатки : 248 с. : іл.
 13. Павлова Т. В. Авангард в образотворчому мистецтві Харкова ХХ ст. : автореф. дис. … д-ра мистецтвознавства : 17.00.05 / Павлова Тетяна Володимирівна ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2018. – 36 с.
 14. Пасічник Л. В. Ювелірне мистецтво України XX-XXI століть : [монографія] / Л. В. Пасічник ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.. М. Рильського. – Київ : Наук. думка, 2017. – 299 с., [2] с. : іл. – (Проект “Наукова книга” Молоді вчені).
 15. Пінзель. Мияк. Зустріч = Spotkanie = Meeting : [запрошення на виставку] / Львів. нац. галерея мистецтв ім. Б. Возницького. – [Львів] : [б. в.], [2017]. – арк., скл. у 2 рази.
 16. Пластична панорама Давнього Львова. Януш Вітвіцький. 1903-1946 = Janusz Witwicki. Panorama plastyczna davnego Lwowa / [текст Міхал Вітвіцький]. – [Спец. вид. журналу “Будуємо інакше”]. – [Львів] : [Левко], [2003]. – 38 с. : іл.
 17. Платонова Н. Искусство : энциклопедия / Н. Платонова. – М. : Росмэн, 2006. – 143 с. : ил.
 18. Повернення культурних цінностей в Україну – державна справа (1 липня 2016 р.) : матеріали наук. конф. / Нац. академія образотв. мистецтва і арх.-ри, Нац. музей Богдана та Варвари Ханенків, Нац. музей історії України ; [редкол. : О. К. Федорук, О. Нестуля та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – 120 с.
 19. Попова А. : [каталог] / Анна Попова. – [Б. м.] : [Ініціал], [2008]. – [ ] с. : іл.
 20. Романчук Петро = Petro Romanchuk. Малярство = Painting : [альбом] / Петро Романчук ; [текст О. Голубець]. – [Львів] : [б.в.], [2007]. – [ ] с. : іл.
 21. Савченко = [Savchenko] : [каталог] / Савченко [C.] ; [текст: Д. Корсунь, К. Г. Баек, Р. Романишин, С. Савченко]. – [Б. м.] : [Друк Укрпол], [2010]. – [81] с. : іл.
 22. Самойленко О. Ю. Вітраж київських митців друг. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. : типологія, художньо-стильові особливості : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Самойленко Олександра Юріївна ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2018. – Текст : 218 с., [3] c. ; Додаток : іл.
 23. Самойленко О. Ю. Вітраж київських митців друг. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. : типологія, художньо-стильові особливості : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Самойленко Олександра Юріївна ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2018. –18 с.
 24. Світ природи в ритмі життя [Петра Сипняка] : [каталог] / [текст М. Маркович, Г. Дибайло-Шпинда]. – [Б. м.] : [б. в.], [2004]. – [ ] c. : іл.
 25. Сидоренко В. Художні вироби зі шкіри : історія та практика : метод. посібник / Володимир Сидоренко ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. академія мистецтв, каф. дизайну костюму. – Львів : Левада, 2017. – 152 с. : іл.
 26. Символіка села Гаї Нижні / Нижньогаївська сільська рада Дрогобиц. р-ну Львів. обл. – Дрогобич : Коло, 2012. – 21 с. : іл.
 27. Синевір Ю. [Павельчук] Мамина вервиця : поезії / Юрій Синевір. – [Львів] : [Плай], 2010. – 106 с.
 28. Сипняк. Живопис : [альбом-каталог] / [авт.-упоряд. П. Сипняк]. – Львів : Високий Замок, 2006. – 175 с. : іл.
 29. Скрипник-Миська Д. Пора року : [каталог] / Дарина Скрипник-Миська; [текст Р. Яців]. – [Б. м.] : [б. в.], [2008]. – [ ] c. : іл.
 30. Смольський Г. Українське мистецтво / написав Григорій Смольський. – [Репр. вид. 1938 р.]. – [Коломия] : [Вік], [1997]. – 63 с. : іл.
 31. Спогади про Олександра Мурашка. Текст Тіни очима Аліни / [авт. тексту Т. Омельченко]. – Київ : ArtHuss, 2017. – 63 с. : іл.
 32. Стефанишин Т. Сни міста : фото проект Тараса Стефанишина = Dreams of the City : photo project by Taras Stefanyshyn : [буклет] / [текст : Тарас Стефанишин]. – [Львів] : [б. в.], [201…] – арк., скл. у 3 рази
 33. Туровський М. Книга “Зуд мудрости” : афоризмы и рисунки / Михаил Туровский ; [ред.-сост. С. Синельникова] ; [предисл. И. Губерман]. – К. : Феникс, 2010. – 272 с. : ил.
 34. Фартух І. Живопис : [каталог] / Ірина Фартух ; [вст. сл. А. Дорош]. – Львів : [б. в.]¸ 2006 – [8] с. : іл.
 35. Федини Роман та Надія. Живопис, кераміка : [альбом] / [текст Р. Яців]. – [Львів] : [б. в.], [2014]. – 108 с. : іл.
 36. Флінта Зеновій / Зеновій Флінта ; [упоряд. І. Данилів-Флінта], [упоряд. І. Данилів-Флінта], [авт. вступ. ст. Н. Космолинська]. – Львів : [б. в.], 2010. – 56 с. : іл.
 37. Франк І. Виставка творчих робіт “І нині славне-княже місто Львів”. Кераміка. Малярство : запрошення / Ів.-Франківський обл. худож. музей. – [Б. м.] : [б. в.], 2009. – арк., скл. у 2 рази.
 38. Франк І. М. Основи композиції : навч. посібник для ст. навч. закладів мистецтва, художників / Іван Франк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. академія мистецтв. – Львів : [б. в.], 2017. – 80 с. : 127 іл.
 39. Черных Олег. Живопись = Oleg Chernykh. Painting : [каталог] / Олег Черных. – [Б. м.] : [б. в.], [2009]. – 48 с. : іл.
 40. Чорнабай В. Органічні структури Володимира Чорнобая : [каталог] / [текст В. Чорнобай]. – [Тернопіль] : [б. в.], [2010]. – [8] с. : іл.
 41. Шептицький Казимир граф. Листи до рідного брата Станіслава графа Шептицького та родини. 1881-1945 рр. / Блаженний архімандрит Климентій (Казимир граф Шептицький) ; [Свято-Іванівська Лавра Студійського Уставу УГКЦ…Fundacja Rodu Szeptyckich [та ін.] ; [пер. з пол., опрац. та приміт. І. Матковський] ; [фото о. Юстин (Юрій Бойко), І. Матковський]. – [Б. м.] : [б. в.], [2017]. – 215 с. : фото.
 42. Шершевський Вл. [День учителя]. Живопис : [каталог] / Владислав Шершевський ; [куратор проекту А. Мухарський] ; Галерея незалежного мистецтва ANTIN`S collections. – Київ : [б. в.], 2008. – [ ] c. : іл.
 43. Шмагало Р. Мистецька освіта й мистецтво в культуротворчому процесі України ХХ – ХХІ століть : навч. посібник / Р. Шмагало, Г. Покотило, П. Ляшкевич [та ін.] ; Львів. нац. академія мистецтв, Ф-т історії та теорії мистецтва. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 292 с. : іл., дод. + DVD.
 44. Штець В. О. Творчість Золтана Шолтеса у контексті розвитку образотворчого мистецтва Закарпаття ХХ століття : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Штець Віктор Олексійович ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2018. – Текст : 228 с. ; Додатки : 141 с. : іл.
 45. Штець В. О. Творчість Золтана Шолтеса у контексті розвитку образотворчого мистецтва Закарпаття ХХ століття : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Штець Віктор Олексійович ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2018. – 20 с.
 46. “Эти десять лет большого, глубокого счастья...” : спогади Маргарити Мурашко / [авт. ст. та ком. Дар’я Добріян] ; [укл. Віталій Ткачук]. – Київ : ArtHuss, 2016. – 166 с. : іл.
 47. Якимчук Л. = Liubomyr Yakymchuk. Земля = Earth : [каталог] / Любомир Якимчук ; [тексти : О. Голубець, Б. Шумилович]. – [Б. м.] : [Мультіарт], [2010]. – [ ] с. : іл.
 48. Якимчук Любомир = Liubomyr Yakymchuk. Обличчя = Faces : [каталог] / Любомир Якимчук ; [Текст О. Голубець]. – [Б. м.] : [Видавничий Дім], [2011]. – [1] с. : 15 іл.
 49. Ярема, Патріарх Димитрій. Іконопис Західної України XVI – поч. XVII ст. : [Кн. 2] / Патріарх Димитрій (Ярема) ; [упоряд. Кость Маркович]. – Львів : Друкарські куншти, 2017. – 593 с. : іл.
 50. Beniakh Taras. Skulpture : [katalog] / Taras Beniakh ; [tekst T. Lupiy]. – [S. l.] : [s. ], [2006]. – 16 с. : іл.
 51. Bucher M. Portrét zeme : [album] / Miroslav Bucher ; [tekst J. Ridila]. – [Lipany], [2010]. – [32] s. :
 52. Koval Oleksii : album / Oleksii Koval ; [tekst I. Stratiychuk]. – Kyiv : huss, – 127 s. : il.
 53. Markiewicz M. Tadeusz Brzozowski / opracovała Maria Markiewicz. – Warszawa : Arkady, 1987. – 86 : il.
 54. Ogród jest strefą kultury : Międzynarodowe i międzyuczelniane warsztaty : [katalog] / Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach. – [Przemyśl] : [s. n.], 2017. – [ ] s. : іl.
 55. Osavčuková-Hapáková Z. Stefan Hapak / Zuzanna Osavčuková-Hapáková. – [Prešov] : [Michal Vaško, Vydavatelsvo], [2013]. – 239 s. : il.
 56. Pioners : художня виставка Володимира Журавля = Art exhibition Volodymyra Zhuravel’s [каталог] / [Всеукр. худож. спілка художників] ; [текст : В. Журавель, Д. Корсунь]. – [Б. м.] : [2007]. – арк., скл. у 4 рази.
 57. Sydorenko M. = Михайло Сидоренко : peitures, paintings = живопис / Misha Sydorenko ; [вступ. сл. Бернар де Волф, Роман Яців]. – Kyiv-Lviv : ВХ [студіо], 2016. – 71 с. : іл.
 58. Szancenbach J. Malarstwo. listopad 1992 : [katalog] / Jan Szancenbach ; [Galeria Sztuki] Piano Nobile. – Krakow : [ ] , [1992]. – [   ] s. : і
 59. Transfer : 1-Th International Exhibition by the artist association Dansk Folkekunst : [catalog] / Rondella Gallery ; Magyar Nemzeti Múzeum esztergomi Varmüzeuma. – [S. l.] : [s. n.], [2016]. – 48 p. :
 60. Volk P. Zur Lemberg Rokokoplastik. Bozzetti von Johann Georg Pinsel = До питання львівської рококової скульптури. Боццетті Іоанна Георгія Пінзеля / Peter Volk und Oksana Kozyr. – München : Bayerisches Nationalmuseum, 2001. – 29 s. : il.
 61. Voytenko Marissa : [katalog] / Marissa Voytenko. – [S. l.] : [s. n.], [2…]. – [6] p. : ill.
 62. Wallis M. Secesja / Mieczysław Wallis. – [Wyd. 2-ie, zmienione]. – [Warszawa] : Arkady, – 251 s. : il.

Список нових надходжень за ІІ півріччя 2017 року

Натисніть, щоб переглянути перелік у форматі pdf.

 1. Боднарчук Н. О. Пейзаж у живописі кримських художників ХХ ст. (традиції, стильова еволюція, тенденції розвитку) : дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Боднарчук Наталія Олександрівна ; Харк. держ. академія дизайну і мистецтв. – Х., 2017. – Текст : 232 с. : додатки : 474 с. : іл.
 2. Боднарчук Н. О. Пейзаж у живописі кримських художників ХХ ст. (традиції, стильова еволюція, тенденції розвитку) : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Боднарчук Наталія Олександрівна ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2017. – 20 с.
 3. Гаврош О. І. Побутовий живопис Закарпаття 1945-1991 років : еволюція жанру, тематика, персоналії [Текст] : дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Гаврош Оксана Іванівна ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2017. – Текст : 206. – Дод. : 208 – 364 с.
 4. Гаврош О. І. Побутовий живопис Закарпаття 1945-1991 років : еволюція жанру, тематика, персоналії [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Гаврош Оксана Іванівна ; ЛНАМ. – Львів, 2017. – 20 с.
 5. Гончарук О. В. Львівський скульптурний портрет другої половини ХХ століття : композиційні моделі та образно-пластична структура [Текст] : дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Гончарук Олександр Віталійович ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2017. – 169 с. : іл.
 6. Гончарук О. В. Львівський скульптурний портрет другої половини ХХ століття : композиційні моделі та образно-пластична структура [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Гончарук Олександр Віталійович ; ЛНАМ. – Львів, 2017. – 19 с.
 7. Єфімова А. В. Художні практики в урбаністичних просторах кінця ХХ – початку ХХІ століття (досвід Західної України) [Текст] : дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Єфімова Анна Вікторівна ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2017. – 200 с. : іл.
 8. Єфімова А. В. Художні практики в урбаністичних просторах кінця ХХ – початку ХХІ століття (досвід Західної України) [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Єфімова Анна Вікторівна ; ЛНАМ. – Львів, 2017. – 19 с.
 9. Кравченко М. Я. Мистецтво прикрас в Україні останньої третини ХХ – початку ХХІ століття : європейський контекст, художні особливості, персоналії [Текст] : дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 06 / Кравченко Марта Ярославівна ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2017. – Текст : 188 с. ; Ілл. : 189 – 260 с.
 10. Кравченко М. Я. Мистецтво прикрас в Україні останньої третини ХХ – початку ХХІ століття : європейський контекст, художні особливості, персоналії [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 06 / Кравченко Марта Ярославівна ; ЛНАМ. – Львів, 2017. – Текст : 19 с.
 11. Луць С. В. Творчість митців КЮД “Лабортас” у контексті українського ювелірного мистецтва кінця ХХ – початку ХХІ ст. : дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 06 / Луць Сергій Васильович. – Львів, 2017. – Текст : 232 с. : додатки : 93 с. : іл.
 12. Луць С. В. Творчість митців КЮД “Лабортас” у контексті українського ювелірного мистецтва кінця ХХ – початку ХХІ ст. : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 06 / Луць Сергій Васильович ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2017. – 20 с.
 13. Папета О. В. Творчість Людмили Семикіної : жанрова специфіка, художні особливості творів [Текст] : дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Папета Олена Валеріївна ; Львів. нац. академія мистецтв. – Львів, 2017. – 222 с. : [  ] іл.
 14. Папета О. В. Творчість Людмили Семикіної : жанрова специфіка, художні особливості творів [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Папета Олена Валеріївна ; ЛНАМ. – Львів, 2017. – 19 с.
 15. Рожак-Литвиненко К. Б. Мистецьке угруповання українських січових стрільців : художники, традиції, жанрові та стильові особливості творів : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Рожак-Литвиненко Ксенія Богданівна. – Львів, 2017. – 379 с. : іл.
 16. Рожак-Литвиненко К. Б. Мистецьке угруповання українських січових стрільців : художники, традиції, жанрові та стильові особливості творів : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Рожак-Литвиненко Ксенія Богданівна. – Львів, 2017. – 19 с.
 17. Шумська Я. І. Інсталяція та перформанс у мистецтві кін. ХХ – початку ХХІ ст. : українсько-польська співпраця, творчі експерименти та взаємовпливи : дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Шумська Ярина Ігорівна. – Львів, 2017. – 384 с. : іл.
 18. Шумська Я. І. Інсталяція та перформанс у мистецтві кін. ХХ – початку ХХІ ст. : українсько-польська співпраця, творчі експерименти та взаємовпливи : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Шумська Ярина Ігорівна. – Львів, 2017. – 16 с.
 19. Якимова О. О. Образ людини у монументальному мистецтві Східної Галичини пер. третини ХХ ст. : дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 ; 02 / Якимова Олена Олександрівна. – Львів, 2017. – 365 с. : іл.
 20. Якимова О. О. Образ людини у монументальному мистецтві Східної Галичини пер. третини ХХ ст. : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17. 00. 05 / Якимова Олена Олександрівна. – Львів, 2017. – 20 с.

 

 1. Базів В. Армагеддон на Майдані : роман-реквієм / Василь Базів. – [К.] : Український пріоритет, 2014. – 160 с.
 2. Базів В. Брати, або могила для “тушки” : сатирико-політичний роман / Василь Базів; [худож.-оформлювач Д. О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2015. – 187 с.
 3. Базів В. А. Кінець світу. 1. До…: сага про космологічну долю людства у двох томах. Т. 1/ Василь Базів ; [худож.-оформл. О. М. Артеменко]. – Х. : Фоліо, 2012. – 187 с. : іл.
 4. Базів В. А. Кінець світу. 2. Після…: сага про космологічну долю людства у двох томах. Т. 2/ Василь Базів ; [худож.-оформл. О. М. Іванова]. – Х. : Фоліо, 2013. – 379 с. : іл.
 5. Берестейська унія і українська культура XVII століття : матеріали Третіх “Берестейських читань”. Львів, Київ, Харків, 20-23 черв. 1995 р. / ред. Борис Гудзяк, співред. Олег Турій ; Ін-т історії Церкви Львів. Богословської Академії. – Львів : [б. в.], 1996. – 184 с. – (400-ліття Берестейської унії).
 6. Богомолець О. В. Українська домашня ікона : монографія / О. В. Богомолець ; [вст. сл. В. М. Попович]. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2017. – 520 с.
 7. Боєслав Марко (Михайло Дяченко). Сурми, партизанська музо! : (поезія, проза, публіцистика). Книга 3 / Марко Боєслав ; [упоряд. Г. Зелінська] ; Вид. рада громадського фонду ім. І. Фещенка-Чопівського. – Львів : Джерело, 2014. – 157 с.
 8. Бойківщина. Т. 3 : наук. збірник / Наук.-культ. Т-во “Бойківщина”. – Дрогобич : Коло, 2007. – 684 с.
 9. Бокшай Й. Художник правди. Людина правди / Йосиф Бокшай ; [упоряд., вступ. ст. Ф. Ерфан], [ст. : Л. Біксей, О. Чернега-Балла, Ю. Жаданський та ін.], [худож. оформл. М. Еней]. – Ужгород : Карпати, 2016. – 336 с. : іл.
 10. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Космогонічні укр. народні погляди та вірування / Георгій Булашев ; [пер. Ю. Буряк], [Худож. оформл. В. Гарбуз]. – К. : Довіра, 1992. – 414 с. : іл. – (Серія “Відродження”).
 11. Вакарчук С. : альбом / Світлана Вакарчук ; [текст Р. Яців]. – Львів : [Колір ПРО ”], 2017. – 175 с. : іл.
 12. Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне / под. ред. В. О. Пигулевского, А. В. Овруцкого. – [2-е изд., доп.]. – Х. : Гуманитарный Центр, 2015. - 432 c. : ил.
 13. Винар Л. Козацька Україна : вибрані праці / Любомир Роман Винар ; ред. Валерій Степанков ; НАН України, Ін-т історії України ; Укр. історичне товариство. – Київ-Львів-Нью-Йорк-Париж, 2003. – 677 с. : портр.
 14. Винничук Ю. Лютеція : [роман] / Юрій Винничук ; [худож.-оформл.
  О. А. Гугалова]. – Харків : Фоліо, 2017. – 314 с.
 15. Винничук Ю. Цензор снів : [роман] / Юрій Винничук ; [худож.-оформл. Л. П. Вировець]. – Х. : Фоліо, 2016. – 319 с.
 16. Вінтоняк Г. : альбом / Ганна Вінтоняк ; кер. проекту, авт. вступ. ст. та упоряд. Олена Никорак ; Ін-т народознавства НАН України. – Львів : [б. в.], 2011. – 206 с. : іл.
 17. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство : вип. ХIV / М-во освіти і науки України. – Івано-Франківськ : Плай, 2008. – 186 с.
 18. Голдберг Роузли. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней / Роузли Голдберг ; [пер. с англ. Анна Асланян]. – М. : Ад Маргинем Пресс, [2017]. – 320 с. : ил.
 19. Гомперц Вілл. Що це взагалі таке? 150 років сучасного мистецтва в одній пілюлі / Гомперц Вілл ; пер. з англ. Леся Белея, Ірини Зайцевої та Анни Корягіної. – К. : ArtHuss, [2017]. – 475 с., [8] с. : іл.
 20. Горинь Б. М. Святослав Гординський на тлі доби : есе-колаж у 2-х кн. : Кн. 1 / Богдан Горинь. – К. : Ярославів Вал, 2017. – 424 с. : іл.
 21. Гравітація взаємності. Антологія сучасної української поезії = Grawitacja wzajemności. Antologia współczesnej poezji ukraińskiej / [передмова С. Шевченко] ; [рец. С. Кравченко]. – Луцьк : Терен, 2013. – 627 с.
 22. Гринів О. Українська націологія від другої світової війни до відродження держави : історичні нариси / Олег Гринів. – Львів : Світ, 2004. – 592 с.
 23. Гудзяк о. Борис. “Начало обичноє”. Проповіді / о. Борис Гудзяк ; [Ін-т історії церкви Укр. католиц. ун-ту]. – Львів : Вид-во УКУ, 2008. – 197 с.
 24. Демура Клара : архітектор-педагог / Клара Демура ; сост. : Олег Слепцов, Маргарита Кумейко ; под ред. О. С. Слепцова ; [Киев. нац. ун-т строительства и архитектуры, каф. Основ архит. и архит. проектирования ; Науч.-проектн. архит. бюро ЛИЦЕНЗиАРХ]. – К. : [б. и.], 2016. – 200 с. : ил.
 25. Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Українська діаспора у світовій цивілізації (у рамках конгресу укр. діаспори) : 2 Міжнар. наук.-практ. конф. : зб. допов. / Міжнар. ін.-т освіти, культури та зв’язків з діаспорою ; Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – [Львів] : [Вид-во “Львів. політехніка”], [2008]. – 463 с.
 26. Діти і дітлахи : образ дитини в мистецтві XVII-XX ст. Живопис, графіка, скульптура: [каталог] / [упоряд.] : Христина Береговська, Оксана Гулка ; Львів. нац. галерея мистецтв ім.. Б. Г. Возницького. – Львів : Апріорі, 2014. – 155 с. : іл.
 27. Етвуд М. Оповідь служниці : роман / Маргарет Етвуд ; [пер. з англ. Олени Оксенич]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 272 с.
 28. Завершинський В. Олександр Опарій : петриківські мотиви у мистецтві декоративного розпису / Валерій Завершинський. – Х. : Раритети України, 2017. – 168 с. : іл.
 29. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Т. 242 : Праці Секції етнографії і фольклористики / Наук. т-во ім. Шевченка. – Львів : [НТШ], 2001. – 731 с.
 30. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Т. 245 : Праці Театрознавчої комісії / [ред. : О. Купчинський, Р. Пилипчук] ; Наук. т-во ім. Шевченка. – Львів : [НТШ], 2003. – 722 с.
 31. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Т. 261 : Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва / [ред. О. Купчинський] ; Наукове т-во ім. Шевченка. – Львів : [б. в.], 2011. – 727 с.
 32. КерамПік у Опішному : Третя нац. виставка-конкурс художньої кераміки (1 лип.-30 жовт. 2011) : [альбом-каталог] / [авт.-упоряд. О. Пошивайло] ; М-во культури України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному; НАН Укр., Ін-т керамології від-ня Ін-ту народознав. НАН Укр. ; Укр. керамічне т-во. – Опішне : Укр. Народознавство, 2012. – 408 с. : іл.
 33. Києво-Межигірський Фаянс з колекції Національного музею укр. народного декоративного мистецтва / [упоряд. : Т. Нечипоренко, Н. Густіліна; вступ. сл. В. Завершинський; текст : Т. Нечипоренко; наук. ред. Л. Білоус]. – Х. : Раритети України, 2017. – 72 с. : іл.
 34. Клименко О. Миротворча діяльність українського війська. Перше десятиліття : [фотоальбом] / Олександр Клименко. – [К.] : Неопалима купина, 2004. – 224 с. : іл. – Текст укр., англ., фр., нім.
 35. Козак Іван. Живопис = Painting : [каталог] / Іван Козак ; [упоряд. та пер. О. Козака]. – Львів : [КолВес], 2012. – 207 с. : іл.
 36. Крым. Времена года = Крим. Пори року = Crimea. The seasons of a year : фотоальбом / [авт. проекта Татьяна Белицкая]. – Симферополь : Салта, 2011. – 112 с. : фото.
 37. Легенький Ю. Г. Культурологія орнаменту : [монографія] / Юрій Легенький. – К. : [Університет “Україна”], 2015. – 288 с. : іл.
 38. Листування Михайла Грушевського. Т. 4 : Листування Михайла Грушевського та Івана Джиджори / упоряд. : Світлана Панькова, Володимир Пришляк ; ред. : Любомир Винар, Павло Сохань, Ігор Гирич ; Укр. іст. товариство ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського [та ін.]. – К.-Нью-Йорк : [Простір], 2008. – 549 с.
 39. Листування Михайла Марії та Катерини Грушевських / упоряд. Марія Магунь, наук. консультант Любомир Винар ; Держ. меморіал музей Михайла Грушевського у Львові. – Львів : Мульти-Арт, 2008. – 151 с. : фото.
 40. Львів Банківський / [авт. кол. : Б. Білан, З. Комаринська, Т. Смовженко та ін.]. – Львів : Апріорі, 2016. – 76 с. : іл.
 41. Магінський В. : альбом / Володимир Магінський ; [авт.. ст. : Р. Яців,
  А. Дорош]. – [Львів] : [б. в.], [2011]. – 95 с. : іл.
 42. Марченко Т. М. Козаки-Мамаї / Марченко Тетяна Миколаївна ; [упоряд. та наук. ред. О. Пошивайло]. – К.-Опішне : [б. в.], 1991. – 79 с. : іл.
 43. Матіос М. Нація / Марія Матіос. – 4-е вид., доп. – Львів : Піраміда, 2007. – 256 с.
 44. Мельник І. : бібліограф. покажчик / Ігор Мельник ; [уклад., авт. передмови Л. Щербанюк]. – Львів : Апріорі, 2012. – 88 с.
 45. Мирошниченко М. У пошуках смислу життя : публіцистика, рецензії / Мирослава Мирошниченко ; [вступ. ст. Р. Яціва]. – Львів : [Ліга-Прес], 2017. – 52 с.
 46. Михайлюк М. [Молитва душі] / Михайло Михайлюк ; [упоряд. Л. Михайлюк] ; [тексти : І. Небесник, О. Голубець та ін.] ; Львів. академія мистецтв, Закарп. художній ін.-т ; Ужгород. коледж мистецтв ім. А. Ерделі. – [Мукачево] : [Карпатська Вежа], [2003]. – [ ] с. : іл.
 47. Михед О. Бачити, щоб бути побаченим : реаліті-шоу, реаліті-роман та революція онлайн / Олександр Михед. – [К.] : [Art Huss], [2016]. – 343 с. : іл. – (Ukrainian Art Book).
 48. Нестайко М. Львів мистецький (1965-1985 рр.) : наука, культура, влада : монографія / Маркіян Нестайко ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. І. Крип’якевича. – Львів : [б. в.], 2017. – 243 с.
 49. Опанащук М. Графіка / Микола Опанащук ; авт. тексту : Г. Стельмащук, Р. Яців ; [Львів. нац. академія мистецтв]. – Львів : [видавець : В. Омельченка], 2017. – 114 с. : іл.
 50. Отамановський В. Д. Вінниця в XIV-XVII століттях : історичне дослідження / В. Д. Отамановський. – Вінниця : Континент-прим, 1993. – 464 с.
 51. Павлюк С. Володимир Овсійчук. Окрилений мистецтвом [фотоальбом] / Степан Павлюк, Василь Пилип’юк. – Львів : Світло і тінь, 2016. –
  151 с. – (Постаті).
 52. Первый украинский парк современной скульптуры и инсталяции : [меценатский проект] Kiev Fashion Park : [каталог]. – [К.] : [б. и.], [2013]. – 39 с. : ил.
 53. Плохій С. Брама Європи : Історія України від скіфських воєн до Незалежності / Сергій Плохій ; [пер. з англ. Р. Клочка]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 496 с.
 54. Романишин Руслан. Вилучене з Хаосу = Ruslan Romanyshyn. Extracted from Chaos. [Графіка. Скульптура] / Руслан Романишин ; [вступ. сл. Т. Янович] ; [фото та упоряд. Л. Власенко]. – [Дрогобич] : [друкарня “Коло”], [2016]. – 86 с. : іл.
 55. Ружмон Д. Європа у грі. – Шанс Європи. – Відкритий лист до Європейців / Дені де Ружмон ; пер. з фр. Ярема Кравець ; пер. з фр. Ярина Іванів ; Центр гуманітарних досліджень Львів. ун-ту ім. І. Франка. – Львів : Літопис, 1998. – 273 с.
 56. Сендс Ф. Східно-західна вулиця. Повернення до Львова [Текст] / Філіп Сендс ; пер. з англ. Павло Мигаль. – Львів : Вид-во Старого Львова, 2017. – 652 с.
 57. Сидоренко В. Живопис = Victor Sydorenko. Painting = Виктор Сидоренко. Живопис : [альбом] / Віктор Сидоренко ; [ідея та кер. проекту Ірина Миронова], [текст Вікторія Бурлака], [фото : Максим Бєлоусов, Михайло Чорний]. – [К.] : [Друк “Новий Друк”], [2014]. – [ ] c. : іл.
 58. Слободян М. Співачка Поліського краю [Лідія Шевело (Худаш Л. С.)]/ Марія Слободян. – Львів : Кобзар, 2005. – 135 с. : фото, ноти.
 59. Сокальська гімназія. Пропам’ятна книга = TheGymnasium in Sokal. Memorial Book / Наук. т-во ім. Шевченка ; Львів. крайове т-во “Рідна школа”. – Львів : [б. в.], 2001. – 503 с. : фото.
 60. Стецько Д. = Dmytro Stetsko. Живопис : [альбом] / Дмитро Стецько. – К. : [Софія-А], 2017. – 283 с. : іл. – Текст укр., англ. мовами.
 61. Тартт Д. Щиголь : роман / Донна Тартт ; [пер. з англ. В. Шовкуна]. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 816 с.
 62. Теория моды : Одежда. Тело. Культура : междунар. журн. Новое Литературное Обозрение / шеф.-ред. Людмила Алябьева. – [М.], [2013]. – Зима (№30) 2013-2014.
 63. Тимченко В. В. Модерний націоналізм. Глобальні катастрофи та як їм зарадити / Віктор Тимченко. – [Кам’янець-Подільський] : [Друкарня Рута], [2015]. – 616 с.
 64. У плині часу. творчість Михайла Мігріна : Колекція образотворчого мистецтва із фондів Музею історії м. Дніпродзержинська / [упоряд. Н. Буланова] ; [Дніпродзерж. міська рада ; Музей історії м. Дніпродзерж.]. – Львів : [Друк “Кичма”], 2015. – 120 с. : іл.
 65. У пошуках ідентичності. Живопис = In the search for Identity. Painting : [katalog] / [упоряд. Г. Новоженець]. – [Львів] : [друк “Колвес”], [2017]. – [47] c. : іл.
 66. Фадеева Т. М. Крым в сакральном пространстве : история, символы, легенды / Симферополь : Бизнес-Информ, 2003. – 304 с. : ил.
 67. Франко І. Мойсей. – Герцль Т. Еврейська держава / Іван Франко. – Теодор Герцль ; [ідея : С. Давимука, Р. Горак] ; [графіка Е. М. Лілієн] ; Львів. нац. літ.-меморіальний музей Івана Франка ; Львів. нац. б-ка ім. В. Стефаника НАН України. – Львів : [Апріорі], 2016. – 288 с. : іл.
 68. Яців Р. Похвала Тиші. Малярство. Графіка : [альбом] / Роман Яців ; Львів. нац. академія мистецтв [та ін.]. – Львів : Апріорі, 2017. – 118 с. : іл. – Текст укр., англ. мовами.
 69. Engels L. Aus dem Leben unt Schaffen einer Malerin / Lisl Engels ; vorwort von Dr. Rupert Feuchtmüller. – [Salzburg-Mayrwies], [s.a.]. – 120 : il.
 70. Fuhrmann F. Anton Steinhart. Der Maler und Zeichner / Franz Fuhrmann ; Katalog...Gemälde und Zeichnungen...von Lotte Sieber. – [Salzburg] : Residenz Verlag, [1975]. – 303 s. :
 71. Himmer G. Intense : [katalog] / Gerhard Himmer ; [text Christian Egger, Ezara Spangl]. - [Hamburg] : [   ], [2016]. – 63 s. :
 72. Mahlzeit-Essen inder Kunst : [katalog]. – [Salzburg] : [Jung und Jung Verlag], [2009]. – 143 s. :
 73. Mazzucco E. : [katalog] / Eva Mazzucco. – [Salzburg] : [Druck : Neumarkter Druckereigesells-chaft m. b. H., [s. a.]. – [3] s. : [20] il.
 74. Mosty sztuki = Art Bridges : [katalog] / aut. projektu Monika Kostrzewa ; Pracownia Sztuk Projektownych, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Uniwersytet im. Mickiewicza w Poznaniu. – [Kalisz] : [S. n.], 2017. – 102 s. : il.
 75. Ogrodowska B. Polskie obrzędy doroczne : przewodnik po wystawie stałej = Polish rituals of the annual cycle : guide to the permanent exhibition / Barbara Ogrodowska. – [2-e wyd., uzupeł. i popraw]. – [Warszawa] : [Państwowe Muzeum Etnograficzne], [2001]. – 114 s. :
 76. Schmalix H. Die ersten Bilder einer Kurzen Serie : [katalog] / Hubert Schmalix ; Text : Mechfild Widrich ; – [Salzburg] : [s. n.], [2005]. – [ ] s. : il.
 77. Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantina Art / The Polish Society of Oriental Art Cardinal Stefan Wyszyński University. – Warsaw, 2011. –

Vol. 9 : Art of Armenian Diaspora Proceedings of the conference, Zamość, April 28-30, 2010. – Warsaw, 2011. – 299 s.

 1. The Journal of Stained Glass : Volume 40. 2016 / British Society of Master Glass Painters. – London, [2017]. – 190 p. :
 2. W sercu Kraju : kolekcja Muzeum sztuki nowoczesnej w Warszawie. 05. 2013-06.01.2014 : [katalog]. – [Warszawa], [2014]. – 123 s. : il.

Адреса біблотеки:
вул. Кубійовича, 38, Корпус №1, 2 поверх
тел. 032 2761412, biblioteka@lnam.edu.ua