Наукова конференція ЛНАМ “Дослідження мистецтва і мистецтво як дослідження”

середа, 15. 11. 2023

Шановні колеги!

Запрошуємо вас 15 – 16  листопада взяти участь у роботі наукової конференції «Дослідження мистецтва і мистецтво як дослідження», яка відбуватиметься в приміщеннях Укриття ЛНАМ (вхід в Укриття навпроти головного корпусу).

Програма конференції: https://cutt.ly/BwYx4pMM

У фокусі уваги цьогорічної конференції – нові, оригінальні дослідження візуальної культури, а також обговорення підходів до використання мистецької практики як методу дослідження.

Щорічна конференція у Львівській національній академії мистецтв об'єднує професійну спільноту мистецтвознавців, культурологів, художників, дизайнерів, архітекторів, кураторів, менеджерів мистецтва із середовища Академії та інших наукових і творчих інституцій. До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі закладів вищої освіти, здобувачі наукових ступенів.

Тематичні напрямки конференції:
● Архітектура
● Аудіовізуальні мистецтва
● Декоративне мистецтво (ремесла)
● Дизайн
● Образотворче мистецтво
● Реставрація творів мистецтва
● Культурологія
● Менеджмент мистецтва

Участь у конференції
Для участі в конференції необхідно до 20 жовтня заповнити заявку (Google Форму) за цим посиланням: https://forms.gle/76iu9icT44atTz8H9 

У Формі заявки слід вказати інституційну приналежність (за наявності), пропоновану тему доповіді та анотацію (максимум 300 слів). Усі матеріали доповідей повинні містити оригінальні, раніше не оприлюднені результати досліджень. Вашу заявку розглядатиме організаційний комітет. Повідомлення про участь у конференції будуть оголошені 25 жовтня, текст тез конференції автор повинен надіслати до 7 листопада.

Ваші тексти будуть розглянуті для формування тематичних секцій. Доповіді не повинні перевищувати 15 хвилин. Робоча мова конференції – українська. За підсумками конференції будуть опубліковані тези доповідей у збірнику та розміщені на сайті ЛНАМ.

Вимоги до оформлення тез
1. Файл з тезами іменувати латинськими літерами за прізвищем автора: Babunych_tezy.
2. Обсяг тексту – 3500-4500 знаків (з пробілами) без урахування анотації, ключових слів і списку джерел.
3. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
4. Поля: ліве – 3 см, верхнє, нижнє – 2 см, праве – 1,5 см.
5. Абзац – 1 см. Автоматичний.
6. Оформлення тексту:
- праворуч напівжирним курсивом – ім’я та прізвище автора,
- під прізвищем курсивом — назва навчального закладу,
- через рядок – тема доповіді (великими літерами, по центру, напівжирним шрифтом),
- анотація (до 500 знаків з пробілами) і ключові слова українською та англійською мовами,
- текст без нумерації сторінок (аргументування актуальності дослідження є обов’язковим),
- список джерел оформляти за алфавітом, згідно з ДСТУ 8302:2015.
7. Покликання на літературу робити в тексті після цитат або використання чужої думки за зразком: [3, с. 27].

Отримати додаткову інформацію про конференцію можна безпосередньо від організаційного комітету conference@lnam.edu.ua

Важливі терміни:
Кінцевий термін реєстрації: 20 жовтня 2023
Кінцевий термін подання тез конференції: 7 листопада 2023
Дата конференції: 15-16 листопада 2023

Повернутись назад