БАКАЛАВР

Студенту, який навчається за ОР Бакалавр необхідно обрати дисципліни згідно навчального плану на наступний навчальний рік:

студент І курсу - обирає одну дисципліну іншої спеціалізації з весняного семестру;
студент ІІ курсу -  обирає по одній дисципліні іншої спеціалізації з осіннього і весняного семестрів;
студент ІІІ курсу - обирає одну дисципліну гуманітарної підготовки осінній семестр та одну дисципліну іншої спеціалізації з осіннього семестру;
студент І курсу, який навчається за скороченою програмою Бакалавра - обирає одну  дисципліну гуманітарної підготовки та одну дисципліну іншої спеціалізації з осіннього семестру.

Для формування навчальних груп та індивідуального навчального плану, студентам, які здійснили свій вибір, необхідно подати  такі заяви (бланки  додаються).

Бланк Заяви студента на включення до складу групи по вивченню дисципліни з «Каталогу  вибіркових дисциплін»
Увага! Ця заява подається студентом у Деканат Факультету, де читається вибіркова дисципліна.

Бланк Заяви студента на включення до індивідуального навчального плану дисциплін  вільного вибору
Увага! Ця заява подається студентом на Кафедру, де навчається студент.

Дисципліни циклу гуманітарної підготовки

осінній семестр

 

Дисципліни іншої спеціалізації

осінній семестр

Перелік вибіркових дисциплін у відповідності до кафедр, на яких вони читаються:

Кафедра актуальних мистецьких практик
Філософія мистецтва І половини ХХ ст.
Перформанс

Кафедра Монументального живопису
Проблематика просторових арт об’єктів

Кафедра Монументально-декоративної скульптури
Абстрактна скульптура
Асоціативна пластика

Основи 3D моделювання у скульптурі
Скульптура малих форм. Анімалістика
Основи класичного формотворення у скульптурі. Портрет
Скульптурний рельєф

Кафедра сакрального мистецтва
Вітраж за сакральними мотивами
Техніка і технологія сграфіто в іконописі

Кафедра Реставрації творів мистецтва
Сучасні проблеми реставрації та збереження настінного живопису
Практикум з виконання позолотних робіт в різних техніках
Матеріали та технології темперного живопису

Кафедра Академічного живопису
Технологія і техніка роботи з водорозчинними фарбами
Живопис. Анатомічні етюди
Олійна пастель.Технічні прийоми та особливості роботи нею

Кафедра Академічного рисунку
Лінія, як засіб вираження форми в рисунку
Творче переосмислення рисунку на основі базової програми
Базовий курс рисунку для студентів факультету ІТМ
Пластична анатомія. Базовий курс
Техніка рисунку м’якими матеріалами
Лінійна перспектива у навчальному рисунку

Кафедра Художнього скла
Дизайн скляних прикрас
Класичний вітраж

Кафедра Художньої кераміки
Надполивний розпис на площині
Формування керамічних виробів на гончарному колі та методом ручної ліпки

Кафедра Художнього текстилю
Декорування тканин за допомогою текстильних технік
Декорування тканин природними барвниками в техніці Медіум принт

Кафедра Графічного дизайну
Основи комп'ютерної графіки
Черпаний папір

Кафедра Дизайну середовища
Комп’ютерне формотворення в Sketch UP
Технологія виготовлення корпусних меблів
Комп’ютерне формотворення в 3D max

Кафедра Дизайну костюму
Макетування одягових форм
Ілюстрація моди
Проектування взуття
Дизайн в’язаних виробів (виготовлення у матеріалі)

Кафедра Історії і теорії мистецтва
Аналіз художнього твору
Міфологія в мистецтві

Кафедра Менеджменту мистецтва
Проектний менеджмент (робота в команді)
Діловодство

весняний семестр

Перелік вибіркових дисциплін у відповідності до кафедр, на яких вони читаються:

Кафедра Актуальних мистецьких практик
Філософія мистецтва другої половини ХХ - початку ХХІ ст.

Кафедра Монументального живопису
Короткий курс історії театру та сценографії

Кафедра Монументально-декоративної скульптури
Абстрактна композиція у тривимірному просторі
Анатомія голови людини у тривимірному просторі
Основи класичного формотворення у скульптурі. Фігура людини
Основи пластичного формотворення у дизайні
Анімалістична скульптура

Кафедра сакрального мистецтва
Іконопис

Кафедра Реставрації творів мистецтва
Практикум з виконання різних видів темперного живопису
Матеріали та технології позолотних робіт творів мистецтва
Основи реставраційної справи

Кафедра Академічного живопису
Живопис. Художні прийоми у переосмисленні об’єктивної реальності
Образне пластичне вирішення форми
Практичне кольорознавство

Кафедра Академічного рисунку
Арт-рисунок. Пластика в рисунку оголеної жіночої постаті
Пластичні особливості фігури в динаміці
Виразність у портреті
Архітектоніка в рисунку. Голова. Фігура

Кафедра Художнього скла
Дизайн гутних ваз
Гута: формування скла ручним способом
Техніка термоформажу та спікання скла (ф’юзингу)

Кафедра Художньої кераміки
Декорування керамічого об’ємного виробу надполивними фарбами
Жіночі керамічні прикраси
Історія фотографії

Кафедра Художнього текстилю
Декорування тканин техніками ручного розпису

Кафедра Художнього металу
Сучасна ювелірна прикраса. Перстень. Брошка
Техніка ювелірного емальєрного мистецтва

Кафедра Художнього дерева
Види рельєфного різьблення в дереві

Кафедра Графічного дизайну
Фотографія
Естамп

Кафедра Дизайну середовища
Комп’ютерне креслення в Auto Cad

Кафедра Дизайну костюму
Дизайн виробів зі шкіри
Дизайн в’язаних виробів (проект)
Виготовлення взуття
Дизайн аксесуарів зі шкіри й інших матеріалів

Кафедра Історії і теорії мистецтва
Технотекстиль у парадигмі сучасного дизайну

Кафедра Менеджменту мистецтва
Менеджмент у мистецтві

 

Для вибору дисциплін з 26 березня до 13 травня була доступна для заповнення онлайн-форма. Зараз відповіді не приймаються. Якщо Ви не скористалися вчасно своїм вибором, зверніться на кафедру.