БАКАЛАВР

Студенту, який навчається за ОР Бакалавр необхідно обрати дисципліни згідно навчального плану на наступний навчальний рік:

студент І курсу - обирає одну дисципліну іншої спеціалізації з весняного семестру;
студент ІІ курсу -  обирає по одній дисципліні іншої спеціалізації з осіннього і весняного семестрів;
студент ІІІ курсу - обирає одну дисципліну гуманітарної підготовки осінній семестр та одну дисципліну іншої спеціалізації з осіннього семестру;
студент І курсу, який навчається за скороченою програмою Бакалавра - обирає одну  дисципліну гуманітарної підготовки та одну дисципліну іншої спеціалізації з осіннього семестру.

Для формування навчальних груп та індивідуального навчального плану, студентам, які здійснили свій вибір, необхідно подати  такі заяви (бланки  додаються).

Бланк Заяви студента на включення до складу групи по вивченню дисципліни з «Каталогу  вибіркових дисциплін»
Увага! Ця заява подається студентом у Деканат Факультету, де читається вибіркова дисципліна.

Бланк Заяви студента на включення до індивідуального навчального плану дисциплін  вільного вибору
Увага! Ця заява подається студентом на Кафедру, де навчається студент.

Дисципліни циклу гуманітарної підготовки

осінній семестр

 

Дисципліни іншої спеціалізації

осінній семестр

Перелік вибіркових дисциплін у відповідності до кафедр, на яких вони читаються:

Кафедра актуальних мистецьких практик
Філософія мистецтва І половини ХХ ст.
Основи перформансу
Мистецтво і культура США

Кафедра Монументального живопису
Проблематика просторових арт об’єктів

Кафедра Монументально-декоративної скульптури
Абстрактна скульптура
Основи 3D моделювання у скульптурі

Кафедра Сакрального мистецтва
Релігієзнавство

Кафедра Реставрації творів мистецтва
Основи реставраційної справи

Кафедра Академічного живопису
Живопис. Анатомічні етюди
Олійна пастель.Технічні прийоми та особливості роботи нею

Кафедра Академічного рисунку
Лінія, як засіб вираження форми в рисунку
Техніка рисунку м’якими матеріалами

Кафедра Художнього скла
Класичний вітраж

Кафедра Художньої кераміки
Надполивний розпис на площині
Формування керамічних виробів на гончарному колі та методом ручної ліпки

Кафедра Художнього дерева
Рельєфні композиції з дерева для сучасного інтер'єру

Кафедра Художнього текстилю
Декорування тканин текстильними техніками

Кафедра Графічного дизайну
Основи комп'ютерної графіки
Черпаний папір

Кафедра Дизайну середовища
Комп’ютерне формотворення в Sketch UP
Технологія виготовлення корпусних меблів

Кафедра Дизайну костюму
Макетування одягових форм
Виготовлення в’язаних виробів

Кафедра Історії і теорії мистецтва
Міфологія в мистецтві

Кафедра Менеджменту мистецтва
Психологія комунікації

весняний семестр

Перелік вибіркових дисциплін у відповідності до кафедр, на яких вони читаються:

Кафедра Монументального живопису
Короткий курс історії театру та сценографії

Кафедра Монументально-декоративної скульптури
Скульптура малих форм. Анімалістика
Асоціативна пластика

Кафедра сакрального мистецтва
Іконопис
Енкаустика в іконописі

Кафедра Реставрації творів мистецтва
Сучасні проблеми реставрації та збереження настінного живопису

Кафедра Академічного живопису
Практичне кольорознавство

Кафедра Академічного рисунку
Виразність у портреті
Пластична анатомія. Базовий курс

Кафедра Художнього скла
Дизайн скляних прикрас
Техніка термоформажу та спікання скла (ф’юзингу)

Кафедра Художньої кераміки
Жіночі керамічні прикраси
Формування зооморфної та антропоморфної пластики методом ручного ліплення

Кафедра Художнього текстилю
Декорування тканин техніками ручного розпису
Декорування тканин природними барвниками в техніці Медіум принт

Кафедра Художнього металу
Сучасна ювелірна прикраса. Перстень. Брошка
Техніка ювелірного емальєрного мистецтва

Кафедра Художнього дерева
Види рельєфного різьблення в дереві
Застосування елементів меблів різних стилів: рококо, бароко, класицизму тощо у конструкціях корпусних меблів з масиву деревини

Кафедра Графічного дизайну
Фотографія
Естамп

Кафедра Дизайну середовища
Комп’ютерне формотворення в 3D max

Кафедра Дизайну костюму
Дизайн виробів зі шкіри

Кафедра Історії і теорії мистецтва
Технотекстиль у парадигмі сучасного дизайну

Кафедра Менеджменту мистецтва
Менеджмент у мистецтві

 

 

Студенти, які вже навчаються, повинні були визначитися зі своїм вибором до 1 червня. Хто не встиг, просимо звернутися в свій деканат.

Для Студентів, які вступили до ЛНАМ у 2020 році на ОР Бакалавр за скороченою програмою підготовки (на 3 курс)  доступна  для заповнення онлайн-форма.