ПАМ’ЯТІ РАЇСИ ВОЛОДИМИРІВНИ ЗАХАРЧУК-ЧУГАЙ (1934 – 2019)

неділя, 06. 01. 2019

Ректорат, Вчена рада Львівської національної академії мистецтв з великим смутком сповіщають, що 6 січня 2019 року на 85 році життя відійшла у Вічність видатний музейник, етнограф, педагог та історик мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор, багатолітній член Спеціалізованої вченої ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій ЛНАМ, Раїса Володимирівна ЗАХАРЧУК-ЧУГАЙ

 

Від часу закінчення Львівського державного університету ім. І. Франка (1961) Раїса Володимирівна присвятила своє професійне життя сферам музейництва та академічної науки. Завідувала відділами народного мистецтва Львівського музею українського мистецтва та народних художніх промислів Львівського відділення Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського АН УРСР, згодом працювала на посаді старшого наукового співробітника Інституту народознавства НАН України. Брала участь в укладанні довідника «Народні художні промисли УРСР» (1986), навчального посібника «Декоративно-прикладне мистецтво» (у співавторстві, 1992). Уклала альбоми: «Родина Шкрібляків» (1979), «Ганна Вінтоняк» (1982), «Ольга Загородня-Трачук. Узори, повернуті в Україну» (1996), «Шандро Мирослава. Гуцульські вишивки» (2005), опублікувала велику кількість наукових статей. Раїса Захарчук-Чугай була активною учасницею Історико-культурологічних експедицій у Чорнобильську зону. Упродовж 1994–2008 брала участь у комплексних дослідженнях традиційної культури радіаційно забруднених зон Полісся.

У 1990-2000-х роках Раїса Володимирівна Захарчук-Чугай працювала професором (за сумісництвом) на кафедрі моделювання костюму Львівської академії мистецтв (тепер – ЛНАМ), беручи діяльну участь у вихованні нових поколінь українських художників, дизайнерів та науковців. Великим був її внесок у діяльність Спеціалізованої вченої ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій ЛНАМ. Залишила про себе яскравий образ натхненної сподвижниці національної та етнічної культури, мистецтва, освіти і науки.

 

Ректорат, Вчена рада, профспілка, весь професорсько-педагогічний склад, студентство Львівської національної академії мистецтв

глибоко сумують з приводу смерті

Раїси Володимирівни Захарчук-Чугай

та висловлюють щирі співчуття Родині Покійної

Повернутись назад