Рейтинги успішності

Стипендії студентам призначаються у відповідності до рейтингу.

 

Рейтинг студентів для призначення академічної стипендії за результатами першого семестр у 2019-2020 н.р. 

Освітній рівень "Бакалавр"

Освітній рівень "Магістр"

 

Протокол зсідання стипендіальної комісії №6 від 17.09.2019р.

Рейтинг студентів для призначення академічної стипендії на перший семестр 2019-2020 н.р. за підсумками вступної кампанії 2019р. 

Освітній рівень "Бакалавр"

Освітній рівень "Магістр"

 

Протокол №5 ухвали стипендіальної комісії ЛНАМ від 19.07.2019р.

Призначення стипендій згідно рейтингу успішності студентів (за результатами 2-го семестру 2018-2019н.р. (протокол №4 ухвали стипендіальної комісії ЛНАМ від 01.07.2019р.;)
Факультет Дизайну - завантажити;
Факультет Декоративно-прикладного мистецтва - завантажити;
Факультет Образотворчого мистецтва та реставрації - завантажити;
Факультет Історії і теорії мистецтва - завантажити;

Рейтинги студентів (за результатами 1-го семестру 2018-2019н.р. (ухвали стипендіальної комісії ЛНАМ від 17.01.2019р.; та Ухвали стипендіальної комісії від 21.02.2019р. Про призначення стипендій студентам ЛНАМ, що навчалися за програмою академічної мобільності та увійшли у рейтинг успішності)
Факультет Дизайну - завантажити;
Факультет Декоративно-прикладного мистецтва - завантажити;
Факультет Образотворчого мистецтва та реставрації - завантажити;
Факультет Історії і теорії мистецтва - завантажити;

Рейтинг студентів (за результатами вступу 2018р.) 45% від загальної кількості бюджетних місць в розрізі факультетів та спеціальностей.
ОР "Бакалавр" - завантажити >>
ОР "Магістр" - завантажити >>

Рейтинги студентів (по результатам 2 семестру 2017-2018н.р. на підставі ухвали стипендіальної комісії ЛНАМ від 04.07.2018р.):
Факультет Дизайну - скачати;
Факультет Декоративно-прикладного мистецтва - скачати;
Факультет Образотворчого мистецтва та реставрації - скачати;
Факультет Історії і теорії мистецтва - скачати;

Рейтинги студентів за результатам 1 семестру 2017-2018н.р. на підставі ухвали стипендіальної комісії ЛНАМ від 22.01.2018р.:
Факультет Дизайну - завантажити;
Факультет Декоративно-прикладного мистецтва - завантажити;
Факультет Образотворчого мистецтва та реставрації - завантажити;
Факультет Історії і теорії мистецтва - завантажити;

Рейтинг студентів (за результатами вступу 2017р.) 43% від загальної кількості бюджетних місць в розрізі факультетів та спеціальностей.
ОР "Бакалавр" - завантажити >>
ОР "Магістр" - завантажити >>

Рейтинги студентів (по результатам 1 семестру 2016-2017н.р. на підставі
ухвали стипендіальної комісії ЛНАМ від 30.01.2017р.):

Факультет Дизайну - скачати;
Факультет Декоративно-прикладного мистецтва - скачати;
Факультет Образотворчого мистецтва та реставрації - скачати;
Факультет Історії і теорії мистецтва - скачати

Студентам, які за результатом семестрового контролю мають 90-100 балів за стобальною шкалою з кожної дисципліни, розмір академічної стипендії збільшується на 45,5% (відсотків). Стипендія призначається у підвищеному розмірі – 1601 грн.

Рейтинги студентів (по результатам 2 семестру 2016-2017н.р. на підставі ухвали стипендіальної комісії ЛНАМ від 30.06.2017р.):

Факультет Дизайну - скачати;
Факультет Декоративно-прикладного мистецтва - скачати;
Факультет Образотворчого мистецтва та реставрації - скачати;
Факультет Історії і теорії мистецтва - скачати