Міжнародна науково-теоретична конференція

середа, 16. 11. 2016

Міжнародна науково-теоретична конференція «Львівська національна академія мистецтв та етапи формування професійної мистецької освіти в Україні: національна специфіка, європейська парадигма розвитку»

16-17 листопада 2016 р.
Львівська національна академія мистецтв

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції «ЛНАМ та етапи формування професійної мистецької освіти в Україні: національна специфіка, європейська парадигма розвитку», присвяченій 70-й річниці Львівської Національної Академії Мистецтв 140-й річниці з часу заснування професійної мистецької освіти у Львові.

До участі запрошуються історики, теоретики мистецтва, культурологи, педагоги мистецьких вузів та університетів, докторанти, аспіранти з України та країн зарубіжжя.

Тематика конференції 

 • Історія мистецької освіти в Україні та світі;
 • Видатні персоналії мистецької педагогіки XIX-XX ст.
 • Етапи розвитку Львівської мистецько-промислової школи;
 • Європейські художньо-освітні центри Європи (Відень, Мюнхен, Берлін, Краків, Варшава, Вроцлав, Познань, Гданськ, Люблін, Париж, Прага)  та Львів: історія і  міжкультурний діалог;
 • Образотворче, декоративно-ужиткове мистецтво, дизайн. та реставрація творів мистецтва: з нових досліджень;
 • Методологія історії і теорії мистецтва: аспект актуальності;
 • Сучасний художній процес і соціокультурні пріоритети часу;
 • Визначні художники та педагоги Львівської Національної Академії Мистецтв: до формування бази «Матеріали до енциклопедії ЛНАМ»;
 • Україна – Європа: концептуальний діалог сучасних мистців;
 • Перспективи науково-освітніх контактів між мистецькими та університетськими навчальними закладами Європи: практичний аспект.

 

Робочі мови конференціїукраїнська, англійська, польська.
Терміни подачі заявок на участь – до 25 вересня 2016 р.

Форма заявки на участь у конференції

(заповнюється однією із робочих мов — українською, англійською або польською)

 1. Країна та назва інституції, яку представляє учасник
 2. Прізвище, ім’я, по-батькові;
 3. Посада
 4. Наукове, вчене звання;
 5. Почесне звання;
 6. Тема доповіді українською, англійською, польською;
 7. Службова адреса, контактний телефон, e-mail;
 8. Інформація про потребу бронювання місця у готелі (є/немає);
 9. Форма участі: очна, заочна
 10. Інші відомості

Заявки на участь у науково-теоретичній конференції приймаються до 25.09.2016 р.
Матеріали статей і тези подаються до 01.10.2016 р на електронну адресу – conference@lnam.edu.ua

До початку роботи конференції планується публікація програми та тез доповідей.

За результатами роботи конференції буде можливість опублікувати наукові роботи у фаховому виданні «Вісник Львівської національної академії мистецтв».

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Технічні вимоги: файл Word; формат A4; шрифт Times New Roman, кегль 14; міжрядковий інтервал 1.5; усі поля 2 см; абзац 1.25 см; без переносів, без зносок, без малюнків;  максимальний обсяг 4000 знаків (2 с.). Матеріали подаються в електронному форматі, набрані в текстовому редакторі MS WORD.

Вимоги до оформлення статей:

Обсяг статті повинен становити 8-14 ст. формату А4, гарнітура «Times New Roman», кегель 14, міжрядковий інтервал 1,5 п., поля по 2 см. Матеріали подаються в електронному форматі, набрані в текстовому редакторі MS WORD.

Ілюстрації слід надсилати у форматі JPG, щільність 300 dpi, кольоровий профіль CMYK, розмір 1:1 (розмір сторінки вісника А5).

Повернутись назад