Пам'яті Михайла Станкевича

четвер, 16. 03. 2017

ПАМ’ЯТІ МИХАЙЛА СТАНКЕВИЧА

(1948 – 2017)

         Ректорат, вчена рада Львівської національної академії мистецтв з глибоким сумом сповіщають, що сьогодні на 69 році життя відійшов у Вічність відомий мистецтвознавець і педагог, багатолітній член Спеціалізованої вченої ради ЛНАМ з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата мистецтвознавства, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАМ України, голова Спілки критиків та істориків мистецтва, організатор науки   Михайло Євстахійович СТАНКЕВИЧ.

         Михайло Станкевич був однією з найбільш яскравих персоналій в галузі історії і теорії художньої культури, автор численних організаційних ініціатив, фундаментальних наукових праць, теоретико-методологічних розробок, культурологічних проектів. Значного резонансу в професійних колах набули його авторські монографії «Українські витинанки» (1986), «Скульптура Володимира Мельника» (2000), «Українське художнє дерево XVI—XX ст.» (2002), «Автентичність мистецтва. Питання теорії пластичних мистецтв» (2004), «Бучач та околиці» (2010). За його редагування вийшла велика кількість колективних наукових праць і збірників, а під його науковим керівництвом захистилося десятки молодих здобувачів наукових ступенів. Особливу увагу Михайло Станкевич приділяв питанням теорії та морфології образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, а також мистецької критики. Ініційовані ним конференції, «круглі столи», дискусійні семінари суттєво збагатили  проблемно-теоретичне поле сучасної науки про мистецтво. В останні роки багато зусиль вчений і педагог присвятив вишколу нових поколінь українських дослідників на основі якісних професійних знань.

        

Ректорат, вчена рада, весь колектив ЛНАМ глибоко сумує з приводу передчасної смерті свого Колеги та висловлює щирі співчуття Родині Покійного.

Повернутись назад