Факультет образотворчого мистецтва і реставрації

Факультет образотворчого мистецтва і реставрації

Шумський Ігор Петрович
Шумський Ігор Петрович,
декан факультету,
професор

Як структурний підрозділ Львівської національної академії мистецтв факультет було створено на підставі наказу «Про реорганізацію структурних підрозділів ЛАМ» Міністерства освіти і науки України (№ 524 від 9 листопада 2000р.) і Положення про державний вищий заклад освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (№ 1074 від 5 вересня 1996р.).При академії тоді було створено три факультети: образотворчого мистецтва і реставрації, декоративно-прикладного мистецтва та інтер’єру й обладнання.

Діяльність факультету ОМіР спрямована передусім на виховання всебічно розвинених, висококваліфікованих фахівців. Широкий діапазон діяльності митця в умовах глобалізаційних процесів, які стрімко прогресують у сучасному культурному просторі, вимагає формування художника нового типу — національно свідомого, підготовленого до самостійної науково-педагогічної і творчої діяльності.

На факультеті діють навчально-творчі майстерні, якими керують відомі в Україні та за її межами митці: заслужений діяч мистецтв України, народний художник України, професор, завідувач кафедри, дійсний член НАМУ Любомир Медвідь і заслужений діяч мистецтв України, професор А.Максименко (кафедра монументального живопису); народний художник України, почесний дійсний член НАМУ, професор, завідувач кафедри Іван Самотос, народний художник України, професор Ярослав Скакун і професор Володимир Одрехівський (кафедра монументально-декоративної скульптури); народний художник України, професор Роман Василик (завідувач кафедри сакрального мистецтва). Така організація навчального процесу розвиває у студентів самостійне мислення, стимулює їх до пошуку творчих неординарних рішень.

Піднесенню професійного рівня науково-педагогічного колективу факультету великою мірою сприяє стажування у вищих навчальних закладах і мистецьких установах України та світу. У структурі факультету образотворчого мистецтва і реставрації діє шість кафедр: монументального живопису, монументально-декоративної скульптури, сакрального мистецтва, реставрації творів мистецтва, академічного рисунку та академічного живопису.

Від моменту заснування факультету до 2015 р. посаду декана обіймав доцент Янко Тарас Олексійович.

З вересня 2015р. — факультет очолив доцент Шумський Ігор Петрович.