Науково-теоретична конференція у ЛНАМ

вівторок, 24. 04. 2018

Науково-теоретична конференція професорського-викладацького складу,

аспірантів і здобувачів ЛНАМ

(24 квітня 2018 р.)

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ДИСКУСІЇ У МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИКАХ:

ІДЕЯ, ФОРМА, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

Програма  доступна за посиланням.

 

Питання, що передбачаються до розгляду:

 • Історія образотворчого мистецтва і дизайну: з нових досліджень;
 • Актуальні проблеми практики мистецтва, дизайну та мистецтвознавства;
 • Понятійний простір сучасного мистецтва;
 • Гуманітарна складова формування цілісності творчої особистості;
 • Визначні художники та педагоги ЛНАМ: до формування ресурсних баз «Матеріали до енциклопедії ЛНАМ», «Матеріали до Великої Української Енциклопедії»
 • Україна – Європа: концептуальний діалог сучасних мистців;
 • Художник та історичні виклики сучасності.

 

Терміни подачі заявок на участь у науково-теоретичних конференціях – до 1 квітня 2018 р. на електронну адресу conference@lnam.edu.ua
Після встановленого терміну теми доповідей і повідомлень прийматися не будуть.

До початку роботи конференцій планується публікація програми з тезами доповідей.
Організаційний внесок для участі у конференції 45 грн. для викладачів, аспірантів та здобувачів ЛНАМ.

Реквізити для оплати доступні тут.

 

Форма заявки на участь у науково-теоретичній конференції:

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові;
 2. Посада (декан, завідувач кафедри, професор, старший викладач, викладач, асистент, лаборант, майстер відповідної кафедри, аспірант, здобувач, студент відповідних курсу, кафедри, факультету і т. д.);
 3. Наукове, вчене звання;
 4. Почесне звання;
 5. Тема і тези доповіді українською мовою(обсяг тексту до 2500 знаків без пробілів);
 6. Службова адреса, контактний телефон, e-mail.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Технічні вимоги: файл Word; формат A4; шрифт Times New Roman, кегль 14; міжрядковий інтервал 1.5; усі поля 2 см; абзац 1.25 см; без переносів, без зносок, без ілюстрацій; максимальний обсяг 2500 знаків без пробілів. Матеріали подаються в електронному форматі, набрані в текстовому редакторі MS WORD.

Контактний телефон : (032) 276 55 81, 253-35-12 

Електронна адреса для заявок conference@lnam.edu.ua

Повернутись назад