Рішення

Вчена рада 2019-2020 н.р.

Вчена рада 2018-2019 н.р.

2018-2019 н.р.

План засідань на 2018-2019рр.

Наказ №135 від 26.09.2018р. "Про затвердження плану роботи Вченої ради ЛНАМ"

Наказ №128 від 10.09.2019р "Про затвердження складу Вченої ради Львівської національної академії мистецтв"

Протокол №13 від 27.06.2019

Порядок денний:
1. Затвердження Змін до Правил прийому до ЛНАМ у 2019 р. відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України No760 від 31.05.2019 (зміни до Умов прийому до ЗВО у 2019 р.), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України в 18 червня 2019 р., офіційно оприлюдненому на сайті МОНУ 25 червня 2019.
2. Рекомендація до друку Вісника ЛНАМ No39-40.
3. Різне

Протокол №12 від 25.06.2019

Порядок денний:
1.Робота Наглядової ради у ЛНАМ.
2. Трудова дисципліна і виховний процес зі студентами в академії.
3. Атестаційна справа щодо присвоєння вченого звання професор. Кандидатура Безпальківа М.В.
4. Про виконання ухвал Вченої ради ЛНАМ.
5. Затвердження Положення про навчання (стажування) іноземних громадян та осіб без громадянства у ЛНАМ.
6. Затвердження Положення «Про комісію з визнання іноземних документів про освіту ЛНАМ».
7. Призначення іменних стипендій Президента України, Верховної ради України.
8. Різне.

Протокол №11 від 13.06.2019

Порядок денний:
1. Конкурсні справи щодо обрання на вакантні посади доцентів, професорів, завідувачів кафедр академії.
2.Затвердження навчальних планів для освітньо-наукового рівня "доктор філософії" на 2019-2020 н.р.
3.Різне

Протокол №10 від 29.05.2019
Порядок денний:
1.Організація освітнього процесу на 2019/20 н.р.
2.Сучасна мистецька освіта: проблеми і парадокс.
3.Атестаційна справа щодо присвоєння вченого звання професор.
4.Різне.

Протокол №9 від 25.04.2019
Порядок денний:
1. Реорганізація відокремленого структурного підрозділу Львівської національної академії мистецтв КІПДМ ЛНАМ в порядку відокремлення в окрему юридичну особу.
2. Міжнародна діяльність в академії за 2018 рік.
3. Затвердження Положення «Стратегія інтернаціоналізації ЛНАМ»
4. Сучасна мистецька освіта: проблеми і парадокс.
5. Затвердження Положення «Про кафедру ЛНАМ»
6. Затвердження Положення «Про Художню раду по дизайну середовища ЛНАМ»
7. Затвердження Положення про конкурс студентських творчих робіт «Впіймати характер. Натурний портрет» у ЛНАМ.
8. Затвердження індивідуального плану роботи аспіранта.
9. Атестаційні справи на присвоєння вчених звань.
10. Річний звіт про виконання критеріїв підтвердження статусу національного.
11. Збільшення ліцензованого обсягу по спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» ОР «Бакалавр» і ОР «Магістр» та по спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» ОР «Магістр».
12. Різне.

Протокол №8 від 12.04.2019
Порядок денний:
1. Звіт про діяльність КІПДМ ЛНАМ.
2. Звіт про діяльність УКІПДМ ЛНАМ.
4. Фінансовий річний звіт КІПДМ ЛНАМ.
5. Затвердження Пложення про Училище КІПДМ ЛНАМ.
6. Різне.

Протокол №7 від 3.04.2019
Порядок денний:
1. Про розвиток матеріально-технічної бази і ремонтні роботи.
2. Кафедра Монументального живопису: концепція, принципи і діяльність на сучасному етапі.
3. Висунення кандидатури ректора Варшавської академії мистецтв професора Адама Мияка на надання статусу почесного професора ЛНАМ.
4. Звіт про стан проекту Creative Spark.
5. Різне.

Протокол №6 від 28.02.2019
Порядок денний:
1. Про виконання бюджету на 2018 та кошторис на 2019 рік.
2. Організація освітнього процесу за ОР «Магістр» у 2019 році.
3. Про розвиток матеріально-технічної бази і ремонтні роботи.
4. Звіт про роботу галереї "Пори року".
5. Затвердження положення про педагогічну практику аспірантів
6. Різне.

Протокол №5 від 29.01.2019
Порядок денний:
1. Виділення частини ліцензованого обсягу у межах спеціальності 023 ОДР у зв’язку з відкриттям заочної форми навчання (освітня програма «Мистецтвознавство»).
2. Назви спеціальностей освітніх програм та кваліфікацій за якими здійснюватиметься набір у 2019р. для здобувачів ОР «Бакалавр» і «Магістр».
3. Правила прийому до ЛНАМ у 2019р.
4. Правила прийому в аспірантуру і докторантуру ЛНАМ.
5. Різне.

Протокол №4 від 26.12.2018
Порядок денний:
1. Звіт Приймальної комісії академії за 2018 н. рік.
2. Внесення змін до Положення про Приймальну комісію ЛНАМ.
3. Затвердження тем аспірантів 1-го року навчання.
4. Різне.

Протокол №3 від 29.11.2018
Порядок денний:
1. Про підготовку до акредитації ЛНАМ і КІПДМ ЛНАМ. 
2. Факультет ДПМ: актуальний стан і перспективи.
3. Звіт аспірантів про роботу над науковими дослідженнями. 
4. Різне.

Протокол №2 від 30.10.2018
Порядок денний:
1. Про розвиток спеціалізацій на кафедрі менеджмент мистецтва.
2. Про підготовку до акредитації ЛНАМ.
3. Конкурсні справи щодо обрання на заміщення вакантних посад доцентів,
професорів академії.
4. Внесення змін до Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників ЛНАМ в Україні та за кордоном.
5. Різне.

Протокол №1 від 25.09.2018
Порядок денний:
1.Актуальні питання мистецької освіти у ЛНАМ.
2.Про результати ревізії Західного офісу Держаудитслужби у ЛНАМ та КІПДМ ЛНАМ.
3.Інформація про результати Вступної кампанії 2018 року у ЛНАМ.
4.Інформація про результати Вступної кампанії 2018 року у КІПДМ ЛНАМ.
5.Затвердження структури ЛНАМ.
6.Затвердження відсотка ліміту стипендіатів.
7.Різне.

 

Ректорат 2019

Протокол №19 засідання ректорату ЛНАМ від 10 грудня 2019 року
Порядок денний:
1.Про перерозподіл місць державного замовлення згідно листа МОНУ № 1/11-1-355 від
26.11.2019 р.
2. Про встановлення термінів ліквідації академічної заборгованості для студентів, що
навчалися за програмою академічної мобільності.
3. Різне.

Протокол №17 засідання ректорату ЛНАМ від 13 листопада 2019 року
Порядок денний:
1.Про переведення студентів на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Протокол №14 засідання ректорату ЛНАМ від 11 вересня 2019 року
Порядок денний:
1.Про переведення студентів на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Протокол №13 засідання ректорату ЛНАМ від 03 вересня 2019 року
Порядок денний:
1. Організація освітнього процесу у ЛНАМ на 2019-2020 н.р.
2. Про переведення студентів на звільнені бюджетні місця.
3. Різне.

Протокол №12 засідання ректорату ЛНАМ від 26 липня 2019 року
Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюдженті місця.
2. Різне.

Протокол №11 засідання ректорату ЛНАМ від 19 липня 2019 року
Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюдженті місця.
2. Різне.

Протокол №10 засідання ректорату ЛНАМ від 19 червня 2019 року
Порядок денний:
1. Про пропозиції кандидатур із числа студентів ЛНАМ на отримання іменних стипендій Президента України, Верховної ради України (Згідно листа Ради ректорів Львівщини ІІІ-ІV рівнів акредитації).
2. Різне.

Протокол №9 засідання ректорату ЛНАМ від 6 червня 2019 року
Порядок денний:
1. Про вартість освітніх послуг на 2019-20 н.р.
2. Різне.

Протокол №8 засідання ректорату ЛНАМ від 23 травня 2019 року
Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на вільні бюджетні місця.
2. Про формування груп студентів за ОР "бакалавр*' дисциплін вільного вибору.
3. Про затвердження термінів ліквідації академічної різниці студентам, які навчалися за програмою академічної мобільності.
Різне.

Протокол №7 засідання ректорату ЛНАМ від 27 березня 2019 року
Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця студентів ЛНАМ.
2. Різне.

Протокол №6 засідання ректорату ЛНАМ від 25 березня 2019 року
Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця студентів ЛНАМ.
2. Різне.

Протокол №5 засідання ректорату ЛНАМ від 19 березня 2019 року
Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця студентів ЛНАМ.
2. Різне.

Протокол №4 засідання ректорату ЛНАМ від 4 лютого 2019 року
Порядок денний:
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце студентів ЛНАМ.
2. Різне

Ректорат 2018

Протокол №31 засідання ректорату ЛНАМ від 24 грудня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце студентів ЛНАМ.
2. Різне

Протокол №30 засідання ректорату ЛНАМ від 19 грудня 2018 року

Порядок денний:
1. Про підготовку до захисту дипломних робіт за ОР «магістр».
2. Про переведення на звільнене бюджетне місце студентів ЛНАМ.
3. Про встановлення термінів ліквідації академічної заборгованості для
студентів, що навчалися за програмою академічної мобільності.
4. Різне.

Протокол №28 засідання ректорату ЛНАМ від 8 листопада 2018 року

Порядок денний:
1. Про забезпечення освітнього процесу.
2. Про рекомендацію найкращого студента для вручення подяки Голови ЛОДА.
3. Різне.

 

Протокол №24 засідання ректорату ЛНАМ від 25 вересня 2018 року

Порядок денний:
1. Переведення студентів ЛНАМ на бюджетну форму навчання згідно листа МОНУ No1/1-0002 від 19.09.2018.
2. Про заборгованість за надання освітніх послуг.
3. Різне.

Протокол №23 засідання ректорату ЛНАМ від 13 вересня 2018 року

Порядок денний:
1. Переведення студентів ЛНАМ на бюджетну форму навчання.
2. Різне.

Протокол №22 засідання ректорату ЛНАМ від 10 вересня 2018 року

Порядок денний:
1. Переведення студентів ЛНАМ на бюджетну форму навчання.
2. Різне.

Протокол №21 засідання ректорату ЛНАМ від 30 серпня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюджетні місця;
2. Різне.

Протокол №20 засідання ректорату ЛНАМ від 23 липня 2018 року

Порядок денний:
1. Про термін ліквідації академічної заборгованості факультету дизайн;
2. Різне.

Протокол №19 засідання ректорату ЛНАМ від 04 липня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення студентів ЛНАМ на звільнені бюджетні місця.
2. Різне.

Протокол №18 засідання ректорату ЛНАМ від 14 червня 2018 року

Порядок денний:
1. Про уточнення вартості освітніх послуг на 2018-19 н.р.
2. Різне.

Протокол №17 засідання ректорату ЛНАМ від 07 червня 2018 року

Порядок денний:
1. Про вартість освітніх послуг на 2018-19 н.р.
2. Різне.

Протокол №16 засідання ректорату ЛНАМ від 23 травня 2018 року

Порядок денний:
1. Про встановлення термінів ліквідації академічної різниці для студентів ЛНАМ учасників
академічної мобільності у 2017-18 н.р.
2. Про інформацію щодо змін до постанови Кабінету міністрів України від 30.12.2015 р. №
1187, затверджених постановою КМУ від 10 травня 2018 р. № 347.
3. Різне.

Протокол №15 засідання ректорату ЛНАМ від 08 травня 2018 року

Порядок денний:
1. Про перерозподіл місць державного замовлення.
2. Різне.

Протокол №14 засідання ректорату ЛНАМ від 02 травня 2018 року

Порядок денний:
1. Про заборгованість за надання освітніх послуг та проживання в гуртожитку ЛНАМ.
2. Різне.

Протокол №13 засідання ректорату ЛНАМ від 26 квітня 2018 року

Порядок денний:
1. Про виконання Наказу ректора №53 від 12.04.2018 року.
2. Різне.

Протокол №12 засідання ректорату ЛНАМ від 16 квітня 2018 року

Порядок денний:
1. Про підготовку моніторингової справи для підтвердження статусу національного, відповідно до листа No 1/9-125.
2. Різне.

Протокол №11 засідання ректорату ЛНАМ від 04 квітня 2018 року

Порядок денний:
1. Пріоритетність ремонтних робіт у ЛНAM у 2018р.
2. Про переведення на бюджетні місця студентів JTHAM.
3. Різне.

Протокол №10 засідання ректорату ЛНАМ від 27 березня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення студента місць державного замовлення.
3. Щодо оплати рецензентів магістерських робіт.
2. Різне.

Протокол №9 засідання ректорату ЛНАМ від 26 березня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця студентів ЛНАМ.
2. Різне.

Протокол №8 засідання ректорату ЛНАМ від 13 березня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнені бюджетні місця студентів ЛНАМ.
2. Різне.

Протокол №7 засідання ректорату ЛНАМ від 05 березня 2018 року

Порядок денний:
1. Про зміни в графіку освітнього процесу.
2. Різне.

Протокол №6 засідання ректорату ЛНАМ від 02 березня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення студентів для зміни форми фінансування за кошти державного бюджету по факультету Дизайн.
2. Про питання забезпечення натурного фонду.
3. Про переведення балів оцінювання успішності студентів з шкали іноземних партнерських вузів у відповідність до шкали оцінювання ЛНАМ.
4. Щодо листа МОНУ No 1/9-131 від 02.03.2018р.
5. Різне.

Протокол №4 засідання ректорату ЛНАМ від 08 лютого 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення на звільнене бюджетне місце.
2. Різне.

Протокол №3 засідання ректорату ЛНАМ від 05 лютого 2018 року

Порядок денний:
1. Про виконання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності ЛНАМ.
2. Різне.

Протокол №2 засідання ректорату ЛНАМ від 02 лютого 2018 року

Порядок денний:
1. Про затвердження кандидатур з числа студентів ЛНАМ для призначення стипендії Президента України.
2. Різне.

Протокол №1 засідання ректорату ЛНАМ від 22 січня 2018 року

Порядок денний:
1. Про переведення на іншу спеціалізацію студентів ЛНАМ.
2. Різне.

 

Статутна комісія

ПРОТОКОЛ №1 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  16 грудня 2015 р.
ПРОТОКОЛ №2 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  28 грудня 2015 р.
ПРОТОКОЛ №3 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  12 січня 2016 р.
ПРОТОКОЛ №4 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  2 лютого 2016 р.
ПРОТОКОЛ №5 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  8 лютого 2016р.
ПРОТОКОЛ №6 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  1 березня 2016р.
ПРОТОКОЛ №7 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  21 березня 2016р.
ПРОТОКОЛ №8 засідання Статутної комісії ЛНАМ від   04 квітня 2016р. 
ПРОТОКОЛ №9 засідання Статутної комісії ЛНАМ від   11 квітня 2016р.
ПРОТОКОЛ №13 засідання Статутної комісії ЛНАМ від  27 травня 2016р.

 

Стипендіальна комісія

ПРОТОКОЛ №7 засідання стипендіальної комісії від 02.12.2019р

Порядок денний:
1. Про призначення премій та матеріальної допомоги студентам ЛНАМ.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №3 засідання стипендіальної комісії від 19.03.2019р

Порядок денний:
1. Про внесення змін у рейтинг успішності навчання студентів ЛНАМ.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №2 засідання стипендіальної комісії від 21.02.2019р

Порядок денний:
1. Про призначення стипендій студентам ЛНАМ, що навчалися за програмою академічної мобільності та увійшли у рейтинг успішності.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №1 засідання стипендіальної комісії від 17.01.2019р

Порядок денний:
1. Про призначення стипендій студентам ЛНАМ згідно рейтингу успішності на другий семестр 2018-2019 н.р.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №5 засідання стипендіальної комісії від 12.09.2018

Порядок денний:
1. Призначення стипендій студентам 1 курсу ОР «бакалавр» та студентам 1 року навчання ОР «магістр» згідно результатів вступних іспитів.
2. Призначення стипендій студентам 2, 3, 4 курсів ОР «бакалавр» та студентам 2 року навчання ОР «магістр» відповідно Постанови КМУ No1050 в межах наявного фінансування.
3. Різне.

ПРОТОКОЛ №4 засідання стипендіальної комісії від 23.07.2018

Порядок денний:
1. Про зміни та затвердження списку рейтингу успішності студентів факультету дизайн.
2. Про призначення стипендій студентам факультету дизайн, які були учасниками академічної мобільності у II семестрі 2017-2018 н.р.
3. Різне.

ПРОТОКОЛ №3 засідання стипендіальної комісії від 04.07.2018

Порядок денний:
1. Про затвердження списків рейтингу успішності студентів ЛНАМ.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №2 засідання стипендіальної комісії від 13.03.2018

Порядок денний:
1. Про допризначення стипендій студентам ЛНАМ у зв’язку із до фінансуванням.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №1 засідання стипендіальної комісії від 22.01.2018
Порядок денний:
1.Про затвердження списків рейтингу успішності студентів ЛНАМ.
2.Різне.

ПРОТОКОЛ №15 засідання стипендіальної комісії від 07.11.2017
Порядок денний:
1. Про призначення обласних премій студентам вищих навчальних закладів;
2. Про призначення стипендій студентам ОР «спеціаліст»

ПРОТОКОЛ №14 засідання стипендіальної комісії від 21.09.2017
Порядок денний:
1. Про стипендіальне забезпечення.
2. Різне.

ПРОТОКОЛ №13 засідання стипендіальної комісії від 31.08.2017
Порядок денний:
1. Про затвердження списків рейтингу успішності студентів 1 курсу навчання (ОР Бакалавр, Магістр) згідно результатів вступу.
2. Різне.

Конференції трудового колективу

Наказ №12 від 08.02.2017 про затвердження делегатів на збори трудового колективу ЛНАМ

Протоколи конференцій трудового колективу ЛНАМ

Протокол №1 від 23.02.2016
Протокол №2 від 17.06.2016 
Протокол №3 від 29.06.2016 

Проект членів ініціативної групи Романа Василика, Івана Мельника та Ігора Гавришкевича "Концепція ревіталізації колишньої садиби графа Скарбека у с.Черниця Миколаївського району"

 

Рішення рад факультетів

Факультет Дизайну

Факультет Декоративно- прикладного мистецтва

Факультет Образотворчого мистецтва і реставрації

Протокол №7 від 04.02.2019р.

Протокол №6 від 30.01.2019р.

Протокол №5 від 13.12.2018р.

Протокол №4 від 29.11.2018р.

Протокол №3 від 18.10.2018р.

Протокол №2 від 26,09.2018р.

Протокол №1 від 31.08.2018р.

Протокол №10 від 31.05.2018р.

Протокол №9 від 24.05.2018р.

Протокол №8 від 16.04.2018р.

Протокол №7 від 15.03.2018р.

Протокол №6 від 27.12.2017р.

Протокол №5 від 16.11.2017р.

Протокол №4 від 03.11.2017р.

Протокол №3 від 20.08.2017р.

Протокол №2 від 15.09.2017р.

Протокол №1 від 01.09.2017р.

Факультет Історії і теорії мистецтва

Протокол №1 від 19 вересня 2019 р.

Протокол №7 від 24 травня 2019 р.

Протокол №6 від 26 березня 2019 р.

Протокол №5 від 05 лютого 2019 р.

Протокол №4 від 04 грудня 2018 р.

Протокол №3 від 08 листопада 2018 р.

Протокол №2 від 02 жовтня 2018 р.

Протокол №1 від 24 вересня 2018 р.

Витяг з протоколу №5 від 2 лютого 2017р.

Протокол №6 від 6 квітня 2017р.

Протокол №7 від 19 травня 2017р.

Протокол №1 від 30 серпня 2017р.