БАКАЛАВР

Студенту, який навчається за ОР Бакалавр необхідно обрати дисципліни згідно навчального плану на наступний навчальний рік. За детальною інформацією просимо звертатися на свої кафедри.

Для формування навчальних груп та індивідуального навчального плану, студентам, які здійснили свій вибір, необхідно подати  такі заяви (бланки  додаються).

 

Бланк Заяви студента на включення до складу групи по вивченню дисципліни з «Каталогу  вибіркових дисциплін»
Увага! Ця заява подається студентом у Деканат факультету, де навчається студент.

Бланк Заяви студента на включення до індивідуального навчального плану дисциплін  вільного вибору
Увага! Ця заява подається студентом на Кафедру, де навчається студент.

 

Увага!
Існують обмеження щодо максимальної кількості студентів у групах! Поточна статистика вільних місць доступна за посиланням

Кількість вільних місць у групах

Дисципліни циклу гуманітарної підготовки

осінній семестр

Перелік вибіркових дисциплін у відповідності до кафедр, на яких вони читаються:

Кафедра соціально-гуманітарних наук
Іноземна мова (англійська)
Інтелектуальна власність (авторське право, суміжне право, патентне право))
Культура української мови
Етика, естетика
Риторика
Філософія мистецтва

Кафедра сакрального мистетцва
Релігієзнавство

Кафедра актуальних мистецьких практик
Мистецтво і культура Сполучених Штатів Америки

 

Дисципліни іншої освітньої програми

осінній семестр

Перелік вибіркових дисциплін у відповідності до кафедр, на яких вони читаються:

Кафедра актуальних мистецьких практик
Основи перформансу

Кафедра Монументального живопису
Проблематика просторових арт об’єктів

Кафедра Монументально-декоративної скульптури
Абстрактна скульптура

Кафедра Сакрального мистецтва
Іконопис

Кафедра Реставрації творів мистецтва
Основи реставраційної справи

Кафедра Академічного рисунку
Техніка рисунку м’якими матеріалами

Кафедра Художнього скла
Дизайн скляних прикрас

Кафедра Художньої кераміки
Декорування керамічного площинного вибору надглазурними фарбами
Формування керамічних виробів на гончарному крузі та методом ручної ліпки

Кафедра Художнього текстилю
Декорування тканин текстильними техніками

Кафедра Графічного дизайну
Основи комп'ютерної графіки

Кафедра Дизайну середовища
Комп’ютерне формотворення в Sketch UP 
Технологія виготовлення корпусних меблів

Кафедра дизайну костюма
Виготовлення в’язаних виробів 

Кафедра Історії і теорії мистецтва
Міфологія в мистецтві

весняний семестр

Перелік вибіркових дисциплін у відповідності до кафедр, на яких вони читаються:

Кафедра Монументального живопису
Короткий курс історії театру та сценографії

Кафедра сакрального мистецтва
Рисунок і сакральна геометрія в іконі

Кафедра Реставрації творів мистецтва
Практикум з виконання позолотних робіт в різних техніках

Кафедра Академічного живопису
Практичне кольорознавство

Кафедра Академічного рисунку
Виразність у портреті
Пластична анатомія. Базовий курс

Кафедра Художнього скла
Термоформаж та спікання скла (ф’юзингу)

Кафедра Художньої кераміки
Жіночі керамічні прикраси
Вільна ліпка антропоморфної  та зооморфної пластики

Кафедра Художнього текстилю
Декорування тканин техніками художнього розпису
Еко-принт

Кафедра Художнього металу
Сучасна ювелірна прикраса
Техніка ювелірного емальєрного мистецтва

Кафедра Художнього дерева
Види рельєфного різьблення в дереві

Кафедра Графічного дизайну
Фотографія
Естамп

Кафедра Дизайну середовища
Комп’ютерне формотворення в 3D max

Кафедра Дизайну костюму
Дизайн аксесуарів зі шкіри

Кафедра Менеджменту мистецтва
Менеджмент у мистецтві