Нова освітня програма у ЛНАМ

субота, 28. 04. 2018

Цьогоріч уЛНАМ відкривається нова освітня програма «Актуальні мистецькі практики», яка орієнтована на формування компетентного фахівця, художника у сфері актуального мистецтва.

Інноваційність програми полягає у:

1). запровадженні в освітній процес нових для української мистецької освіти напрямів мистецтва:

  • інсталяції
  • перформансу
  • відео-арту
  • об’єкта
  • енвайронменту
  • цифрових медіа
  • міждисциплінарних практик

2). поєднанні роботи з формою у різних медіа та просторових середовищах і паралельну усвідомлену роботу зі смислами, ґрунтовану на вивченні теорії, розвитку здатності до рефлексії та критичного мислення.

Дисципліни, що викладатимуться:

Вступ до актуальних мистецьких практик, відео-арт, цифрові медіа, об’єкт, інсталяція, перформанс, енвайронмент; рисунок, живопис, скульптура, трактовані у контексті специфіки актуального мистецтва; фотографія, основи композиції, основи комп’ютерного моделювання, основи відео-монтажу, основи комп’ютерного програмування, історія світового та українського мистецтва ХХ – ХХІ ст.

Етапи роботи над семестровими завданнями включатимуть формулювання власного художнього висловлювання: дослідження та постановку проблеми, її вираження у художніх засобах. Завдання будуть реалізовуватися у середовищах двох типів – у нейтральному просторі галереї і відкритому публічному просторі як контексті художнього твору.

Семестрове завдання включає розробку ідеї власного проекту, попереднє дослідження (опрацювання вибраних текстів, що стосуються теми, та аналіз художніх творів з подібною проблематикою), формулювання проблеми та концепції роботи, а також вирішення твору в конкретному медіумі. За цією схемою буде здійснюватися робота над семестровими завданнями на ІІ, ІІІ та ІV курсах.

Семестрові перегляди відбуватимуться у формі міні-виставки, де студент повинен представити власну концепцію, втілений в обраному медіа твір та рисункове рішення своєї ідеї як фіксацію задуму та її вираз аналоговими засобами.

Один з важливих аспектів діяльності майбутньої кафедри – орієнтація на відкритість, діалог та залучення до навчального процесу запрошених лекторів, комунікація з художниками-практиками, пошук можливостей комунікації та співпраці з іншими навчальними закладами в Україні та за кордоном.

 

За більш детальною інформацією звертайтесь до Приймальної комісії ЛНАМ:

Львів, вул. Кубійовича, 38

+38 032 2437428
+38 097 1856366
pk@lnam.edu.ua

ЛНАМ

Повернутись назад