Пам'яті Ігоря Васильовича Голода (1959-2018)

середа, 04. 07. 2018

 

 Ректорат, Вчена рада Львівської національної академії мистецтв з великим смутком сповіщають, що на 59 році життя відійшов у Вічність відомий педагог та історик мистецтва, кандидат мистецтвознавства, багатолітній викладач, професор, завідувач кафедри історії і теорії мистецтва, вчений секретар Спеціалізованої вченої ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій, колишній проректор з науково-педагогічної роботи ЛНАМ Ігор Васильович ГОЛОД

 Народився Ігор Голод 29 серпня 1959 року у м. Норильську (Красноярський край Російської Федерації) у сім’ї ре­пресованих Василя Голода і Марії Федорів. Батьки походили зі сусідніх сіл Добринів і Конюшки, що між Рогатином і Бурштином (тепер Івано-Франківської області). Середню школу закінчив у м. Фастові поблизу Києва, далі навчався у Київському вищому музичному училищі ім. Р. Глієра (1979) та в Київському державному інституті культури ім. О. Корнійчука (1983). Того ж року переїхав до Львова, де працював старшим науковим співробітником Львівського історичного музею. Роботу у ЛНАМ (тоді – Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва) розпочав 1985 року на посаді лаборан­та кафедри історії мистецтва. Відтоді пройшов всі етапи становлення, став викладачем кафедри, а 1992 р. успішно закінчив аспірантуру Санкт-Петербурзького вищого художньо-промислового училища ім. В. Мухіної. Кандидатську дисертацію захистив 1993 р., після чого продовжив викладацьку практику на кафедрі історії і теорії мистецтва, якийсь час очолюючи її. До­цент від 1995 р., професор – від 2001 р. Своєму професійному зростанню зобов’язує багато чим академіку Якиму Запаску, якому допомагав організовувати в академії Спеціалізовану вчену раду по захисту докторських і кандидатських дисертацій (десять років був її вченим секретарем). На посаді проректора з науково-педагогічної роботи перебував упродовж 2001-2012 років. Опісля працював на посаді професора і завідувача кафедри книжкової та станкової графіки Української академії друкарства.

Автор біля 200 публікацій – одноосібних і колективних монографій та навчальних посібників («Міське ремесло Західної України ХІV-ХVIII ст.»: Курс лекцій, К., 1994; «Нариси з історії зарубіжного декоративно-ужиткового мистецтва: Навчальний посібник», К., 1995; «Мистецька школа в системі національної освіти України: Навчальний посібник», Л., 1999; «Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник»: У 2 т. Л., 2000; «Академік Яким Запаско: Біографічно-бібліографічний нарис», Л., 1999; «Художні напрями та стилі», Л., 2009; «Українське образотворче мистецтво: Імена, життєписи, твори. ХІ-ХХІ ст., Х., 2012 та ін.), мистецьких альбомів, присвячених творчості митців І. Боднара, Е. Миська, А. Бокотея, М. Безпальківа, І. Самотоса, І. Франка, В. Перепаді, О. Пилєва, Р. Опалинського, О. Дмитренка, І. Данилів-Флінти та ін., каталогів, наукових статей тощо. Сфера науково-педагогічної діяльності: науково-теоретична підготовка фахівців вищої кваліфікації в галузі образотворчого мистецтва. Сфера наукової діяльності: проблематика історії і теорії світового та вітчизняного мистецтва і мистецтвознавства. Підготував 11 кандидатів наук, які працюють у галузі вищої освіти України і за кордоном.

 

Ректорат, Вчена рада, профспілка, весь професорсько-педагогічний склад, студентство Львівської національної академії мистецтв глибоко сумують з приводу смерті Ігоря Васильовича ГОЛОДА та висловлюють щирі співчуття Родині Покійного

Парастас і похорони відбудуться у четвер, 5 липня 2018 р. о 12.00 год. у каплиці Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги за адресою: м. Львів, вул. Миколайчука, 9.

Повернутись назад