Конференція студентів ЛНАМ

п'ятниця, 14. 05. 2021

Науково-теоретична конференція студентів ЛНАМ

Діалог між минулим і сучасністю:  Культурно-мистецький вимір

(14 травня 2021 р.)  

Питання, що передбачаються до розгляду:

  • Функціональне поле мистецтва: художник і суспільство
  • Мистецтво як потреба: психологічно-мотиваційний аспект творчості
  • Шляхи актуалізації високих творчих стратегій минулого
  • Авторська концепція як творча маніфестація індивідуальності
  • Мова як чинник інтелектуального розвитку особистості
  • Визначні художники, дизайнери та педагоги ЛНАМ: до формування джерельно-ресурсної бази «Матеріали до енциклопедії ЛНАМ» (до 75-річчя з часу заснування ЛНАМ);
  • Молодий художник і соціокультурні виклики сучасності

 

Теми та тези доповідей просимо надсилати до 20 квітня 2021 р. лише у гугл-формі http://bit.ly/ConfLNAA2021

Після встановленого терміну теми доповідей і повідомлень прийматися не будуть.

Вимоги до оформлення тез: обсяг 2-4 ст., шрифт Times New Roman, 14 кегль, інтервал 1,5, літературу оформити в алфавітному порядку згідно ДСТУ 8302:2015). Назва файлу: Прізвище автора латинкою. Взірець оформлення тез доступний тут.


Участь для студентів безкоштовна.

У випадку продовження карантинних обмежень, конференція відбудеться у дистанційному форматі за допомогою програми Zoom.

Посилання для підключення буде надіслано Вам за день до проведення заходу.

Повернутись назад