Самоосвіта

Результати інформальної освіти (самоосвіти) педагогічних або науково-педагогічних працівників ЛНАМ, які мають науковий ступінь та/або вчене, почесне звання можуть бути визнані вченою радою факультету як підвищення кваліфікації.

Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 годин або одного кредиту ЄКТС на рік.

Корисні посилання:

ТОП-12 освітніх майданчиків з безкоштовними онлайн-курсами - прочитати статтю.

Цифрові інструменти Google для освіти
Міністерство освіти і науки України за підтримки Google Україна задля розширення можливостей використання цифрових інструментів для організації дистанційного навчання й підвищення ефективності освітнього процесу організовує безоплатне навчання в межах програми “Google Digital Tools for Education/ Цифрові інструменти Google для освіти”, яке здійснюватиметься протягом 2022/2023 навчального року.

Coursera пропонує своїм користувачам сотні безкоштовних онлайн-курсів з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач отримує сертифікат про проходження курсу.
 
Prometheus  — український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів, запущений 2014 року. Головною метою проєкту є безкоштовне надання онлайн-доступу до курсів університетського рівня всім бажаючим, а також надання можливості публікувати та розповсюджувати такі курси провідним викладачам, університетам та компаніям.
 

Перелік безкоштовних онлайн - курсів, для підвищення фахових компетенцій НПП