Якість освіти

Звіт за результатами опитування студентів щодо якості організації освітньої діяльності при вивченні вибіркових дисциплін та потокових в осінньому семестрі 2022 н.р.

Відділ забезпечення якості навчання Львівської Національної Академії Мистецтв
забезпечує внутрішній контроль якості в академії. Його роботу координує Рада із
забезпечення якості освіти. Відділ керується положенням про “ПОЛОЖЕННЯ ПРО
СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ЛЬВІВСЬКІЙ
НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ”.

Діяльність відділу спрямована на:
   ● моніторинг якості та періодичний перегляд освітніх програм;
   ● моніторинг якості викладання, неперервний професійний розвиток викладачів;
підвищення кваліфікації;
   ● проведення online опитувань студентів, випускників, працедавців та викладачів;
   ● забезпечення публічності інформації щодо освітнього процесу та забезпечення
його якості;
   ● забезпечення принципів академічної доброчесності;

Як з нами зв’язатися:
Головний корпус, 4 поверх
quality@lnam.edu.ua