Присвоєно вчені звання

понеділок, 15. 02. 2021

Рішенням атестаційної колегії МОН присвоєно вчене звання професора

  • Франку Івану Миколайовичу (професор кафедри художнього металу ЛНАМ)

Рішенням атестаційної колегії МОН присвоєно вчене звання доцента

  • Марковичу Костянтину Петровичу (доцент кафедри сакрального мистецтва ЛНАМ)
  • Нісевич Світлані Іванівні (доцент кафедри історії мистецтва та соціально-гуманітарних наук КІПДМ ЛНАМ)

Наказом про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 09 лютого 2021 року та внесення змін до наказів МОН України від 2 липня 2020 року № 886, від 26 листопада 2020 року № 1471 доступний на сайті: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-09-lyutogo-2021-roku?fbclid=IwAR16rrPqfZZJ35vvPM6GH4rNdn1GzIO4p0RNHClcSm3c_D7CrR48CHi5hyE

Повернутись назад