Архів

Фінансова звітність за 2017 рік

Звіт про фінансові результати за 2017р.
Звіт про фінансові результати за І квартал 2017р.

Звіт про фінансові результати за ІІІ квартал 2017р.
Звіт про фінансові результати за ІІ квартал 2017р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма 4-1д) за 2017р.
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма 4-1д) за III кв. 2017р.
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма 4-1д) за II кв. 2017р. 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма 4-2д) за  2017р.
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма 4-2д) за III кв. 2017р.

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2-д) за 2017 рік
Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2-д) за ІІІ квартал 2017 року
Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2-д) за ІІ квартал 2017 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7д) станом на 1.01.2018
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7д) станом на 1.10.2017

Баланс станом на 01 січня 2018
Баланс станом на 01 жовтня 2017
Баланс станом на 01 липня 2017
Баланс станом на 01 квітня 2017

Звіт до розділу Б Інші показники форми 3-2 станом на 01.04.2017р.
Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2-д) станом на 1.04.2017р.
Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 1 квітня 2017р.

Уточнений кошторис на 2017р.
Кошторис на 2017 рік від 28.02.2017
Кошторис на 2017 рік від 27.02.2017
Довідки до кошторису та плану використання бюджетних коштів на 2017р. (довідки з 1 до 3)
Тимчасовий кошторис на І квартал 2017р.
Тимчасовий план асигнувань із загального фонду бюджету на І квартал 2017р.
Тимчасовий помісячний план використання бюджетних коштів на І квартал 2017р.
Тимчасовий план використання бюджетних коштів на І квартал 2017р.
Уточнений кошторис на 2017р.
Кошторис на 2017 рік
Довідка про зміни до кошторису
План викоритання бюджетних коштів
Помісячний план використання бюджетних коштів
Довідка до плану використання бюджетних коштів
План асигнувань із загального фонду бюджету

Фінансова звітність за 2016 рік

2016 рік.

Баланс (форма №1) станом на 01.01.2017р.

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 1 січня 2017р.

Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування станом на 1 січня 2017р.

Звіт про рух необоротних активів станом на 1 січня 2017р.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7д) станом на 1.1.2017 

Звіт про результати фінансової діяльності (форма 9д) за 2016р.

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2-д) за 2016р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма 4-1д) за 2016р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма 4-2д) за 2016р.

Порівняльний аналіз надходження коштів спеціального фонду бюджету ЛНАМ протягом 2015-2016 років --- завантажити  

Баланс (форма №1) станом на 01.10.2016р. 

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2-д) за ІІІ квартал 2016 року

Звіт про виконання плану по штатах і контингетнах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ (форма 3-1д) станом на 1.10.2016 

Звіт про виконання плану по штатах і контингетнах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів (форма 3-2) станом на 1.10.2016  

Звіт до розділу Б Інші показники форми 3-2 станом на 1.10.2016

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма 4-1д) за III кв. 2016р. 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма 4-2д) за III кв. 2016р.  

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами виконання плану по штатах і контингетнах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів (форма 7д) станом на 1.10.2016

Звіт про заборгованість за окремими програмами  (форма 7.1 д) станом на 1.10.2016 

Баланс станом на 01.07.2016р.

Пояснювальна записка (додаток 14) на 01.07.2016р.

Фінансовий звіт за II кв. 2016р.

Фінансовий звіт за І кв. 2016р.

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма 2-д) 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма 4-1д) за II кв. 2016р.

Звіт про виконання плану по штатах і контингетнах (форма 3-1д)

План використання бюджетних коштів

План використання бюджетних коштів (помісячний)

План асигнувань із загального фонду бюджету

Перелік об'єктів державного нерухомого майна ЛНАМ на 01.07.2016р. 1 2 3

Перелік обліку майна, що перебувають на балансі за І кв. 2016р.

Кошторис на 2016р.

Кошторис видатків та кредитування у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва

Довідки до кошторису та плану використання бюджетних коштів на 2016р.
(довідки з 1 до 8)

Довідки до кошторису та плану використання бюджетних коштів на 2016р.
(довідки з 9 до 15)

Довідки до кошторису та плану використання бюджетних коштів на 2016р.
(довідки з 16 до 17)

Довідки до кошторису та плану використання бюджетних коштів на 2016р.
(довідки з 18 до 21)

Довідки до кошторису та плану використання бюджетних коштів на 2016р.
(довідки з 22 до 28)

Зведений штатний розпис на 01.01.2016; на 01.05.2016; на 01.09.2016; на 01.12.2016

Звітність науково-дослідного сектору 

Фінансова звітність за 2015 рік

2015 рік. 

Фінансовий звіт за 2015 рік

Положення про порядок надання платних послуг 

Зведений кошторис на 2015р.

План використання бюджетних коштів на 2015 рік

План асигнувань із загального фонду бюджету

Зведений штатний розпис на 2015 рік

Баланс (форма №1) на 1 квітня 2015р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2) за 1 квартал 2015р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2) за 3 квартал 2015р. 

Звіт про надходження і викоритання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4) за 1 квартал 2015р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1 д, №4-1 м), за 3 квартал 2015 р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2 д, №4-2 м), за 3 квартал 2015 р. 

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7) на 1 квітня 2015р.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 д, №7 м) на 01 жовтня 2015 р

Звіт про заборгованність за окремими програмами (форма №7д.1, №7м.1) на 01 жовтня 2015 р. 

Баланс на 1 липня 2015 1 2 3

Баланс на 1 жовтня 2015 1 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 1 2 3 

Звіт про виконання плану по штатах і контрагентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів на 01 липня 2015 1 2 3

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги 1 2 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншщими джерелами власних надходженнь 1 2 

Звіт про отримані та використані асигнування

Річний план закупівель на 2015 рік 

 

 

Вчена Рада 2015-16 н.р.

Засідання Вченої Ради 2015-2016 н.р.
ПРОТОКОЛ № 1 від 24.09.2015
1. Затвердження документації щодо організації і проведення виборів ректора ЛНАМ.
2. Інформація про результати вступної компанії ЛНАМ 2015р.
3. Косівський інститут ПДМ: інформація про акредитацію вузу.
4. Затвердження навчальних планів на 2015-2016 н.р.
ПРОТОКОЛ № 2 від 24.11.2015
1. Теоретична компонента в контексті магістерських досліджень.
2. Конкурсні справи
3. Звіт докторанта М. Приймича про роботу над науковим дослідженням.
ПРОТОКОЛ № 3 від 15.12.2015
1. Звіт Приймальної комісії академії за 2014/2015 н.рік.
2. Погодження Правил прийому до ЛНАМ у 2016 р.
ПРОТОКОЛ № 4 від 29.12.2015
1.Діяльність наукової бібліотеки ЛНАМ
2. Атестаційні справи
3.1. Затвердження «Положення про фаховий науковий збірник «Вісник Львівської національної академії мистецтв»
3.2. Затвердження «Положення про редакційно-видавничу діяльність у Львівській національній академії мистецтв».
ПРОТОКОЛ № 5 від 05.02.2016
1. Магістратура: підготовка до захисту дипломних робіт
2. Впровадження нових спеціалізацій та заочної форми навчання
3. Міжнародна діяльність ЛНАМ за 2014 р.
ПРОТОКОЛ (витяг) від 13.04.2016
ПРОТОКОЛ № 7 від 08.04.2016
Наказ про призначення нового ректора Одрехівського В.В.
ПРОТОКОЛ № 8 від 20.04.2016
1. Інформація про загальні збори Спілки ректорів вищих навчальних закладів України.
2. Звіт про фінансово-господарську діяльність академії за 2015 р.
3. Звіт відділу Міжнародних зв’язків за 2015р.
4. Створення організаційного комітету по святкуванню ювілею ЛНАМ та схвалення програми ювілейних заходів.
5. Рекомендація кандидатур для нагородження у зв’язку з ювілеєм ЛНАМ.
6. Рекомендація видань до друку. Створення комісії з вивчення питання земельної ділянки в с. Черниця.
ПРОТОКОЛ (витяг) від 26.05.2016 з переглядів студентських робіт
ПРОТОКОЛ № 9 від 01.06.2016
1. Конкурсні справи
2. Представлення кандидатур на відзначення нагородами з нагоди ювілею ЛНАМ.
3. Інформація про допуск до захисту дипломних робіт ОКР «Бакалавр»
4. Різне. Затвердження до друку Вісника, випуск №29
ПРОТОКОЛ (витяг) від 31.05.2016 з переглядів студентських робіт 
ПРОТОКОЛ № 10 від 23.06.2016 
1.Стратегія та перспективні напрями розвитку освітньої, творчої, наукової та інноваційної діяльності ЛНАМ.
2. Організація освітнього процесу на 2016/17 н.р.
3. Про виконання ухвал Вченої ради ЛНАМ.

Вчена Рада 2016-17 н.р.

Засідання Вченої Ради 2016-2017 н.р.

Наказ №94 від 21.10.2016р "Про затвердження складу Вченої ради Львівської наіональної академії мистецтв"

План засідань на 2016-2017рр.
ПРОТОКОЛ №1 від 07.09.2016 
1. Обрання двох делегатів на Другий всеукраїнський з’їзд вищих навчальних закладів державної форми власності.
ПРОТОКОЛ №2 від 14.09.2016
1. Підготовка до ювілею ЛНАМ
2. Інформація щодо ліцензування аспірантури у ЛНАМ
3. Погодження Положення про Вчену раду
4. Затвердження Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академрізниці
5. Про перевід спеціалізації «Історії і теорії мистецтва» у спеціальність «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація…»
ПРОТОКОЛ №3 від 27.10.2016
1. Зміни до Положення про організацію освітнього процесу.
2. Про результати захистів ОКР “Бакалавр”
3. Атестаційні справа щодо присвоєння звань: приват-професора і приват-доцента
ПРОТОКОЛ №4 від 24.11.2016
Нагородження працівників Академії
ПРОТОКОЛ №5 від 30.11.2016
1. Магістерська робота: наукова і творча складова.
2. Погодження «Правил прийому студентів до ЛНАМ на 2017 р».
3. Звіт докторанта (Косів В.) і аспірантів про роботу над науковими дослідженнями.
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
переглядів студентських робіт Вченою радою ЛНАМ
1-3 курсів від 19.12.2016 та 4-6 курсів від 22.12.2016
ПРОТОКОЛ №6 від 28.12.2016
1. Звіт Приймальної комісії ЛНАМ за 2016 рік.
2. Затвердження Положення про організацію освітнього процесу у ЛНАМ.
3. Затвердження Положення про нагороди ЛНАМ.
4. Затвердження Положення про конференцію трудового колективу ЛНАМ.
5. Звіт головного спеціаліста з питань НС і ЦО Махинько О.О.
ПРОТОКОЛ  №7 від 20.01.2017
1. Затвердження Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів ЛНАМ.
ПРОТОКОЛ №8 від 30.01.2017
1. Затвердити однаковий для всіх факультетів академії ліміт для нарахування стипендії у розмірі 43%.
2. Представлення кандидатур на відзначення нагородою з нагоди ювілею ЛНАМ (повторно).
ПРОТОКОЛ №9 від 21.02.2017
1. Про підготовку магістра за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами у 2017-2018 н.р.
2. Обговорення започаткування впровадження осв. діяльності (ліцензування) спеціальності 027 "Музеєзнавство та пам’яткознавство" у ЛНАМ.
ПРОТОКОЛ №10 від 28.02.2017
1. Матеріально-технічна база академії: шляхи покращення
2. Про виконання бюджету 2016 року у Львівській національній академії мистецтв
3. Міжнародна діяльність у Львівській національній академії мистецтв за 2016 рік
4. Затвердження Положення про заочну форму навчання у ЛНАМ.
5. Затвердження Положення про оцінювання результатів навчання студентів ЛНАМ.
6. Затвердження Положення про ліквідацію академічних заборгованостей студентами ЛНАМ.
ПРОТОКОЛ №11 від 07.03.2017
1. Про формування конкурсних пропозицій обсягу прийому за освітнім ступенем магістра на 2017 рік
2. Програма підготовки бакалаврів у галузі знань 02 «Культура і мистецтво», напряму підготовки 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», кваліфікація «музеєзнавець, експерт художніх творів», представлення навчального плану.
3. Про освітньо-професійну і освітньо-наукову програму другого рівня вищої освіти (магістерський) у галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», кваліфікація «менеджер-дослідник соціокультурної діяльності, викладач», представлення навчального плану. 
ПРОТОКОЛ №12 від 24.03.2017
1. Започаткування ліцензування освітньої діяльності за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за освітнім рівнем "Магістр" КІПДМ ЛНАМ.
2. Питання творчості у навчальному процесі Академії.
3. Внесення змін до Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ЛНАМ.
4. Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у ЛНАМ.
5. Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які надаються Львівською національною академією мистецтв (повторно).
6. Положення про вибіркові дисципліни у ЛНАМ.
7. Положення про здобувачів освітньо-наукового рівня доктор філософії.
8. Положення про робочі та дорадчі органи ЛНАМ.
9. Про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів.
10. Затвердження переліку спеціальностей, спеціалізацій та кваліфікацій.
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
переглядів студентських робіт 4-6 курсів Вченою радою ЛНАМ від 30.03.2017р.
ПРОТОКОЛ №13 від 27.04.2017
1. Підготовка до захисту кваліфікаційних робіт за ОКР «Бакалавр»,«Магістр».
2. Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників ЛНАМ.
3. Використання натурного фонду у навчальному процесі.
4. Затвердження взірців документів про вищу освіту державного зразка.

ПРОТОКОЛ №14 від 25.05.2017
1. Факультет ОМІР: питання кадрової, навчальної і творчої роботи.
2. Конкурсні справи щодо обрання на вакантні посади завідувачів кафедр, професорів, доцентів.
3. Положення про запобігання порушенню права інтелектуальної власності та забезпечення академічної доброчесності у навчальній, творчій, науковій та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу ЛНАМ.
4. Положення про порядок обліку та реалізації дипломних та курсових робіт у Львівській національній академії мистецтв.
5. Затвердження порядку продовження навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.
6. Внесення змін до Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів ЛНАМ.
7. Затвердження навчальних планів 2017-2018 н.р.

ПРОТОКОЛ №15 від 22.06.2017
1. Освітній процес ЛНАМ у 2017-2018 н.р.
2. Підсумки захистів дипломних робіт за ОКР «Бакалавр»
3. Про виконання ухвал Вченої ради ЛНАМ.

ПРОТОКОЛ №16 від 29.06.2017

Порядок денний:

 1. Внесення змін до Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів ЛНАМ.
  • Про встановлення ліміту стипендіатів від загальної чисельності студентів, які навчаються за державним замовленням на денній формі навчання.
  • Добуток ліміту стипендіатів на фактичну кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю станом на перше число місяця, наступного за датою засідання семестрового контролю округлюється до цілого числа в бік зменшення.

 

Ректорат 2016

Протокол №26 засідання ректорату ЛНАМ від 28 грудня 2016

Порядок денний
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Різне.

Протокол №25 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 15 грудня 2016

Порядок денний
1. Про епідеміологічну ситуацію в ЛНАМ.
2. Про заборгованість по оплаті освітніх послуг
3. Різне.

Протокол №24 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 13 грудня 2016

Порядок денний
1. Про питання ліцензування.
2. Про питання рейтингу.
3. Різне.

Протокол №23 засідання ректорату ЛНАМ від 08.12.2016

Порядок денний
1. Обговорення ситуації щодо збільшення окладів і тарифів на комунальні послуги.
2. Про ліквідацію заборгованості за надання освітніх послуг.
3. Різне.

Протокол №22 засідання ректорату ЛНАМ від 06.12.2016

Порядок денний
1. Про борги по оплаті за надання освітніх послуг.
2. Різне.

Протокол №21 засідання ректорату ЛНАМ від 15.11.2016

Порядок денний
1. Про поділ коштів між студентами до ювілею ЛНАМ.
2. Про борги по оплаті за надання освітніх послуг.
3. Різне.

Протокол №20 засідання ректорату ЛНАМ від 09.11.2016

Порядок денний
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Про підготовку до ліцензування.
3. Про проведення ВР академії перегляду на факультетах.
4. Різне.

Протокол №19 засідання ректорату ЛНАМ від 20.10.2016

Порядок денний
1. Про ліцензування нових спеціальностей 022, 023, 028,034.
2. Про здійснення проміжкового контролю оцінювання студентів (розпорядження №23 від 19 жовтня 2016 року).
3. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
4. Різне. Про відзначення студентів.

Протокол №18 засідання ректорату ЛНАМ від 30.09.2016

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця
2. Про борги по оплаті за навчання

Протокол №17 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 26.09.2016

Порядок денний
1. Про приведення у відповідність ставок науково-педагогічного персоналу
відповідно до постанови КМУ №1134.
2. Про альбом ЛНАМ. Стан підготовки до друку.
3. Різне.

Протокол №16 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 19.09.2016

Порядок денний
1. Про підготовку до чергового засідання ВР згідно нового Положення про Вчену
раду ЛНАМ.
2. Про фінансово-господарську роботу.
3. Про освітній процес.
4. Різне.

Протокол №15 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 12.09.2016

Порядок денний
1. Про освітній процес.
2. Різне.

Протокол №14 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 06.09.2016

Порядок денний
1. Про індексації по наданню освітніх послуг.
2. Про поселення в гуртожиток студентів пільгових категорій.
3. Про освітній процес (самостійна робота).
4. Різне.

Протокол №13 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 01.09.2016

Порядок денний:
1. Переведення на звільнені бюджетні місця
2. Питання індексації оплати за навчання
3. Різне

Протокол №12 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 29.08.2016

Порядок денний
1. Про підготовку до навчального процесу.
2. Про поселення студентів у гуртожитки.
3. Різне.

Протокол №11 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 30.06.2016

Порядок денний
1. Про переведення студентів на вакантні місця бюджетної форми навчання.
2. Різне.

Протокол №10 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 13.06.2016

Порядок денний
1. Про погодження кандидатур з числа студентів рекомендованих до призначення
іменних стипендій Президента, Верховної Ради.
2. Про принцип поселення в гуртожиток академії.
3. Щодо визначення пріоритетів визначення заявок першочергових ремонтних робіт.
4. Різне.

Протокол №9 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 06.06.2016
Порядок денний:
1. Про погодження кандидатур з числа студентів рекомендованих до призначення іменних стипендій Президента України, Верховної Ради.
2. Про лист щодо деяких питань імплементації Закону України "Про Вищу освіту".
3. Про питання щодо Статуту ЛНАМ.
4. Різне.  

Протокол №8 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 13.05.2016
Порядок денний:
1. Про інформацію щодо складу і діяльності науково-методичних комісій (НМК) ЛНАМ.
2. Про питання щодо господарської діяльності.
3. Про оплату за надання освітніх послуг.
4. Різне.  

Протокол №5 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 18.04.2016
Порядок денний:
1. Освітній процес.
2. Щодо заході присвячених ювілею ЛНАМ. 
3. Про борги за надання освітніх послуг та борги по оренді.
4. Різне.  

Ректорат 2017

Протокол №32 засідання ректорату ЛНАМ від 11 грудня 2017 року

Порядок денний:
1. Про заходи щодо оптимізації видатків на утримання ЛHAM.
Доповідає: гол. Бухгалтер Шукатка Н.И.
2. Звіт АГЧ про виконані роботи за 2017 р.
Доповідає: провідний інженер АГЧ Пилат 1.1.
3. Навчальна дисципліна «Естетика» в Академіях мистецтв: історичний і сучасний досвід.
Доповідає: декан факультету ІТМ Шмагало Р.Т., cm. викл. Покотило Г.М.
4. Різне:
Інформація щодо освітнього процесу.
Доповідає: проректор з НПР Патик P.C.
Звіт за 2017 р. щодо проведених роботи з питань НС і ЦО.
Доповідає: гол.спец. з питань НС і ЦО Махинько О.О.

Протокол №31 засідання ректорату ЛНАМ[nbsp]від 30 листопада 2017 року

Порядок денний:
1. Про внесення змін до графіку навчального процесу.
2. Про встановлення термінів звітності та ліквідації академічної різниці студентами ЛНАМ,
які навчаються за програмою обміну у партнерських ВНЗ.
3. Різне.

Протокол №30 засідання ректорату ЛНАМ від 14 листопада 2017 року
Порядок денний:
1. Про визначення загальної вартості освітніх послуг за весь термін навчання згідно угод.
2. Різне: - щодо дисциплін вільного вибору; - про підготовку звітів науково-творчої діяльності за 2017 р.

Протокол №29 засідання ректорату ЛНАМ від 7 листопада 2017 року
Порядок денний:
1. Про переведення студентів на звільнені бюджетні місця зі спеціальності на спеціальність
2. Про повернення 2-х бюджетних місць в МОНУ
3. Про перевід на звільнене бюджетне місце в межах спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
4. Різне

Протокол №28 засідання ректорату ЛНАМ від 30 жовтня 2017 року
Порядок денний:
1. Про відзначення грамотами ЛНАМ студентів академії.
2. Про проекти наказів щодо відповідності підготовки фахівців у ЛНАМ ліцензійним вимогам мону.
3. Різне: про службове подання декана факультету омір щодо звернення в мону для виділення додаткового цільвого бюджетного місця студентці Слівко В.С.

Протокол №27 засідання ректорату ЛНАМ від 5 жовтня 2017 року
Порядок денний:
1. Про оплату за надання освітніх послуг. 
Різне.

Протокол №26 засідання ректорату ЛНАМ від 2 жовтня 2017 року
Порядок денний:
1. Про оплату за надання освітніх послуг. 
Різне.

Протокол №25 засідання ректорату ЛНАМ від 21 вересня 2017 року
Порядок денний:
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце. 
Різне.

Протокол №24 засідання ректорату ЛНАМ[nbsp]від 18 вересня 2017 року
Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця.  
2. Різне: Про індивідуальні графіки студентів. Про дисципліни вільного вибору.

Протокол №23 засідання ректорату ЛНАМ від 14 вересня 2017 року
Порядок денний:
1. Формування навантаження науково-педагогічного персоналу на 2017/18 н.р.
2. Звіт про проведення ремонтних робіт за період січень-сергіень 2017р
Різне.

Протокол №22 засідання ректорату ЛНАМ від 11 вересня 2017 року
Порядок денний:
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Про виконання розпорядження No 18 проректора з науково-педагогічної роботи
Різне.

Протокол №21 засідання ректорату ЛНАМ від 5 вересня 2017 року
Порядок денний:
1. Організація навчального процесу.
2. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Різне.

Протокол №20 засідання ректорату ЛНАМ від 31 серпня 2017 року
Порядок денний:
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Різне.

Протокол №19 засідання ректорату ЛНАМ від 29 серпня 2017 року
Порядок денний:
1. Організація навчального процесу у JIHAM 2017-18 н.р.
2. Різне.

Протокол №18 засідання ректорату ЛНАМ від 28 червня 2017 року
Порядок денний:
1. Про облік курсових і дипломних робіт студентів.
2. Про визначення рейтингу успішності студентів.
3. Різне.

Протокол №17 засідання ректорату ЛНАМ від 7 червня 2017 року
Порядок денний
1. Про розгляд кандидатур на призначення іменних стипендій Президента України та Верховної Ради України.
2. Про проект Положення про стипендіальну комісію.
3. Різне.

Протокол №15 засідання ректорату ЛНАМ від 3 травня 2017 року
Порядок денний
1. Про зміну форми фінансування (переведення).
2. Про вартість освітніх послуг.
3. Пропозиції щодо формування рейтингу навчання.
4. Пропозиції до запровадження МОН формульного підходу щодо розміщення держзамовлення на підготовку магістрів (творчий аспект).
5. Про вартість проживання в гуртожитку ЛНАМ.
6. Різне.

Протокол №14 засідання ректорату ЛНАМ від 26 квітня 2017 року
Порядок денний
1.Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2.Про підготовку до каталогу дисциплін вільного вибору та навчальних планів.
Різне.

Протокол №13 засідання ректорату ЛНАМ від 20 квітня 2017 року

Порядок денний:

 1. Про оплату за навчання.
 2. Про вартість проживання в гуртожитку ЛНАМ.
 3. Про надання освітніх платних послуг.
 4. Про формування рейтингу успішності студентів.
 5. Різне.

Протокол №12 засідання звуженого ректорату ЛНАМ від 04 квітня 2017 року

Порядок денний:

 1. Заборгованість по переглядах 4-х, 6-х курсів
 2. Про наукову конференцію у ЛНАМ
 3. Про переведення на звільнені бюджетні місця

Протокол №11 засідання ректорату ЛНАМ від 31 березня 2017 року

Порядок денний:

 1. Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян та студентам для здобуття вищої освіти.
 2. Різне.

Протокол №10 засідання ректорату ЛНАМ від 22 березня 2017 року

Порядок денний

 1. Про стан забезпечення навчального процесу навчальними і робочими програмами.
 2. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
 3. Про стан етапного оцінювання в системі ECTC (100 балів).
 4. Різне.

Протокол №9 засідання ректорату ЛНАМ від 20 березня 2017 року

Порядок денний:

 1. Інформація директора відділення Приватбанку (по вул.. Шота Руставелі)
 2. Про визначення пріоритетів щодо ремонтних робіт на 2017 рік.
 3. Різне

Протокол №8 засідання ректорату ЛНАМ від 06 березня 2017 року

Порядок денний:

 1. Про формування конкурсних пропозицій обсягу прийому за освітнім ступенем магістра на 2017 рік
 2. Доповідь спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій і ЦЗ Махинька О.О.

Протокол №7 засідання ректорату ЛНАМ від 02 березня 2017 року

Порядок денний:

 1. Про перерозподіл місць державного замовлення між спеціальностями

Протокол №6 засідання ректорату ЛНАМ від 27 лютого 2017 року

Порядок денний:

 1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
 2. Різне.

Протокол №5 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 20 лютого 2017 року

Порядок денний:

 1. Обговорення листа Міністерства освіти і науки України №1/9-34 від 30.01.2017 щодо надання роз’яснення про підготовку магістра за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами у 2017-2018 н.р.
 2. Про виконання Технологічних вимог щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності згідно Ліцензійних умов освітнього процесу у Львівській національній академії мистецтв.
 3. Переведення на звільнені бюджетні місця
 4. Про перерозподіл місць державного замовлення між спеціальностями

Протокол №4 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 07 лютого 2017 року

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Протокол №3 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 03 лютого 2017 року

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Протокол №2 засідання розширеного ректорату ЛНАМ від 31 січня 2017 року

Порядок денний
1. Про приведення у відповідність системи оцінювання знань у ЛНАМ до вимог ЕСТS.
2. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
3. Різне.

Протокол № 1 засідання ректорату ЛНАМ від 26 січня 2017

Порядок денний
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Різне.