Архів

Фінансова звітність за 2017 рік

Звіт про фінансові результати за 2017р.
Звіт про фінансові результати за І квартал 2017р.

Звіт про фінансові результати за ІІІ квартал 2017р.
Звіт про фінансові результати за ІІ квартал 2017р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма 4-1д) за 2017р.
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма 4-1д) за III кв. 2017р.
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма 4-1д) за II кв. 2017р. 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма 4-2д) за  2017р.
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма 4-2д) за III кв. 2017р.

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2-д) за 2017 рік
Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2-д) за ІІІ квартал 2017 року
Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2-д) за ІІ квартал 2017 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7д) станом на 1.01.2018
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7д) станом на 1.10.2017

Баланс станом на 01 січня 2018
Баланс станом на 01 жовтня 2017
Баланс станом на 01 липня 2017
Баланс станом на 01 квітня 2017

Звіт до розділу Б Інші показники форми 3-2 станом на 01.04.2017р.
Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2-д) станом на 1.04.2017р.
Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 1 квітня 2017р.

Уточнений кошторис на 2017р.
Кошторис на 2017 рік від 28.02.2017
Кошторис на 2017 рік від 27.02.2017
Довідки до кошторису та плану використання бюджетних коштів на 2017р. (довідки з 1 до 3)
Тимчасовий кошторис на І квартал 2017р.
Тимчасовий план асигнувань із загального фонду бюджету на І квартал 2017р.
Тимчасовий помісячний план використання бюджетних коштів на І квартал 2017р.
Тимчасовий план використання бюджетних коштів на І квартал 2017р.
Уточнений кошторис на 2017р.
Кошторис на 2017 рік
Довідка про зміни до кошторису
План викоритання бюджетних коштів
Помісячний план використання бюджетних коштів
Довідка до плану використання бюджетних коштів
План асигнувань із загального фонду бюджету

Фінансова звітність за 2016 рік

2016 рік.

Баланс (форма №1) станом на 01.01.2017р.

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 1 січня 2017р.

Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування станом на 1 січня 2017р.

Звіт про рух необоротних активів станом на 1 січня 2017р.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7д) станом на 1.1.2017 

Звіт про результати фінансової діяльності (форма 9д) за 2016р.

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2-д) за 2016р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма 4-1д) за 2016р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма 4-2д) за 2016р.

Порівняльний аналіз надходження коштів спеціального фонду бюджету ЛНАМ протягом 2015-2016 років --- завантажити  

Баланс (форма №1) станом на 01.10.2016р. 

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2-д) за ІІІ квартал 2016 року

Звіт про виконання плану по штатах і контингетнах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ (форма 3-1д) станом на 1.10.2016 

Звіт про виконання плану по штатах і контингетнах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів (форма 3-2) станом на 1.10.2016  

Звіт до розділу Б Інші показники форми 3-2 станом на 1.10.2016

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма 4-1д) за III кв. 2016р. 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма 4-2д) за III кв. 2016р.  

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами виконання плану по штатах і контингетнах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів (форма 7д) станом на 1.10.2016

Звіт про заборгованість за окремими програмами  (форма 7.1 д) станом на 1.10.2016 

Баланс станом на 01.07.2016р.

Пояснювальна записка (додаток 14) на 01.07.2016р.

Фінансовий звіт за II кв. 2016р.

Фінансовий звіт за І кв. 2016р.

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2-д) 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма 4-1д) за II кв. 2016р.

Звіт про виконання плану по штатах і контингетнах (форма 3-1д)

План використання бюджетних коштів

План використання бюджетних коштів (помісячний)

План асигнувань із загального фонду бюджету

Перелік об'єктів державного нерухомого майна ЛНАМ на 01.07.2016р. 1 2 3

Перелік обліку майна, що перебувають на балансі за І кв. 2016р.

Кошторис на 2016р.

Кошторис видатків та кредитування у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва

Довідки до кошторису та плану використання бюджетних коштів на 2016р.
(довідки з 1 до 8)

Довідки до кошторису та плану використання бюджетних коштів на 2016р.
(довідки з 9 до 15)

Довідки до кошторису та плану використання бюджетних коштів на 2016р.
(довідки з 16 до 17)

Довідки до кошторису та плану використання бюджетних коштів на 2016р.
(довідки з 18 до 21)

Довідки до кошторису та плану використання бюджетних коштів на 2016р.
(довідки з 22 до 28)

Зведений штатний розпис на 01.01.2016; на 01.05.2016; на 01.09.2016; на 01.12.2016

Звітність науково-дослідного сектору 

Фінансова звітність за 2015 рік

2015 рік. 

Фінансовий звіт за 2015 рік

Положення про порядок надання платних послуг 

Зведений кошторис на 2015р.

План використання бюджетних коштів на 2015 рік

План асигнувань із загального фонду бюджету

Зведений штатний розпис на 2015 рік

Баланс (форма №1) на 1 квітня 2015р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2) за 1 квартал 2015р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2) за 3 квартал 2015р. 

Звіт про надходження і викоритання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4) за 1 квартал 2015р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1 д, №4-1 м), за 3 квартал 2015 р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2 д, №4-2 м), за 3 квартал 2015 р. 

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7) на 1 квітня 2015р.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 д, №7 м) на 01 жовтня 2015 р

Звіт про заборгованність за окремими програмами (форма №7д.1, №7м.1) на 01 жовтня 2015 р. 

Баланс на 1 липня 2015 1 2 3

Баланс на 1 жовтня 2015 1 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 1 2 3 

Звіт про виконання плану по штатах і контрагентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів на 01 липня 2015 1 2 3

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги 1 2 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншщими джерелами власних надходженнь 1 2 

Звіт про отримані та використані асигнування

Річний план закупівель на 2015 рік 

 

 

Вчена рада 2017-2018н.р.

 

Протокол №11 від 26.06.2018
Порядок денний:
1. Організація освітнього процесу на 2018/19 н.р.
2. Конкурсні справи щодо обрання на вакантні посади доцентів, професорів академії.
3. Про виконання ухвал Вченої ради ЛНАМ.
4. Зміни до Положення Про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних
посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів
(контрактів) ЛНАМ.
5. Різне.

Протокол №10 від 31.05.2018
Порядок денний:
1. Вручення стипендії ім. В.Кузя кращим студентам ЛНАМ.
2. Звіт про діяльність кафедри фізичного виховання ЛНАМ.
3. Внесення змін до Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів
і докторантів ЛНАМ (зміни до рейтингу індивідуальної позанавчальної роботи).
4. Різне.

Протокол №9 від 10.05.2018
Порядок денний:
1. Урочисте вручення державної нагороди та почесних звань працівникам академії.
2. Про затвердження звіту Львівської національної академії мистецтв про виконання
критеріїв надання та підтвердження статусу національного за 2017 рік.
3. Презентація видання професора, завідувача кафедри ІТМ Стельмащук Г.Г.
«Христина Кишакевич-Качалуба» з нагоди ювілею автора.
4. Різне.

Протокол №8 від 23.04.2018
Порядок денний:
1. Сучасна дизайн-освіта: ґлобальні та українські дискусії.
2. Атестаційні справи щодо присвоєння вчених звань.
3. Зміна структури КУПДМ ЛНАМ.
4. Щодо акредитації Косівського училища прикладного та декоративного мистецтва
ЛНАМ підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями «Декоративно-
прикладне мистецтво»5.02020801 та «Образотворче мистецтво» 5.02020501.
5. Зміни до Положення Про порядок надання платних освітніх послуг та інших
послуг, які надаються ЛНАМ.
6. Різне

Протокол №7 від 29.03.2018
Порядок денний:
1. Творчість в навчальному процесі Академії.
2. Кафедра «Монументального живопису»: концепція, принципи і
діяльність на сучасному етапі.
3. Положення:
«Про конкурсний відбір студентів на навчання за обміном на підставі міжнародних двосторонніх Угод ЛНАМ про співпрацю».
 «Про порядок реалізації права на академічну мобільність студентів ЛНАМ».
 «Про конкурсний відбір учасників академічної мобільності з числа науково-педагогічних та інших працівників ЛНАМ в рамках програми «ERASMUS +» на підставі двосторонніх Угод».
 «Про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів наукового ступеня доктора філософії, доктора наук, наукових, науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників ЛНАМ».
4. Різне.

Протокол №6 від 28.02.2018
Порядок денний:
1. Звіт директора структурного підрозділу ЛНАМ Косівського інституту прикладного
та декоративного мистецтва за 2017р.
2. Про виконання бюджету за 2017 року ЛНАМ.
3. Міжнародна діяльність в академії за 2017 н. рік.
4. Матеріально-технічна база Академії: шляхи покращення.
5. Внесення змін та доповнень у Положення «Про вибіркові дисципліни у ЛНАМ».
6. Різне.

Протокол №5 від 7.02.2018
Порядок денний:
1. Питання проведення акредитаційної експертизи освітніх програм з підготовки ОР «Бакалавр», «Магістр» у ЛНАМ.
2. Внесення змін у Положення «Про вибіркові дисципліни у ЛНАМ».
3. Різне.

Протокол №4 від 20.12.2017
Порядок денний:

 1. Звіт Приймальної комісії ЛНАМ за 2016/2017 н.рік. Затвердження правил прийому на 2018 р.
 2. Внесення змін у перелік назв спеціальностей, спеціалізацій та кваліфікацій, за якими здійснюватиметься набір у 2018р. для здобуття освітніх рівнів «бакалавр» і «магістр» ЛНАМ.
 3. Факультет Дизайну: питання навчального процесу.
 4. Положення про виставкову діяльність у ЛНАМ.
 5. Рекомендація кандидатури на присвоєння почесного звання «Заслужений діяч мистецтв України».
 6. Різне.

Протокол №3 від 23.11.2017

Порядок денний:
1. Звіт аспірантів і докторантів про роботу над науковими дослідженнями.Затвердження тем аспірантів 1-го року навчання.
2. Навчальна дисципліна «Естетика» в Академіях мистецтв: історичний і сучасний досвід.
3. Внесення змін у назви спеціалізацій (освітніх програм) в межах спеціальності 022 Дизайн.
4. Львівська національна академія мистецтв як платформа для розвитку нових мистецьких практик в освітньому процесі.
5. Положення про порядок обліку та реалізації дипломних та курсових робіт у ЛНАМ (у новій редакції).
6. Положення про діяльність галереї «Пори року».
7. Положення про виставкову діяльність у ЛНАМ.
8. Положення про запобігання порушенню права інтелектуальної власності та забезпечення академічної доброчесності у навчальній, творчій, науковій та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу ЛНАМ.
9. Різне.

Протокол №2 від 25.10.2017 

Порядок денний:

 1. Постмодернізм і проблеми мистецької освіти в Україні.
 2. Навчально-методична комісія: звіт про роботу.
 3. Затвердження Положення «Про студентський гуртожиток ЛНАМ»
 4. Затвердження Плану роботи Вченої ради ЛНАМ на 2017-2018н.р.
 5. Різне.

Протокол №1 від 20.09.2017 

Порядок денний:
1.Актуальні питання розвитку мистецької освіти у ЛНАМ.
2.Аналіз вступних випробувань 2017 року у ЛНАМ.
3.Звіт про діяльність Косівського інституту ПДМ.
4.Затвердження Положень про студентський гуртожиток ЛНАМ, про звання «почесного доктора» і «почесного професора» ЛНАМ.Вчена Рада 2015-16 н.р.

Засідання Вченої Ради 2015-2016 н.р.
ПРОТОКОЛ № 1 від 24.09.2015
1. Затвердження документації щодо організації і проведення виборів ректора ЛНАМ.
2. Інформація про результати вступної компанії ЛНАМ 2015р.
3. Косівський інститут ПДМ: інформація про акредитацію вузу.
4. Затвердження навчальних планів на 2015-2016 н.р.
ПРОТОКОЛ № 2 від 24.11.2015
1. Теоретична компонента в контексті магістерських досліджень.
2. Конкурсні справи
3. Звіт докторанта М. Приймича про роботу над науковим дослідженням.
ПРОТОКОЛ № 3 від 15.12.2015
1. Звіт Приймальної комісії академії за 2014/2015 н.рік.
2. Погодження Правил прийому до ЛНАМ у 2016 р.
ПРОТОКОЛ № 4 від 29.12.2015
1.Діяльність наукової бібліотеки ЛНАМ
2. Атестаційні справи
3.1. Затвердження «Положення про фаховий науковий збірник «Вісник Львівської національної академії мистецтв»
3.2. Затвердження «Положення про редакційно-видавничу діяльність у Львівській національній академії мистецтв».
ПРОТОКОЛ № 5 від 05.02.2016
1. Магістратура: підготовка до захисту дипломних робіт
2. Впровадження нових спеціалізацій та заочної форми навчання
3. Міжнародна діяльність ЛНАМ за 2014 р.
ПРОТОКОЛ (витяг) від 13.04.2016
ПРОТОКОЛ № 7 від 08.04.2016
Наказ про призначення нового ректора Одрехівського В.В.
ПРОТОКОЛ № 8 від 20.04.2016
1. Інформація про загальні збори Спілки ректорів вищих навчальних закладів України.
2. Звіт про фінансово-господарську діяльність академії за 2015 р.
3. Звіт відділу Міжнародних зв’язків за 2015р.
4. Створення організаційного комітету по святкуванню ювілею ЛНАМ та схвалення програми ювілейних заходів.
5. Рекомендація кандидатур для нагородження у зв’язку з ювілеєм ЛНАМ.
6. Рекомендація видань до друку. Створення комісії з вивчення питання земельної ділянки в с. Черниця.
ПРОТОКОЛ (витяг) від 26.05.2016 з переглядів студентських робіт
ПРОТОКОЛ № 9 від 01.06.2016
1. Конкурсні справи
2. Представлення кандидатур на відзначення нагородами з нагоди ювілею ЛНАМ.
3. Інформація про допуск до захисту дипломних робіт ОКР «Бакалавр»
4. Різне. Затвердження до друку Вісника, випуск №29
ПРОТОКОЛ (витяг) від 31.05.2016 з переглядів студентських робіт 
ПРОТОКОЛ № 10 від 23.06.2016 
1.Стратегія та перспективні напрями розвитку освітньої, творчої, наукової та інноваційної діяльності ЛНАМ.
2. Організація освітнього процесу на 2016/17 н.р.
3. Про виконання ухвал Вченої ради ЛНАМ.

Ректорат 2016

Протокол №26 засідання ректорату ЛНАМ від 28 грудня 2016

Порядок денний
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Різне.

Протокол №25 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 15 грудня 2016

Порядок денний
1. Про епідеміологічну ситуацію в ЛНАМ.
2. Про заборгованість по оплаті освітніх послуг
3. Різне.

Протокол №24 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 13 грудня 2016

Порядок денний
1. Про питання ліцензування.
2. Про питання рейтингу.
3. Різне.

Протокол №23 засідання ректорату ЛНАМ від 08.12.2016

Порядок денний
1. Обговорення ситуації щодо збільшення окладів і тарифів на комунальні послуги.
2. Про ліквідацію заборгованості за надання освітніх послуг.
3. Різне.

Протокол №22 засідання ректорату ЛНАМ від 06.12.2016

Порядок денний
1. Про борги по оплаті за надання освітніх послуг.
2. Різне.

Протокол №21 засідання ректорату ЛНАМ від 15.11.2016

Порядок денний
1. Про поділ коштів між студентами до ювілею ЛНАМ.
2. Про борги по оплаті за надання освітніх послуг.
3. Різне.

Протокол №20 засідання ректорату ЛНАМ від 09.11.2016

Порядок денний
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Про підготовку до ліцензування.
3. Про проведення ВР академії перегляду на факультетах.
4. Різне.

Протокол №19 засідання ректорату ЛНАМ від 20.10.2016

Порядок денний
1. Про ліцензування нових спеціальностей 022, 023, 028,034.
2. Про здійснення проміжкового контролю оцінювання студентів (розпорядження №23 від 19 жовтня 2016 року).
3. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
4. Різне. Про відзначення студентів.

Протокол №18 засідання ректорату ЛНАМ від 30.09.2016

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця
2. Про борги по оплаті за навчання

Протокол №17 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 26.09.2016

Порядок денний
1. Про приведення у відповідність ставок науково-педагогічного персоналу
відповідно до постанови КМУ №1134.
2. Про альбом ЛНАМ. Стан підготовки до друку.
3. Різне.

Протокол №16 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 19.09.2016

Порядок денний
1. Про підготовку до чергового засідання ВР згідно нового Положення про Вчену
раду ЛНАМ.
2. Про фінансово-господарську роботу.
3. Про освітній процес.
4. Різне.

Протокол №15 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 12.09.2016

Порядок денний
1. Про освітній процес.
2. Різне.

Протокол №14 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 06.09.2016

Порядок денний
1. Про індексації по наданню освітніх послуг.
2. Про поселення в гуртожиток студентів пільгових категорій.
3. Про освітній процес (самостійна робота).
4. Різне.

Протокол №13 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 01.09.2016

Порядок денний:
1. Переведення на звільнені бюджетні місця
2. Питання індексації оплати за навчання
3. Різне

Протокол №12 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 29.08.2016

Порядок денний
1. Про підготовку до навчального процесу.
2. Про поселення студентів у гуртожитки.
3. Різне.

Протокол №11 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 30.06.2016

Порядок денний
1. Про переведення студентів на вакантні місця бюджетної форми навчання.
2. Різне.

Протокол №10 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 13.06.2016

Порядок денний
1. Про погодження кандидатур з числа студентів рекомендованих до призначення
іменних стипендій Президента, Верховної Ради.
2. Про принцип поселення в гуртожиток академії.
3. Щодо визначення пріоритетів визначення заявок першочергових ремонтних робіт.
4. Різне.

Протокол №9 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 06.06.2016
Порядок денний:
1. Про погодження кандидатур з числа студентів рекомендованих до призначення іменних стипендій Президента України, Верховної Ради.
2. Про лист щодо деяких питань імплементації Закону України "Про Вищу освіту".
3. Про питання щодо Статуту ЛНАМ.
4. Різне.  

Протокол №8 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 13.05.2016
Порядок денний:
1. Про інформацію щодо складу і діяльності науково-методичних комісій (НМК) ЛНАМ.
2. Про питання щодо господарської діяльності.
3. Про оплату за надання освітніх послуг.
4. Різне.  

Протокол №5 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 18.04.2016
Порядок денний:
1. Освітній процес.
2. Щодо заході присвячених ювілею ЛНАМ. 
3. Про борги за надання освітніх послуг та борги по оренді.
4. Різне.  

Ректорат 2017

Протокол №32 засідання ректорату ЛНАМ від 11 грудня 2017 року

Порядок денний:
1. Про заходи щодо оптимізації видатків на утримання ЛHAM.
Доповідає: гол. Бухгалтер Шукатка Н.И.
2. Звіт АГЧ про виконані роботи за 2017 р.
Доповідає: провідний інженер АГЧ Пилат 1.1.
3. Навчальна дисципліна «Естетика» в Академіях мистецтв: історичний і сучасний досвід.
Доповідає: декан факультету ІТМ Шмагало Р.Т., cm. викл. Покотило Г.М.
4. Різне:
Інформація щодо освітнього процесу.
Доповідає: проректор з НПР Патик P.C.
Звіт за 2017 р. щодо проведених роботи з питань НС і ЦО.
Доповідає: гол.спец. з питань НС і ЦО Махинько О.О.

Протокол №31 засідання ректорату ЛНАМ[nbsp]від 30 листопада 2017 року

Порядок денний:
1. Про внесення змін до графіку навчального процесу.
2. Про встановлення термінів звітності та ліквідації академічної різниці студентами ЛНАМ,
які навчаються за програмою обміну у партнерських ВНЗ.
3. Різне.

Протокол №30 засідання ректорату ЛНАМ від 14 листопада 2017 року
Порядок денний:
1. Про визначення загальної вартості освітніх послуг за весь термін навчання згідно угод.
2. Різне: - щодо дисциплін вільного вибору; - про підготовку звітів науково-творчої діяльності за 2017 р.

Протокол №29 засідання ректорату ЛНАМ від 7 листопада 2017 року
Порядок денний:
1. Про переведення студентів на звільнені бюджетні місця зі спеціальності на спеціальність
2. Про повернення 2-х бюджетних місць в МОНУ
3. Про перевід на звільнене бюджетне місце в межах спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
4. Різне

Протокол №28 засідання ректорату ЛНАМ від 30 жовтня 2017 року
Порядок денний:
1. Про відзначення грамотами ЛНАМ студентів академії.
2. Про проекти наказів щодо відповідності підготовки фахівців у ЛНАМ ліцензійним вимогам мону.
3. Різне: про службове подання декана факультету омір щодо звернення в мону для виділення додаткового цільвого бюджетного місця студентці Слівко В.С.

Протокол №27 засідання ректорату ЛНАМ від 5 жовтня 2017 року
Порядок денний:
1. Про оплату за надання освітніх послуг. 
Різне.

Протокол №26 засідання ректорату ЛНАМ від 2 жовтня 2017 року
Порядок денний:
1. Про оплату за надання освітніх послуг. 
Різне.

Протокол №25 засідання ректорату ЛНАМ від 21 вересня 2017 року
Порядок денний:
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце. 
Різне.

Протокол №24 засідання ректорату ЛНАМ[nbsp]від 18 вересня 2017 року
Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця.  
2. Різне: Про індивідуальні графіки студентів. Про дисципліни вільного вибору.

Протокол №23 засідання ректорату ЛНАМ від 14 вересня 2017 року
Порядок денний:
1. Формування навантаження науково-педагогічного персоналу на 2017/18 н.р.
2. Звіт про проведення ремонтних робіт за період січень-сергіень 2017р
Різне.

Протокол №22 засідання ректорату ЛНАМ від 11 вересня 2017 року
Порядок денний:
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Про виконання розпорядження No 18 проректора з науково-педагогічної роботи
Різне.

Протокол №21 засідання ректорату ЛНАМ від 5 вересня 2017 року
Порядок денний:
1. Організація навчального процесу.
2. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Різне.

Протокол №20 засідання ректорату ЛНАМ від 31 серпня 2017 року
Порядок денний:
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Різне.

Протокол №19 засідання ректорату ЛНАМ від 29 серпня 2017 року
Порядок денний:
1. Організація навчального процесу у JIHAM 2017-18 н.р.
2. Різне.

Протокол №18 засідання ректорату ЛНАМ від 28 червня 2017 року
Порядок денний:
1. Про облік курсових і дипломних робіт студентів.
2. Про визначення рейтингу успішності студентів.
3. Різне.

Протокол №17 засідання ректорату ЛНАМ від 7 червня 2017 року
Порядок денний
1. Про розгляд кандидатур на призначення іменних стипендій Президента України та Верховної Ради України.
2. Про проект Положення про стипендіальну комісію.
3. Різне.

Протокол №15 засідання ректорату ЛНАМ від 3 травня 2017 року
Порядок денний
1. Про зміну форми фінансування (переведення).
2. Про вартість освітніх послуг.
3. Пропозиції щодо формування рейтингу навчання.
4. Пропозиції до запровадження МОН формульного підходу щодо розміщення держзамовлення на підготовку магістрів (творчий аспект).
5. Про вартість проживання в гуртожитку ЛНАМ.
6. Різне.

Протокол №14 засідання ректорату ЛНАМ від 26 квітня 2017 року
Порядок денний
1.Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2.Про підготовку до каталогу дисциплін вільного вибору та навчальних планів.
Різне.

Протокол №13 засідання ректорату ЛНАМ від 20 квітня 2017 року

Порядок денний:

 1. Про оплату за навчання.
 2. Про вартість проживання в гуртожитку ЛНАМ.
 3. Про надання освітніх платних послуг.
 4. Про формування рейтингу успішності студентів.
 5. Різне.

Протокол №12 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 04 квітня 2017 року

Порядок денний:

 1. Заборгованість по переглядах 4-х, 6-х курсів
 2. Про наукову конференцію у ЛНАМ
 3. Про переведення на звільнені бюджетні місця

Протокол №11 засідання ректорату ЛНАМ від 31 березня 2017 року

Порядок денний:

 1. Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян та студентам для здобуття вищої освіти.
 2. Різне.

Протокол №10 засідання ректорату ЛНАМ від 22 березня 2017 року

Порядок денний

 1. Про стан забезпечення навчального процесу навчальними і робочими програмами.
 2. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
 3. Про стан етапного оцінювання в системі ECTC (100 балів).
 4. Різне.

Протокол №9 засідання ректорату ЛНАМ від 20 березня 2017 року

Порядок денний:

 1. Інформація директора відділення Приватбанку (по вул.. Шота Руставелі)
 2. Про визначення пріоритетів щодо ремонтних робіт на 2017 рік.
 3. Різне

Протокол №8 засідання ректорату ЛНАМ від 06 березня 2017 року

Порядок денний:

 1. Про формування конкурсних пропозицій обсягу прийому за освітнім ступенем магістра на 2017 рік
 2. Доповідь спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій і ЦЗ Махинька О.О.

Протокол №7 засідання ректорату ЛНАМ від 02 березня 2017 року

Порядок денний:

 1. Про перерозподіл місць державного замовлення між спеціальностями

Протокол №6 засідання ректорату ЛНАМ від 27 лютого 2017 року

Порядок денний:

 1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
 2. Різне.

Протокол №5 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 20 лютого 2017 року

Порядок денний:

 1. Обговорення листа Міністерства освіти і науки України №1/9-34 від 30.01.2017 щодо надання роз’яснення про підготовку магістра за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами у 2017-2018 н.р.
 2. Про виконання Технологічних вимог щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності згідно Ліцензійних умов освітнього процесу у Львівській національній академії мистецтв.
 3. Переведення на звільнені бюджетні місця
 4. Про перерозподіл місць державного замовлення між спеціальностями

Протокол №4 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 07 лютого 2017 року

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Протокол №3 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 03 лютого 2017 року

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Протокол №2 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 31 січня 2017 року

Порядок денний
1. Про приведення у відповідність системи оцінювання знань у ЛНАМ до вимог ЕСТS.
2. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
3. Різне.

Протокол № 1 засідання ректорату ЛНАМ від 26 січня 2017

Порядок денний
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Різне.

 

 

Ректорат 2018

Протокол №31 засідання ректорату ЛНАМ від 24 грудня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце студентів ЛНАМ.
2. Різне

Протокол №30 засідання ректорату ЛНАМ від 19 грудня 2018 року

Порядок денний:
1. Про підготовку до захисту дипломних робіт за ОР «магістр».
2. Про переведення на звільнене бюджетне місце студентів ЛНАМ.
3. Про встановлення термінів ліквідації академічної заборгованості для
студентів, що навчалися за програмою академічної мобільності.
4. Різне.

Протокол №28 засідання ректорату ЛНАМ від 8 листопада 2018 року

Порядок денний:
1. Про забезпечення освітнього процесу.
2. Про рекомендацію найкращого студента для вручення подяки Голови ЛОДА.
3. Різне.

 

Протокол №24 засідання ректорату ЛНАМ від 25 вересня 2018 року

Порядок денний:
1. Переведення студентів ЛНАМ на бюджетну форму навчання згідно листа МОНУ No1/1-0002 від 19.09.2018.
2. Про заборгованість за надання освітніх послуг.
3. Різне.

Протокол №23 засідання ректорату ЛНАМ від 13 вересня 2018 року

Порядок денний:
1. Переведення студентів ЛНАМ на бюджетну форму навчання.
2. Різне.

Протокол №22 засідання ректорату ЛНАМ від 10 вересня 2018 року

Порядок денний:
1. Переведення студентів ЛНАМ на бюджетну форму навчання.
2. Різне.

Протокол №21 засідання ректорату ЛНАМ від 30 серпня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюджетні місця;
2. Різне.

Протокол №20 засідання ректорату ЛНАМ від 23 липня 2018 року

Порядок денний:
1. Про термін ліквідації академічної заборгованості факультету дизайн;
2. Різне.

Протокол №19 засідання ректорату ЛНАМ від 04 липня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Протокол №18 засідання ректорату ЛНАМ від 14 червня 2018 року

Порядок денний:
1. Про уточнення вартості освітніх послуг на 2018-19 н.р.
2. Різне.

Протокол №17 засідання ректорату ЛНАМ від 07 червня 2018 року

Порядок денний:
1. Про вартість освітніх послуг на 2018-19 н.р.
2. Різне.

Протокол №16 засідання ректорату ЛНАМ від 23 травня 2018 року

Порядок денний:
1. Про встановлення термінів ліквідації академічної різниці для студентів ЛНАМ учасників
академічної мобільності у 2017-18 н.р.
2. Про інформацію щодо змін до постанови Кабінету міністрів України від 30.12.2015 р. №
1187, затверджених постановою КМУ від 10 травня 2018 р. № 347.
3. Різне.

Протокол №15 засідання ректорату ЛНАМ від 08 травня 2018 року

Порядок денний:
1. Про перерозподіл місць державного замовлення.
2. Різне.

Протокол №14 засідання ректорату ЛНАМ від 02 травня 2018 року

Порядок денний:
1. Про заборгованість за надання освітніх послуг та проживання в гуртожитку ЛНАМ.
2. Різне.

Протокол №13 засідання ректорату ЛНАМ від 26 квітня 2018 року

Порядок денний:
1. Про виконання Наказу ректора №53 від 12.04.2018 року.
2. Різне.

Протокол №12 засідання ректорату ЛНАМ від 16 квітня 2018 року

Порядок денний:
1. Про підготовку моніторингової справи для підтвердження статусу національного, відповідно до листа No 1/9-125.
2. Різне.

Протокол №11 засідання ректорату ЛНАМ від 04 квітня 2018 року

Порядок денний:
1. Пріоритетність ремонтних робіт у ЛНAM у 2018р.
2. Про переведення на бюджетні місця студентів JTHAM.
3. Різне.

Протокол №10 засідання ректорату ЛНАМ від 27 березня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення студента місць державного замовлення.
3. Щодо оплати рецензентів магістерських робіт.
2. Різне.

Протокол №9 засідання ректорату ЛНАМ від 26 березня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця студентів ЛНАМ.
2. Різне.

Протокол №8 засідання ректорату ЛНАМ від 13 березня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця студентів ЛНАМ.
2. Різне.

Протокол №7 засідання ректорату ЛНАМ від 05 березня 2018 року

Порядок денний:
1. Про зміни в графіку освітнього процесу.
2. Різне.

Протокол №6 засідання ректорату ЛНАМ від 02 березня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення студентів для зміни форми фінансування за кошти державного бюджету по факультету Дизайн.
2. Про питання забезпечення натурного фонду.
3. Про переведення балів оцінювання успішності студентів з шкали іноземних партнерських вузів у відповідність до шкали оцінювання ЛНАМ.
4. Щодо листа МОНУ No 1/9-131 від 02.03.2018р.
5. Різне.

Протокол №4 засідання ректорату ЛНАМ від 08 лютого 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Різне.

Протокол №3 засідання ректорату ЛНАМ від 05 лютого 2018 року

Порядок денний:
1. Про виконання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності ЛНАМ.
2. Різне.

Протокол №2 засідання ректорату ЛНАМ від 02 лютого 2018 року

Порядок денний:
1. Про затвердження кандидатур з числа студентів ЛНАМ для призначення стипендії Президента України.
2. Різне.

Протокол №1 засідання ректорату ЛНАМ від 22 січня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення на іншу спеціалізацію студентів ЛНАМ.
2. Різне.