Наукові проекти

2021-2022 – підготовка до видання наукового каталогу «Українські церкви Радехівщини» (Т.3, серія «Українські церкви Львівщини»). 

2020-2022 – формування інформаційно-ресурсної бази «Львівська національна академія мистецтв: історія і сучасність».

2019-2020 – виготовлення науково-проектної документації «Реставрація пам’ятки архітектури XVIII ст. (ох.№ 186) – дерев’яної церкви Святого Духа в с. Гукливий Закарпатської обл.

2018-2020 –  фундаментальне наукове дослідження «Некласична візуальна культура в українському мистецтві ХХ-ХХІ ст..».
Проект, запланований як фундаментальне дослідження з поетапною реалізацією на три роки, завершився після реалізації першого етапу. Загалом дослідженням передбачено розробку понятійно-категоріального апарату та концептуального каркасу, заснованого на переосмисленні західного підходу до інтерпретації явищ некласичного мистецтва, а також західних стандартів теорії та методології; концептуалізацію теоретичної складової у працях українських художників та дослідників у ділянці некласичного мистецтва; систематизацію джерелознавчих досліджень, присвячених проблематиці некласичного українського мистецтва відповідно до розробленого понятійно-категоріального апарату та концептуального каркасу; включення у єдиний контекст українського мистецтва джерелознавчих досліджень, присвячених некласичному мистецтву діаспори; розширення джерелознавчої бази за рахунок нових досліджень. Завдяки реалізації такого проекту в повному обсязі мали бути узгоджені критерії оцінки українського та зарубіжного некласичного мистецтва, що стало б цінним здобутком для наукової, мистецтвознавчо-критичної, музейної та експертної практики.

2017-2018 – прикладна наукова робота «Освітньо-науковий цифровий ресурс художньої культури і мистецтва України: від середньовіччя до модерну».
Проект спрямований на модернізацію навчального процесу та культурних студій в університетській гуманітарній науці, насамперед в освіті через створення і підтримку динамічної інформаційної системи, тобто організаційно впорядкованої сукупності текстів, ілюстративних матеріалів, поданих у популярному і доступному цифровому форматі з перспективою розвитку, доповнення та постійного оновлення. Опрацьовані і впорядковані матеріали розміщено на спеціально створеному сайті www.ukrartstory.com.ua. Базове ядро становлять тексти, призначені для ознайомлення з основними проблемами історії українського мистецтва у хронологічній послідовності. Вони можуть бути рекомендовані викладачами як первинний рідер у вивченні курсів «Історія українського мистецтва», «Історія української культури». Також до структури ресурсу ввійшли матеріали проблемного характеру, зосереджені на глибшому аналізі окремих пам’яток, явищ, персоналій українського мистецтва.

2015 – перше комплексне теоретично-реставраційне дослідження спільно з Закарпатським художнім інститутом — «Комплексне науково-реставраційне дослідження інтер’єру Хрестовоздвиженського кафедрального собору в Ужгороді XVIII — І пол. ХХ ст.» (Керівник — Островський Ю.В., ЛНАМ, Приймич М.В., ЗХІ). № держреєстрації: 0115U001058.

2013 – проект HUSKROUA/0901/057 «Кошицька та Ужгородська катедри, центри розвитку на територіях взаємної історії»
Робота ЛНАМ, як підрядника у проекті дають підстави говорити про необхідність ґрунтовних прикладних досліджень, спрямованих на отримання конкретних результатів у галузі дослідження та реставрації монументального сакрального синтезу. Зазначений проект дозволив силами кафедри реставрації ЛНАМ виконати у Кафедральному соборі дослідження на особливо цікавій частині будови — святилищі храму, зокрема, склепінні. Тут за проектом вдалося розчистити та закріпити 100 м2 автентичного стінопису середини XVIII ст. Досліджуваний та реставрований живопис дійшов у сильно спотвореному вигляді через значні втручання, які були зроблені протягом 1980-х років. Роботи з розчисток та відновлення живопису склепіння святилища стали першими комплексними науково-реставраційними роботами в Ужгороді протягом 20-ти останніх років. Робота реставраторів була схвалена на заключній конференції, що відбулася в м. Кошиці (Словаччина), 14 червня 2013 року. Зазначена робота дозволила зробити висновок про необхідність проведення подальших ґрунтовних, комплексних досліджень інтер’єру Собору та підготовку науково опрацьованих проектів з метою залучення європейських грантів для покращення привабливості пам’яток архітектури та монументального живопису для туристів. Проте пошукові роботи, експертизи та формування необхідних наукових висновків, як також відповідно розробленої документації потребує певних ресурсів. Досвід проведеної роботи у рамках проекту HUSKROUA/0901/057 «Ко­шицька та Ужгородська катедри, центри розвитку на територіях вза­єм­ної історії» дозволяє стверджувати, що комплексна дослідницька робота та належне об’єктивне обґрунтування надасть можливість отримати високі шанси на здобуття грантових коштів у рамках транскордонної співпраці для повернення цінній пам’ятці нашої історико-культурної спадщини її автентичного вигляду та буде сприяти її кращому збереженню.