Науковий симпозіум "Креативність в мистецтві, науці та щоденному житті"

середа, 18. 04. 2018

В рамках наукового симпозіуму "Креативність в мистецтві, науці та щоденному житті" (16-19 квітня 2018 року) у Львівській національній академії мистецтв 18 квітня  відбудеться 5-а пленарна сесія  з 14:00 до 15:30.

Порядок денний:

  • Вступне слово – Володимир ОДРЕХІВСЬКИЙ, Ректор Львівської національної академії мистецтв (Słowo wstępne – Vladimir ODREKHIVSKY, Rektor Lwowskiej ASP)
  • Етнотрадиція і мода – Зеновія ТКАНКО, професор кафедри дизайну костюму Львівської національної академії мистецтв (Etnotradycja i moda – Zenowija TKANKO, profesor wydziału projektowania strojów Lwowskiej ASP)
  • Сучасні екологічні тенденції в дизайні костюма на початку ХХІ ст. – Анастасія ФОРКУН, аспірантка Львівської національної академії мистецтв (Współczesne trendy ekologiczne w projektowaniu kostiumów na początku XXI wieku – Anastasia FORKUN, doktorant Lwowskiej ASP)
  • Театральні ескізи Анджея Пронашка у збірках музеїв Львова – Алла ДМИТРЕНКО, доцент кафедри дизайну костюму Львівської національної академії мистецтв (Szkice teatralne Andrzeja Pronaszki w zbiorach muzeów lwowskich – Alla DMYTRENKO, docent wydziału projektowania strojów Lwowskiej ASP)
  • Концептуальні засади творчості Олександра Архипенка – Марія КЛИМЕНКО, аспірантка Львівської національної академії мистецтв (Koncepcyjne zasady twórczości Aleksandra Archipenko – Maria KLYMENKO, doktorant Lwowskiej ASP)
  • Рон Костинюк: алгоритм естетичної довершеності – Роман ЯЦІВ, проректор з наукової роботи Львівської національної академії мистецтв (Ron Kostynyuk: Algorytm estetycznej perfekcji – Roman YATSIV, prorektor ds. naukowych Lwowskiej ASP)

15:30 - 17:30 - екскурсія для гостей з Польщі у ЛНАМ.

Загальна програма заходів 16-19 квітня доступна за посиланням.

Повернутись назад