Факультет історії і теорії мистецтв

Про кафедру

Основними завданнями кафедри є підготовка фахівців з менеджменту мистецтва і соціокультурної діяльності, а також формування сучасної концепції розвитку української культури, підняття її на новий якісний рівень, ефективне використання існуючих історичних і національних культурних надбань нашої держави, активізація діяльності комерційної сфери української культури.

У Львівській національній академії мистецтв у 2004 році створено кафедру менеджменту мистецтва на факультеті історії та теорії мистецтва. Завідувачем кафедри обрано доктора мистецтвознавства, професора О. Боднара. Підготовка фахівців зі спеціальності «Культурологія», спеціалізації «Менеджмент соціокультурної діяльності» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» та «Магістр» на денному та заочному відділеннях розпочалася ще з 1997 році.

Для цього на базі кафедри розроблено та затверджено Міністерством освіти і науки кардинально нову концепцію. Активно розробляються та впроваджуються у навчальний процес дисципліни як культурологічного напрямку, так і менеджменту, маркетингу, економіки, підприємництва тощо.

У 2013-2021 рр. кафедру очолював доктор історичних наук, доцент Нікітенко Костянтин Вікторович

З 1 липня 2021 р. - в.о. завідувача кафедри доктор економічних наук, доцент Дацко Олеся Ігорівна

8 квітня 2021 року рішенням Національного агентства із забезпечення якості освіти було ухвалено акредитувати освітню програму «Менеджмент мистецтва», рівень вищої освіти – Бакалавр, галузь знань – 02 Культура і мистецтво, спеціальність – 028 Менеджмент соціокультурної діяльності у Львівській національній академії мистецтв. Національне агентство взяло до уваги усі документи акредитаційної справи, та за наслідками розгляду
погодилося з оцінкою рівнів відповідності Критеріям, викладеною у звіті експертної групи та експертному висновку ГЕР.

Дізнатись більше про діяльність кафедри, а саме перелік основних дисциплін, що викладаються протягом навчання, інформація про участь студентів у культурно-мистецьких проєктах, про колектив кафедри та успішних випускників, а також про умови вступу Ви можете із ПРЕЗЕНТАЦІЇ, яку створили студентки 4-го курсу кафедри менеджменту мистецтва ЛНАМ Марта Іськів та Людмила Смакова.

Короткий відеозвіт про матеріально-технічне забезпечення освітньої програми