Конкурс на заміщення посади ректора ЛНАМ

четвер, 08. 04. 2021

Міністерство культури та інформаційної політики України відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту» оголошує конкурс на заміщення посади ректора Львівської національної академії мистецтв.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах не менш як 10 років.

Строк подання заяв - протягом двох місяців з дня публікації оголошення про проведення конкурсу.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

• заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»;
• особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3x4 см.;
• автобіографію;
• копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
• довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
• довідку про наявність або відсутність судимості;
• витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
• копію паспорта, засвідчену претендентом;
• копію трудової книжки;
• письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
• копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою отриманого до 25 вересня 2019 року або документи державного зразка про середню/вищу освіту, в яких зазначено про вивчення предмету/дисципліни, що підтверджують знання української мови;
• засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 “Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

У разі надіслання документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі. Документи, подані претендентами після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

Документи надсилати або подавати за адресою: 01601, м. Київ, вул. і. Франка, 19, Міністерство культури та інформаційної політики України. Телефон для довідок: (044) 234-39-93 (контактна особа Кукуленко Яна), е-mail: kukulenko.ya@mkip.gov.ua

Завантажити текст оголошення: натисніть сюди.

Переглянути наказ МКІП про оголошення конкурсу  на заміщення посади ректора Львівської національної академії мистецтв: натисніть сюди.

Деталі та перебіг виборів - у розділі ВИБОРИ РЕКТОРА

Повернутись назад