Можливості академічної мобільності для студентів

субота, 05. 03. 2022

До уваги студентів ЛНАМ, які поїхали закордон за програмою академічної мобільності!

До партнерських інституцій у Польща та Словаччині були відправлені понад сто студентів ЛНАМ. Варшавська та Братиславська академії мистецтв поки не можуть прийняти більше охочих. Частина студентів, які зараз перебувають там, будуть розподілені серед інших партнерських академій Польщі, Словаччини, Чехії. 

Ви поїхали на навчання за програмою академічної мобільності

Що потрібно пам’ятати

1. Ви залишаєтесь студентом ЛНАМ. За програмою академічної мобільності ви навчаєтесь протягом одного семестру. На цей період ви стаєте афілійованим студентом закладу який вас приймає, але за вами зберігається статус студента ЛНАМ. Інакше кажучи, ви є гостьовим студентом, але тільки на один семестр. Після цього ви повинні продовжити навчання у Львові. Диплом про освіту ви зможете отримати тільки в ЛНАМ. Якщо ви навчаєтесь на платній основі, оплату за навчання ви також повинні здійснювати в ЛНАМ незважаючи на те, що вчитеся за кордоном.

2. Однакових освітніх програм не буває. Наприклад, якщо в ЛНАМ ви навчаєтесь на освітній програмі «Графічний дизайн» однойменна програма в іншому мистецькому закладі буде відрізнятися. Ця різниця може стосуватися назв та кількості дисциплін, методів та організації навчання тощо. Спільним для цих програм є тільки мета, яка полягає в тому щоб підготувати вас до професії графічного дизайнера. Тому якщо ви зіткнулись з тим, що навчання за програмою академічної мобільності відрізняється від навчання в ЛНАМ – не хвилюйтесь, все гаразд, так і повинно бути.

3. Ви контактуєте зі своє кафедрою в ЛНАМ. Ваш побут і освітній процес організовує приймаюча сторона. Проте протягом навчання за кордоном у вас можуть виникати різні запитання. Важливо, щоб ви їх проговорювали із завідувачами кафедр та/або викладачами ЛНАМ. На кожній кафедрі буде така контактна особа.

4. Ви обираєте, що вивчати. У перші тижні навчання у закладі який вас приймає вам запропонують обрати певну кількість дисципліни. Важливо, щоб серед цих дисциплін були ті, які відповідають вашій спеціальності в ЛНАМ. Наприклад, якщо в ЛНАМ ви навчаєтесь на кафедрі художнього текстилю, то пріоритетним вибором для вас повинні бути дисципліни які пов’язані з вашим фахом. Якщо серед пропонованих дисциплін не буде фахових, обирайте ті, які максимально дотичні до фаху. Інформацію про зміст дисциплін ви можете знайти в силабусах або в анотаціях каталогу дисциплін. Для цього проконсультуйтесь із куратором на місці, або із завідувачем кафедри в ЛНАМ. Окрім цього важливо, щоб ви обрали одну дисципліну мовної підготовки (мова навчання). Якщо ви навчаєтесь на магістерській програмі в ЛНАМ корисним для вас буде обрати один семінарський курс, наприклад, курс з філософії мистецтва тощо.

5. Ви аналізуєте свій вибір. Під час академічної мобільності вам необхідно набрати щонайменше 25 кредитів ЄКТС (Європейська кредитно-трансферна система). Кредити – це одиниця виміру вашого навчального навантаження. 1 кредит ЄКТС = 30 годин навчання (аудиторної і самостійної роботи). Результати вашого навчання вимірюються кредитами, які згодом будуть зараховані в ЛНАМ. Звертайте увагу на те скільки кредитів містить та чи інша дисципліна. Як правило це від 3 до 6 кредитів ЄКТС. Вам слід самостійно порахувати кількість кредитів кожної дисципліни, додати суму цих кредитів, щоб у підсумку за результатами навчання за кордоном у вас вийшло щонайменше 25, але не більше 30 кредитів ЄКТС. Постарайтесь не обирати велику кількість дисциплін. Краще менше дисциплін великого обсягу, ніж багато дисциплін малого обсягу.

!!! Якщо ви студент 4 року навчання!!! Точну кількість кредитів які вам необхідно набрати в цьому семестрі, а також форму підготовки і захисту дипломної роботи вам повідомлять на вашій кафедрі.


Ті, хто не поїхав на навчання за програмою академічної мобільності, мають змогу безпосередньо звернутися до закладів, які готові прийняти студентів ЛНАМ на навчання (перелік)

Інтерактивна мапа інституцій, готових надавати підтримку студентам і науковцям з України

Положення "Про порядок реалізації права на академічну мобільність студентів ЛНАМ"

Положення "Про порядок реалізації права на внутрішню академічну мобільність студентів ЛНАМ"

 

З всіма питаннями звертатись до координаторів!!!

Повернутись назад