Стажування

Стажування працівників ЛНАМ здійснюється за індивідуальною програмою, яка затверджується ректором.

Індивідуальна програма стажування повинна містити інформацію про її обсяг (тривалість) та очікувані результати. Індивідуальна програма стажування може містити також іншу інформацію, що стосується проходження стажування педагогічним і науково-педагогічним працівником.

Між закладом освіти, працівник (працівники) якого проходить (проходять) стажування, та суб’єктом підвищення кваліфікації укладається договір, що передбачає стажування одного чи кількох працівників. У такому разі індивідуальна (індивідуальні) програма (програми) є обов’язковим (обов’язковими) додатком (додатками) до договору.

Стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників ЛНАМ може здійснюватися за місцем роботи (за винятком структурного підрозділу, в якому працює науково-педагогічний працівник, тобто безпосереднього місця роботи). Керівником такого стажування призначається педагогічний і науково-педагогічний працівник, який працює у суб’єкта підвищення кваліфікації за основним місцем роботи, має науковий ступінь та/або вчене звання.