БАКАЛАВР

Студенту, який навчається за ОР Бакалавр необхідно обрати дисципліни згідно навчального плану на наступний навчальний рік:

студент І курсу на наступний рік обирає одну дисципліну іншої спеціалізації з весняного семестру;
студент ІІ курсу -  обирає по одній дисципліні іншої спеціалізації з осіннього і весняного семестрів;
студент ІІІ курсу - обирає одну дисципліну гуманітарної підготовки осінній семестр та одну дисципліну іншої спеціалізації з осіннього семестру;
студент І курсу, який навчається за скороченою програмою Бакалавра - обирає на наступний навчальний рік одну  дисципліну гуманітарної підготовки та одну дисципліну іншої спеціалізації з осіннього семестру.

Для формування навчальних груп та індивідуального навчального плану, студентам, які здійснили свій вибір, необхідно подати  такі заяви (бланки  додаються).

Бланк Заяви студента на включення до складу групи по вивченню дисципліни з «Каталогу  вибіркових дисциплін»
Увага! Ця заява подається студентом у Деканат Факультету, де читається вибіркова дисципліна.

Бланк Заяви студента на включення до індивідуального навчального плану дисциплін  вільного вибору
Увага! Ця заява подається студентом на Кафедру, де навчається студент.

Дисципліни циклу гуманітарної підготовки

осінній семестр

 

Дисципліни іншої спеціалізації

осінній семестр

Перелік вибіркових дисциплін у відповідності до кафедр, на яких вони читаються:

Кафедра Монументального живопису
Проблематика просторових арт об’єктів

Кафедра Монументально-декоративної скульптури
Основи сучасного просторового мистецтва
Основи 3D моделювання у скульптурі
Скульптура малих форм. Анімалістика
Основи класичного формотворення у скульптурі. Портрет

Кафедра Реставрації творів мистецтва
Сучасні проблеми реставрації та збереження настінного живопису
Основи реставраційної справи
Практикум з виконання позолотних робіт в різних техніках
Матеріали та технології темперного живопису

Кафедра Академічного живопису
Технологія і техніка роботи з водорозчинними фарбами
Живопис. Анатомічні етюди

Кафедра Академічного рисунку
Архітектоніка в рисунку. Голова. Фігура
Творче переосмислення рисунку на основі базової програми
Базовий курс рисунку для студентів факультету ІТМ
Пластична анатомія. Базовий курс
Техніка рисунку м’якими матеріалами
Лінійна перспектива у навчальному рисунку
Асоціативне сприйняття в рисунку

Кафедра Художнього скла
Класичний вітраж

Кафедра Художньої кераміки
Надполивний розпис на площині
Формування керамічних виробів на гончарному колі та методом ручної ліпки

Кафедра Художнього текстилю
Макети для прінту на виробах декоративно-ужиткового мистецтва (ручна графіка, комп’ютерна обробка, підготовка до друку)
Декорування тканин природними барвниками в техніці Медіум принт

Кафедра Графічного дизайну
Основи комп'ютерної графіки
Черпаний папір

Кафедра Дизайну середовища
Комп’ютерне формотворення в Sketch UP
Технологія виготовлення корпусних меблів
Комп’ютерне формотворення в 3D max

Кафедра Дизайну костюму
Макетування одягових форм
Дизайн в’язаних виробів (проект)
Ілюстрація моди

Кафедра Історії і теорії мистецтва
Аналіз художнього твору
Міфологія в мистецтві
Основи аукціонної діяльності

Кафедра Менеджменту мистецтва
Діловодство
Кураторство у сфері мистецтва
Пам'яткознавство та охорона позамузейних пам'яток

весняний семестр

Перелік вибіркових дисциплін у відповідності до кафедр, на яких вони читаються:

Кафедра Монументального живопису
Короткий курс історії театру та сценографії

Кафедра Монументально-декоративної скульптури
Абстрактна скульптура
Основи класичного формотворення у скульптурі. Фігура людини
Основи пластичного формотворення у дизайні

Кафедра Реставрації творів мистецтва
Практикум з виконання різних видів темперного живопису
Матеріали та технології позолотних робіт творів мистецтва

Кафедра Академічного живопису
Живопис. Художні прийоми у переосмисленні об’єктивної реальності
Образне пластичне вирішення форми
Олійна пастель.Технічні прийоми та особливості роботи нею
Практичне кольорознавство

Кафедра Академічного рисунку
Виразність у портреті

Кафедра Художнього скла
Техніка вітражу та спікання (ф’юзингу)

Кафедра Художньої кераміки
Декорування керамічого об’ємного виробу надполивними фарбами
Жіночі керамічні прикраси

Кафедра Художнього текстилю
Декорування тканин текстильними техніками
Комп’ютерна графіка та прінт на виробах декоративно-ужиткового мистецтва

Кафедра Художнього металу
Сучасна ювелірна прикраса. Перстень. Брошка
Техніка ювелірного емальєрного мистецтва

Кафедра Художнього дерева
Види рельєфного різьблення в дереві

Кафедра Графічного дизайну
Фотографія
Естамп

Кафедра Дизайну середовища
Комп’ютерне креслення в Auto Cad
Комп’ютерне формотворення в 3D max

Кафедра Дизайну костюму
Дизайн в’язаних виробів (виготовлення у матеріалі)
Дизайн виробів зі шкіри

Кафедра Історії і теорії мистецтва
Технотекстиль у парадигмі сучасного дизайну

Кафедра Менеджменту мистецтва
Археологія і давня культура України
Менеджмент у мистецтві