Ліцензування та акредитація

ОП Менеджмент мистецтва

Освітньо-професійна програма "Менеджмент мистецтва" (діюча освітня програма)

Освітньо-професійна програма "Менеджмент мистецтва"Оновленя ОП вводиться в дію з 2021/2022 навчального року. Пропозиції до цієї ОП приймаються до травня 2021 року

Порядок денний засідання Вченої Ради ЛНАМ від 28.10.2020 р.

Протокол засідання Вченої Ради ЛНАМ №2 від 28.10.2020 р.

ЗАЯВА про акредитацію освітньої програми

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми

Наказ про призначення експертної групи

Наказ  №7 від 20.01.2021 "Про проведення акредитаційної експертизи ОП "Менеджмент мистецтва" у ЛНАМ

Погоджена програма візиту

В рамках програми візиту 1 лютого 2021 року о 17 год. відбулася відкрита зустріч.
Посилання для приєднання до відкритої зустрічі
Topic: Відкрита зустріч 1день 01.02.2021 17:00 Kyiv  ID2937 ЄДЕБО11030
Time: This is a recurring meeting Meet anytime
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/7358915725?pwd=L3dBbGxCdEVZUitldkJnZlFuUHByZz09
Meeting ID: 735 891 5725
Passcode: 345678

ЗВІТ Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми (висновок Експертної групи)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК Галузевої Експертної Ради

РІШЕННЯ Національного агентства із забезпечення якості вищої освітиакредитувати освітню програму
(Рішення ухвалене на засіданні 08 квітня 2021 р., протокол № 5 (48)