Умови вступу

Назви спеціальноcтей та освітніх програм, на які буде проводитися набір у 2019 році до ЛНАМ.

Терміни навчання:
Бакалавр — 4 роки;
Бакалавр на основі диплому Молодшого спеціаліста — 2 роки;
Магістр —  1,5 роки

Розклад вступних випробувань у 2018 році.

Умови вступу - коротко про основне:

БАКАЛАВР

 

Інформація про вступ  доступна за цим посиланням.
Інформація про графік проходження вступних випробувань доступна за цим посиланням.

Прийом на навчання за спеціальністю «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та «Дизайн» проводиться лише на денну форму навчання; за спеціальностями, «Культурологія» та «Менеджмент соціокультурної діяльності» — на денну та заочну форми навчання.

Навчання на денній формі здійснюється на бюджетній та контрактній основах.
Навчання на заочній формі здійснюється на контрактній основі.

Прийом документів: з 12 до 20 липня*

*до 26 липня для осіб, які вступають лише на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (факультет ІТМ)

Творчий конкурс та вступні випробування: з 21 до 26 липня 2018 року

Зарахування:
— бюджетна основа — 06.08.2018 р.
— контрактна основа — 13.08.2018 р.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання подають заяви тільки в електронній формі на сайті www.ez.osvitavsim.org.ua (крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом)

У випадку подання заяви на вступ в паперовій формі, до заяви вступник особисто подає завірені копії:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання за 2018 (чи 2017, 2016 рік ( "Іноземна мова" лише за 2018 рік));
  • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
  • шість кольорових фотокарток розміром 3×4 см.
  • Рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12.00 години 01.08.2018 р.

Вибір вступниками місця навчання здійснюється відповідно до зазначених пріоритетів на місця за кошти державного бюджету до 12.00 години 5 серпня, на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 12 серпня.

Вступники, які рекомендовані до зарахування, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, сертифікатів ЗНО та інших документів, передбачених Правилами прийому. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

Особи, які в установлені строки не подали до приймальної комісії оригінали вищезазначених документів, втрачають право на зарахування на навчання за кошти державного бюджету.

Зарахування на навчання на контрактній основі проводиться після зарахування на місця держзамовлення, на підставі конкурсного відбору, за умови укладення договору про надання освітніх послуг та внесення оплати за навчання відповідно до умов договору.

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ для художніх спеціальностей:

І. ТВОРЧИЙ КОНКУРС:

КОМПОЗИЦІЯ Завдання на виявлення творчих, з урахуванням спеціалізації, засад на поставлену проблему та вміння володіти основними зображальними засобами. 8 годин. Матеріал: папір, акрил, темпера, гуаш, туш, глина. Розмір листа: 40×60см.

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "АКТУАЛЬНІ МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ":
планшет з натягнутим білим папером розміром 50*50, канцелярський ніж, ножиці, клей, пензлі, фарби, лінійки, лекала, кольоровий папір.

РИСУНОК Завдання на виявлення характеру, конструкції форми графічними зображальними засобами на основі заданого натурного матеріалу. 8 годин. Матеріал: папір, олівець. Розмір листа: 40×60см, (60×80см. для спеціалізації «Монументальний живопис», «Монументально-декоративна скульптура»).

ЖИВОПИС (або СКУЛЬПТУРА для відповідної спеціалізації)
ЖИВОПИС. Завдання на виявлення основних тональних співвідношень, кольору, форми, цілості композиції живописними зображальними засобами на основі заданого натурного матеріалу. 8 годин. Матеріал: папір, полотно, олія, акрил, гуаш, темпера (за бажанням вступника). Розмір листа: 40×60см, (60×80см. для спеціалізації «Монументальний живопис»)
СКУЛЬПТУРА (для вступників на кафедру скульптури). Завдання на виявлення характеру, конструкції форми та вміння оперувати тривимірним простором на основі заданого натурного матеріалу. 8 годин. Матеріал: глина.

ІІ. Результат ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ІІІ. Результат ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ для спеціалізації Мистецтвознавство:

І. ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ (для вступників на спеціалізацію «Мистецтвознавство») детальна інформація на сайті www.lnam.edu.ua в розділі «Навчання» → «Абітурієнту» → «Програми випробувань» Час виконання −2 години

ІІ. Результат ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ІІІ. Результат ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ для спеціальностей «Культурологія», «Менеджмент соціокультурної діяльності»

І. Результат ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ІІ. Результат ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ІІІ. Результат ЗНО з ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

 

Бакалавр на основі диплому Молодшого спеціаліста

 

Інформація про вступ  доступна за цим посиланням.
Інформація про графік проходження вступних випробувань доступна за цим посиланням.

Прийом на навчання здійснюється за умови вступу на споріднену спеціальність підготовки.

Прийом документів — з 12 до 24 липня 2018 року до 17.00 год.

Зарахування: 13.08.2018 р.

Вступники подають особисто заяву на ім’я ректора про вступ до ЛНАМ.

До заяви вступник особисто подає завірену копію:

  • документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодшого спеціаліста» і додаток до нього;
  • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.
  • 6 фотокарток розміром 3×4 см.

Зарахування на навчання проводиться на підставі конкурсного відбору, за умови укладення договору про надання освітніх послуг та внесення оплати за навчання відповідно до умов договору.

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

СПІВБЕСІДА (27.07.2018 р.). На співбесіді вступники повинні продемонструвати власні творчі роботи (композиція, рисунок, живопис). Твори, які виконані в матеріалі (скульптура, кераміка, по дереву, вишивка та інші), можуть демонструватись у вигляді фото.

У випадку успішного проходження співбесідиРИСУНОК (28.07.2018 р.)
Завдання на виявлення характеру, конструкції форми графічними зображальними засобами на основі заданого натурного матеріалу. Час виконання — 8 годин. Матеріал: папір, олівець. Розмір листа: 40×60см, (60×80см. для спеціалізації «Монументальний живопис», «Монументально-декоративна скульптура»).

МАГІСТР

 

Інформація про вступ  доступна за цим посиланням.
Інформація про графік проходження вступних випробувань доступна за цим посиланням.

Прийом на навчання за спеціальностями «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «Менеджмент соціокультурної діяльності» , «Дизайн» проводиться на денну форму, за спеціальністю «Культурологія» — на денну та заочну форми навчання.

Прийом документів: з 12 до 26 липня (до 17.00 год.)

Вступні випробування: з 28.07 до 04.08

Співбесіда (для абітурієнтів, які здобувають іншу спеціальність, відмінну від попередньо здобутої) — 27.07.

Зарахування:
— бюджетна основа — 10.08.2018 р.
— контрактна основа — 13.09.2018 р.*

Вступники подають особисто заяву на ім’я ректора про вступ до ЛНАМ.

До заяви вступники додають лише завірені копії документів (приймальна комісія може завірити копії лише за наявності оригіналів):

• документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
• документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.
• шість кольорових фотокарток розміром 3×4 см.

У разі відсутності необхідного переліку документів, заява не приймається!

Навчання на денній формі здійснюється на бюджетній та контрактній основах. Навчання на заочній формі здійснюється на контрактній основі.

Зарахування на навчання на бюджетній основі проводиться на підставі конкурсного відбору. Вступники, які рекомендовані до зарахування, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього та інших документів, передбачених Правилами прийому (після оприлюднення рейтингового списку)

Особи, які в установлені строки не подали до Приймальної комісії оригінали вищезазначених документів, втрачають право на зарахування на навчання за кошти державного бюджету.

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ:

для художніх спеціальностей:
ІНОЗЕМНА МОВА  Завдання на виявлення уміння письмового перекладу речень (на матеріалі базових предметів ступеня «Бакалавр»), поставлення запитань, реферування розмовно-побутової та професійної тематики. Час виконання — 2 години.
РИСУНОК Завдання на виявлення характеру, конструкції форми графічними зображальними засобами на основі заданого натурного матеріалу. Час виконання — 8 годин. Матеріал: папір, олівець. Розмір листа: 40×60см, (60×80см. для спеціалізації «Монументальний живопис», «Монументально-декоративна скульптура»).
КОМПОЗИЦІЯ  Завдання на виявлення творчих засад на поставлену проблему та вміння володіти основними зображуючими засобами. Час виконання — 8 годин. Матеріал: папір, акварель, темпера, гуаш, туш, глина. Розмір листа: 40×60см.

для спеціальності «Культурологія»:
ІНОЗЕМНА МОВА  Завдання на виявлення уміння письмового перекладу речень (на матеріалі базових предметів ступеня «Бакалавр»), поставлення запитань, реферування розмовно-побутової та професійної тематики. 

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ Галузь знань 03 «Гуманітарні науки»  Спеціальність 034 «Культурологія» Відповідно до Умов Прийому до ВНЗ у 2018 р. (Наказом МОН №1378 від 13.10.17) та Правил прийому до ЛНАМ у 2018 р., особи, що цього року планують вступати на спеціальність 034 Культурологія (мистецтвознавство), ОР Магістр за денною та заочною формами навчання,  зобов’язані складатиє єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови.

ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА  випробування в усно-письмовій формі, що передбачає виявлення теоретичних знань на основі курсів історія українського та зарубіжного мистецтва
ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ  випробування в усно-письмовій формі, що передбачає виявлення теоретичних знань на основі курсів історія української та зарубіжної культури.

для спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності»:
ІНОЗЕМНА МОВА  Завдання на виявлення уміння письмового перекладу речень (на матеріалі базових предметів ступеня «Бакалавр»), поставлення запитань, реферування розмовно-побутової та професійної тематики. Час виконання — 2 години.
МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  випробування в усно-письмовій формі, що передбачає виявлення теоретичних знань на основі курсів менеджменту соціокультурної діяльності
ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА  випробування в усно-письмовій формі, що передбачає виявлення теоретичних знань на основі курсів історія українського та зарубіжного мистецтва

 
За довідками звертатись за адресою:
79011, м.Львів, вул. Кубійовича, 38,
+38 032 243-74-28
pk@lnam.edu.ua