Наукове товариство

Що таке НТ?

Добровільна, самостійна студентська організація,  яка бере участь у здійсненні науково-дослідної роботи і є основним осередком студентської науково-дослідної діяльності в академії, представляє інтереси студентів як науковців-початківців.

Навіщо ми?

Ми тут для того, щоб здійснювати наукову діяльність у межах академії та популяризувати її, проводити освітні події для наших студентів: лекції, конференції, майстер-класи, конкурси.

Що ми плануємо робити?

- Займатися індивідуальною науково-дослідною роботою  під керівництвом науково-педагогічних працівників;

- організовувати обмін досвідом, співпрацю з громадськими та державними організаціями, у тому числі з аналогічними товариствами інших закладів вищої освіти;

- щорічно проводити підсумкову конференцію та звітно-виборчі збори;

- проводити засідання НТ та загальні збори;

- займатися виданням збірників тез наукових доповідей, друком наукових статей;

- організовувати благодійні виставки;

- за потреби реалізовувати освітні проєкти.

 Що ти отримаєш, вступивши в наукове товариство?

  • Безцінний досвід координування та реалізації проєктів.
  • Можливість брати участь у наукових конференціях.
  • Вільний доступ до бібліотек Львова за членським квитком.
  • Можливість публікувати свої статті у нашому виданні та Віснику ЛНАМ.

Більше деталей ви можете дізнатися, ознайомившись із Статутом СНТ

Контактні дані :

+380968300633 – Федак Дарина Сергіївна, голова СНТ

darinafedak@gmail.com

Статут Наукового товариства Львівської національної академії мистецтв

Студентське наукове товариство розпочинає набір у свої ряди!

Якщо тобі цікава наукова діяльність, організація проектів, або ж ти просто активний студент, якому хочеться спробувати все, то тобі до нас.

Що ти отримаєш вступивши у наукове товариство?

- Безцінний досвід у координуванні та реалізації проєктів.

- Можливість брати участь у наукових конференціях.

-Вільний доступ до  бібліотек Львова за членським квитком .

-Можливість публікувати свої статті у нашому виданні та Віснику ЛНАМ. 

Скоріш заповнюй заявку  на вступ.