Умови вступу

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ У 2019 РОЦІ  - переглянути.

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності, зокрема, не менше 10 публікацій в міжнародних, вітчизняних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації.

Прийом здійснюється за спеціальністю: 023 - Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням) та за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав університет на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук).

Для вступу до докторантури вступник не менше, ніж за два місяці до вступу подає кафедрі розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників вчені ради відповідних факультетів заслуховують їх наукові доповіді, шляхом голосування визначають можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подають висновки на розгляд Вченої ради ЛНАМ.

Повний комплект обов’язкових документів подається вступником особисто у відділ докторантури та аспірантури ЛНАМ до 17.07.2019 р.

Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури ЛНАМ включає:

–  заява встановленого зразка

–  копія диплома доктора філософії або кандидата наук;

– письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ЛНАМ, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;

–  завірений ученим секретарем ЛНАМ список публікацій за темою дисертації;

– особовий листок з обліку кадрів установленої форми;

– автобіографія;

– фото розміром 3,5 × 4,5 см;

– копія паспорта (стор. 1, 2, 11)

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

– копія трудової книжки;

– довідка з місця роботи;

Оригінал диплома доктора філософії або кандидата наук і паспорт пред’являються вступником під час подання заяви.

 

Адреса докторантури:
вул. Кубійовича, 38, Корпус №1, 2 поверх
тел. 032 2437361, aspirantura@lnam.edu.ua