Інструкція проведення дистанційного захисту дипломних робіт

понеділок, 15. 06. 2020

1. Дипломник надсилає на службову електронну скриньку своєї кафедри
за 5 робочих днів до захисту:

 • текстову частину (дипломна робота/пояснювальна записка);
 • ілюстративну частину (презентація, фото, відео);
 • відео запис своєї доповіді (за вибором*).

*варіант попереднього запису доповіді дипломника  або ж проведення цієї доповіді онлайн виноситься на розгляд кафедри/факультетських рад.

Текстову та ілюстративну частину дипломник додатково висилає на персональну електронну пошту свого рецензента.

Рецензія рецензента та відгук керівника заповнюється в онлайн-формі за допомогою Google Forms. Для цього вже створено такі форми та 1-го червня розіслано кафедрам відповідне посилання для доступу до цих форм онлайн. Відповідальна особа (локальний адміністратор кафедри) висилає дане посилання на персональну електронну пошту рецензенту/керівнику  не пізніше як за 5 робочих днів до захисту. Просимо керівників та рецензентів звернутися до лаборантів кафедр для отримання відповідного посилання.

За 2 робочі дні до захисту Відділ ІТ (на основі заповнених онлайн форм) генерує окремі файли відгуків та рецензій та висилає їх електронною поштою на кожну кафедру для верифікації, роздруку, а також завантаження адміністраторами кафедр на «онлайн-архів захистів дипломних робіт». Надруковані примірники повинні бути в Комісії в день захисту.

2. Відділ ІТ створює на Google Диску «Онлайн-архів захистів дипломних робіт»  та розсилає на кафедри відповідне посилання для доступу. У цілях безпеки доступ до редагування архіву з матеріалами дипломних робіт буде наданий лише з корпоративних академічних поштових скриньок *@lnam.edu.ua. З питань доступу звертатися до Тараса Кулешника (admin@lnam.edu.ua)

Відповідальна особа кафедри (локальний адміністратор) за 4 робочі дні до захисту розміщує отримані від дипломника файли в особистій папці дипломника в онлайн-архіві своєї кафедри на «Google Диску».

Посилання з доступом до Google Диску вже розіслано усім кафедрам 1 червня.

3. Перелік і атрибуція файлів для завантаження до онлайн-архіву:

 • Дипломна робота (Пояснювальна записка) з додатками
  файл у форматі PDF, назва файлу - prizvyshche_dyplom;
 • Ілюстративна частина роботи (для художніх спеціальностей)
  файли у форматі JPEG/AVI/PPT, назва файлу - prizvyshche_nazvaroboty;
 • Доповідь під час захисту у вигляді відеозапису;
  файл у форматі MP4, MPEG, AVI тощо, назва файлу - prizvyshche_dopovid;
 • Рецензія у форматі PDF,
  назва файлу - prizvyshche_recenziya;
 • Відгук керівника у форматі PDF
  назва файлу - prizvyshche_vidhuk;
 1. Надруковану, переплетену/зшиту дипломну роботу (пояснювальну записку з ілюстраціями) завірену власним підписом дипломник подає на кафедру або надсилає кур’єрською поштою завідувачеві кафедри за адресою Львів 79011, вул. Кубійовича, 38, з терміном отримання за 2 дні до захисту.

 2. У день захисту:
 • Екзаменаційна комісія розташовується в приміщенні Приймальної комісії (Головний корпус, 2 поверх), наявні комп’ютер, екран, проектор, веб-камера, мікрофон для онлайн-конференції.
 • Початок захистів – 10 год. згідно затвердженого графіку.
 • Захист кваліфікаційних робіт відбувається у вигляді онлайн-конференції на платформі ZOOM. Процес організації конференції забезпечує головний адміністратор (Тарас Кулешник).
 • Посилання для приєднання дипломників та їх керівників (за бажанням) до онлайн-конференції надсилається електронною поштою на відповідну кафедру за один день до захисту.
 • Відповідальні особи кафедр розповсюджують дане посилання серед дипломників та членів кафедри.
 • Дипломник повинен забезпечити своє приєднання до онлайн-конференції у визначений день і час відповідно до отриманого посилання а також попередньо подбати про наявність необхідного комп’ютерного обладнання, мікрофону, веб-камери та доступу до інтернет, освоїти користування платформою ZOOM (в інтернеті є достатньо відеуроків).

До захисту будуть запрошуватися дипломники у наперед узгодженій послідовності. Усі повинні постійно знаходитися на зв’язку, але з виключеними мікрофонами. Після запрошення до виступу, дипломник включає свій мікрофон/камеру та презентує свою роботу (або коміся переглядає попередньо записаний відеоролик). У випадку наявності презентації – обов’язковим є використання функції «трансляції свого екрану». Після ознайомлення членів комісії з матеріалами, представленими до захисту, голова Комісії запрошує дипломника відповісти на запитання в режимі онлайн-конференції (або через мобільний зв'язок, якщо у дипломника є проблеми з інтернетом). Відгук та рецензію зачитує секретар комісії.

6. Тривалість доповіді 2-5 хв.

7. В обов'язковому порядку буде проводитися відеофіксація процесу дистанційного захисту.

Повернутись назад