Рішення

Вчена рада 2022

Протокол №7 від 16.06.2022 р.

Порядок денний

 1. Затвердження розміру річної вартості оплати за освітні послуги у ЛНАМ для
  вступників 2022 року.
  Доповідає головний бухгалтер ЛНАМ Н. Шукатка
 2. Проведення індексації вартості навчання для студентів та аспірантів ЛНАМ
  платної форми навчання на 2022/2023 н.р.
  Доповідає головний бухгалтер ЛНАМ Н. Шукатка
 3. Атестаційна справа щодо присвоєння вченого звання.
  Доповідач: вчений секретар ЛНАМ 1. Костюк
 4. Конкурсні справи щодо обрання на вакантні посади завідувачів кафедр,
  професорів, доцентів та керівника відділу аспірантури та докторантури.
  Доповідач: вчений секретар ЛНАМ І. Костюк
 5. Затвердження графіку освітнього процесу ЛНАМ на 2022-2023 н.р.
  Доповідає перший проректор ЛНАМ Н. Нагірний
 6. Різне.

 

Протокол №6 від 31.05.2022 р.

Порядок денний

 1. Уточнення назв освітніх програм ОР Бакалавр у ЛНАМ.
  Доповідають: перший проректор П. Нагірний та гаранти освітніх програм Т.Печенюк (ОПП Художній текстиль), В.Одрехівський (ОПП Скульптура), Ю.Смольський (ОПП Живопис), Л.Цимбала (ОПП Історія і теорія мистецтва) Ю.Бабунич (ОПП Культурологія, артекспертиза).

 2. Затвердження освітніх програм ЛНАМ ОР Бакалавр і Магістр.
  Доповідає перший проректор П.Нагірний

 3. Затвердження навчальних планів ЛНАМ на 2022/23 н.р.
  Доповідає перший проректор П.Нагірний

 4. Затвердження назв спеціальностей, освітніх програм та кваліфікацій, за якими здійснюватиметься набір у 2022 р. для здобуття ОС Бакалавр і ОС Магістр.
  Доповідає перший проректор П.Нагірний

 5. Затвердження освітньо-наукових і освітньо-творчих програм у ЛНАМ (тексти на сайті ЛНАМ).
  Доповідає завідувач аспірантури і докторантури Ю.Бабунич.

 6. Затвердження Правил прийому в докторантуру ЛНАМ у 2022 р.
  Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи Ю.Бабунич

 7. Затвердження ОПП Декоративне мистецтво Косівського фахового коледжу декоративного та прикладного мистецтва (ОР Молодший бакалавр). 
  Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи Т.Лесів

 8. Затвердження Порядку зарахування результатів навчання студентів ЛНАМ за програмами академічної мобільності. 
  Доповідає декан факультету дизайну М.Царик

 9. Hopми розрахунку педагогічного навантаження на 2022-2023 н.p.

 10. Різне

Протокол № 5 від 12.05.2022 р.

Порядок денний

 1. Затвердження освітньої програми «Ілюстрація та медіадизайн» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 022 «Дизайн» (спеціалізація «Графічний дизайн»)

 2. Представлення Правил прийому для здобуття вищої освіти у ЛНАМ у 2022 р.

 3. Затвердження змін до Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у ЛНАМ.

 4. Різне

 

Протокол № 4 від 28.04.2022 р.

Порядок денний

 1. Затвердження Стратегії Львівської національної академії мистецтв.
  Доповідач: ректор ЛНАМ В.Косів

 2. Внесення змін до Положення про гаранта освітньої програми ЛНАМ.
  Доповідач: проректор з НПР Т.Лесів

 3. Затвердження Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти.
  Доповідач: проректор з НПР Т.Лесів

 4. Різне

Протокол № 2 від 17.03.2022 р.

Порядок денний

 1. Затвердження річного фінансового звіту ЛНАМ за 2021р.
 2. Положення про індивідуальний навчальний план здобувача освіти ЛНАМ.
 3. Порядок організації навчання здобувачів освіти за індивідуальним графіком.
 4.  Положення «Про конкурсний відбір студентів на навчання за обміном на підставі двосторонніх угод про співпрацю.
 5. Положення «Про Вісник ЛНАМ».
 6. Рекомендація до друку наукової монографії
 7. Різне

Протокол № 3 від 31.03.2022 р.

Порядок денний

 1. Стратегія Львівської національної академії мистецтв.
 2. Внесення змін до Положення про освітній процес у ЛНАМ.
 3. Затвердження Положення про вибіркові дисципліни у ЛНАМ.
 4. Атестаційна справа щодо присвоєння вченого звання.
 5. Порядок присудження ступеня доктора філософії у ЛНАМ.
 6. Різне.

Протокол №1 від 26.01.2022 р.

Порядок денний:

 1. Встановлення ліміту стипендіатів, яким буде призначена академічна стипендія на II
  семестр 2021/2022 н.р.
  Доповідач: головний бухгалтер ЛНАМ Н. Шукатка.
 2. Затвердження кандидатури з числа студентів на отримання академічної стипендії Кабінету Міністрів України.
  Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Т. Лесів.
 3. Затвердження теми дисертаційного дослідження аспіранта першого року навчання.
  Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Т. Лесів.
 4. Розвиток неформальної мистецької освіти у ЛНАМ.
  Доповідач: перший проректор П. Нагірний.
 5. Різне.

 

Вчена рада 2021

Протокол № 1 від 18.01.2021 р.

Порядок денний
1. Встановлення ліміту стипендіатів, яким буде призначена академічна стипендія на ІІ семестр 2020/2021 н.р.

Протокол № 2 від 4.02.2021 р.

Порядок денний

 1. Представлення тематичного плану роботи НДС ЛНАМ.
 2. Звіт про діяльність КІПДМ ЛНАМ за 2020р.
 3. Звіт про діяльність КФКПДМ ЛНАМ за 2020р.

Протокол № 3 від 24.02.2021 р.

Порядок денний

 1. Затвердження річного фінансового звіту за 2020р.
 2. Затвердження річного фінансового звіту за 2020р.
 3. Матеріально-технічна база академії.
 4. Про започаткування 3-го освітньо-творчого рівня у ЛНАМ. Затвердження гарантів освітньо-творчих програм спеціальності 023 і 022.
 5. Затвердження освітньо-творчих програм для 3-го освітньо-творчого рівня спеціальності 023 і 022.
 6. Підсумки зимової екзаменаційної сесії.
 7. Представлення кандидатури на присвоєння почесного звання Doctor Honoris Causa.
 8. Встановлення коефіцієнтів подібності для наукових статей у Віснику ЛНАМ та зміна вартості публікації.
 9. Про призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти з числа науково-педагогічних працівників ЛНАМ

Протокол №4 від 24.03.2021 р.

Порядок денний:

 1. Затвердження Положення про Відділ аспірантури та докторантури ЛНАМ.
 2. Затвердження Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора мистецтва у ЛНАМ.
 3. Внесення змін до Правил прийому для здобуття вищої освіти у ЛНАМ у 2021р. (Додаток 1). Розподіл Ліцензованого обсягу здобувачів вищої освіти ступеня доктора мистецтва у ЛНАМ.
 4. Положення про комісію з етики, попередження та боротьби із сексуальними домаганнями та дискримінацією у ЛНАМ.
 5. Затвердження Положення про навчальну літературу у ЛНАМ.
 6. Затвердження Положення про освітні програми у ЛНАМ.
 7. Внесення змін до Положення про вибіркові дисципліни у ЛНАМ.
 8. Затвердження форм Диплому та Додатку до диплому, Академічної довідки.
 9. 9.Атестаційні справи щодо присвоєння вчених та почесних звань.

Протокол №5 від 22.04.2021 р.

Порядок денний:
1.Звіт про діяльність Наглядової ради ЛНАМЗатвердження складу Наглядової ради ЛНАМ.
2. Кафедра Графічного дизайну: концепція, принципи і діяльність на сучасному етапі.
3. Затвердження Положення "Тимчасове положення про рейтингове оцінювання діяльності НПП і кафедр ЛНАМ".
4. Затвердження Положення «Про Раду молодих вчених Львівської національної академії мистецтв».

Протокол №6 від 28.04.2021 р.

Порядок денний:
1.Затвердження Положень: про порядок проведення виборів ректора ЛНАМ; про організаційний комітет з проведення виборів ректора ЛНАМ; про головну виборчу комісію з проведення виборів ректора ЛНАМ; про дільничу виборчу комісію (м. Косів); про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками…; про порядок обрання виборних представників з числа студентів ЛНАМ, які мають право брати участь у виборах ректора ЛНАМ.
2. Затвердження Положення "про рейтингове оцінювання діяльності НПП і кафедр ЛНАМ"

Протокол №7 від 13.05.2021 р.

1.Затвердження розміру річної вартості оплати за освітні послуги у ЛНАМ для вступників 2021 року на 2021-2022н.р.
2.Обрання двох претендентів на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти. 
3. Про внесення змін до назв Положень.

Протокол №8 від 27.05.2021 р.

1. Про реорганізацію КІПДМ ЛНАМ та КФКПДМ ЛНАМ.
2. Музей Академії: звіт про роботу.
3. Атестаційні справи щодо присвоєння вчених звань, почесних звань.
4. Затвердження Положення про бібліотеку ЛНАМ.
5. Затвердження вартості навчання в аспірантурі ЛНАМ.
6. Організація освітнього процесу у ЛНАМ на 2021-2022н.р.

Протокол №9 від 9.06.2021 р.

 1. Затвердження навчальних планів ОР «бакалавр» та ОР «магістр».
 2. Конкурсні справи щодо обрання на вакантні посади завідувачів кафедр, професорів та доцентів. Звіти і перспективні плани обрання на посади керівників структурних підрозділів: НДС ЛНАМ, Бібліотека ЛНАМ, Відділ аспірантури та докторантури ЛНАМ.
 3. Конкурсні справи щодо присвоєння почесних звань.
 4. Затвердження вартості навчання в аспірантурі ЛНАМ для вступників 2021р.
 5. Проведення індексації вартості навчання для студентів та аспірантів ЛНАМ платної форми навчання.
 6. Затвердження подобової плати за гуртожиток для абітурієнтів ЛНАМ.
 7. Затвердження навчальних планів на третьому рівні вищої освіти для спеціальностей 023 та 022 ОНР «доктор філософії» та спеціальностей 023 та 022 ОТР «доктор мистецтв».
 8. Внесення змін до теми кандидатської дисертації.
 9. Внесення змін до Правил прийому у ЛНАМ.
 10. Різне

Протокол №13 від 30.11.2021 р.

1. Внесення змін до Положення про надання платних освітніх та інших послуг у
ЛНАМ.
2. Затвердження Положення про функціонування поштової «скриньки довіри»,
онлайн «скриньки довіри», лінії «телефону довіри» у ЛНАМ.
3. Внесення змін до Положення про освітні програми у ЛНАМ.
4. Затвердження зразка індивідуального плану роботи аспіранта ЛНАМ.
5. Різне.

Ректорат 2021

Протокол №14 засідання ректорату ЛНАМ від 23 жовтня 2021 року

Порядок денний:
1. Про організацію освітнього процесу ЛНАМ.
2.Різне

Протокол №8 засідання ректорату ЛНАМ від 23 липня 2021 року 

Порядок денний:
1. Про зміну навчання за освітніми програмами студентів ЛНАМ.
2.Різне

Протокол №7 засідання ректорату ЛНАМ від 13 липня 2021 року
Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Протокол №6 засідання ректорату ЛНАМ від 06 липня 2021 року
Порядок денний:
1. Про питання освітнього процесу на 2021-2022 р.
2. Різне.

Протокол №5 засідання ректорату ЛНАМ від 30 червня 2021 року
Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Протокол №4 засідання ректорату ЛНАМ від 12 травня 2021 року
Порядок денний:
1. Обговорення річної вартості оплати за освітні послуги у ЛНАМ для вступників 2021року на 2021-2022н.р.
2. Різне.

Протокол №3 засідання ректорату ЛНАМ від 10 березня 2021 року
Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Протокол №2 засідання ректорату ЛНАМ від 15 лютого 2021 року
Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Протокол №1 засідання ректорату ЛНАМ від 25 січня 2021 року
Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Ректорат 2020

Протокол №18 засідання ректорату ЛНАМ від 25 листопада 2020 року
Порядок денний:
1. Про заборгованість за освітні послуги.
2. Різне.

Протокол №17 засідання ректорату ЛНАМ від 16 листопада 2020 року
Порядок денний:
1. Про заборгованість за освітні послуги.
2. Різне.

Протокол №15 засідання ректорату ЛНАМ від 26 жовтня 2020 року
Порядок денний:
1. Про питання освітнього процесу.
2. Різне.

Протокол №14 засідання ректорату ЛНАМ від 12 жовтня 2020 року
Порядок денний:
1. Про питання освітнього процесу.
2. Різне.

Протокол №13 засідання ректорату ЛНАМ від 30 вересня 2020 року
Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Протокол №12 засідання ректорату ЛНАМ від 21 вересня 2020 року
Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Протокол №11 засідання ректорату ЛНАМ від 15 вересня 2020 року
Порядок денний:
1. Про поселення в гуртожиток ЛНАМ.
2. Різне

Протокол №9 засідання ректорату ЛНАМ від 31 серпня 2020 року
Порядок денний:
1. Про підготовку до 2020/21 навчального року.
2. Про освітній процес в умовах карантину.
3. Різне

Протокол №8 засідання ректорату ЛНАМ від 26 серпня 2020 року
Порядок денний:
1. Про освітній процес в умовах карантину.
2. Різне

Протокол №7 засідання ректорату ЛНАМ від 13 липня 2020 року
Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Протокол №5 засідання ректорату ЛНАМ від 30 березня 2020 року
Порядок денний:
1. Про питання освітнього процесу.
2. Різне.

Протокол №4 засідання ректорату ЛНАМ від 12 березня 2020 року
Порядок денний:
1. Про запровадження карантину з метою запобігання розповсюдження захворювання на коронавірус COVID-19 у ЛНАМ.
2. Різне.

Протокол №3 засідання ректорату ЛНАМ від 10 лютого 2020 року
Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюджетні місця.
2. Про лист МОНУ № 1/11-803 від 10.02.2020р. щодо перерозподілу місць державного замовлення.
3. Різне.

Протокол №2 засідання ректорату ЛНАМ від 28 січня 2020 року
Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюджетні місця.
2. Про здійснення перерозподілу місць державного замовлення для студентів ЛНАМ.
3. Про рекомендацію кандидатур з числа студентів ЛНАМ на призначення стипендії Президента України.
4. Про використання натурного фонду у II семестрі 2019-2020 н. р.
5. Різне: про міжнародне стажування в Університеті ім. Яна Кохановського у м. Кельце, РП.

Протокол №1 засідання ректорату ЛНАМ від 09 січня 2020 року
Порядок денний:
1.Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Статутна комісія

ПРОТОКОЛ №1 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  16 грудня 2015 р.
ПРОТОКОЛ №2 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  28 грудня 2015 р.
ПРОТОКОЛ №3 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  12 січня 2016 р.
ПРОТОКОЛ №4 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  2 лютого 2016 р.
ПРОТОКОЛ №5 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  8 лютого 2016р.
ПРОТОКОЛ №6 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  1 березня 2016р.
ПРОТОКОЛ №7 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  21 березня 2016р.
ПРОТОКОЛ №8 засідання Статутної комісії ЛНАМ від   04 квітня 2016р. 
ПРОТОКОЛ №9 засідання Статутної комісії ЛНАМ від   11 квітня 2016р.
ПРОТОКОЛ №13 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  27 травня 2016р.

 

Стипендіальна комісія

ПРОТОКОЛ №1 засідання Стипендіальної комісії від 7 січня 2023 року

ПРОТОКОЛ №2 засідання Стипендіальної комісії від 7 лютого 2023 року

ПРОТОКОЛ №2 засідання Стипендіальної комісії від 14 липня 2022 року

ПРОТОКОЛ №5 засідання стипендіальної комісії від 09.09.2021р.
Порядок денний:
1. Про призначення стипендії на перший семестр 2021/22 н.р. першим курсам ОР «бакалавр» і «магістр» згідно рейтингу результатів вступних іспитів.
2. Про призначення стипендії аспірантам ЛНАМ першого року навчання.
Різне.

ПРОТОКОЛ №4 засідання стипендіальної комісії від 13.07.2021р.
Порядок денний:
1. Про призначення стипендій студентам ЛНАМ згідно рейтингу успішності на перший семестр 2021-2022 н.р. (2,3,4 курс ОР "Бакалавр", 2 курс ОР "Магістр")
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №3 засідання стипендіальної комісії від 14.06.2021р.
Порядок денний:
1. Про виконання Порядку "Надання матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентів. аспірантів і докторантів ЛНАМ".
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №2 засідання стипендіальної комісії від 15.02.2021р.
Порядок денний:
1. Про призначення стипендій студентам ЛНАМ 1 курсу ОР "Бакалавр", "Магістр" згідно рейтингу успішності на другий семестр 2020-2021 н.р.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №1 засідання стипендіальної комісії від 19.01.2021р.
Порядок денний:
1. Про призначення стипендій студентам ЛНАМ згідно рейтингу успішності на другий семестр 2020-2021 н.р.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №5 засідання стипендіальної комісії від 09.12.2020р
Порядок денний:
1. Про призначення преміювання та матеріальної допомоги студентам, аспірантам, докторантам ЛНАМ згідно Порядку надання матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентів, аспірантів і докторантів ЛНАМ.
2. різне

ПРОТОКОЛ №4 засідання стипендіальної комісії від 21.09.2020р
Порядок денний:
1.Про призначення стипендій на перший семестр 2020/21 н. р. першим курсам ОР "Бакалавр" і "Магістр" згідно рецтингу результатів вступних іспитів.
2. Про призначення стипендій аспірантам ЛНАМ першого року навчання.
3. Внесення змін у рейтинг успішності на факультеті ОМіР.
4. Різне

ПРОТОКОЛ №3 засідання стипендіальної комісії від 15.07.2020р
Порядок денний:
1. Про призначення стипендії на перший семестр 2020/21 н. р. на 2 курсі ОР «магістр» факультету ОМІР.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №2 засідання стипендіальної комісії від 13.07.2020р
Порядок денний:
1. Про призначення стипендій студентам ЛНАМ згідно рейтингу успішності на другий семестр 2019-2020 н.р.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №1 засідання стипендіальної комісії від 05.03.2020р
Порядок денний:
1. Про призначення стипендій студентам ЛНАМ згідно рейтингу успішності на другий семестр 2019-2020 н.р.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №7 засідання стипендіальної комісії від 02.12.2019р

Порядок денний:
1. Про призначення премій та матеріальної допомоги студентам ЛНАМ.
2. Різне.


ПРОТОКОЛ №5 засідання стипендіальної комісії від 19.07.2019р
Порядок денний:
1. Про призначення стипендії на перший семестр 2019/20 н.р. , що навчалися за програмою академічної мобільності та увійшли у рейтинг успішності.
2. про призначення підвищеної стипендії.
3. різне

ПРОТОКОЛ №3 засідання стипендіальної комісії від 19.03.2019р

Порядок денний:
1. Про внесення змін у рейтинг успішності навчання студентів ЛНАМ.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №2 засідання стипендіальної комісії від 21.02.2019р

Порядок денний:
1. Про призначення стипендій студентам ЛНАМ, що навчалися за програмою академічної мобільності та увійшли у рейтинг успішності.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №1 засідання стипендіальної комісії від 17.01.2019р

Порядок денний:
1. Про призначення стипендій студентам ЛНАМ згідно рейтингу успішності на другий семестр 2018-2019 н.р.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №5 засідання стипендіальної комісії від 12.09.2018

Порядок денний:
1. Призначення стипендій студентам 1 курсу ОР «бакалавр» та студентам 1 року навчання ОР «магістр» згідно результатів вступних іспитів.
2. Призначення стипендій студентам 2, 3, 4 курсів ОР «бакалавр» та студентам 2 року навчання ОР «магістр» відповідно Постанови КМУ No1050 в межах наявного фінансування.
3. Різне.

ПРОТОКОЛ №4 засідання стипендіальної комісії від 23.07.2018

Порядок денний:
1. Про зміни та затвердження списку рейтингу успішності студентів факультету дизайн.
2. Про призначення стипендій студентам факультету дизайн, які були учасниками академічної мобільності у II семестрі 2017-2018 н.р.
3. Різне.

ПРОТОКОЛ №3 засідання стипендіальної комісії від 04.07.2018

Порядок денний:
1. Про затвердження списків рейтингу успішності студентів ЛНАМ.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №2 засідання стипендіальної комісії від 13.03.2018

Порядок денний:
1. Про допризначення стипендій студентам ЛНАМ у зв’язку із до фінансуванням.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №1 засідання стипендіальної комісії від 22.01.2018
Порядок денний:
1.Про затвердження списків рейтингу успішності студентів ЛНАМ.
2.Різне.

ПРОТОКОЛ №15 засідання стипендіальної комісії від 07.11.2017
Порядок денний:
1. Про призначення обласних премій студентам вищих навчальних закладів;
2. Про призначення стипендій студентам ОР «спеціаліст»

ПРОТОКОЛ №14 засідання стипендіальної комісії від 21.09.2017
Порядок денний:
1. Про стипендіальне забезпечення.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №13 засідання стипендіальної комісії від 31.08.2017
Порядок денний:
1. Про затвердження списків рейтингу успішності студентів 1 курсу навчання (ОР Бакалавр, Магістр) згідно результатів вступу.
2. Різне.

Конференції трудового колективу

Наказ №12 від 08.02.2017 про затвердження делегатів на збори трудового колективу ЛНАМ

Протоколи конференцій трудового колективу ЛНАМ

Протокол №1 від 23.02.2016
Протокол №2 від 17.06.2016 
Протокол №3 від 29.06.2016 

Проект членів ініціативної групи Романа Василика, Івана Мельника та Ігора Гавришкевича "Концепція ревіталізації колишньої садиби графа Скарбека у с.Черниця Миколаївського району"