Наукова конференція студентів ЛНАМ

понеділок, 23. 05. 2022

 23 травня 2022 року у Львівській національній академії мистецтв відбулася студентська наукова конференція. Тематика конференції охопила історію, теорію та практику мистецтва і дизайну.

Конференція проходила онлайн на платформі Zoom.

 

Програма конференції у додатку.
 
За результатами конференції буде сформовано електронний збірник тез
доповідей (вимоги до оформлення див. нижче). Тексти тез просимо надсилати
до 10 червня включно на адресу: studentsconference@lnam.edu.ua.

Просимо звернути увагу на цінності академічної доброчесності при
підготовці до участі у конференції. Плагіат, запозичення, компіляція,
фальсифікація тощо не допускаються.

Вимоги до оформлення тез

1. Файл із тезами іменувати латинськими літерами за прізвищем автора:
Babunych_tezy.
2. Обсяг тексту – 3500-4500 знаків (із пробілами) без урахування анотації,
ключових слів і списку літератури.
3. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий
інтервал – 1,5.
4. Поля: ліве – 3 см, верхнє, нижнє – 2 см, праве – 1,5 см.
5. Абзац – 1 см. Автоматичний.
6. Оформлення тексту:
- праворуч напівжирним курсивом – ім’я та прізвище автора,
-  під прізвищем курсивом — назва навчального закладу,
-  через рядок – назва доповіді (великими літерами, по центру,
напівжирним шрифтом),
- далі – анотація (до 500 знаків із пробілами) і ключові слова українською
та англійською мовами,
- текст без нумерації сторінок (аргументація актуальності дослідження є
обов’язковою),
- список літератури, сформований за алфавітом.
7. Покликання на літературу робити в тексті після цитат або використання
чужої думки за зразком: [3, с. 27].
8. Список використаних джерел оформляти згідно з ДСТУ 8302:2015

Повернутись назад