Факультет історії і теорії мистецтв

Про кафедру

Нікітенко Костянтин Віктрович
Нікітенко Костянтин Віктрович
завідувач кафедрою, професор, доктор наук

Основними завданнями кафедри є підготовка фахівців з менеджменту мистецтва і соціокультурної діяльності, а також формування сучасної концепції розвитку української культури, підняття її на новий якісний рівень, ефективне використання існуючих історичних і національних культурних надбань нашої держави, активізація діяльності комерційної сфери української культури.

У Львівській національній академії мистецтв у 2004 році створено кафедру менеджменту мистецтва на факультеті історії та теорії мистецтва. Завідувачем кафедри обрано доктора мистецтвознавства, професора О. Боднара. Підготовка фахівців зі спеціальності «Культурологія», спеціалізації «Менеджмент соціокультурної діяльності» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» та «Магістр» на денному та заочному відділеннях розпочалася ще з 1997 році.

Для цього на базі кафедри розроблено та затверджено Міністерством освіти і науки кардинально нову концепцію. Активно розробляються та впроваджуються у навчальний процес дисципліни як культурологічного напрямку, так і менеджменту, маркетингу, економіки, підприємництва тощо.

Сьогодні кафедру успішно очолює доктор історичних наук, професор Нікітенко Костянтин Вікторович.

У 2014 році, рішенням ректорату, на кафедрі Менеджменту мистецтва відкрито нову спеціалізацію «Менеджмент міжнародного культурного туризму».

Дізнатись більше про діяльність кафедри, а саме перелік основних дисциплін, що викладаються протягом навчання, інформація про участь студентів у культурно-мистецьких проєктах, про колектив кафедри та успішних випускників, а також про умови вступу Ви можете із ПРЕЗЕНТАЦІЇ, яку створили студентки 4-го курсу кафедри менеджменту мистецтва ЛНАМ Марта Іськів та Людмила Смакова.

Короткий відеозвіт про матеріально-технічне забезпечення освітньої програми

 

 

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 35, Новий корпус, 2 поверх
тел. 032 2437259, management@lnam.edu.ua