Архів

Фінансова звітність за 2017 рік

Звіт про фінансові результати за 2017р.
Звіт про фінансові результати за І квартал 2017р.

Звіт про фінансові результати за ІІІ квартал 2017р.
Звіт про фінансові результати за ІІ квартал 2017р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма 4-1д) за 2017р.
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма 4-1д) за III кв. 2017р.
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма 4-1д) за II кв. 2017р. 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма 4-2д) за  2017р.
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма 4-2д) за III кв. 2017р.

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2-д) за 2017 рік
Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2-д) за ІІІ квартал 2017 року
Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2-д) за ІІ квартал 2017 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7д) станом на 1.01.2018
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7д) станом на 1.10.2017

Баланс станом на 01 січня 2018
Баланс станом на 01 жовтня 2017
Баланс станом на 01 липня 2017
Баланс станом на 01 квітня 2017

Звіт до розділу Б Інші показники форми 3-2 станом на 01.04.2017р.
Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2-д) станом на 1.04.2017р.
Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 1 квітня 2017р.

Уточнений кошторис на 2017р.
Кошторис на 2017 рік від 28.02.2017
Кошторис на 2017 рік від 27.02.2017
Довідки до кошторису та плану використання бюджетних коштів на 2017р. (довідки з 1 до 3)
Тимчасовий кошторис на І квартал 2017р.
Тимчасовий план асигнувань із загального фонду бюджету на І квартал 2017р.
Тимчасовий помісячний план використання бюджетних коштів на І квартал 2017р.
Тимчасовий план використання бюджетних коштів на І квартал 2017р.
Уточнений кошторис на 2017р.
Кошторис на 2017 рік
Довідка про зміни до кошторису
План викоритання бюджетних коштів
Помісячний план використання бюджетних коштів
Довідка до плану використання бюджетних коштів
План асигнувань із загального фонду бюджету

Фінансова звітність за 2016 рік

2016 рік.

Баланс (форма №1) станом на 01.01.2017р.

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 1 січня 2017р.

Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування станом на 1 січня 2017р.

Звіт про рух необоротних активів станом на 1 січня 2017р.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7д) станом на 1.1.2017 

Звіт про результати фінансової діяльності (форма 9д) за 2016р.

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2-д) за 2016р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма 4-1д) за 2016р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма 4-2д) за 2016р.

Порівняльний аналіз надходження коштів спеціального фонду бюджету ЛНАМ протягом 2015-2016 років --- завантажити  

Баланс (форма №1) станом на 01.10.2016р. 

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2-д) за ІІІ квартал 2016 року

Звіт про виконання плану по штатах і контингетнах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ (форма 3-1д) станом на 1.10.2016 

Звіт про виконання плану по штатах і контингетнах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів (форма 3-2) станом на 1.10.2016  

Звіт до розділу Б Інші показники форми 3-2 станом на 1.10.2016

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма 4-1д) за III кв. 2016р. 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма 4-2д) за III кв. 2016р.  

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами виконання плану по штатах і контингетнах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів (форма 7д) станом на 1.10.2016

Звіт про заборгованість за окремими програмами  (форма 7.1 д) станом на 1.10.2016 

Баланс станом на 01.07.2016р.

Пояснювальна записка (додаток 14) на 01.07.2016р.

Фінансовий звіт за II кв. 2016р.

Фінансовий звіт за І кв. 2016р.

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2-д) 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма 4-1д) за II кв. 2016р.

Звіт про виконання плану по штатах і контингетнах (форма 3-1д)

План використання бюджетних коштів

План використання бюджетних коштів (помісячний)

План асигнувань із загального фонду бюджету

Перелік об'єктів державного нерухомого майна ЛНАМ на 01.07.2016р. 1 2 3

Перелік обліку майна, що перебувають на балансі за І кв. 2016р.

Кошторис на 2016р.

Кошторис видатків та кредитування у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва

Довідки до кошторису та плану використання бюджетних коштів на 2016р.
(довідки з 1 до 8)

Довідки до кошторису та плану використання бюджетних коштів на 2016р.
(довідки з 9 до 15)

Довідки до кошторису та плану використання бюджетних коштів на 2016р.
(довідки з 16 до 17)

Довідки до кошторису та плану використання бюджетних коштів на 2016р.
(довідки з 18 до 21)

Довідки до кошторису та плану використання бюджетних коштів на 2016р.
(довідки з 22 до 28)

Зведений штатний розпис на 01.01.2016; на 01.05.2016; на 01.09.2016; на 01.12.2016

Звітність науково-дослідного сектору 

Фінансова звітність за 2015 рік

2015 рік. 

Фінансовий звіт за 2015 рік

Положення про порядок надання платних послуг 

Зведений кошторис на 2015р.

План використання бюджетних коштів на 2015 рік

План асигнувань із загального фонду бюджету

Зведений штатний розпис на 2015 рік

Баланс (форма №1) на 1 квітня 2015р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2) за 1 квартал 2015р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2) за 3 квартал 2015р. 

Звіт про надходження і викоритання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4) за 1 квартал 2015р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1 д, №4-1 м), за 3 квартал 2015 р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2 д, №4-2 м), за 3 квартал 2015 р. 

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7) на 1 квітня 2015р.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 д, №7 м) на 01 жовтня 2015 р

Звіт про заборгованність за окремими програмами (форма №7д.1, №7м.1) на 01 жовтня 2015 р. 

Баланс на 1 липня 2015 1 2 3

Баланс на 1 жовтня 2015 1 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 1 2 3 

Звіт про виконання плану по штатах і контрагентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів на 01 липня 2015 1 2 3

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги 1 2 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншщими джерелами власних надходженнь 1 2 

Звіт про отримані та використані асигнування

Річний план закупівель на 2015 рік 

 

 

Вчена рада (ІІ півріччя 2020)

План засідань Вченої Ради ЛНАМ на 2020-2021рр.

Протокол №4 від 24.12.2020

Порядок денний:

 1. Положення Про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНАМ
 2. Внесення змін до Графіку освітнього процесу у ЛНАМ на 2020-2021н.р.
 3. Звіт про роботу Приймальної комісії ЛНАМ за 2020 н. рік.
 4. Погодження Правила прийому до ЛНАМ у 2021 р.
 5. Звіт відділу Видавництва та інформації ЛНАМ.
 6. Положення про НДС ЛНАМ.
 7. Атестаційні справи щодо присвоєння вчених звань.
 8. Різне.

Протокол №3 від 26.11.2020

Порядок денний:

 1. Положення про гаранта освітньої програми у ЛНАМ
 2. Концепції освітньо-творчих програм доктора мистецтва 022 «Дизайн» та 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація».
 3. Започаткування ОП «Графічний дизайн» та «Дизайн одягу (взуття)» за освітнім рівнем «Бакалавр» у КІПДМ ЛНАМ.
 4. Затвердження тем наукових досліджень аспірантів ЛНАМ 1–го року навчання.
 5. Атестаційні справи щодо присвоєння вчених звань.
 6. Різне. Обговорення проектів Положень: Про відкриття, розвиток, моніторинг, перегляд та закриття освітніх програм у ЛНАМ. Про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНАМ

Протокол №2 від 28.10.2020

Порядок денний:
1.Проект змін до Положення про організацію освітнього процесу у ЛНАМ.
2.Положення про акредитацію освітніх програм за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у ЛНАМ.
3.Зміни до освітньої програми "Менеджмент мистецтва" згідно стандартів вищої освіти.
4.Порядок надання матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентів, аспірантів і докторантів ЛНАМ. 
5.Звіт докторантів ЛНАМ (Бакович, Книш).
6.Різне.

Протокол № 1 від 10.09.2020 р.
Порядок денний:
1. Затвердження нової освітньої програми і навчального плану освітньо-наукового рівня «Доктор
філософії» спеціальності 023 і 022.
2. Затвердження Положення «Про атестацію здобувачів наукового ступеня доктора
філософії у ЛНАМ».
3. Затвердження керівників наукових робіт аспірантів ЛНАМ 1-го року навчання.Зарахування в
докторантуру ЛНАМ.
4. Атестаційні справи щодо присвоєння вчених звань.
5. Інформація про мистецьку аспірантуру у ЛНАМ.
6. Різне.

Вчена рада 2019-2020 н.р.

План засідань на 2019-2020рр.

Наказ №128 від 10.09.2019р "Про затвердження складу Вченої ради Львівської національної академії мистецтв"

Протокол №1 від 26.09.2019

Порядок денний:
1. Стратегія та перспективні напрями розвитку освітньої, творчої, наукової та
інноваційної діяльності Львівської національної академії мистецтв.
Стратегія інтернаціоналізації львівської національної академії мистецтв.
2. Інформація про результати вступної кампанії 2019 року у ЛНАМ.
3. Про діяльність підготовчих курсів у ЛНАМ.
4. Затвердження Положення про Відділ міжнародних зв’язків (нова редакція).
5. Затвердження вартості проживання в гуртожитку для пільгової категорії
студентів ЛНАМ.
6. Затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів ЛНАМ.
7. Інформація про перебіг проекту Creativ Spark у ЛНАМ.
8. Різне.

Протокол №2 від 31.10.2019

Порядок денний

 1. Підсумки проведення навчально-виробничих практик. Відповідальні: декани факультетів
 2. Звіт аспірантів і докторантів про роботу над науковими дослідженнями.
  Відповідальні: керівник відділу аспірантури та докторантури І.Гах .
 3. Затвердження форми Додатків до Положення «Про комісію з визнання іноземних документів.
 4. Відповідальні: юрисконсульт ЛНАМ В. Микитюк.
 5. Різне.

Протокол №3 від 26.11.2019

Порядок денний:
1. Звіт про роботу Спеціалізованої Вченої ради ЛНАМ із захисту дисертацій
2. Питання навчально-методичної роботи.
3. Презентація концепції розвитку креативного простору.
4. Про охорону праці у ЛНАМ.
5. Звіт Х. Береговської про навчання в докторантурі ЛНАМ.

Протокол №4 від 26.12.2019

Порядок денний:
1. Звіт Приймальної комісії ЛНАМ за 2019 н. рік.
2. Погодження Правила прийому до ЛНАМ у 2020 р.
3. Внесення змін у перелік назв спеціальностей, спеціалізацій та кваліфікацій, за якими здійснюватиметься набір у 2020р. для здобуття освітніх рівнів «бакалавр» і «магістр» ЛНАМ.
4. Підсумки проведення 11-го Міжнародного симпозіуму гутного скла у Львові.
5. Підведення підсумків виконання заходів Цивільного захисту у 2019р. у ЛНАМ/
6. Доведення наказу МОН України про розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу.

Протокол №5 від 04.02.2020

Порядок денний
1. Про створення (відновлення діяльності) територіально відокремленого структурного підрозділу Косівського училища прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ.

Протокол № 6  від 12.02.2020 р.

Порядок денний:
1. Затвердження річного фінансового звіту за 2019р.
2. Матеріально-технічна база академії: шляхи покращення.
3. Затвердження річного фінансового звіту за 2019р.
4. Підсумки зимової екзаменаційної сесії.
5. До питання реорганізації науково-дослідного сектора ЛНАМ у навчальнодослідницький центр ЛНАМ
6. Внесення змін до:
Положення «Про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних
працівників ЛНАМ в Україні та за кордоном»;
Положення «Про вибіркові дисципліни у ЛНАМ».
7. Внесення змін до Положення «Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у Львівській національній академії мистецтв»
8. Внесення змін до Положення «Про Косівське училище прикладного та
декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв»
9. Атестаційна справа щодо присвоєння вченого звання доцента.
10. Різне.

Протокол № 7  від 17.02.2020 р.

Порядок денний:
1. Щодо перейменування Косівського училища прикладного та декоративного
мистецтва ЛНАМ. Згідно Закону України "Про фахову передвищу освіту".
2. Різне.

Протокол № 7а  від 4.03.2020 р.

Порядок денний:
1. Встановлення ліміту стипендіатів, яким буде призначена академічна стипендія на ІІ
семестр 2019/2020 н.р.
2. Різне.

Протокол №8 від 27.05.2020

Порядок денний:
1. Про організацію освітнього процесу на 2020-2021 н.р.
2. Доповнення до Положення «Про організацію освітнього процесу у Львівській
національній академії мистецтв» та Положення «Про порядок створення та організацію
роботи екзаменаційної комісії у Львівській національній академії мистецтв» в частині
проведення атестації здобувачів вищої освіти із використанням технологій та засобів
дистанційного навчання.
3. Зміни до Правил прийому у 2020 році до ЛНАМ.
4. Встановлення вартості розміру плати для здобуття вищої освіти у ЛНАМ
5. Встановлення вартості розміру плати для здобуття вищої освіти у КІПДМ ЛНАМ
6. Різне.

Протокол №9 від 10.06.2020

Порядок денний:
1. Творчість в навчальному процесі академії.
2. Затвердження Положення про освітній центр «Крим-Україна».
3. Атестаційні справи щодо присвоєння вчених звань.
4. Конкурсні справи щодо обрання на вакантні посади декана, завідувача кафедри, професора, доцента, з числа науково-педагогічних працівників.
5. Затвердження Положення про Косівський фаховий коледж прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ.
6. Встановлення вартості навчання в Аспірантурі ЛНАМ.
7. Різне.

Протокол № 10 від 24.06.2020

1. Про заснування наукового часопису «Мистецтво і культура» згідно
Меморандуму про порозуміння між ЛНУ імені І.Франка, НАМУ, Західним регіональним науково-мистецьким центром НАМУ, ЛНАМ, ЛНМА ім. М. Лисенка.
2. Затвердження навчальних планів аспірантури на 2020-2021 н.р.
3. Звіт про роботу Бібліотеки ЛНАМ.
4. Проект настінного розпису в подвір’ї галереї ЛНАМ.

Вчена рада 2018-2019 н.р.

2018-2019 н.р.

План засідань на 2018-2019рр.

Наказ №135 від 26.09.2018р. "Про затвердження плану роботи Вченої ради ЛНАМ"

Наказ №128 від 10.09.2019р "Про затвердження складу Вченої ради Львівської національної академії мистецтв"

Протокол №13 від 27.06.2019

Порядок денний:
1. Затвердження Змін до Правил прийому до ЛНАМ у 2019 р. відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України No760 від 31.05.2019 (зміни до Умов прийому до ЗВО у 2019 р.), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України в 18 червня 2019 р., офіційно оприлюдненому на сайті МОНУ 25 червня 2019.
2. Рекомендація до друку Вісника ЛНАМ No39-40.
3. Різне

Протокол №12 від 25.06.2019

Порядок денний:
1.Робота Наглядової ради у ЛНАМ.
2. Трудова дисципліна і виховний процес зі студентами в академії.
3. Атестаційна справа щодо присвоєння вченого звання професор. Кандидатура Безпальківа М.В.
4. Про виконання ухвал Вченої ради ЛНАМ.
5. Затвердження Положення про навчання (стажування) іноземних громадян та осіб без громадянства у ЛНАМ.
6. Затвердження Положення «Про комісію з визнання іноземних документів про освіту ЛНАМ».
7. Призначення іменних стипендій Президента України, Верховної ради України.
8. Різне.

Протокол №11 від 13.06.2019

Порядок денний:
1. Конкурсні справи щодо обрання на вакантні посади доцентів, професорів, завідувачів кафедр академії.
2.Затвердження навчальних планів для освітньо-наукового рівня "доктор філософії" на 2019-2020 н.р.
3.Різне

Протокол №10 від 29.05.2019
Порядок денний:
1.Організація освітнього процесу на 2019/20 н.р.
2.Сучасна мистецька освіта: проблеми і парадокс.
3.Атестаційна справа щодо присвоєння вченого звання професор.
4.Різне.

Протокол №9 від 25.04.2019
Порядок денний:
1. Реорганізація відокремленого структурного підрозділу Львівської національної академії мистецтв КІПДМ ЛНАМ в порядку відокремлення в окрему юридичну особу.
2. Міжнародна діяльність в академії за 2018 рік.
3. Затвердження Положення «Стратегія інтернаціоналізації ЛНАМ»
4. Сучасна мистецька освіта: проблеми і парадокс.
5. Затвердження Положення «Про кафедру ЛНАМ»
6. Затвердження Положення «Про Художню раду по дизайну середовища ЛНАМ»
7. Затвердження Положення про конкурс студентських творчих робіт «Впіймати характер. Натурний портрет» у ЛНАМ.
8. Затвердження індивідуального плану роботи аспіранта.
9. Атестаційні справи на присвоєння вчених звань.
10. Річний звіт про виконання критеріїв підтвердження статусу національного.
11. Збільшення ліцензованого обсягу по спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» ОР «Бакалавр» і ОР «Магістр» та по спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» ОР «Магістр».
12. Різне.

Протокол №8 від 12.04.2019
Порядок денний:
1. Звіт про діяльність КІПДМ ЛНАМ.
2. Звіт про діяльність УКІПДМ ЛНАМ.
4. Фінансовий річний звіт КІПДМ ЛНАМ.
5. Затвердження Пложення про Училище КІПДМ ЛНАМ.
6. Різне.

Протокол №7 від 3.04.2019
Порядок денний:
1. Про розвиток матеріально-технічної бази і ремонтні роботи.
2. Кафедра Монументального живопису: концепція, принципи і діяльність на сучасному етапі.
3. Висунення кандидатури ректора Варшавської академії мистецтв професора Адама Мияка на надання статусу почесного професора ЛНАМ.
4. Звіт про стан проекту Creative Spark.
5. Різне.

Протокол №6 від 28.02.2019
Порядок денний:
1. Про виконання бюджету на 2018 та кошторис на 2019 рік.
2. Організація освітнього процесу за ОР «Магістр» у 2019 році.
3. Про розвиток матеріально-технічної бази і ремонтні роботи.
4. Звіт про роботу галереї "Пори року".
5. Затвердження положення про педагогічну практику аспірантів
6. Різне.

Протокол №5 від 29.01.2019
Порядок денний:
1. Виділення частини ліцензованого обсягу у межах спеціальності 023 ОДР у зв’язку з відкриттям заочної форми навчання (освітня програма «Мистецтвознавство»).
2. Назви спеціальностей освітніх програм та кваліфікацій за якими здійснюватиметься набір у 2019р. для здобувачів ОР «Бакалавр» і «Магістр».
3. Правила прийому до ЛНАМ у 2019р.
4. Правила прийому в аспірантуру і докторантуру ЛНАМ.
5. Різне.

Протокол №4 від 26.12.2018
Порядок денний:
1. Звіт Приймальної комісії академії за 2018 н. рік.
2. Внесення змін до Положення про Приймальну комісію ЛНАМ.
3. Затвердження тем аспірантів 1-го року навчання.
4. Різне.

Протокол №3 від 29.11.2018
Порядок денний:
1. Про підготовку до акредитації ЛНАМ і КІПДМ ЛНАМ. 
2. Факультет ДПМ: актуальний стан і перспективи.
3. Звіт аспірантів про роботу над науковими дослідженнями. 
4. Різне.

Протокол №2 від 30.10.2018
Порядок денний:
1. Про розвиток спеціалізацій на кафедрі менеджмент мистецтва.
2. Про підготовку до акредитації ЛНАМ.
3. Конкурсні справи щодо обрання на заміщення вакантних посад доцентів,
професорів академії.
4. Внесення змін до Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників ЛНАМ в Україні та за кордоном.
5. Різне.

Протокол №1 від 25.09.2018
Порядок денний:
1.Актуальні питання мистецької освіти у ЛНАМ.
2.Про результати ревізії Західного офісу Держаудитслужби у ЛНАМ та КІПДМ ЛНАМ.
3.Інформація про результати Вступної кампанії 2018 року у ЛНАМ.
4.Інформація про результати Вступної кампанії 2018 року у КІПДМ ЛНАМ.
5.Затвердження структури ЛНАМ.
6.Затвердження відсотка ліміту стипендіатів.
7.Різне.

 

Вчена рада 2017-2018н.р.

 

Протокол №11 від 26.06.2018
Порядок денний:
1. Організація освітнього процесу на 2018/19 н.р.
2. Конкурсні справи щодо обрання на вакантні посади доцентів, професорів академії.
3. Про виконання ухвал Вченої ради ЛНАМ.
4. Зміни до Положення Про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних
посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів
(контрактів) ЛНАМ.
5. Різне.

Протокол №10 від 31.05.2018
Порядок денний:
1. Вручення стипендії ім. В.Кузя кращим студентам ЛНАМ.
2. Звіт про діяльність кафедри фізичного виховання ЛНАМ.
3. Внесення змін до Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів
і докторантів ЛНАМ (зміни до рейтингу індивідуальної позанавчальної роботи).
4. Різне.

Протокол №9 від 10.05.2018
Порядок денний:
1. Урочисте вручення державної нагороди та почесних звань працівникам академії.
2. Про затвердження звіту Львівської національної академії мистецтв про виконання
критеріїв надання та підтвердження статусу національного за 2017 рік.
3. Презентація видання професора, завідувача кафедри ІТМ Стельмащук Г.Г.
«Христина Кишакевич-Качалуба» з нагоди ювілею автора.
4. Різне.

Протокол №8 від 23.04.2018
Порядок денний:
1. Сучасна дизайн-освіта: ґлобальні та українські дискусії.
2. Атестаційні справи щодо присвоєння вчених звань.
3. Зміна структури КУПДМ ЛНАМ.
4. Щодо акредитації Косівського училища прикладного та декоративного мистецтва
ЛНАМ підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями «Декоративно-
прикладне мистецтво»5.02020801 та «Образотворче мистецтво» 5.02020501.
5. Зміни до Положення Про порядок надання платних освітніх послуг та інших
послуг, які надаються ЛНАМ.
6. Різне

Протокол №7 від 29.03.2018
Порядок денний:
1. Творчість в навчальному процесі Академії.
2. Кафедра «Монументального живопису»: концепція, принципи і
діяльність на сучасному етапі.
3. Положення:
«Про конкурсний відбір студентів на навчання за обміном на підставі міжнародних двосторонніх Угод ЛНАМ про співпрацю».
 «Про порядок реалізації права на академічну мобільність студентів ЛНАМ».
 «Про конкурсний відбір учасників академічної мобільності з числа науково-педагогічних та інших працівників ЛНАМ в рамках програми «ERASMUS +» на підставі двосторонніх Угод».
 «Про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів наукового ступеня доктора філософії, доктора наук, наукових, науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників ЛНАМ».
4. Різне.

Протокол №6 від 28.02.2018
Порядок денний:
1. Звіт директора структурного підрозділу ЛНАМ Косівського інституту прикладного
та декоративного мистецтва за 2017р.
2. Про виконання бюджету за 2017 року ЛНАМ.
3. Міжнародна діяльність в академії за 2017 н. рік.
4. Матеріально-технічна база Академії: шляхи покращення.
5. Внесення змін та доповнень у Положення «Про вибіркові дисципліни у ЛНАМ».
6. Різне.

Протокол №5 від 7.02.2018
Порядок денний:
1. Питання проведення акредитаційної експертизи освітніх програм з підготовки ОР «Бакалавр», «Магістр» у ЛНАМ.
2. Внесення змін у Положення «Про вибіркові дисципліни у ЛНАМ».
3. Різне.

Протокол №4 від 20.12.2017
Порядок денний:

 1. Звіт Приймальної комісії ЛНАМ за 2016/2017 н.рік. Затвердження правил прийому на 2018 р.
 2. Внесення змін у перелік назв спеціальностей, спеціалізацій та кваліфікацій, за якими здійснюватиметься набір у 2018р. для здобуття освітніх рівнів «бакалавр» і «магістр» ЛНАМ.
 3. Факультет Дизайну: питання навчального процесу.
 4. Положення про виставкову діяльність у ЛНАМ.
 5. Рекомендація кандидатури на присвоєння почесного звання «Заслужений діяч мистецтв України».
 6. Різне.

Протокол №3 від 23.11.2017

Порядок денний:
1. Звіт аспірантів і докторантів про роботу над науковими дослідженнями.Затвердження тем аспірантів 1-го року навчання.
2. Навчальна дисципліна «Естетика» в Академіях мистецтв: історичний і сучасний досвід.
3. Внесення змін у назви спеціалізацій (освітніх програм) в межах спеціальності 022 Дизайн.
4. Львівська національна академія мистецтв як платформа для розвитку нових мистецьких практик в освітньому процесі.
5. Положення про порядок обліку та реалізації дипломних та курсових робіт у ЛНАМ (у новій редакції).
6. Положення про діяльність галереї «Пори року».
7. Положення про виставкову діяльність у ЛНАМ.
8. Положення про запобігання порушенню права інтелектуальної власності та забезпечення академічної доброчесності у навчальній, творчій, науковій та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу ЛНАМ.
9. Різне.

Протокол №2 від 25.10.2017 

Порядок денний:

 1. Постмодернізм і проблеми мистецької освіти в Україні.
 2. Навчально-методична комісія: звіт про роботу.
 3. Затвердження Положення «Про студентський гуртожиток ЛНАМ»
 4. Затвердження Плану роботи Вченої ради ЛНАМ на 2017-2018н.р.
 5. Різне.

Протокол №1 від 20.09.2017 

Порядок денний:
1.Актуальні питання розвитку мистецької освіти у ЛНАМ.
2.Аналіз вступних випробувань 2017 року у ЛНАМ.
3.Звіт про діяльність Косівського інституту ПДМ.
4.Затвердження Положень про студентський гуртожиток ЛНАМ, про звання «почесного доктора» і «почесного професора» ЛНАМ.Вчена Рада 2015-16 н.р.

Засідання Вченої Ради 2015-2016 н.р.
ПРОТОКОЛ № 1 від 24.09.2015
1. Затвердження документації щодо організації і проведення виборів ректора ЛНАМ.
2. Інформація про результати вступної компанії ЛНАМ 2015р.
3. Косівський інститут ПДМ: інформація про акредитацію вузу.
4. Затвердження навчальних планів на 2015-2016 н.р.
ПРОТОКОЛ № 2 від 24.11.2015
1. Теоретична компонента в контексті магістерських досліджень.
2. Конкурсні справи
3. Звіт докторанта М. Приймича про роботу над науковим дослідженням.
ПРОТОКОЛ № 3 від 15.12.2015
1. Звіт Приймальної комісії академії за 2014/2015 н.рік.
2. Погодження Правил прийому до ЛНАМ у 2016 р.
ПРОТОКОЛ № 4 від 29.12.2015
1.Діяльність наукової бібліотеки ЛНАМ
2. Атестаційні справи
3.1. Затвердження «Положення про фаховий науковий збірник «Вісник Львівської національної академії мистецтв»
3.2. Затвердження «Положення про редакційно-видавничу діяльність у Львівській національній академії мистецтв».
ПРОТОКОЛ № 5 від 05.02.2016
1. Магістратура: підготовка до захисту дипломних робіт
2. Впровадження нових спеціалізацій та заочної форми навчання
3. Міжнародна діяльність ЛНАМ за 2014 р.
ПРОТОКОЛ (витяг) від 13.04.2016
ПРОТОКОЛ № 7 від 08.04.2016
Наказ про призначення нового ректора Одрехівського В.В.
ПРОТОКОЛ № 8 від 20.04.2016
1. Інформація про загальні збори Спілки ректорів вищих навчальних закладів України.
2. Звіт про фінансово-господарську діяльність академії за 2015 р.
3. Звіт відділу Міжнародних зв’язків за 2015р.
4. Створення організаційного комітету по святкуванню ювілею ЛНАМ та схвалення програми ювілейних заходів.
5. Рекомендація кандидатур для нагородження у зв’язку з ювілеєм ЛНАМ.
6. Рекомендація видань до друку. Створення комісії з вивчення питання земельної ділянки в с. Черниця.
ПРОТОКОЛ (витяг) від 26.05.2016 з переглядів студентських робіт
ПРОТОКОЛ № 9 від 01.06.2016
1. Конкурсні справи
2. Представлення кандидатур на відзначення нагородами з нагоди ювілею ЛНАМ.
3. Інформація про допуск до захисту дипломних робіт ОКР «Бакалавр»
4. Різне. Затвердження до друку Вісника, випуск №29
ПРОТОКОЛ (витяг) від 31.05.2016 з переглядів студентських робіт 
ПРОТОКОЛ № 10 від 23.06.2016 
1.Стратегія та перспективні напрями розвитку освітньої, творчої, наукової та інноваційної діяльності ЛНАМ.
2. Організація освітнього процесу на 2016/17 н.р.
3. Про виконання ухвал Вченої ради ЛНАМ.

Ректорат 2016

Протокол №26 засідання ректорату ЛНАМ від 28 грудня 2016

Порядок денний
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Різне.

Протокол №25 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 15 грудня 2016

Порядок денний
1. Про епідеміологічну ситуацію в ЛНАМ.
2. Про заборгованість по оплаті освітніх послуг
3. Різне.

Протокол №24 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 13 грудня 2016

Порядок денний
1. Про питання ліцензування.
2. Про питання рейтингу.
3. Різне.

Протокол №23 засідання ректорату ЛНАМ від 08.12.2016

Порядок денний
1. Обговорення ситуації щодо збільшення окладів і тарифів на комунальні послуги.
2. Про ліквідацію заборгованості за надання освітніх послуг.
3. Різне.

Протокол №22 засідання ректорату ЛНАМ від 06.12.2016

Порядок денний
1. Про борги по оплаті за надання освітніх послуг.
2. Різне.

Протокол №21 засідання ректорату ЛНАМ від 15.11.2016

Порядок денний
1. Про поділ коштів між студентами до ювілею ЛНАМ.
2. Про борги по оплаті за надання освітніх послуг.
3. Різне.

Протокол №20 засідання ректорату ЛНАМ від 09.11.2016

Порядок денний
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Про підготовку до ліцензування.
3. Про проведення ВР академії перегляду на факультетах.
4. Різне.

Протокол №19 засідання ректорату ЛНАМ від 20.10.2016

Порядок денний
1. Про ліцензування нових спеціальностей 022, 023, 028,034.
2. Про здійснення проміжкового контролю оцінювання студентів (розпорядження №23 від 19 жовтня 2016 року).
3. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
4. Різне. Про відзначення студентів.

Протокол №18 засідання ректорату ЛНАМ від 30.09.2016

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця
2. Про борги по оплаті за навчання

Протокол №17 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 26.09.2016

Порядок денний
1. Про приведення у відповідність ставок науково-педагогічного персоналу
відповідно до постанови КМУ №1134.
2. Про альбом ЛНАМ. Стан підготовки до друку.
3. Різне.

Протокол №16 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 19.09.2016

Порядок денний
1. Про підготовку до чергового засідання ВР згідно нового Положення про Вчену
раду ЛНАМ.
2. Про фінансово-господарську роботу.
3. Про освітній процес.
4. Різне.

Протокол №15 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 12.09.2016

Порядок денний
1. Про освітній процес.
2. Різне.

Протокол №14 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 06.09.2016

Порядок денний
1. Про індексації по наданню освітніх послуг.
2. Про поселення в гуртожиток студентів пільгових категорій.
3. Про освітній процес (самостійна робота).
4. Різне.

Протокол №13 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 01.09.2016

Порядок денний:
1. Переведення на звільнені бюджетні місця
2. Питання індексації оплати за навчання
3. Різне

Протокол №12 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 29.08.2016

Порядок денний
1. Про підготовку до навчального процесу.
2. Про поселення студентів у гуртожитки.
3. Різне.

Протокол №11 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 30.06.2016

Порядок денний
1. Про переведення студентів на вакантні місця бюджетної форми навчання.
2. Різне.

Протокол №10 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 13.06.2016

Порядок денний
1. Про погодження кандидатур з числа студентів рекомендованих до призначення
іменних стипендій Президента, Верховної Ради.
2. Про принцип поселення в гуртожиток академії.
3. Щодо визначення пріоритетів визначення заявок першочергових ремонтних робіт.
4. Різне.

Протокол №9 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 06.06.2016
Порядок денний:
1. Про погодження кандидатур з числа студентів рекомендованих до призначення іменних стипендій Президента України, Верховної Ради.
2. Про лист щодо деяких питань імплементації Закону України "Про Вищу освіту".
3. Про питання щодо Статуту ЛНАМ.
4. Різне.  

Протокол №8 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 13.05.2016
Порядок денний:
1. Про інформацію щодо складу і діяльності науково-методичних комісій (НМК) ЛНАМ.
2. Про питання щодо господарської діяльності.
3. Про оплату за надання освітніх послуг.
4. Різне.  

Протокол №5 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 18.04.2016
Порядок денний:
1. Освітній процес.
2. Щодо заході присвячених ювілею ЛНАМ. 
3. Про борги за надання освітніх послуг та борги по оренді.
4. Різне.  

Ректорат 2017

Протокол №32 засідання ректорату ЛНАМ від 11 грудня 2017 року

Порядок денний:
1. Про заходи щодо оптимізації видатків на утримання ЛHAM.
Доповідає: гол. Бухгалтер Шукатка Н.И.
2. Звіт АГЧ про виконані роботи за 2017 р.
Доповідає: провідний інженер АГЧ Пилат 1.1.
3. Навчальна дисципліна «Естетика» в Академіях мистецтв: історичний і сучасний досвід.
Доповідає: декан факультету ІТМ Шмагало Р.Т., cm. викл. Покотило Г.М.
4. Різне:
Інформація щодо освітнього процесу.
Доповідає: проректор з НПР Патик P.C.
Звіт за 2017 р. щодо проведених роботи з питань НС і ЦО.
Доповідає: гол.спец. з питань НС і ЦО Махинько О.О.

Протокол №31 засідання ректорату ЛНАМ[nbsp]від 30 листопада 2017 року

Порядок денний:
1. Про внесення змін до графіку навчального процесу.
2. Про встановлення термінів звітності та ліквідації академічної різниці студентами ЛНАМ,
які навчаються за програмою обміну у партнерських ВНЗ.
3. Різне.

Протокол №30 засідання ректорату ЛНАМ від 14 листопада 2017 року
Порядок денний:
1. Про визначення загальної вартості освітніх послуг за весь термін навчання згідно угод.
2. Різне: - щодо дисциплін вільного вибору; - про підготовку звітів науково-творчої діяльності за 2017 р.

Протокол №29 засідання ректорату ЛНАМ від 7 листопада 2017 року
Порядок денний:
1. Про переведення студентів на звільнені бюджетні місця зі спеціальності на спеціальність
2. Про повернення 2-х бюджетних місць в МОНУ
3. Про перевід на звільнене бюджетне місце в межах спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
4. Різне

Протокол №28 засідання ректорату ЛНАМ від 30 жовтня 2017 року
Порядок денний:
1. Про відзначення грамотами ЛНАМ студентів академії.
2. Про проекти наказів щодо відповідності підготовки фахівців у ЛНАМ ліцензійним вимогам мону.
3. Різне: про службове подання декана факультету омір щодо звернення в мону для виділення додаткового цільвого бюджетного місця студентці Слівко В.С.

Протокол №27 засідання ректорату ЛНАМ від 5 жовтня 2017 року
Порядок денний:
1. Про оплату за надання освітніх послуг. 
Різне.

Протокол №26 засідання ректорату ЛНАМ від 2 жовтня 2017 року
Порядок денний:
1. Про оплату за надання освітніх послуг. 
Різне.

Протокол №25 засідання ректорату ЛНАМ від 21 вересня 2017 року
Порядок денний:
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце. 
Різне.

Протокол №24 засідання ректорату ЛНАМ[nbsp]від 18 вересня 2017 року
Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця.  
2. Різне: Про індивідуальні графіки студентів. Про дисципліни вільного вибору.

Протокол №23 засідання ректорату ЛНАМ від 14 вересня 2017 року
Порядок денний:
1. Формування навантаження науково-педагогічного персоналу на 2017/18 н.р.
2. Звіт про проведення ремонтних робіт за період січень-сергіень 2017р
Різне.

Протокол №22 засідання ректорату ЛНАМ від 11 вересня 2017 року
Порядок денний:
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Про виконання розпорядження No 18 проректора з науково-педагогічної роботи
Різне.

Протокол №21 засідання ректорату ЛНАМ від 5 вересня 2017 року
Порядок денний:
1. Організація навчального процесу.
2. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Різне.

Протокол №20 засідання ректорату ЛНАМ від 31 серпня 2017 року
Порядок денний:
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Різне.

Протокол №19 засідання ректорату ЛНАМ від 29 серпня 2017 року
Порядок денний:
1. Організація навчального процесу у JIHAM 2017-18 н.р.
2. Різне.

Протокол №18 засідання ректорату ЛНАМ від 28 червня 2017 року
Порядок денний:
1. Про облік курсових і дипломних робіт студентів.
2. Про визначення рейтингу успішності студентів.
3. Різне.

Протокол №17 засідання ректорату ЛНАМ від 7 червня 2017 року
Порядок денний
1. Про розгляд кандидатур на призначення іменних стипендій Президента України та Верховної Ради України.
2. Про проект Положення про стипендіальну комісію.
3. Різне.

Протокол №15 засідання ректорату ЛНАМ від 3 травня 2017 року
Порядок денний
1. Про зміну форми фінансування (переведення).
2. Про вартість освітніх послуг.
3. Пропозиції щодо формування рейтингу навчання.
4. Пропозиції до запровадження МОН формульного підходу щодо розміщення держзамовлення на підготовку магістрів (творчий аспект).
5. Про вартість проживання в гуртожитку ЛНАМ.
6. Різне.

Протокол №14 засідання ректорату ЛНАМ від 26 квітня 2017 року
Порядок денний
1.Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2.Про підготовку до каталогу дисциплін вільного вибору та навчальних планів.
Різне.

Протокол №13 засідання ректорату ЛНАМ від 20 квітня 2017 року

Порядок денний:

 1. Про оплату за навчання.
 2. Про вартість проживання в гуртожитку ЛНАМ.
 3. Про надання освітніх платних послуг.
 4. Про формування рейтингу успішності студентів.
 5. Різне.

Протокол №12 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 04 квітня 2017 року

Порядок денний:

 1. Заборгованість по переглядах 4-х, 6-х курсів
 2. Про наукову конференцію у ЛНАМ
 3. Про переведення на звільнені бюджетні місця

Протокол №11 засідання ректорату ЛНАМ від 31 березня 2017 року

Порядок денний:

 1. Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян та студентам для здобуття вищої освіти.
 2. Різне.

Протокол №10 засідання ректорату ЛНАМ від 22 березня 2017 року

Порядок денний

 1. Про стан забезпечення навчального процесу навчальними і робочими програмами.
 2. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
 3. Про стан етапного оцінювання в системі ECTC (100 балів).
 4. Різне.

Протокол №9 засідання ректорату ЛНАМ від 20 березня 2017 року

Порядок денний:

 1. Інформація директора відділення Приватбанку (по вул.. Шота Руставелі)
 2. Про визначення пріоритетів щодо ремонтних робіт на 2017 рік.
 3. Різне

Протокол №8 засідання ректорату ЛНАМ від 06 березня 2017 року

Порядок денний:

 1. Про формування конкурсних пропозицій обсягу прийому за освітнім ступенем магістра на 2017 рік
 2. Доповідь спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій і ЦЗ Махинька О.О.

Протокол №7 засідання ректорату ЛНАМ від 02 березня 2017 року

Порядок денний:

 1. Про перерозподіл місць державного замовлення між спеціальностями

Протокол №6 засідання ректорату ЛНАМ від 27 лютого 2017 року

Порядок денний:

 1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
 2. Різне.

Протокол №5 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 20 лютого 2017 року

Порядок денний:

 1. Обговорення листа Міністерства освіти і науки України №1/9-34 від 30.01.2017 щодо надання роз’яснення про підготовку магістра за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами у 2017-2018 н.р.
 2. Про виконання Технологічних вимог щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності згідно Ліцензійних умов освітнього процесу у Львівській національній академії мистецтв.
 3. Переведення на звільнені бюджетні місця
 4. Про перерозподіл місць державного замовлення між спеціальностями

Протокол №4 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 07 лютого 2017 року

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Протокол №3 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 03 лютого 2017 року

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Протокол №2 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 31 січня 2017 року

Порядок денний
1. Про приведення у відповідність системи оцінювання знань у ЛНАМ до вимог ЕСТS.
2. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
3. Різне.

Протокол № 1 засідання ректорату ЛНАМ від 26 січня 2017

Порядок денний
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Різне.

 

 

Ректорат 2018

Протокол №31 засідання ректорату ЛНАМ від 24 грудня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце студентів ЛНАМ.
2. Різне

Протокол №30 засідання ректорату ЛНАМ від 19 грудня 2018 року

Порядок денний:
1. Про підготовку до захисту дипломних робіт за ОР «магістр».
2. Про переведення на звільнене бюджетне місце студентів ЛНАМ.
3. Про встановлення термінів ліквідації академічної заборгованості для
студентів, що навчалися за програмою академічної мобільності.
4. Різне.

Протокол №28 засідання ректорату ЛНАМ від 8 листопада 2018 року

Порядок денний:
1. Про забезпечення освітнього процесу.
2. Про рекомендацію найкращого студента для вручення подяки Голови ЛОДА.
3. Різне.

 

Протокол №24 засідання ректорату ЛНАМ від 25 вересня 2018 року

Порядок денний:
1. Переведення студентів ЛНАМ на бюджетну форму навчання згідно листа МОНУ No1/1-0002 від 19.09.2018.
2. Про заборгованість за надання освітніх послуг.
3. Різне.

Протокол №23 засідання ректорату ЛНАМ від 13 вересня 2018 року

Порядок денний:
1. Переведення студентів ЛНАМ на бюджетну форму навчання.
2. Різне.

Протокол №22 засідання ректорату ЛНАМ від 10 вересня 2018 року

Порядок денний:
1. Переведення студентів ЛНАМ на бюджетну форму навчання.
2. Різне.

Протокол №21 засідання ректорату ЛНАМ від 30 серпня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюджетні місця;
2. Різне.

Протокол №20 засідання ректорату ЛНАМ від 23 липня 2018 року

Порядок денний:
1. Про термін ліквідації академічної заборгованості факультету дизайн;
2. Різне.

Протокол №19 засідання ректорату ЛНАМ від 04 липня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Протокол №18 засідання ректорату ЛНАМ від 14 червня 2018 року

Порядок денний:
1. Про уточнення вартості освітніх послуг на 2018-19 н.р.
2. Різне.

Протокол №17 засідання ректорату ЛНАМ від 07 червня 2018 року

Порядок денний:
1. Про вартість освітніх послуг на 2018-19 н.р.
2. Різне.

Протокол №16 засідання ректорату ЛНАМ від 23 травня 2018 року

Порядок денний:
1. Про встановлення термінів ліквідації академічної різниці для студентів ЛНАМ учасників
академічної мобільності у 2017-18 н.р.
2. Про інформацію щодо змін до постанови Кабінету міністрів України від 30.12.2015 р. №
1187, затверджених постановою КМУ від 10 травня 2018 р. № 347.
3. Різне.

Протокол №15 засідання ректорату ЛНАМ від 08 травня 2018 року

Порядок денний:
1. Про перерозподіл місць державного замовлення.
2. Різне.

Протокол №14 засідання ректорату ЛНАМ від 02 травня 2018 року

Порядок денний:
1. Про заборгованість за надання освітніх послуг та проживання в гуртожитку ЛНАМ.
2. Різне.

Протокол №13 засідання ректорату ЛНАМ від 26 квітня 2018 року

Порядок денний:
1. Про виконання Наказу ректора №53 від 12.04.2018 року.
2. Різне.

Протокол №12 засідання ректорату ЛНАМ від 16 квітня 2018 року

Порядок денний:
1. Про підготовку моніторингової справи для підтвердження статусу національного, відповідно до листа No 1/9-125.
2. Різне.

Протокол №11 засідання ректорату ЛНАМ від 04 квітня 2018 року

Порядок денний:
1. Пріоритетність ремонтних робіт у ЛНAM у 2018р.
2. Про переведення на бюджетні місця студентів JTHAM.
3. Різне.

Протокол №10 засідання ректорату ЛНАМ від 27 березня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення студента місць державного замовлення.
3. Щодо оплати рецензентів магістерських робіт.
2. Різне.

Протокол №9 засідання ректорату ЛНАМ від 26 березня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця студентів ЛНАМ.
2. Різне.

Протокол №8 засідання ректорату ЛНАМ від 13 березня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця студентів ЛНАМ.
2. Різне.

Протокол №7 засідання ректорату ЛНАМ від 05 березня 2018 року

Порядок денний:
1. Про зміни в графіку освітнього процесу.
2. Різне.

Протокол №6 засідання ректорату ЛНАМ від 02 березня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення студентів для зміни форми фінансування за кошти державного бюджету по факультету Дизайн.
2. Про питання забезпечення натурного фонду.
3. Про переведення балів оцінювання успішності студентів з шкали іноземних партнерських вузів у відповідність до шкали оцінювання ЛНАМ.
4. Щодо листа МОНУ No 1/9-131 від 02.03.2018р.
5. Різне.

Протокол №4 засідання ректорату ЛНАМ від 08 лютого 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Різне.

Протокол №3 засідання ректорату ЛНАМ від 05 лютого 2018 року

Порядок денний:
1. Про виконання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності ЛНАМ.
2. Різне.

Протокол №2 засідання ректорату ЛНАМ від 02 лютого 2018 року

Порядок денний:
1. Про затвердження кандидатур з числа студентів ЛНАМ для призначення стипендії Президента України.
2. Різне.

Протокол №1 засідання ректорату ЛНАМ від 22 січня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення на іншу спеціалізацію студентів ЛНАМ.
2. Різне.

 

Ректорат 2019

Протокол №19 засідання ректорату ЛНАМ від 10 грудня 2019 року
Порядок денний:
1.Про перерозподіл місць державного замовлення згідно листа МОНУ № 1/11-1-355 від
26.11.2019 р.
2. Про встановлення термінів ліквідації академічної заборгованості для студентів, що
навчалися за програмою академічної мобільності.
3. Різне.

Протокол №17 засідання ректорату ЛНАМ від 13 листопада 2019 року
Порядок денний:
1.Про переведення студентів на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Протокол №14 засідання ректорату ЛНАМ від 11 вересня 2019 року
Порядок денний:
1.Про переведення студентів на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Протокол №13 засідання ректорату ЛНАМ від 03 вересня 2019 року
Порядок денний:
1. Організація освітнього процесу у ЛНАМ на 2019-2020 н.р.
2. Про переведення студентів на звільнені бюджетні місця.
3. Різне.

Протокол №12 засідання ректорату ЛНАМ від 26 липня 2019 року
Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюдженті місця.
2. Різне.

Протокол №11 засідання ректорату ЛНАМ від 19 липня 2019 року
Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюдженті місця.
2. Різне.

Протокол №10 засідання ректорату ЛНАМ від 19 червня 2019 року
Порядок денний:
1. Про пропозиції кандидатур із числа студентів ЛНАМ на отримання іменних стипендій Президента України, Верховної ради України (Згідно листа Ради ректорів Львівщини ІІІ-ІV рівнів акредитації).
2. Різне.

Протокол №9 засідання ректорату ЛНАМ від 6 червня 2019 року
Порядок денний:
1. Про вартість освітніх послуг на 2019-20 н.р.
2. Різне.

Протокол №8 засідання ректорату ЛНАМ від 23 травня 2019 року
Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на вільні бюджетні місця.
2. Про формування груп студентів за ОР "бакалавр*' дисциплін вільного вибору.
3. Про затвердження термінів ліквідації академічної різниці студентам, які навчалися за програмою академічної мобільності.
Різне.

Протокол №7 засідання ректорату ЛНАМ від 27 березня 2019 року
Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця студентів ЛНАМ.
2. Різне.

Протокол №6 засідання ректорату ЛНАМ від 25 березня 2019 року
Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця студентів ЛНАМ.
2. Різне.

Протокол №5 засідання ректорату ЛНАМ від 19 березня 2019 року
Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця студентів ЛНАМ.
2. Різне.

Протокол №4 засідання ректорату ЛНАМ від 4 лютого 2019 року
Порядок денний:
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце студентів ЛНАМ.
2. Різне