МАГІСТР

УВАГА! 
Каталог на 2020 рік в стадії наповнення та редагування!

Студенту, який навчається або навчатиметься за ОР Магістр необхідно обрати:

- з циклу гуманітарних наук: одну дисципліну весняний семестр;
- з дисциплін іншої спеціалізації: по одній дисципліні з осіннього та весняного семестрів.

Для формування навчальних груп та індивідуального навчального плану, студентам, які здійснили свій вибір, необхідно подати такі заяви (бланки  додаються).

Бланк Заяви студента на включення до складу групи по вивченню дисципліни з «Каталогу  вибіркових дисциплін»
Ця заява подається студентом у Деканат Факультету, де читається вибіркова дисципліна.

Бланк Заяви студента на включення до індивідуального навчального плану дисциплін  вільного вибору
Ця заява подається студентом на Кафедру, де навчається студент.

 Вступникам на даний Освітній рівень для реалізації свого вибору необхідно звернутися в Приймальну комісію.

 

Дисципліни циклу гуманітарної підготовки

весняний семестр

 

Дисципліни іншої спеціалізації

осінній семестр

Перелік вибіркових дисциплін та кафедр, на яких вони читаються:

Кафедра Монументального живопису

Основи мистецтва сценографії

Кафедра Монументально-декоративної скульптури

Об’ємно-пластичний дизайн

Кафедра Сакрального мистецтва

Вітраж за сакральними мотивами

Кафедра Реставрації творів мистецтва

Актуальні проблеми збереження та охорони культурної спадщини

Кафедра Академічного рисунку

Експресія в рисунку
Арт-рисунок, художньо-образне рішення композиції з декількох фігур

Кафедра Академічного живопису

Інтерпретація творів мистецтва
Стилізація у живописі
Живопис. Творче переосмислення урбаністичного пейзажу
Живопис. Формування індивідуально-пластичної мови

Кафедра Художнього скла

Сучасний вітраж в архітектурі

Кафедра Дизайну середовища

Історія дизайну інтер’єрів ХХ-ХХІ ст.

Кафедра Дизайну костюму

Дизайн виробів зі шкіри

Кафедра Менеджменту мистецтва

Експертиза творів мистецтва

Кафедра Історії і теорії мистецтва

Мистецтво європейського авангарду: стилі і постаті

весняний семестр

Перелік вибіркових дисциплін та кафедр, на яких вони читаються:

Кафедра актуальних мистецьких практик

Філософія мистецтва другої половини ХХ - початку ХХІ ст.

 

Кафедра Монументально-декоративної скульптури

3D моделювання скульптури
Класичне формотворення у барельєфі
Скульптура малих форм. Фігура Людини.
Просторова композиція з геометричних фігур

Кафедра Сакрального мистецтва

Іконопис. Інтерпретація ікони XV – XVI ст.

Кафедра Реставрації творів мистецтва

Теорія та практика реставрації творів мистецтва з каменю

Кафедра Академічного рисунку

Особливості гіперреалістичного зображення в рисунку

Кафедра Академічного живопису

Живопис. Творче переосмислення натюрморту
Абстрактний живопис, його види і течії
Живопис на склі: образ і пластика

Кафедра Художньої кераміки

Історія ілюстрації та коміксу

Кафедра Художнього скла

Техніка декорування художніх виробів зі скла гутним способом
Світло в інтер’єрі. «Ґазетт технік»
Сучасне студійне скло

Кафедра Художнього текстилю

Історія мистецьких стилів

Кафедра Графічного дизайну

Web-технології

Кафедра Дизайну костюму

Український костюм: історія, теорія, практика

Кафедра Історії і теорії мистецтва

Мистецтво провокації

Кафедра Менеджменту мистецтва

Культурна політика
Креативне підприємництво