Рішення

Вчена рада 2018-2019 н.р.

2018-2019 н.р.

План засідань на 2018-2019рр.

Наказ №135 від 26.09.2018р. "Про затвердження плану роботи Вченої ради ЛНАМ"

Наказ №94 від 21.10.2016р "Про затвердження складу Вченої ради Львівської національної академії мистецтв"

Протокол №10 від 29.05.2019
Порядок денний:
1.
Різне.

Протокол №9 від 25.04.2019
Порядок денний:
1.
Різне.

 

Протокол №8 від 12.04.2019
Порядок денний:
1. Звіт про діяльність КІПДМ ЛНАМ.
2. Звіт про діяльність УКІПДМ ЛНАМ.
4. Фінансовий річний звіт КІПДМ ЛНАМ.
5. Затвердження Пложення про Училище КІПДМ ЛНАМ.
6. Різне.

Протокол №7 від 3.04.2019
Порядок денний:
1. Про розвиток матеріально-технічної бази і ремонтні роботи.
2. Кафедра Монументального живопису: концепція, принципи і діяльність на сучасному етапі.
3. Висунення кандидатури ректора Варшавської академії мистецтв професора Адама Мияка на надання статусу почесного професора ЛНАМ.
4. Звіт про стан проекту Creative Spark.
5. Різне.

Протокол №6 від 28.02.2019
Порядок денний:
1. Про виконання бюджету на 2018 та кошторис на 2019 рік.
2. Організація освітнього процесу за ОР «Магістр» у 2019 році.
3. Про розвиток матеріально-технічної бази і ремонтні роботи.
4. Звіт про роботу галереї "Пори року".
5. Затвердження положення про педагогічну практику аспірантів
6. Різне.

Протокол №5 від 29.01.2019
Порядок денний:
1. Виділення частини ліцензованого обсягу у межах спеціальності 023 ОДР у зв’язку з відкриттям заочної форми навчання (освітня програма «Мистецтвознавство»).
2. Назви спеціальностей освітніх програм та кваліфікацій за якими здійснюватиметься набір у 2019р. для здобувачів ОР «Бакалавр» і «Магістр».
3. Правила прийому до ЛНАМ у 2019р.
4. Правила прийому в аспірантуру і докторантуру ЛНАМ.
5. Різне.

Протокол №4 від 26.12.2018
Порядок денний:
1. Звіт Приймальної комісії академії за 2018 н. рік.
2. Внесення змін до Положення про Приймальну комісію ЛНАМ.
3. Затвердження тем аспірантів 1-го року навчання.
4. Різне.

Протокол №3 від 29.11.2018
Порядок денний:
1. Про підготовку до акредитації ЛНАМ і КІПДМ ЛНАМ. 
2. Факультет ДПМ: актуальний стан і перспективи.
3. Звіт аспірантів про роботу над науковими дослідженнями. 
4. Різне.

Протокол №2 від 30.10.2018
Порядок денний:
1. Про розвиток спеціалізацій на кафедрі менеджмент мистецтва.
2. Про підготовку до акредитації ЛНАМ.
3. Конкурсні справи щодо обрання на заміщення вакантних посад доцентів,
професорів академії.
4. Внесення змін до Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників ЛНАМ в Україні та за кордоном.
5. Різне.

Протокол №1 від 25.09.2018
Порядок денний:
1.Актуальні питання мистецької освіти у ЛНАМ.
2.Про результати ревізії Західного офісу Держаудитслужби у ЛНАМ та КІПДМ ЛНАМ.
3.Інформація про результати Вступної кампанії 2018 року у ЛНАМ.
4.Інформація про результати Вступної кампанії 2018 року у КІПДМ ЛНАМ.
5.Затвердження структури ЛНАМ.
6.Затвердження відсотка ліміту стипендіатів.
7.Різне.

 

Вчена рада 2017-2018н.р.

 

Протокол №11 від 26.06.2018
Порядок денний:
1. Організація освітнього процесу на 2018/19 н.р.
2. Конкурсні справи щодо обрання на вакантні посади доцентів, професорів академії.
3. Про виконання ухвал Вченої ради ЛНАМ.
4. Зміни до Положення Про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних
посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів
(контрактів) ЛНАМ.
5. Різне.

Протокол №10 від 31.05.2018
Порядок денний:
1. Вручення стипендії ім. В.Кузя кращим студентам ЛНАМ.
2. Звіт про діяльність кафедри фізичного виховання ЛНАМ.
3. Внесення змін до Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів
і докторантів ЛНАМ (зміни до рейтингу індивідуальної позанавчальної роботи).
4. Різне.

Протокол №9 від 10.05.2018
Порядок денний:
1. Урочисте вручення державної нагороди та почесних звань працівникам академії.
2. Про затвердження звіту Львівської національної академії мистецтв про виконання
критеріїв надання та підтвердження статусу національного за 2017 рік.
3. Презентація видання професора, завідувача кафедри ІТМ Стельмащук Г.Г.
«Христина Кишакевич-Качалуба» з нагоди ювілею автора.
4. Різне.

Протокол №8 від 23.04.2018
Порядок денний:
1. Сучасна дизайн-освіта: ґлобальні та українські дискусії.
2. Атестаційні справи щодо присвоєння вчених звань.
3. Зміна структури КУПДМ ЛНАМ.
4. Щодо акредитації Косівського училища прикладного та декоративного мистецтва
ЛНАМ підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями «Декоративно-
прикладне мистецтво»5.02020801 та «Образотворче мистецтво» 5.02020501.
5. Зміни до Положення Про порядок надання платних освітніх послуг та інших
послуг, які надаються ЛНАМ.
6. Різне

Протокол №7 від 29.03.2018
Порядок денний:
1. Творчість в навчальному процесі Академії.
2. Кафедра «Монументального живопису»: концепція, принципи і
діяльність на сучасному етапі.
3. Положення:
«Про конкурсний відбір студентів на навчання за обміном на підставі міжнародних двосторонніх Угод ЛНАМ про співпрацю».
 «Про порядок реалізації права на академічну мобільність студентів ЛНАМ».
 «Про конкурсний відбір учасників академічної мобільності з числа науково-педагогічних та інших працівників ЛНАМ в рамках програми «ERASMUS +» на підставі двосторонніх Угод».
 «Про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів наукового ступеня доктора філософії, доктора наук, наукових, науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників ЛНАМ».
4. Різне.

Протокол №6 від 28.02.2018
Порядок денний:
1. Звіт директора структурного підрозділу ЛНАМ Косівського інституту прикладного
та декоративного мистецтва за 2017р.
2. Про виконання бюджету за 2017 року ЛНАМ.
3. Міжнародна діяльність в академії за 2017 н. рік.
4. Матеріально-технічна база Академії: шляхи покращення.
5. Внесення змін та доповнень у Положення «Про вибіркові дисципліни у ЛНАМ».
6. Різне.

Протокол №5 від 7.02.2018
Порядок денний:
1. Питання проведення акредитаційної експертизи освітніх програм з підготовки ОР «Бакалавр», «Магістр» у ЛНАМ.
2. Внесення змін у Положення «Про вибіркові дисципліни у ЛНАМ».
3. Різне.

Протокол №4 від 20.12.2017
Порядок денний:

 1. Звіт Приймальної комісії ЛНАМ за 2016/2017 н.рік. Затвердження правил прийому на 2018 р.
 2. Внесення змін у перелік назв спеціальностей, спеціалізацій та кваліфікацій, за якими здійснюватиметься набір у 2018р. для здобуття освітніх рівнів «бакалавр» і «магістр» ЛНАМ.
 3. Факультет Дизайну: питання навчального процесу.
 4. Положення про виставкову діяльність у ЛНАМ.
 5. Рекомендація кандидатури на присвоєння почесного звання «Заслужений діяч мистецтв України».
 6. Різне.

Протокол №3 від 23.11.2017

Порядок денний:
1. Звіт аспірантів і докторантів про роботу над науковими дослідженнями.Затвердження тем аспірантів 1-го року навчання.
2. Навчальна дисципліна «Естетика» в Академіях мистецтв: історичний і сучасний досвід.
3. Внесення змін у назви спеціалізацій (освітніх програм) в межах спеціальності 022 Дизайн.
4. Львівська національна академія мистецтв як платформа для розвитку нових мистецьких практик в освітньому процесі.
5. Положення про порядок обліку та реалізації дипломних та курсових робіт у ЛНАМ (у новій редакції).
6. Положення про діяльність галереї «Пори року».
7. Положення про виставкову діяльність у ЛНАМ.
8. Положення про запобігання порушенню права інтелектуальної власності та забезпечення академічної доброчесності у навчальній, творчій, науковій та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу ЛНАМ.
9. Різне.

Протокол №2 від 25.10.2017 

Порядок денний:

 1. Постмодернізм і проблеми мистецької освіти в Україні.
 2. Навчально-методична комісія: звіт про роботу.
 3. Затвердження Положення «Про студентський гуртожиток ЛНАМ»
 4. Затвердження Плану роботи Вченої ради ЛНАМ на 2017-2018н.р.
 5. Різне.

Протокол №1 від 20.09.2017 

Порядок денний:
1.Актуальні питання розвитку мистецької освіти у ЛНАМ.
2.Аналіз вступних випробувань 2017 року у ЛНАМ.
3.Звіт про діяльність Косівського інституту ПДМ.
4.Затвердження Положень про студентський гуртожиток ЛНАМ, про звання «почесного доктора» і «почесного професора» ЛНАМ.Ректорат 2019

Протокол №13 засідання ректорату ЛНАМ від 03 вересня 2019 року
Порядок денний:
1. Організація освітнього процесу у ЛНАМ на 2019-2020 н.р.
2. Про переведення студентів на звільнені бюджетні місця.
3. Різне.

Протокол №12 засідання ректорату ЛНАМ від 26 липня 2019 року
Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюдженті місця.
2. Різне.

Протокол №11 засідання ректорату ЛНАМ від 19 липня 2019 року
Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюдженті місця.
2. Різне.

Протокол №10 засідання ректорату ЛНАМ від 19 червня 2019 року
Порядок денний:
1. Про пропозиції кандидатур із числа студентів ЛНАМ на отримання іменних стипендій Президента України, Верховної ради України (Згідно листа Ради ректорів Львівщини ІІІ-ІV рівнів акредитації).
2. Різне.

Протокол №9 засідання ректорату ЛНАМ від 6 червня 2019 року
Порядок денний:
1. Про вартість освітніх послуг на 2019-20 н.р.
2. Різне.

Протокол №8 засідання ректорату ЛНАМ від 23 травня 2019 року
Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на вільні бюджетні місця.
2. Про формування груп студентів за ОР "бакалавр*' дисциплін вільного вибору.
3. Про затвердження термінів ліквідації академічної різниці студентам, які навчалися за програмою академічної мобільності.
Різне.

Протокол №7 засідання ректорату ЛНАМ від 27 березня 2019 року
Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця студентів ЛНАМ.
2. Різне.

Протокол №6 засідання ректорату ЛНАМ від 25 березня 2019 року
Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця студентів ЛНАМ.
2. Різне.

Протокол №5 засідання ректорату ЛНАМ від 19 березня 2019 року
Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця студентів ЛНАМ.
2. Різне.

Протокол №4 засідання ректорату ЛНАМ від 4 лютого 2019 року
Порядок денний:
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце студентів ЛНАМ.
2. Різне

Ректорат 2018

Протокол №31 засідання ректорату ЛНАМ від 24 грудня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце студентів ЛНАМ.
2. Різне

Протокол №30 засідання ректорату ЛНАМ від 19 грудня 2018 року

Порядок денний:
1. Про підготовку до захисту дипломних робіт за ОР «магістр».
2. Про переведення на звільнене бюджетне місце студентів ЛНАМ.
3. Про встановлення термінів ліквідації академічної заборгованості для
студентів, що навчалися за програмою академічної мобільності.
4. Різне.

Протокол №28 засідання ректорату ЛНАМ від 8 листопада 2018 року

Порядок денний:
1. Про забезпечення освітнього процесу.
2. Про рекомендацію найкращого студента для вручення подяки Голови ЛОДА.
3. Різне.

 

Протокол №24 засідання ректорату ЛНАМ від 25 вересня 2018 року

Порядок денний:
1. Переведення студентів ЛНАМ на бюджетну форму навчання згідно листа МОНУ No1/1-0002 від 19.09.2018.
2. Про заборгованість за надання освітніх послуг.
3. Різне.

Протокол №23 засідання ректорату ЛНАМ від 13 вересня 2018 року

Порядок денний:
1. Переведення студентів ЛНАМ на бюджетну форму навчання.
2. Різне.

Протокол №22 засідання ректорату ЛНАМ від 10 вересня 2018 року

Порядок денний:
1. Переведення студентів ЛНАМ на бюджетну форму навчання.
2. Різне.

Протокол №21 засідання ректорату ЛНАМ від 30 серпня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюджетні місця;
2. Різне.

Протокол №20 засідання ректорату ЛНАМ від 23 липня 2018 року

Порядок денний:
1. Про термін ліквідації академічної заборгованості факультету дизайн;
2. Різне.

Протокол №19 засідання ректорату ЛНАМ від 04 липня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Протокол №18 засідання ректорату ЛНАМ від 14 червня 2018 року

Порядок денний:
1. Про уточнення вартості освітніх послуг на 2018-19 н.р.
2. Різне.

Протокол №17 засідання ректорату ЛНАМ від 07 червня 2018 року

Порядок денний:
1. Про вартість освітніх послуг на 2018-19 н.р.
2. Різне.

Протокол №16 засідання ректорату ЛНАМ від 23 травня 2018 року

Порядок денний:
1. Про встановлення термінів ліквідації академічної різниці для студентів ЛНАМ учасників
академічної мобільності у 2017-18 н.р.
2. Про інформацію щодо змін до постанови Кабінету міністрів України від 30.12.2015 р. №
1187, затверджених постановою КМУ від 10 травня 2018 р. № 347.
3. Різне.

Протокол №15 засідання ректорату ЛНАМ від 08 травня 2018 року

Порядок денний:
1. Про перерозподіл місць державного замовлення.
2. Різне.

Протокол №14 засідання ректорату ЛНАМ від 02 травня 2018 року

Порядок денний:
1. Про заборгованість за надання освітніх послуг та проживання в гуртожитку ЛНАМ.
2. Різне.

Протокол №13 засідання ректорату ЛНАМ від 26 квітня 2018 року

Порядок денний:
1. Про виконання Наказу ректора №53 від 12.04.2018 року.
2. Різне.

Протокол №12 засідання ректорату ЛНАМ від 16 квітня 2018 року

Порядок денний:
1. Про підготовку моніторингової справи для підтвердження статусу національного, відповідно до листа No 1/9-125.
2. Різне.

Протокол №11 засідання ректорату ЛНАМ від 04 квітня 2018 року

Порядок денний:
1. Пріоритетність ремонтних робіт у ЛНAM у 2018р.
2. Про переведення на бюджетні місця студентів JTHAM.
3. Різне.

Протокол №10 засідання ректорату ЛНАМ від 27 березня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення студента місць державного замовлення.
3. Щодо оплати рецензентів магістерських робіт.
2. Різне.

Протокол №9 засідання ректорату ЛНАМ від 26 березня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця студентів ЛНАМ.
2. Різне.

Протокол №8 засідання ректорату ЛНАМ від 13 березня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця студентів ЛНАМ.
2. Різне.

Протокол №7 засідання ректорату ЛНАМ від 05 березня 2018 року

Порядок денний:
1. Про зміни в графіку освітнього процесу.
2. Різне.

Протокол №6 засідання ректорату ЛНАМ від 02 березня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення студентів для зміни форми фінансування за кошти державного бюджету по факультету Дизайн.
2. Про питання забезпечення натурного фонду.
3. Про переведення балів оцінювання успішності студентів з шкали іноземних партнерських вузів у відповідність до шкали оцінювання ЛНАМ.
4. Щодо листа МОНУ No 1/9-131 від 02.03.2018р.
5. Різне.

Протокол №4 засідання ректорату ЛНАМ від 08 лютого 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Різне.

Протокол №3 засідання ректорату ЛНАМ від 05 лютого 2018 року

Порядок денний:
1. Про виконання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності ЛНАМ.
2. Різне.

Протокол №2 засідання ректорату ЛНАМ від 02 лютого 2018 року

Порядок денний:
1. Про затвердження кандидатур з числа студентів ЛНАМ для призначення стипендії Президента України.
2. Різне.

Протокол №1 засідання ректорату ЛНАМ від 22 січня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення на іншу спеціалізацію студентів ЛНАМ.
2. Різне.

 

Статутна комісія

ПРОТОКОЛ №1 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  16 грудня 2015 р.
ПРОТОКОЛ №2 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  28 грудня 2015 р.
ПРОТОКОЛ №3 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  12 січня 2016 р.
ПРОТОКОЛ №4 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  2 лютого 2016 р.
ПРОТОКОЛ №5 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  8 лютого 2016р.
ПРОТОКОЛ №6 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  1 березня 2016р.
ПРОТОКОЛ №7 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  21 березня 2016р.
ПРОТОКОЛ №8 засідання Статутної комісії ЛНАМ від   04 квітня 2016р. 
ПРОТОКОЛ №9 засідання Статутної комісії ЛНАМ від   11 квітня 2016р.
ПРОТОКОЛ №13 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  27 травня 2016р.

 

Стипендіальна комісія

ПРОТОКОЛ №3 засідання стипендіальної комісії від 19.03.2019р

Порядок денний:
1. Про внесення змін у рейтинг успішності навчання студентів ЛНАМ.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №2 засідання стипендіальної комісії від 21.02.2019р

Порядок денний:
1. Про призначення стипендій студентам ЛНАМ, що навчалися за програмою академічної мобільності та увійшли у рейтинг успішності.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №1 засідання стипендіальної комісії від 17.01.2019р

Порядок денний:
1. Про призначення стипендій студентам ЛНАМ згідно рейтингу успішності на другий семестр 2018-2019 н.р.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №5 засідання стипендіальної комісії від 12.09.2018

Порядок денний:
1. Призначення стипендій студентам 1 курсу ОР «бакалавр» та студентам 1 року навчання ОР «магістр» згідно результатів вступних іспитів.
2. Призначення стипендій студентам 2, 3, 4 курсів ОР «бакалавр» та студентам 2 року навчання ОР «магістр» відповідно Постанови КМУ No1050 в межах наявного фінансування.
3. Різне.

ПРОТОКОЛ №4 засідання стипендіальної комісії від 23.07.2018

Порядок денний:
1. Про зміни та затвердження списку рейтингу успішності студентів факультету дизайн.
2. Про призначення стипендій студентам факультету дизайн, які були учасниками академічної мобільності у II семестрі 2017-2018 н.р.
3. Різне.

ПРОТОКОЛ №3 засідання стипендіальної комісії від 04.07.2018

Порядок денний:
1. Про затвердження списків рейтингу успішності студентів ЛНАМ.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №2 засідання стипендіальної комісії від 13.03.2018

Порядок денний:
1. Про допризначення стипендій студентам ЛНАМ у зв’язку із до фінансуванням.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №1 засідання стипендіальної комісії від 22.01.2018
Порядок денний:
1.Про затвердження списків рейтингу успішності студентів ЛНАМ.
2.Різне.

ПРОТОКОЛ №15 засідання стипендіальної комісії від 07.11.2017
Порядок денний:
1. Про призначення обласних премій студентам вищих навчальних закладів;
2. Про призначення стипендій студентам ОР «спеціаліст»

ПРОТОКОЛ №14 засідання стипендіальної комісії від 21.09.2017
Порядок денний:
1. Про стипендіальне забезпечення.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №13 засідання стипендіальної комісії від 31.08.2017
Порядок денний:
1. Про затвердження списків рейтингу успішності студентів 1 курсу навчання (ОР Бакалавр, Магістр) згідно результатів вступу.
2. Різне.

Конференції трудового колективу

Наказ №12 від 08.02.2017 про затвердження делегатів на збори трудового колективу ЛНАМ

Протоколи конференцій трудового колективу ЛНАМ

Протокол №1 від 23.02.2016
Протокол №2 від 17.06.2016 
Протокол №3 від 29.06.2016 

Проект членів ініціативної групи Романа Василика, Івана Мельника та Ігора Гавришкевича "Концепція ревіталізації колишньої садиби графа Скарбека у с.Черниця Миколаївського району"

 

Рішення рад факультетів

Факультет Дизайну

Факультет Декоративно- прикладного мистецтва

Факультет Образотворчого мистецтва і реставрації

Протокол №7 від 04.02.2019р.

Протокол №6 від 30.01.2019р.

Протокол №5 від 13.12.2018р.

Протокол №4 від 29.11.2018р.

Протокол №3 від 18.10.2018р.

Протокол №2 від 26,09.2018р.

Протокол №1 від 31.08.2018р.

Протокол №10 від 31.05.2018р.

Протокол №9 від 24.05.2018р.

Протокол №8 від 16.04.2018р.

Протокол №7 від 15.03.2018р.

Протокол №6 від 27.12.2017р.

Протокол №5 від 16.11.2017р.

Протокол №4 від 03.11.2017р.

Протокол №3 від 20.08.2017р.

Протокол №2 від 15.09.2017р.

Протокол №1 від 01.09.2017р.

Факультет Історії і теорії мистецтва