Факультет історії і теорії мистецтв

Про кафедру

Стельмащук Галина Григорівна
завідувач кафедрою, професор, доктор мистецтвознавства

Кафедра історії і теорії мистецтва створена 1946 р. разом із заснуванням навчального закладу (тоді — Львівський державний інститут прикладного і декоративного мистецтва). і початково мала назву «кафедра історії прикладного та декоративного мистецтва». 1956 року хвиля скорочень академічних годин призвела до того, що єдиним штатним викладачем історії мистецтва залишився О. Чарнавський, а кафедру приєднали до ідеологічного циклу дисциплін. Відновили кафедру 1971 р., завідувачем було призначено Я. Запаска (обіймав цю посаду до 1999 р.). У різні роки тут викладали відомі в Україні вчені П. Жолтовський, В. Овсійчук, В. Любченко, Ю.Лащук, Б. Возницький, Я. Запаско. Сьогодні на кафедрі лекції читають: 6 докторів наук: доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАМУ Галина Стельмащук, доктор мистецтвознавства, професор Ростислав Шмагало, доктор мистецтвознавства, професор Орест Голубець, доктор мистецтвознавства, доцент Юрій Юірюльов, доктор історичних наук, професор Оксана Рибак, доктор філософії Марія Кашуба; 7 кандидатів наук: кандидат архітектури, професор, заслужений діяч мистецтв України Ярослав Кравченко, кандидат мистецтвознавства, приват професор Світлана Лупій, кандидат мистецтвознавства, доцент, заслужений діяч культури Роман Яців, кандидат мистецтвознавства, доцент Мар’яна Студницька, кандидат архітектури, доцент Наталя Левкович, кандидат філологічних наук, доцент Ірина Костюк, кандидат мистецтвознавства, доцент Лада Цимбала. Від 2003 р. кафедру очолює доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України Галина Стельмащук.
Концепція діяльності кафедри передбачає виховання і професійну підготовку мистецтвознавців освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і «Магістр» за спеціальністю «Культурологія», спеціалізації «мистецтвознавство» і «музейна справа та експертиза культурних цінностей». Основними здобутками кафедри, крім її вихованців, є численні наукові монографії, спеціалізовані словники, а також навчальні посібники, освітні програми нового покоління. З монографіями Ростислава Шмагала, Галини Стельмащук, Ярослава Кравченка, Ореста Голубця, Романа Яціва, Оксани Рибак та ін. можна познайомитися у Науковій бібліотеці ЛНАМ. Галина Стельмащук, Ростислав Шмагало, Ярослав Кравченко є Лауреатами премії ім. Ярослава Гординського, Орест Голубець — ім. Зеновія Флінти. У 2016 р. Галина Стельмащук стала переможцем премії президента України «Краща книга року» (Українські народні головні убори) у номінації " За вагомий внесок в українознавство». Кафедра від 2005 р. видає збірник наукових праць — «Мистецтвознавчий автограф», у якому мають змогу друкуватися, крім педагогів, аспіранти і студенти. Викладачі та студенти кафедри беруть участь у наукових конференціях у Польщі, Чехії, Австрії, Росії, Німеччині. За програмою обміну студентів є можливість навчатися у навчальних закладах європейських держав.
У процесі навчання студенти засвоюють низку унікальних спеціалізованих дисциплін, а також мистецтвознавчих, історичних і філософських, що сприяють розумінню мистецьких явищ, організації сучасного художнього процесу, для забезпечення навиків мистецтвознавців-дослідників, викладачів. Перший випуск мистецтвознавців 1996 р. переконав, що кафедра, постійно зміцнюючись, робить вагомий внесок у підготовку нової генерації фахівців у галузі історії та теорії українського мистецтва. Наші випускники працюють на посадах наукових співробітників у всіх науково-дослідних інститутах гуманітарного спрямування НАН України, викладачів у середніх мистецьких і вищих навчальних закладах Львова, експертів творів мистецтва, у музеях і галереях різних форм власності, можуть бути керівниками мистецько-культурних акцій, аукціонів, культурно-мистецьких установ, експертами та консультантами на митницях.

Захист Колектив кафедри Колектив кафедри Презентація

Адреса кафедри:
вул. Кубійовича, 38, Корпус №1, 2 поверх
тел. 032 2761475, art@lnam.edu.ua